16/5 De Algemene Ledenvergadering

alv In Groningen stad had de zon de hele dag moeite om door een stug wolkendek heen te breken, maar toen we tegen zessen in Middelstum aankwamen bleek ze aan de winnende had te zijn. De keus om het terras boven de speelzaal te verkiezen leek dan ook logisch.
Nadat o.a. luchtige thema`s als het geloof en de oerknal gestaafd werden met interessante inzichten, besloot de voorzitter -die tot genoegen van iedereen weer present was- de vergadering te openen.
Gerry onze penningmeester prees de leden voor de snelheid waarmee ze voldoen aan het betalen van hun contributie en concludeerde tevreden dat de club er financieel gezond voor staat. Namen we dit vooral ter kennisgeving aan, zijn mededeling dat de traditionele seizoensopening ook dit jaar weer gegarandeerd is, werd pas met heus enthousiasme ontvangen. In overleg met zijn collega-directeur van het snelschaaktoernooi zal dit evenement dit jaar weer worden georganiseerd in Bareveld en wel op op 26 augustus.
Ten derde bleek Gerry genereus genegen te zijn om zijn plaats in het eerste ten faveure van Bert op te geven omdat Bert hem op rating voorbij is gestoken maar het is nog maar de vraag of dat argument nog van kracht is als de ratinglijst van augustus uitkomt.
Dit idee -dat vooral door Joost wordt gesteund- om de ratinglijst als uitgangspunt te nemen voor de teamindelingen is op zich logisch, maar kan ook op praktische bezwaren stuiten. Een werkbare oplossing zou kunnen zijn dat iemand op grond van de augustuslijst een plaats in het eerste team ten alle tijde kan claimen, en hem zelf de afweging laat maken of hij een eventueel clubbelang prioriteit geeft wanneer de teamleider daarvan rept. In redelijkheid kun je ver komen en als iemand structureel bewijst een sterkere speler te zijn dan iemand uit het eerste, is het ook clubbelang hem een plaats in het eerste geven.
Joost opperde ook nog deelname aan meer teamwedstrijden zoals bv inschrijving voor de Nosbo-beker of voor de viertallen. Niet iedereen liep er gelijk warm voor maar als er een team bij elkaar geharkt kan worden, waarom niet?
Zelf sprak ik mijn zorg uit over een rigoureus plan waarover de bondsraad zich in juni uitspreekt. Een plan dat naar mijn opvatting o.a. de regionale doordeweekse competitie sportief uitkleedt en waarmee kleinere clubs verder gemarginaliseerd worden.
Free vond 18 interne ronden wat aan de lange kant en Jan Bol sprong daarop in door een rapidcompetitie voor te stellen. Dit idee werd goed ontvangen zo verstond ik: een interne waarbij iedereen 1 x tegen elkaar speelt en waarbij de clubtitel inzet is en een rapidcompetitie waarbij elke speelavond 2 partijen van bv 45 minuten (tegen naar ik aanneem dezelfde tegenstander) worden gespeeld. Wanneer hier voor het zwitsers systeem wordt gekozen, is het aantal ronden flexibel en dat zal CL vast enige hoofdbrekens besparen..
Intussen waren we al naar binnen gevlucht wegens een lelijke counter van een pak regen. We sloten de vergadering af met een snelschaaktoernooitje waarover ik uit bescheidenheid slechts opmerk dat Harry de veelvraat niet verder dan de 2de plaats wist te komen..

1/5 De ratinglijstvan 1 mei

Opvallend veel Middelstummers mogen wijzen op een bescheiden plusje, maar Bé mag meer dan dat: hij maakt een sprong van liefst 192, dankzij een perfecte score ut 5 externe partijen! Hier vind je alles tot in detail.

19/4 De interne competitie

De confrontatie tussen beide koplopers heeft geen winnaar opgeleverd, maar er is wel iets ten nadele van Jan Mark veranderd: Hoewel een remise met zwart tegen Harry op zich natuurlijk een resultaat is waarmee je thuis kunt komen, heeft deze wel de hinderlijke consequentie dat JM zijn kansen niet meer in eigen hand heeft: hij is nu afhankelijk van een uitglijder van Harry en zal zijn hoop vooral vestigen op Bert die een matig intern seizoen nog enige kleur kan geven door een overwinning op de veelvoudig kampioen..
Frits zit vastgeroest op de derde plaats en daarachter wordt door Free, Bert en Bé op eerbiedwaardige afstand de strijd gevoerd om de prestigieuze vierde plaats. Jan heeft lang op een succesje moeten wachten, maar daar is hij dan toch. Mooi!
Met nog 3 volle ronden voor de boeg belooft het nog een spannend slot van de competitie te worden..
In verband met vakantie is er 25/4 geen interne. De week erop staan de halve finales van den Beker op het programma en zullen een paar partijen worden ingehaald.

18/4 in memoriam Jan Colly

Jan Colly Jan Colly is uit de tijd, 8 maart kreeg Jan Colly een herseninfarct. 13 maart speelde ons eerste team in De Helpen tegen Staumton2: we hoorden dat Jan nog in het ziekenhuis lag en dat de prognose niet gunstig was. 8 april, Jan overlijdt.
Veel van onze leden zullen Jan hebben meegemaakt als de drijvende kracht achter het Schaakfestival Groningen, waar hij een reeks van jaren tot 2015 de scepter zwaaide. Jan was graag aan het woord en als speler heb ik bij het begin van de toernooien met jaarlijkse regelmaat gedacht: Jan, schiet nou toch op, ik kom om te schaken. Mijn dadendrang werd versterkt doordat Jan na zijn breedsprakige toespraken Johan Zwanepol het woord gaf die in alle talen van de regenboog de Fide-regels ging uitleggen, terwijl de geluidsinstallatie in de Aclo-sporthal toch al geen verstaanbaar geluid voortbrengt. Het hoorde bij Jan Colly, zoals ik hoorde in meerdere toespraken bij zijn crematie op 14 april, waar ik lopend heen kon: een voordeel als je zo vlak in de buurt woont.
Ook op mijn laatste reis hoef ik niet lang onderweg te zijn. Aan het woord kwamen bij deze plechtigheid, waarbij Jan vanaf een groot scherm toekeek.
- Zijn zoon Maurits die een openhartige schets gaf van hun zoon-vader -relatie
- Een buurman van de Uranusstraat die al 45 jaar een zeer goede vriend was gebleven
- Een hockeyman, die in een vlammend betoog wist te vertellen dat Jan als zeer betrokken coach rondom de millenniumwisseling zijn team naar grote hoogte had weten op te stuwen.
- Schoonzoon Dennis die in een persoonlijk verhaal vertelde hoe hij in het gezin Colly was opgenomen. Toen hij, door emoties geraakt, moeilijk uit zijn woorden dreigde te komen, kwam zijn zoontje spontaan een arm om zijn vader heen slaan. Ontroerend.
- Een violist die te midden van de in mijn oren te harde luidsprekermuziek op het gebied van zachtheid der klanken een verademing was.
- Een jongere vriendin die hem had leren kennen op zijn geliefde eiland Vlieland, dat heel veel voor Jan heeft betekend.
- Een onderwijsman die een stuk van Jans langdurige en uiteindelijk succesvolle carrière in het onderwijs beschreef met name op het gebied van Praktijkleren, inclusief het fraaie verhaal dat Jan ook In Amerika zijn vleugels had willen uitslaan.
- Schaker Piet Mulder die jarenlang onder de vleugels van Jan Het Schaakfestival in Groningen mede organiseerde en ook een echte vriend was geworden.
- Zijn vrouw Lien die de innige band, die hun bijna 50 jaar bond, beschreef via een van te voren opgenomen boodschap.
Piet Mulder zei het: meestal weet je van je schakende tegenstanders heel weinig. En ook voor mij gold dat ik weinig van Jan wist. Ik kende hem alleen van het schaakbord waar hij voor mij een zeer geliefde tegenstander was. Jan vroeg zich vaak af waarom hij uitgerekend tegen mij bijna altijd verloor terwijl hij ook grote successen boekte zowel bij de Nosbo als bij het Tatasteelchess-toernooi, waar hij relaxt kon schaken na gedaan festivalwerk. Ik laat enkele partijen van ons zien die in de loop van een paar maanden plaats vonden. Jan was ambitieus, wilde heel graag winnen maar bleek ook telkenmale een sportieve verliezer. Aan de hand van deze partijen kan je zelf uitmaken of je Jan een goede schaker vindt.
Hans Böhm eerde Jan met een uitgebreid stuk in de Telegraaf van 15 april. Hij schrijft: Jan was geen goede schaker. Maar hij prijst hem als organisator en levensgenieter van spijs en drank. Tja. Zelf vind ik iedereen die geniet van de schaaksport een goede schaker! En Jan genoot. Als met al kwam Jan over als een dynamische en dominante persoonlijkheid, die hunkerde naar erkenning en waardering, die zeer geliefd was bij zijn vrouw en (klein)kinderen, die een warme band onderhield met vrienden, die - in zijn werk - voor het onderwijs en - in zijn hobby’s - voor hockey en met name het schaken In Groningen veel heeft betekend. Maar ik zal hem mij vooral herinneren als trouwe puntenleverancier. Johan

17/4 Post op Paasmaandag!

ganzeveer Beste Harry,
Bedankt voor je verslag van Middelstum tegen GC4. Jammer dat we zo ruim verloren van de (op Jaap Ham na) zo sympathieke spelers van de Groninger Combinatie.
Als ik zelf een verslagje mag schrijven (misschien wel moet van voorzitter Joop), heb ik ook enige moeite om de partijen van mijn clubgenoten te volgen. Ik concentreer me zo zeer op mijn eigen partij dat ik nauwelijks een oordeel kan vellen over de situaties op de belendende 7 borden. Niettemin vind ik dat je de situatie op mijn bord goed hebt ingeschat. Bij de beginstelling was nog alles mogelijk.
Sinds ik de boeken van Andras Adorjan heb bestudeerd Black is OK! (1988) en Black is OK forever! (2005), zit ik toch liever achter de zwarte stukken, wat me het vertrouwen gaf dat ik mijn laatste partij voor Middelstum in winst zou gaan omzetten.
Het duurde dan ook niet lang of ik had tegen de sympathieke Meine Straatman een winnende stelling opgebouwd: (diagram na zet 19.... Lb7-a6) Zoals je kan zien, sta ik overwegend: een kwaliteit voor: een kwestie van techniek en tijd om het punt binnen te halen. Helaas wilde ik dit door middel van een torenoffer op zet 39. Ik speelde Pe5 met ondekbaar mat als wit met zijn dame mijn toren op a4 incasseert. In vervoering over de schoonheid van dit offer keek ik niet verder naar de stelling. Hoe hard kwam de klap aan toen Meine eenvoudigweg het zwarte paard op e5 van het bord verwijderde. Au: Frits veranderde in één klap van -2 naar +2: de stukken konden in de doos. Had ik eerst Tf4 gespeeld om het bezit van mijn toren te continueren, gevolgd door Pe5 dan zou de nederlaag van ons team minder drastisch zijn geweest en het verslag op de site van de GC mogelijk wat minder beneveld. (stelling analyse na zet 40)
Harry, ik hoop dat ik je vraagteken in je verslag (?) naar tevredenheid heb beantwoord. Hartelijke groet, Johan

13/4 Middelstum 2 sluit prima seizoen af met een punt in Hoogezand.

hsp/veendam We begonnen met frisse moed in Hoogezand. Want wie weet wat er nog in zat als we wonnen. We waren er steeds ook dichtbij, Herhaaldelijk pakten we de voorsprong. Bert hield op het eerste bord het spel op een degelijke wijze in evenwicht.
Free zette in zijn partij de koningsvleugel van de tegenpartij aardig onder druk terwijl hij zijn eigen stelling knap gesloten hield.
Jan bouwde een goede opening uit naar een duidelijke kwaliteit voorsprong van een toren tegen een loper, terwijl Joost de druk op zijn koningsstelling aardig pareerde met een sterke tegenaanval.
Ik (Bé) kwam in het begin behoorlijk in het nauw (toch tijd nemen om de openingen iets beter te leren). Toch zag ik kans de aanval af te slaan door enige afruil en kreeg daardoor de kans om uit mijn schulp te kruipen en een tegenaanval in te zetten. Dit resulteerde in een pion winst waarna mijn opponent onverwacht direct opgaf. Het eerste punt was binnen.
Joost wist ondertussen de druk te vergroten. Dit leverde een voorsprong van 2 pionnen op.
Helaas nam Jan iets teveel risico, en kwam ondanks de voorsprong in het nauw. Dit kostte hem uiteindelijk zijn dame en toen was de partij beslist. De stand was weer in evenwicht. Ook Bert zijn remise bracht daar geen verandering in.
Free wist de aanval op de koningstelling te ondersteunen met zijn pionnen en torens en bouwde zo een sterke aanval op. De noodsprong van de tegenstander wist hij goed te beantwoorden, we stonden weer op voorsprong (2½-1½).
Ben hield voor mijn gevoel het spel aardig in evenwicht, maar voor ik het door had was het pleit in zijn nadeel beslist. Weer een gelijke stand, maar Joost stond duidelijk beter en voor in tijd dus waren er nog kansen. Na enige afruil had hij de weg vrij voor zijn pionnen. Maar met nog een Dame en toren op het bord blijft het uitkijken. Na verlies van één vrij pion en dreiging van eeuwig schaak werd het uiteindelijk toch remise. Ook al hoop je op meer, een gelijke stand 3-3 tegen een naaste concurrent in een uitwedstrijd wordt bij voetbal als een overwinning gezien. Al met al een leuke en vooral spannende afsluiting.

4/4 Stevig verlies voor Middelstum tegen GC 4

logo_groningen We konden frank en vrij spelen vanavond, want er was geen degradatiegevaar meer, zoals Freddie naar voren bracht op de heenreis. Deze manier van spelen bracht ons geen voordeel, want we gingen fors verliezen. Dezelfde Freddie meende na een aantal uren dat we blijkbaar alleen onder druk goed konden presteren?!
In een rap tempo werden de eerste nullen geïncasseerd. Jan en Jan Mark blunderden en verloren materiaal (of was het toch een offer Jan?) en kort daarop de partij.
Frits en Johan stonden goed terwijl bij Harry, Freddie, Gerry en Bert alles voorlopig in evenwicht leek.
Misschien bedroog de schijn want het ging niet goed. Freddie en Bert kwamen slechter te staan, terwijl Johan opeens verloor terwijl hij materiaal voorstond(?).
Ik heb het niet kunnen volgen. Ook niet hoe Freddie en Bert gingen verliezen. Bij Bert zag ik nog wel een verloren eindspel met een (vrij)pion minder en Freddie kon zijn ellende niet langer aanzien en gaf balend op.
De broers Wubs speelden degelijke remises. Gerry had nu een geweigerd gambiet dat hij ook in de bekerwedstrijd tegen mij had gespeeld. Mijn tegenstander en ik besloten pas tot remise nadat in de laatste 45 zetten geen pion was gezet en geen stuk geslagen.
Topscoorder Frits redde de eer door een goede partij te winnen. Uitslag 2-6
Meer kan ik niet melden en wellicht kloppen een aantal opmerkingen ook niet. Verschoning dus. Harry

Zie hier het verslag van de winnaars..
Intern won Joost nog een inhaalpartij van Joop maar dat ontmoedigt de CL geenszins want hij heeft nu al een nieuwe ronde uitgeschreven!

21/3 Middelstum 2 boekt vierde overwinning op rij tegen Sissa 6.

Logo Sissa Op Dinsdag 21 maart mocht het tweede team thuis spelen tegen het damesteam van Sissa, Sissa 6. We begonnen met een achterstand, want mijn vooruit gespeelde partij tegen Sophie Welling had ik verloren. In deze partij kwam ik slecht uit de opening, had een paar keer stukken weer op de achterlijn moeten plaatsen en stond uiteindelijk niet erg actief. In het middenspel kreeg ik echter meer ruimte en was het redelijk gelijkwaardig. Maar zoals altijd, het gaat in het schaken om het eindspel en dat was duidelijk beter van mijn tegenstandster want ze creëerde een matdreiging die ik niet meer kon weerleggen.
De eerste partij die de stand weer gelijk trok was die van Joost. Joost was erg voortvarend van start gegaan en gunde zijn tegenstander geen enkele ruimte. Dat werd ook zo ervaren door zijn tegenstandster want deze liet met een duidelijke uitroep weten dat de partij was afgelopen en wat ze van de partij vond. De stand was gelijk en er waren nog vier partijen gaande.
De volgende partij waarbij wij de winst pakten was die van Sjouke. Sjouke had in deze partij een deugdelijke stelling neergezet en was deze rustig aan het uitbouwen. De keren dat ik keek stond hij er duidelijk beter voor. De partij was echter wat sneller afgelopen als nodig, omdat de tegenstander een mat niet zag aankomen. 2-1 voor Middelstum, het kan gebeuren.
Free speelde volgens mij lange tijd een gelijkwaardige partij. Maar hij kwam een kwaliteit achter en daarna werd hij in de verdediging gedrukt. Een lastige stelling kwam op het bord waarbij de aanval op zijn koningsstelling erg sterk werd. Het aanbod van remise werd door zijn tegenstander niet geaccepteerd en Free moest doorspelen. Uiteindelijk moest hij opgeven omdat hij met zijn laatste zet een stuk weggaf waarna mat niet meer was te voorkomen. Wat wel jammer was, is dat Free een mogelijkheid op eeuwig schaak niet heeft gezien maar wat (volgens de computer) wel mogelijk was. Stand gelijk, nog twee partijen te gaan.
Zowel Ben als Bé speelden een degelijke partij waarbij ze, naar mijn mening, gedurende de hele partij beter hebben gestaan. Maar beter staan en winnen zijn twee verschillende zaken zoals wij allen uit ervaring wel weten. Het duurde bij deze partijen dus lang voor de beslissing viel. Dat beide partijen in ons voordeel zouden uitvallen werd echter in ‘de wandelgangen’ toch wel aangenomen.
En zo geschiedde. Ben en Be pakten voor Middelstum 2 nog twee punten en we mochten ons de winnaar noemen. Toch mooi zoals Middelstum 2 dit seizoen presteert. Bert

Zie hier het vertelsel van Nieske Meindertsma, en het plasje onder haar stoel is discreet verwijderd..
In de beker wist Gerry zijn stunt van 4 jaar geleden alweer, niet te herhalen. De jongste van de broers plaatst zich voor halve finale. Bert won daarnaast nog zijn inhaalpartij tegen Jan.

17/3 Middelstum 2 - Sissa 6

Dinsdag staat het tweede voor de lastige, maar niet onmogeljke opdracht om het verlies in de vooruitgepeelde partij van Bert weg te poetsen.

13/3 Middelstum vergeet zich veilig te stellen.

de Helpen We stonden er goed voor: aan bord 1 had Albert gedecideerd gewonnen en aan bord 2 had Frits een knappe remise geboekt tegen Anders Bay, de vader van het grote jeugdtalent Jonas Hilwerda die al met veel succes in het eerste van Staunton speelt en de goedbezochte interne competitie van Staunton domineert. Omdat de jeugd nog matches aan het afwerken was, konden we niet stipt op tijd beginnen zoals we dat wel in Middelstum gewend zijn. Op zich was dat geen probleem omdat Gerry nog moest komen. Helaas kwam Gerry in het geheel niet: hij had zich een dag vergist bleek toen broer Harry hem had opgebeld. Ik neem aan dat het hier geen deka-kai-tris-fobie betreft: de irreële angst voor het getal 13. Gelukkig was Jan van den Berg als trouwe toeschouwer aanwezig en hij wilde wel invallen: hulde. Hij speelde een heel redelijke partij aan bord 7, maar kon het uiteindelijk niet bolwerken.
Ik hoorde Jan Mark remise aanbieden op bord 8, maar ondanks zijn dreigende woorden (‘remiseaanbod alleen maar omdat ik nog maar weinig tijd heb’) verzilverde tegenstander Jeroen Groot zijn materiële voorsprong.
Aan bord 6 speelde Jan Bol remise tegen good old Henk Seijen: voor beiden een goed resultaat.
Aan bord 5 speelde Harry een prima partij: het had echt weinig gescheeld of hij had met een pluspion Bauke Koole aan zijn zegekar gebonden: die remiseerde met het nodige geluk.
Helaas verloor Freddie aan bord 3 tegen 2000+speler Milan Heller, die een mindere zet van Freddie koel afstrafte.
Omdat Staunton inmiddels 4½ punt had gescoord, had mijn overwinning op Dick Hummel (van wie ik vind dat hij meer op zijn broer Joop lijkt dan op zichzelf) slechts statistische waarde. Zaterdag had ik GM Jan Werle in het Denksportcentrum zien winnen van IM Lucas van Foreest door een ijzersterk zwart paard op b4 en 3 vrijpionnen op de flanken en in het centrum. Mijn partij was een getrouwe kopie. Misschien heb ik zelfs wat overdreven want op de zetten 25, 36 en 39 heb ik een zwart paard naar b4 gedirigeerd. (diagram)
De volgende matches tegen Het Kasteel en de Groninger Combinatie zullen we nog aan de bak moeten om plaatsbehoud af te dwingen. Het zat er vanavond in maar uiteindelijk trok Staunton niet onverdiend aan het langste eind. Johan

28/2 Middelstum 2 gaat als een speer!

logo lewenborg Op 28 februari toog het tweede team naar het Dok aan de Kajuit in Lewenborg om naar bleek Lewenborg 3 een sportieve opdoffer te geven. We wonnen met ½ - 5½. De schlemiel van de avond aan onze zijde was schrijver dezes door als enige slechts een remise te scoren. Als schakende verslaggevende heb ik van de meeste partijen slechts een oppervlakkige indruk kunnen krijgen. Zo meende ik dat Bert, die naast mij zat danig in moeilijkheden kwam met zijn koning die tamelijk onbeschermd een aanval van loper, torens en dame te verduren had. Wat kan een mens zich vergissen: het bleek dat Bert al een remise had afgeslagen en niet lang daarna het volle pond binnen haalde.
Sjouke wist een loper met pionnen in te sluiten, en won vervolgens.
Enig rumoer ontstond er bij de partij van Jan. Het bleek dat op enig moment diens blinde tegenstander zich in een pionzet had vergist, waarna deze een dame weggaf. Wat nu? Een kleine kring om het schaaktafeltje, veel geroezemoes (gevolgd door het onvermijdelijke ‘er wordt nog gespeeld’) en tenslotte het oordeel van arbiter Jan Schut dat Jan terecht de dame had gewonnen, waarna de tegenstander zich meteen gewonnen gaf.
Van Bé heb ik het slot van de partij niet meer gezien, maar bij mijn vertrek stond hij een duidelijk vrijpion voor, gesteund door een zeer mobiele loper, toren en dame. Hij stond gewonnen. (En hij won.)
De held van de avond was Joost. Hij speelde zijn geliefde gambiet op zo’n manier dat ik aanvankelijk dacht dat hij afstevende op regelrecht verlies. Zijn koning verloor in de opening al de behaaglijke bescherming van een rijtje pionnen. Maar toen ik vijf zetten later opnieuw een blik wierp op zijn stelling bleek dat hij niet alleen de rollen had omgedraaid maar dat hij de zwarte koning aan het opdrijven was als was het een vossenjacht. De zwarte koning belandde uiteindelijk op a5, waarna aan mat niet meer was te ontkomen. Een drama in slechts 17 zetten! Joost vertelde me na de partij dat hij een identieke partij had gespeeld tegen onze vroegere clubgenote Ti de Jong. (Was die partij mede een reden voor haar vertrek?)
Ik speelde het Bier-gambiet, een werkelijk bestaand gambiet, zei hij. Toch heb ik in de schaakliteratuur het Bier gambiet niet gezien, wel was er een grootmeester Martin Bier die in het einde van de 19de begin 20ste eeuw in een aantal prachtige, korte partijen mooi vuurwerk heeft laten zien.Ben

Na de derde zege op rij levert het voorlopige klassement een op het eerste gezicht heel mooi plaatje op, maar flatteert bij nader inzien ook wel, gezien het verschil tussen het aantal gespeelde wedstrijden van de teams. Het goede nieuws is dan weer dat Middelstum 2 de kans krijgt om zelf met 2 van deze concurrenten af te rekenen. De eerstvolgende wedstrijd is thuis tegen Sissa 6 op 21 maart en op 13 april gaat het tweede op bezoek bij HSP 4.
Zie aan: de CL heeft er zin in en het programma voor dinsdag a.s. al bekend gemaakt. Met onder meer en onder andere de confrontatie tussen de koplopers!

20/2 Staunton 2 - Middelstum

Albert en Frits speelden hun partij tegen Staunton 2 vooruit en kwamen niet met lege handen thuis: we staan met ½-1½ voor in de wedstrijd die op 13/3 haar beslag krijgt..

16/2 Perikelen en de interne competitie

Al ruim 10 jaar gebruik ik naar grote tevredenheid de voor de verwerking van de interne competitie de gratis! ter beschikking gestelde software Sevilla. Zo af en toe experimenteer ik er wat mee, maar dit keer had ik daarbij verzuimd om een back-up te maken en toen wist ik het ook niet meer.. Een verzoek aan de ontwikkelaar om mij uit de brand te helpen werd binnen de kortste keren gehonoreerd, en daarvoor wil ik ook hier mijn dank uitspreken!
Overigens is het programma voor dinsdag a.s. zojuist gepubliceerd.

14/2 Het tweede wint ook twee keer op rij!

logo_assen Helaas moest ik van de coach op de reservebank plaatsnemen voor deze match. Geen Ajax taferelen a la El Ghazi, maar samen met collega Gerbens ons geschikt in onze rol. En zoals later op de avond bleek: de coach heeft altijd gelijk (Eindstand 3½ - 2½). Gelukkig konden Sjouke en ik ons hart ophalen met een partij voor de interne competitie.
Het is altijd moeilijk om een verslag te schrijven wanneer je zelf schaakspeelt (het spreekwoordelijke schaken op meerdere borden gaat mij dan ook slecht af). Ik heb al aardig wat tijd nodig voor een zet en dan trof ik ook nog eens een tegenstander van formaat (Frits Brandsma).
Tussen de bedrijven door kreeg ik echter de indruk dat het gelijk op ging. Het viel me op dat Joop erg laat (of helemaal niet?) toekwam aan een rochade en na het weggeven van een paard kwam het eerste gejammer van de avond dan ook uit zijn speelhoek (0-1).
Ben ging gelijk op en trok al gauw het eerste halve punt over de streep.
Bert en Free trokken beiden uiteindelijk aan het langste eind. Na een desastreus verlopen vorige interne partij (tegen ondergetekende) kon Bert, na dameruil, het overschot aan pionnen verzilveren. Een eerste reactie van hem sprak boekdelen: ik heb fantastisch gespeeld! Kijk, dat horen we graag.
Free was eveneens erg content met wat hij noemt een all purpose opening die hij opgesnord had in een schaken voor Dummies boekje.
Helaas heb ik van de partij van Bé te weinig meegekregen om daar een zinnig woord over te schrijven, maar het zag er solide uit (van beide kanten).
Nadat de stofwolken waren neergedaald bleek dat we als team weer een overwinning binnen hadden gesleept.
Na de overwinning van ons eerste kunnen we oordelen dat het de Schaakclub Middelstum op het ogenblik meezit! Joost

10/2 programma 14/2

Behalve de wedstrijd van het Tweede tegen DAC 2, zullen intern 2 partijen worden ingehaald.

7/2 Middelstum neemt afstand van gevarenzone na winst op ESG

logo_ESG

Dinsdagavond, een snijdend koude wind, veel kleumende demonstranten in Groningen tegen de gaswinning, maar behaaglijk warm op borg Ewsum, waar Emmen ging proberen ons eerste team te verslaan om broodnodige punten binnen te halen. Eigenlijk een 4-punten wedstrijd, omdat Emmen nog maar 1 punt had en Middelstum bij verlies ook nog in de gevarenzone bleef.
Bord 1 was vrij snel klaar, Albert en zijn tegenstander Marcel Struik besloten na wederzijdse dreigingen vrij snel tot remise, vlot hierna gevolgd door Jan Mark en Bastiaan van Os op bord 7. Eerstgenoemde begint GM Arisch Giri behoorlijk te imiteren, dit was al z'n 5e opeenvolgende remise... In een aantal partijen heeft JM zeker winstkansen gehad, maar m.i. moet hij meer op winst van spelen. Misschien een extra bonus in het vooruitzicht stellen in de vorm van het nieuwe biertje?
Op bord 3 dreigde een nieuwe deceptie voor Freddie: hij kwam slecht uit de opening, beide knollen stonden bij wijze van spreken met hun poten in de Groninger klei, loper en toren gebonden, geen coördinatie. Tegenstander Wim Fokkens liep ontspannen rond, Freddie liet zich ontvallen dat de vorm totaal ontbrak. Als door een wonder ontworstelde hij zich aan de grootste druk, en geleidelijk bevrijdde Freddie zich uit de omsingeling. Doordat de partij hem door de vingers glipte, leek het alsof Wim Fokkens steeds gedemotiveerder ging spelen. Een van de knollen werd een raspaardje op g4, dreigde naar f2 te springen met matdreiging en plotseling was een verloren gewaande partij veranderd in winst.
Daarvoor waren al 2 partijen beslist: Johan was na een goede opening wel een pion achtergekomen, maar had door een verrassende loperzet een ijzersterke positie ingenomen op c7. Terwijl wij als omstanders vonden dat hij zeer goed stond, brokkelde z'n stelling steeds verder af, de motivatie was helemaal verdwenen, Johan ging Sinterklaas spelen en strooide met pionnen. Gedesillusioneerd gaf hij spoedig op, het was niet zijn avond want na toiletgang moest EHBO worden toegepastomdat Johan z'n hand had opengehaald aan de muur. Ironisch genoeg hing bij de entree de mededeling: "Toilet besloten, voor toiletbezoek moet men zich melden bij de balie."...
De balans werd hersteld aan bord 8: invaller Bert Koster wist wederom te scoren, onze supersub. Vrij snel na de opening had Bert al een pion veroverd en een sterk centrum opgebouwd. Hij wist z'n positie te consolideren en keurig af te ronden met stukwinst. Ik heb het slot niet geheel gevolgd, maar Bert kondigde al minuten eerder aan dat hij ging winnen. Hulde!
Harry speelde aan bord 2 tegen Jan van Os een degelijke partij waarbij hij een pion gaf voor actief tegenspel. Na afruil resteerde een eindspel met ongelijke lopers en 4 tegen 5 pionnen, maar Harry wist dit gemakkelijk te handelen en wikkelde vlot af naar remise.
De stand was nu 3½ - 2½, op de borden van Frits en Jan was nog niets duidelijk. Frits had weinig tijd over, toch stond hij goed. De cruciale fout was volgens Frits het inslaan van de dame op a7 eenvoudig te voorkomen geweest door a6 te spelen. Enige zetten later moest hij zijn loper geven na inslaan van de toren. Ondanks hardnekkig verdedigen wist tegenstander Evert Hondema het punt binnen te halen. Gelijke stand, alles hing nu af van Jan. Deze stond een kwaliteit achter (loper tegen toren), maar Jan kromde de rug en kreeg initiatief, met name door het opspelen van de b-pion. Door een prachtig uitgevoerd midden- en eindspel bracht Jan z'n tegenstander steeds verder in het nauw, en wist zijn loper maximaal te benutten. Prachtig om te zien dat de zwartspeler geen kant op kon. Uiteindelijk wist Jan door aftrekschaak een volle toren te veroveren en het punt te veroveren. Partij op de site?, erg instructief. Uitslag 4½ - 3½
Om 12 uur vertrokken onze sympathieke tegenstanders weer naar Emmen, de koude nacht in. Het verslag van ESG is hier te lezen.
Mijn conclusie: we zijn goed weggekomen door de gewonnen partij van Freddie, maar Frits en Johan hadden meer verdiend, dus al met al: terecht gewonnen. Sjouke

4/2 De ratinglijstvan 1 februari

Glad vergeten om hieraan te herinneren (of zou het verdringing zijn geweest?) In elk geval is Ben de grootste stijger hetgeen natuurlijk wel verwacht mocht worden na zijn successen in de vierkampen.
Hier vind je alles tot in detail.

1/2 De interne competitie

koning De 2 volgende clubavonden zullen de teams van Middelstum extern, maar wel in eigen huis, actief zijn. De interne ligt dus stil tot 21/2. Een mooi moment om het verloop eens nader te bekijken, temeer omdat exact de helft van de geplande partijen gespeeld zijn.
Van deze 45 partijen trok de witspeler 23 x aan het langste eind, de zwartspeler 16 x en en de remises zijn met 6 nét niet meer op de vingers van 1 hand te tellen, maar het is een bijzonder laag percentage. Joop was bij de helft van deze remises betrokken maar als ik het zo formuleer lijkt dat meer dan het is.
Harry bleef als enige ongeslagen, maar moest wel toezien hoe een solide spelende JM zijn achterstand inliep en zelfs vrij brutaal de kop overnam. Relatief is er overigens niets aan de hand voor hem, maar hij weet zich wel verzekerd van een gevaarlijke concurrent. Frits volgt als derde, een goede reeks heeft hem geen spat dichterbij gebracht en zo kan een blunder je nog lang blijven achtervolgen..
De eerste teamspelers hebben intussen wel een serieus gaatje geslagen met de rest van het veld waarvan vooral het duo BéFree op een uitstekende seizoenshelft terug kan zien.
7 februari wacht Middelstum een vierpuntenwedstrijd tegen ESG dat ongetwijfeld zeer gemotiveerd achter het bord zal gaan zitten.

26/1 Middelstum 2 boekt knappe overwinning tegen GC 6

Uitslag 2½ - 3½ update 1/2: Een foto van Free en GC 6 heeft een verslag waar alle partijen nagespeeld kunnen worden!

20/1 Middelstum consolideert voorsprong tegen Leek

Uitslag 3-5 update 1/2: en hier het verslag van Leek!

16/1 Het Tatasteel schaaktoernooi

logo_assen Afgelopen vrijdag is `s lands grootste schaaktoernooi -dat internationaal ook al decennia hoog aangeschreven staat, van start gegaan. Uiteraard gaat de meeste aandacht uit naar de Masters, waar Carlsen onder andere Loek Van Wely en Anish Giri zal treffen.
Een treetje lager -maar zeker niet te versmaden-, is er de Challengers met nederlandse inbreng van Erwin l'Ami, Benjamin Bok en last but not least Jorden van Foreest.
Het aantal amateurs dat zo bepalend is voor de ambiance overstijgt 2000 deelnemers! Onder hen treffen we de Middelstummers Harry en Johan die beiden in de vierde groep van de dagvierkampen uitkomen. Zij komen vandaag, morgen en woensdag in actie. Mazzeltof!
update 17/1: olala, ik ontving zojuist een bericht van Harry dat Ben ook deelneemt, sterker nog: hij heeft in de rol van dark horse al een weekendvierkamp op zijn naam geschreven! Gefeliciteerd! Hij lijkt goed in vorm te zijn want zijn eerste partij in de dagvierkamp 7K won hij ook.
Harry meldde nog tevreden te zijn met zijn remise in 4E, Johan verloor zijn eerste in 4K.
update 19/1: Het is weer gedaan met het avontuur voor de Middelstummers in WaZ. Ben kon zich in de laatste ronde een verlies permitteren om toch nog gedeeld eerste te worden! Behalve het rapidschaak mogen we nu ook de vierkamp tot zijn specialiteit rekenen nu hij daarin 3 opeenvolgende successen wist te boeken!
Harry raakte niet aan de 50%, maar de schade bleef beperkt wat niet gold voor Johan die met een eierrekje thuiskwam..

11/1 De interne competitie

Wat het vervolg van de competitie betref heeft de CL zijn ei uitgebroed, en dat heeft geresulteerd in de meest zuivere competitievorm die denkbaar is: Round Robin, dubbelrondig.
update 12/1: De praktische obstakels om op 17/1 intern te spelen zijn met dank aan Frits weggenomen, zodat er dan gewoon de negende ronde gespeeld kan worden!
update 13/1: Met excuus aan de betrokkenen voor de verwarring: de speelzaal was al gecanceld, dus wordt er dinsdag toch niet gespeeld...
Vrijdag 20/1 treedt het eerste team aan in en tegen Leek.

6/1 Leek - Middelstum

Het eerste kwart van deze wedstrijd kon niet beter zijn voor Middelstum want zowel Albert als Frits wonnen hun voouruitgespeelde partijen tegen hoger gerated tegenstanders!

22/12 Het Schaakfestival Groningen

logo_chessfestival Gisteren -op de dag dat de dagen gaan lengen en de nachten gaan strengen-, klonk de gong voor de 54ste editie van het kersttoernooi. Aan dit toernooi zal een recordaantal Middelstummers deelnemen, waarvan er 3 reeds begonnen zijn. Johan die als enige aantreedt in het negenrondige toernooi, moest berusten in remise, maar deze omschrijving is geheel op scorebord-journalistiek gestoeld.
Joop en Ben die bij de vierkampen in dezelfde groep zijn ingedeeld kwamen wél tot winst en zij zullen elkaar in de laatste ronde treffen..
Op 2de kerstdag beginnen de minitoernooien waarvoor Harry, Sjouke en Jan v/d B zich al hebben ingeschreven, zelf houd ik mijn deelname daaraan nog even in beraad.
All ins and outs van het toernooi zijn hier te vinden.
update 24/12: Hopla! De eerste successen zijn binnen, Joop en Ben maakten de favorietenrol in hun vierkamp geheel waar en finishten met 2½ punt zij aan zij op de eerste plaats!
update 30/12: Het schaakfestival is weer geschiedenis. In de B/C groep kende Johan een stroef begin, maar raakte in de derde ronde op stoom en won 4 x op rij. Na 6 ronden had hij de aansluiting bij de kopgroep gevonden, maar toen maakte Edwin Zuiderweg toch wel een einde aan zijn aanspraken op de toernooiwinst. In de laatste ronde won hij nog van Pieter van Foreest en sloot het toernooi af op een gedeelde zesde plaats met 6 uit 9. Hij mag tevreden terugzien. Onno Elgersma en hé daar is ie weer! Bruno Jelic wonnen het toernooi.
Harry zal ook tevreden terugkijken. Hij wist zijn Fide-rading helemaal waar te maken in Compact B.
Zijn laatste partij besliste hij via de dreiging van een heuse rooklift waartegen zijn tegenstander geen parade had.
Zijn verliespartij was tegen Ramon Middeljans die het toernooi op zijn naam wist te schrijven. Daar kun je ook mee leven...
Na een bye in de eerste ronde werd ik er de eerste 2 partijen hardhandig vanaf geschoven. Tegen Henk Seijen raakte ik pas weer in het spel. Het werd een ware uitputtingslag, waarbij ik toch wel vreesde dat ik mijn voordeel niet zou kunnen verzilveren wegens allerlei schaakjes, tot Henk plots meldde dat zijn vlag was gevallen. Mooi is anders, maar het kwam me wel te pas! Het was een intense partij geweest en`s nachts in bed lag ik nog te schaken zodat een korte remise in de laatse ronde me wel goed uitkwam. De schade was tenminste weer te overzien
Jan v/d B voldeed ongeveer aan de verwachtingen al had er wel meer voor hem ingezeten als hij wat zuiniger zou zijn omgesprongen met veelbelovende stellingen.
Op het bord zag Sjouke dit toernooi niet veel, maar dat betrof zijn omgeving niet waar hij zich ontpopte tot een bedaarde mentor voor het grut om hem heen... Compact D werd gewonnen door Louise Beukema, de enige Belgische in een veld van 39 Nederlanders en 2 Duitsers. Goe gedaan meiske!

6/12 Middelstum 2 - Van der Linde 2

logo_vanderlinde.png Tragisch verlies Na een mooie sightseeing door het groninger land begonnen wij over achten aan onze wedstrijd tegen vd Linde 2. Het begin leek zo aardig: Free en Bert bleven gelijkwaardig en derhalve remise.
Ben kreeg het Albin-tegengambiet voor zijn kiezen en ik dacht dat hij dat goed behandelde. Wel vond hij het opmerkelijk dat zijn tegenstander slechts 7 minuten had gebruikt tegenover 1 uur en 10 minuten van Ben. Hij kwam echter goed te staan en hij dacht zelfs dat hij gewonnen stond, echter tijdnood werd hem fataal en er restte hem niet dan anders de avond half depressief rond te lopen.
Dan mijn partij, zonder er een lang verhaal van te maken: ik stond ruimschoots gewonnen en probeerde eeuwig schaak te voorkomen. Het ging falikant fout, eeuwigschaak bleek achteraf niet aan de orde. Maar wel dikke nul!
Sjouke verkeerde nog in de sinterklaassferen en deed een kwaliteit zelfs zonder gedicht cadeau. hij handhaafde zich redelijk en wilde remise aanbieden, terwijl hij nog een vrolijke vrij pion had. Doorspelen dus; jammer genoeg deed hij daarna geen goede zet meer, ook een nul.
En dan onze enige winnaar, Jan. Hij speelde een bijna perfecte partij en zette de vijandelijke koning midden op het bord mat. Een geflatteerde uitslag en dat wel niet de laatste keer zijn... Joop

29/11 Wie het kleine niet eert..

logo_assen Gerry gaf na goed tien minuten spelen een stuk weg. Hij besloot aanvankelijk door te vechten, maar gaf even later toch op.
Jan Mark had het loperpaar en weinig tijd op de klok. Hij bood remise aan. Zijn tegenstander vroeg daarop gedisciplineerd aan de teamleider van Assen 2 (die tegenover mij zat) of hij dat aanbod mocht aannemen. Deze zei dat hij dat zelf moest beslissen. Dat deed hij. Hij nam het aanbod aan. Remise. Het eerste halve punt.
Jan zag ik op een bepaald ogenblik met vijf stukken op de onderste rij. Een merkwaardige aanblik. Hij stond een pion achter. Hij en zijn tegenstander vielen over en weer aan. Jan door het centrum en zijn tegenstander via de koningsvleugel. Jan trok aan het kortste eind en werd mat gezet.
Freddie speelde een solide partij met wat minder ruimte. Remise was het logische resultaat. Het tweede halve punt.
Of was het het derde halve punt? Ik weet het niet meer, maar wat ik wel weet is dat ik zelf ongeveer op hetzelfde ogenblik een half punt scoorde. Ik meende die remise te kunnen claimen, omdat volgens mij voor de derde keer dezelfde stelling op het bord was verschenen, maar mijn tegenstander betwistte dat. Hij sprak toen op barse toon hij is per slot van rekening teamleider-: ‘Claim je de remise of bied je die aan? Als je claimt en het is ten onrechte krijg je een tijdstraf.’ Ik had geen behoefte aan een tijdstraf, want ik had mezelf al voldoende gestraft qua tijd. Ik bood dus maar remise aan, wat na enig nadenken werd aangenomen. Toen bleek dat dat er wel degelijk sprake was van drie keer dezelfde stelling. Dat was het meest opwindende dat er vanaf mijn bord te melden viel.
Johan had ongelijke lopers en een dubbelpion. Dit keer vormden de ongelijke lopers geen voor-, maar een nadeel. Zwart kon via de zwarte velden de witte koningsstelling overspelen. Johan kon het niet meer redden.
Albert stond opeens een toren voor. De tegenstander had die toren geofferd, zo vertelde Albert achteraf. Tijdens de partij fluisterden verschillende correspondenten mij toe dat Albert het niet ging redden, maar Albert speelde rustig door met een toren meer en leek het wel te gaan redden. In het eindspel ging het echter mis. Nadat de toren was ingeleverd restte er een eindspel waarin Albert vier geïsoleerde pionnen had en die zwakte werd hem fataal.
Het was inmiddels twaalf uur geworden, maar Harry schaakte onverdroten voort. Hij had vrijwel de hele partij een mooie drukstelling, maar zijn voordeel verdween langzamerhand. In het toreneindspel moest hij eerst een pion inleveren en later nog een tweede. Dat kon zelfs Harry niet meer kiepen. De avond leverde dus maar liefst drie halve punten op. Dat klinkt toch beter dan anderhalf punt! Frits

De loting voor de eerste ronde van de beker is gepubliceerd (zie intern). De finale zal er in elk geval anders uit gaan zien dan vorig jaar, want de beide finalisten van die editie treffen elkaar nu in de eerste ronde!
update 5/12: Hier kun je het verslag lezen van de winnaars!

14/11 Middelstum 2 geraakt ook niet aan de gelijkmaker..

logo_roden Maandagavond togen we als koploper na 1 wedstrijd naar Roden, voorzover ik weet de beste start ooit als 2e team. Helaas bleek dit aan het einde van de avond van korte duur te zijn, we verloren met 3½ - 2½
Gezien het ratingverschil is het een draaglijke nederlaag geworden.
Na een rondje langs de borden zag ik al snel dat Bert een stuk zou verliezen, zijn paard op h7 kon de opgeworpen hindernis niet meer nemen, waarna hij vrij snel z'n koning kon neerleggen.
Ook Joop lag niet goed op koers. In z'n gebruikelijk hoge tempo schatte hij een positie van de loper van z'n tegenstander verkeerd in en kon hij z'n loper inleveren. Even later zag ik aan z'n gelaatskleur al dat het mis ging.
Free was de volgende speler die finishte: hij sleepte op knappe wijze remise binnen door met 2 torens tegen dame een geforceerde afruil af te dwingen en daardoor een dreigende mataanval te pareren.
Zelf speelde ik een goede partij en toen mijn tegenstander dreigde op te rukken op de koningsvleugel, zag hij de dekking van de h-pion over het hoofd, 5 zetten later gaf hij op.
Intussen was buurman Joost bezig met een prachtige aanvalspartij vanuit het Koningsgambiet, met dreigingen over en weer. Er dreigde mat op de onderste rij, maar zijn tegenstander kon nog net ontsnappen en dacht met Toren h6 het initiatief over te nemen echter precies in de diagonaal van Joost z'n loper: 2½ - 2½.
Nu hing het af van Ben aan bord 2: helaas stond hij een kwaliteit en pion achter en dat was niet meer te houden waarna Free en ik huiswaarts keerden en op een binnenweg terecht kwamen. Free had Leonard Cohen opgezet "You want it darker", maar dat was onderweg bijna niet mogelijk en zo ervoeren wij het ook niet, dit was niet het einde maar hopelijk het begin van een goed seizoen. Sjouke

update 15/11: Hier kun je het verslag lezen van de winnaars!

10/11 Middelstum op de streep geklopt door HSP/Veendam 2

triomf Voorafgaand aan de wedstrijd tegen het tweede team van de Hoogezand-Sappemeer-Veendamcombinatie werd gerept over de ‘twee saaie en bloedeloze remises’ waarmee Jan Mark en Frits al in een eerder stadium de stand op 1-1 hadden gebracht.
Toen na 24 strategische, maar niet saaie zetten op het achtste bord mijn remiseaanbod werd geaccepteerd, kon ik mij rustig gaan wijden aan de journalistieke beschouwingen van de overige partijen.
Harry verraste op bord 2 al snel zijn sterke tegenstander die een situatie met dreigend pionverlies verkeerd inschatte, tussenstand: 1½-2½.
Johan kwam er op bord 4 in een remiseachtig eindspel niet doorheen ondanks een goede loper en meer tijd op de klok, 2-3.
De temperatuur op de resterende borden en in de speelzaal liep intussen gestaag op. Gerry leek lange tijd een vol punt binnen te kunnen halen, zijn veelbelovende aanvalsstelling verzandde jammer genoeg in een gelijke stand, 2½-3½.
Op de borden 1 en 3 was de spanning intussen te snijden: Freddie leek een mooie aanval op te zetten tegen de onbeschermde zwarte koning, maar door (over?)bezorgdheid over de eigen verdediging werd het een hinken op twee gedachten. Een zwarte vrijpion was uiteindelijk meer dan de witte stelling kon verdragen. Freddie vocht nog lang en manmoedig door, maar dit bleek uiteindelijk tegen de bekende bierkaai, 3½-3½.
Albert moest dus de beslissing brengen op het eerste bord! In het middenspel kreeg hij al gauw een gevaarlijke koningsaanval te verduren, niemand die nog een cent gaf voor zijn stelling. Echter met een afruil van dame tegen toren + loper kreeg de partij een verrassende wending. Uiteindelijk kwam er een eindspel op het bord van loper tegen toren, dat nog lang spannend bleef, tot Albert toch onvermijdelijk zijn koning moest omleggen:
Eindstand 4½-3½. Zoals de hoofredacteur al eerder kopte: ‘Op de streep geklopt’ en zó is het! Jan

update 12/11: Hier kun je het verslag lezen van de winnaars!

1/11 Middelstum 2 haalt ferm uit tegen Paardenprong

logo_paardensprong Middelstum 2 behaalde een eclatante overwining op de Paardensprong. Goedenavond! Ik kan me niet heugen dat we ooit zo`n grote overwinning hebben behaald.
Deze uitslag wil echter niet zeggen dat het op alle borden van een leien dakje ging.
Wel bij Bert en Sjouke die heel snel meteriaal wonnen en het punt incasseerden.
Joost kwam met voordeel uit de opening (2 pionnen), maar moest later alle zeilen bijzetten door het getruckte spel van zijn tegenstander en berustte tenslotte in remise.
Ben speelde een goede partij, een pion meer maar een paard tegen een toren voor zijn tegenstandster die een zeer kwetsbare koning had. Na een langdurige strijd zette hij haar mat.
Free hield de partij lang in evenwicht tot hij de Dame kon veroveren waarna het snel gedaan was.
Zelf speelde ik een rustige partij, kreeg wat meer ruimte en kon met mijn Dame binnenvallen, materiaal winnen en uiteindelijk het punt. Jan v/d Berg

1/11 De ratinglijst van 1 november

Deze lijst laat zien dat Johan de grootste hebberd is en Albert intussen tegen de 1900 aanschurkt.

27/10 HSP/Veendam 2 - Middelstum

Zoals aangekondigd werden er 2 partijen vooruitgespeeld: Jan Mark deelde het punt met Erwin Reintke aan het zesde bord. Aan het vijfde bord werd een remiseaanbod van Frits door Sander Sprik, even na de klok van tien afgeslagen, maar een kwartier later werd de vrede alsnog getekend. 1-1 dus.
Met dank voor de semi-live verslaggeving aan JM.

27/10 De interne

In de analyse van zijn partij tegen Joop betreurt Free zijn vele gemiste kansen waardoor hij zich met een halfje tevreden moest stellen..

26/10 Middelstum de komende week:

Volgende week 1/11 opent het tweede de externe competitie met een thuiswedstrijd tegen Paardensprong.
Voor het echter zover is spelen twee leden van het eerste team a.s donderdag 27/10 hun partij vooruit in de wedstrijd tegen HSP/Veendam 2, waarvan de hoofdmoot 10/11 op het programma staat.

11/10 Middelstum lijdt verwachte nederlaag tegen gedoodverfde kampioen.

koning Het zou een zware avond worden, tegen een tegenstander die gemiddeld ong. 200 Elo punten sterker was. Hoogeveen kwam intimiderend en overrompelend uit de startblokken.
Johan raakte vanuit de opening opgezadeld met een dame, die uit het tijdperk van de doleantie leek te komen. Ze was in ieder geval dermate dolerend dat ze alle hoeken van het veld zag en alras Johan de das omdeed. 1-0.
Jan Bol werd getracteerd op een stukoffer en een aanval op f7 en zijn koningsstelling. Hij leek echter stand te kunnen houden.
Freddy leek in een Ben-Oni druk op de zwarte stelling te krijgen, toen zijn tegenstander weliswaar een centrumpion veroverde, maar dit ging ten koste van zijn loper van de zwarte velden. Echter dit bleek optische compensatie. De realiteit was anders. 2-0.
Harry kreeg in zijn bekende opening ook te maken met druk op f7, die hij echter wist te pareren. Er resulteerde een toreneindspel met een pion minder en hij wist het remise te houden 2½-1/2.
Jan ondertussen bezweek aan de witte aanval en moest teleurgesteld het loodje leggen. 31/2-1/2.
Albert had een sterke tegenstander en probeerde deze met 1. b3 uit de boeken te krijgen. Hij fianchetteerde beide lopers,maar zwart pareerde goed, schoof een centrumpion door ,waardoor Albert met een lelijke pion op e2 bleef zitten.Er werd flink nagedacht,na anderhalf uur stonden alle stukken nog op het bord. De druk werd uiteindelijk te groot: 41/2-1/2.
Jan Mark zag ook snel in een Siciliaanse opening een aanval op zich af komen via de g- en h lijn. Hij blokkeerde de opmars origineel met zijn koning. Uiteindelijk kreeg hij een tegenaanval via de c lijn die na een gemeen damezetje stukwinst in de vorm van een loper opleverde. Helaas deze loper werd dusdanig door zijn eigen pionnen geblokkeerd dat remise het resultaat was. 5-1.
Dan mijn eigen partij, Gerry. Na de ruilvariant in de Caro- Kann ging het best aardig en kwam ik in het voordeel. Na enkele onnauwkeurigheden kreeg mijn tegenstander kansen en na 34 Dxe6 was het uit na een duivelse zwarte zet. 6-1
Frits : Het ontbreekt veel schakers aan moed en durf, te bang. Zo niet Frits vanavond. Hij bouwde als een grootmeester een mooie stelling op, resulterend in een stukoffer op f7 en aanval op de koning. De torens kwamen erbij en uiteindelijk kreeg Frits 5 pionnen voor een stuk en een gewonnen stelling. Einduitslag 6-2.
Teleurgesteld, maar toch ook met het gevoel dat het best anders (=beter) had kunnen uitpakken verlieten we de, met prachtige herinneringen aan de Molukse tijd, versierde zaal. Gerry

10/10 Speelschema Middelstum 2 is bekend gemaakt.

Voor Middelstum 2 begint het seizoen op 1/11 met een thuiswedstrijd tegen Paardensprong

3/10 Albert verschalkt al zuchtend de bekerhouder.

pat! Een terugblik op de halve bekerfinales waarin een dolle dame pat afdwingt! (red.)
20 september is Albert er in geslaagd op sublieme wijze mij te verschalken en zo de finale te bereiken van de bekerstrijd. Hij zal in de finale de gelouterde Harry Wubs ontmoeten, die Jan Mark versloeg met het kleinst mogelijke verschil. Ik zou aan mijn gevecht met Albert geen aandacht meer hebben geschonken, ware het niet dat ik vind dat de eindstelling van onze tweede partij voor het nageslacht bewaard dient te blijven.
In de eerste partij had Albert de overhand gekregen, toen ik mijn kans op de zetten 19 en 21 gemist had. In beide gevallen bestond de mogelijkheid mijn toren via g5 te activeren. Toen ik dat naliet, maakte een gefocuste Albert korte metten met me.
Gevolg was dat ik de tweede partij moest winnen om de beker te kunnen behouden.
Ik kom erin op zet 34 met Tb2, waardoor ik de witte stelling binnen dreigde te vallen. Albert aarzelde met nog maar weinig minuten op de klok geen moment en sloeg resoluut de binnendringende toren van het bord. Op mijn beurt sloeg ik nu met mijn dame zijn toren op e1 waarna de gebeurtenissen zich snel opvolgden. Op zet 43 gaf ik schaak waarna Albert een diepe zucht slaakte toen hij zijn monarch naar h1 had gedirigeerd (waar Kf1 ook een mogelijkheid was geweest). Hierdoor van iedere twijfel verlost en in de zekerheid dat ik nu de barrage had bereikt, sloeg ik onverwijld zijn toren op f2: de strijd leek gestreden. Een laatste stuiptrekking met Lg6+. Maar Pg6 voorkwam een matnet en de stukken konden wat mij betreft weer in de beginstelling worden opgesteld. Maar toen: Dg6+... Met een bord vol stukken had ik hier geen ogenblijk op gelet. Weg beker Achteraf had ik de toren op f2 helemaal niet hoeven te slaan. Na Txf4 in plaats van Dxf2 geeft Fritz me nog een aangename plus van maar liefst 10 punten!

Albert verzekert Middelstum van winst tegen Haren.
Graag geef ik de winst van Albert tegen de sterke Johan Klinkhammer (die volgens mij in het verleden ooit 9 uit 9 scoorde in de KNSB-competitie) enig cachet door zijn partij te publiceren.
Ik heb nog gewacht of de partijen van Middelstum-Haren op de website van Haren zouden verschijnen maar op die site is zelfs de uitslag van deze match uit de eerste ronde in de promotieklasse nog niet vermeld. Terwijl voeger Haren bekend stond om zijn uitgebreide verslagen met prachtige foto’s en strakke analyses van Harrie Gielen. Analyseren kan Harrie G. (die ik ooit zag winnen van grootmeester Yge Visser) nog als de beste, want in de post victoriam verliet tegenstander Freddie enigszins moedeloos (enigszins vermoeid liever! red.) het analysegebeuren toen ook daarbij Harrie G. in elke variant in Harries optiek aan het langste eind trok. Afijn: op zijn site is daarvan (nog) niets te merken.
Bij de stand 3½ - 3½ moest Albert voor het beslissende punt zorgen. Tegen een speler van > 2000 geen geringe opgave: en logisch dus dat Albert al een keer remise had aangeboden wat - mogelijk enigszins hautain, maar dat zegt mijn fantasie - door de favoriete Harenaar was afgewezen. Johan

27/9 Middelstum verrast Haren/Oostermoer bij debuut in de promotieklasse!

Logo Haren-Oostermoer Gisteren mocht het eerste van Middelstum aantreden voor de eerste schreden in de promotieklasse. De avond begon uitstekend: Andreas Tasma overhandigde een schaakklok aan Middelstum. De prijs is ons ten deel gevallen door een Nosbo-verloting onder alle kampioensteams van vorig seizoen. Het bleek een voorbode voor meer.
Na een uur spelen stonden er op alle borden mooie en interessante stellingen, complimenten voor onszelf maar ook voor onze tegenstander, it takes two to tango heet zoiets geloof ik. Ikzelf was op bord 8 de eerste die de strijd staakte. Mijn remise-aanbod werd geaccepteerd, het eerste halfje in de promotieklasse was binnen: een half begin is het goede werk. In de snelle analyse bleek dat ik niet minder stond. Mijn tegenstander Tomas en ik besloten al snel dat een biertje en andere partijen bekijken een beter idee was dan zelf achter het bord te blijven zitten.
De tweede partij eindigde in een vol punt voor ons. Het was Johan die in een prachtige partij zijn tegenstander steeds een stapje voor bleef en met een fraaie mataanval de partij besliste. Bij de analyse bleek ook een variant met een offer van loper winnend te zijn, volgens Johan een smetje op de partij, maar volgens mij een gevolg van de vele mooie dreigingen die hij in zijn stelling had weten te toveren.
Op andere borden nog steeds stellingen die alle kanten op konden, nog niks leek beslist. Uiteindelijk zag Jan zijn partij tegen Andreas verloren gaan, hij verspeelde onderweg ergens een pion en kon in het eindspel zijn koning omleggen.
Ook Freddie kreeg in een originele partij geen beloning. Tegenstander Harry liet gedurende de partij zijn stukken steeds beter samenwerken, wat voor hem in een winst resulteerde.
Onze eigen Harry speelde een prima partij. In de hem bekende stijl stelde hij het terugwinnen van een gambiet-pion lang uit, eerst een goede stelling. Het leverde hem een extra pion op een de tegenstander een slechte loper. De winst moest nog nauwkeurig worden binnen getakeld, maar Harry deed dit keurig, weer een punt.
Gerry keek de hele partij aan tegen een pion minder-stelling. Hij poogde een gambiet-opening van Johan Meirink te weerleggen met een tegengambiet. Lange tijd was het hopen op een moment waarop hij de partij weer gelijk kon trekken. Helaas lukte dat niet.
Frits kreeg in zijn partij wel waar hij op hoopte. In een stelling die Frits wel is toevertrouwd bleef hij uiterst kalm de juiste zetten produceren. Een paar mindere zetten van zijn tegenstander werden goed afgestraft. Het kleine voordeel werd verzilverd door het oprukken van een vrij-pion, een mooi punt voor Frits. Zo kwamen tegen het einde van de avond uit op een stand van 3½ - 3½.
De laatste partij was die tussen de hoofdmannen van beide teams. Albert speelde een prima partij tegen de sterke Johan Klinkhammer. In een gelijk opgaande strijd probeerde Johan een winst te forceren. Albert bleek echter constant op zijn qui vive. Uiteindelijk won hij een pion. De winst leek nog een lastig verhaal met aan beide kanten een paard ter ondersteuning van pionnen en koning. Albert wist echter koel en droogjes de vis binnen te hengelen, een punt erbij en dus een 4½ - 3½ overwinning bij ons debuut in de promotieklasse. Een goede afloop van de avond dus, na een fijn begin: het werd gevierd met nog een extra flesje bier en wijn. Jan Mark

17/9 De interne competitie

Dinsdag 20/9 staat behalve de 2de ronde v/d interne ook de halve finales v/d beker op het programma!

3/9 Het Suyderooghtoernooi

tuinsuyderoogh Het schaakseizoen van schaakvereniging Middelstum is dit jaar weer geopend met een snelschaaktoernooi. Na een aantal jaren Bareveld stelden Jan en zijn geliefde Ellie het vakantiehuis en vooral de zeer fraaie tuin ter beschikking. De gastvrijheid werd ook weergegeven door de vele luxe broodjes en de heerlijke koffie en thee. Jan gebruikte zijn eerder opgedane ervaring als toernooi-meester om een twee groepen-systeem te introduceren. Hierdoor ontstond er minder tijdsdruk voor het afsluitende eten bij het plaatselijke restaurant. Ik denk dat dit experiment geslaagd is: alle rondes werden in alle rust afgewerkt.
Dan het toernooi zelf. Er werd gestreden in twee groepen: de eerste drie van iedere groep plaatsten zich voor de hoogste finalegroep, de overige spelers kwamen terecht in de andere finalegroep. In groep A kwam JM slecht uit de startblokken. Hij schoot twee bokken en kwalificatie was theoretisch nog mogelijk, maar de praktijk bleek weerbarstig. Frits wist zich keurig te plaatsen door 4 overwinningen. De ene nul liep hij op tegen een verrassend sterk spelende Ben, die zich keurig meldde in de hoogste finalegroep met 3,5 punt. Ook Gerry wist zich te plaatsen voor de hoofdgroep. Bé en Jan vd Berg leken zich te sparen voor finalegroep B.
In groep B gingen 5 schakers de strijd met elkaar aan. Glorieus winnaar van deze groep werd Bert met 3 uit 4. De twee hoogste ratinghouders werden tweede; Fred en Jan scoorden 2,5 punt. Free en Joop werden hierdoor veroordeeld tot finalegroep B. Tijdens de finalegroepen werden er heerlijke koude biertjes geserveerd. Dit inspireerde zo zeer, dat hij prompt de B-finalegroep won, door o.a. JM te verslaan. Jan vd B wist beslag te leggen op de laatste plaats hetgeen hem toch een aardige prijs opleverde. In de hoofdgroep liep Freddie gelijk tegen een nul op. Zoals wel vaker kwam daarna de spirit bij hem terug en hij wist met 4 overwinningen op rij de Ome Loeks-bokaal te prolongeren. De andere finalisten lieten tegen elkaar diverse halve en hele punten liggen; vermeldenswaard is de tweede plaats van Gerry met 3,5 punt.
Na de prijsuitreiking werd er afgesloten met een etentje bij de plaatselijke uitspanning. Het werd een gezellig samenzijn, waarbij de groeps-app van onze schaakclub het levenslicht zag. Nadat we Jan en Ellie nogmaals hadden bedankt voor alle goede zorgen, gingen we allen voldaan terug naar huis. Jan Mark

Free voorzag in de foto`s, waarvan er hier nog meer zijn te vinden.
De interne competitie zal 13 september beginnen. Voor woensdag hoop ik de beschikking te hebben over de definitieve deelnemerslijst zodat ik daarmee bezig kan.

28/8 Jorden van Foreest kampioen van Nederland

foto Harry Gielen Groningen viert vandaag dubbel feest: naast Bommen Berend vieren we vandaag het kampioenschap van de 17-jarige Jorden van Foreest die met speels gemak deze week in Amsterdam 51/2 punt uit 7 partijen scoorde, waarbij hij de gedoodverfde zevenvoudige kampioen Loek van Wely een half punt voorbleef. Zelf ben ik donderdag naar Amsterdam getogen om met eigen ogen het spektakel te volgen.
De eerlijkheid gebiedt me te schrijven dat je zo’n toernooi veel beter thuis kunt volgen. De spelers op een klein podium zitten afgescheiden van de toeschouwers in de zaal en de nabijheid van de toppers die ik in Wijk aan Zee ervoer is ver te zoeken. Het is muisstil en ook dat doet de rust geen goed. Het geruststellende geroezemoes van Tata miste ik deerlijk. En het commentaar van grootmeester Paul van der Sterren in een belendende kamer had ook al geen hoog Youp van `t Hek-gehalte. En thuis kan ik ook het heerlijke gevoel ontwikkelen dat ik het met behulp van mijn app Follow Chess veel beter de stellingen kan beoordelen dan de combattanten zelf.
Jorden is kampioen en dat is misschien des te verwonderlijker omdat hij niet bij de oorspronkelijke 8 spelers was aangewezen. Maar toen zijn trainer Tiviakov op het allerlaatste moment afgezegd had (voor hem zal de geldbuidel bij een toernooitje in het buitenland beter gevuld zijn geweest dan bij dit nationale schaakfestijn) kreeg Jorden de kans mee te doen zonder een kwalificatieronde te hoeven winnen. Jorden heeft daarvan uitstekend gebruik gemaakt en voor zijn prachtige partijen en de deskundige commentaren verwijs ik graag naar de website van zijn grote sponsor Kees Schrijvers.
Ik realiseerde me dat ik voor het eerst van mijn leven van een Kampioen van Nederland heb verloren. In mijn archief ontdekte ik een verliespartij tegen Jorden die ik graag voor het nageslacht bewaar. Hoewel de partij uit 2013 stamt, zie je al verschillende kenmerken van zijn spel terug: met name krijg ik het gevoel dat Jorden stellig verwacht dat het allemaal wel op zijn pootjes voor hem terecht zal komen, wat dan ook meestal het geval is. En dat het dan ook een enkele keer fout gaat (zoals onlangs tegen Tjark Vos in Vlissingen en nu tegen Dimitri Reinderman in Amsterdam), neemt hij dan op de koop toe.
Ik ben benieuwd welke kant de schaakcarrière van Jorden opgaat: hoever zal hij het brengen? Een voorlopig doel voor hem kan zijn dat hij de 2700 grens gaat opzoeken. Mijns inziens moet hij die grens voor 2018 gepasseerd kunnen zijn. Dan kan hij zich gaan meten met de internationale top en met Anish Giri gaan vechten om de nationale hegemonie. Van Jorden (en ook van zijn broer Lucas en zus Machteld!) kan schaakminnend Groningen nog heel veel verwachten! Johan

15/8 Programma van Middelstum is bekend.

Middelstum opent het seizoen met een thuiswedstrijd tegen Haren en Oostermoer.

3/8 De KNSB ratinglijst van 1 augustus 2016

koning

Daar is ie dan, met onder andere de resultaten van de interne competitie.
Ondanks het kampioenschap valt het vergelijk met een jaar geleden negatief uit.
Alleen Albert, Bert en Joost wisten -en bovendien overtuigend, uit de rode cijfers te blijven..
De verrekende partijen zijn hier te bekijken.

 P Naam         1 augustus 2015   1 augustus 2016  saldo 
 1 Albert Verheij    1835         1883        + 48
 2 Freddie Steggink   1828         1811        - 17
 3 Harry Wubs      1808         1785        - 23
 4 Johan Mostertman   1804         1722        - 82
 5 Frits Brandsma    1740         1698        - 42
 6 Jan Bol        1717         1697        - 20 
 7 Gerry Wubs      1662         1641        - 21
 8 Bert Koster      1581         1639        + 58
 9 Jan Mark Hof     1670         1635        - 35
 10 Joop Naaijer     1463         1425        - 38
 11 Joost van Melle    1356         1415        + 59
 12 Ben Sloot       1432         1409        - 23
 13 Sjouke Gerbens    1361         1357        - 4
 14 Free Bekker     1372         1310        - 62     
 15 Bé Prins       ----         1282 
 16 Jan v/d Berg     1192         1123        - 69        
 

24/7 Het Open Nederlands Kampioenschap

theotorne Het is alweer de laatste week van juli, en dan richt schakend Nederland de blik op Dieren waar al sinds jaar en dag het ONK wordt gespeeld.
De delegatie uit Middelstum telt 4 man die zich allen hebben ingeschreven voor het zesrondige toernooi, dat op rating in tweeen is gesplitst.
Harry en Johan vinden we terug in de groep die het hoogst gerated is.
Jan en Joop acteren in de andere groep. Morgen beginnen ze.
Break a leg... of een potje, dat mag ook!

footer