Seizoen 2014-2015


17/5 Van je fouten kan je leren!

De entree van het thuishonk De laatste clubavond van het geslaagde clubjaar 2014-2015 werd onder leiding van de immer kundig organiserende Freddie besteed aan een rapid-toernooitje. Ik ben meestal de enige die noteert bij dat soort gelegenheden en mij wordt wel eens gevraagd waarom ik dat doe. Wel, het antwoord is simpel: van mijn fouten wil ik leren. En de eerlijkheid gebiedt me te melden dat ik dus nog een lange weg te gaan heb. Al in de eerste partij tegen Freddie stapelde ik fout op fout: te beginnen op zet 6 waar ik het slappe a3 speelde. diagram Je hoeft geen aanvalsspeler te zijn om te zien dat Pb5 praktisch meteen winnend is.
Les 1: wees vanaf het begin scherp.
Freddie maakte goed gebruik van mijn slappe spel en ik kwam er niet aan te pas.
In mijn tweede partij dacht ik me tegen Sjouke G. een aantal frivoliteiten te kunnen veroorloven met als hoogtepunt/dieptepunt de zet Te8 - b8. diagram Hierdoor kon Sjouke een zet doen die hij gelukkig/jammer genoeg niet zag. Na Tf2 zou mijn zwarte koning voor eeuwig moeten rusten. Nu eindigde deze spannende pot in remise omdat goed staan soms niet voldoende is om het in korte tijd af te maken.
Les 2: geen frivoliteiten, ook en misschien wel juist niet tegen spelers uit het tweede.
In mijn partij tegen gast Jaap de Jong maakte ik geen fouten. Jaap wel. diagram Waarschijnlijk door gebrek aan wedstrijdritme sloeg Jaap met zijn loper op c3 maar dat kostte hem een pion en later de partij. Jaap vertelde me dat hij bij biljarten in Aduard een gemiddelde heeft van ruim boven de één. Daarmee zou hij – als hij lid wordt - vrijdagavond 11 december wel eens een ernstige kandidaat kunnen worden om Jan Bol van zijn tweede biljarttitel af te houden.
Les 3: ik ga het komende halfjaar mijn gemiddelde op proberen te schroeven door regelmatig te gaan kijken naar partijen http://www.kozoom.com/ .
In de 4e partij had ik een makkie. Jan Mark was er niet bij met zijn hoofd en ging al snel in de fout. diagram
Met Df3 wilde hij de dames afruilen waarmee hij meteen zijn paard zou ontwikkelen maar mijn dame gaf schaak en daarmee verdween zijn toren op a1. Hierna deed hij nog twee beroerde zetten teleurgesteld als hij was over zijn opening, waardoor er snel geen redden aan was voor Jan Mark. Uit mijn analyse blijkt evenwel dat wit nog best spel zou hebben gehad als hij daarna niet met zijn dame op b7 had geslagen maar eenvoudigweg zijn paard op b2 gespaard zou hebben, waarna mijn dame opgesloten zou blijven in de hoek.
Les 4: wanhoop niet na één beroerde zet maar probeer goede zetten te blijven doen.
Als toetje spelen tegen de Voorzitter: dat is een voorrecht waarvan ik genoten heb in ronde 5. Joop en ik hebben die partij geen fouten gemaakt. Zijn grootste fout was dat hij op zet 30 remise gaf door de zetten te herhalen (Td8-Te8 – Td7-Te7). diagram Je hoeft geen eindspeldeskundige te zijn om te zien dat alleen wit kans maakt op de zege. Maar Joop zei me dat hij mij de remise gunde. Schaaktechnisch wellicht een foutje van Joop, maar in menselijk opzicht een pluizige pluim waard.
Les 5: houd altijd de voorzitter te vriend.
De avond werd met een feestelijk prijsuitreiking (olijfolie voor Harry, wijn voor Bert) afgesloten: ‘tot 29 augustus’ werd erbij gezegd. En ik spoedde me naar huis om de samenvatting van Bayern - Barcelona te gaan bekijken: Barcelona gaat door. Op 29 augustus weten we of Messi cum suis ook Juventus (met 4-1?) verslagen zullen hebben. Johan

12/5 De laatste clubavond van het seizoen.

Inclusief een door Bert uitgenodigde introducé waren we met 12 man en daarmee was ook het rapidtoernooi dat het seizoen afsloot, goed bezet. Door dit even aantal konden we het stellen zonder bye`s en dat wenst men zich. Harry won het toernooi door mij in de laatste ronde opzij te zetten en revancheerde zich daarmee voor zijn magere resultaat in het eerste rapidtoernooi. Bert finishte op weerstand als beste tweede-teamspeler.
Daarmee zit ook dit seizoen er weer op. 29 augustus begint het nieuwe waarbij gelijk de eerste officiële titel op het spel staat. De redactie dankt alle lezers voor hun belangstelling en wenst hen een aangename zomer. Graag zien we u terug in het nieuwe seizoen. Het was een mooi seizoen en dat was het!

Aankondiging Rapidschaaktoernooi

Dinsdag 12 mei is er opnieuw een rapidtoernooi voor alle leden van sc. Middelstum. Houd die avond vrij!
Opzet: 5 ronden zwitsers met 20 min. speeltijd pppp. Bij de indeling wordt geen rekening gehouden mat rating, iedereen kan dus gelijk vanaf de eerste ronde willekeurig wie treffen.
De volgende criteria zijn van toepassing en dit in volgorde van gewicht: 1. de hoogste score, 2. de meeste weerstandspunten en 3. de meeste SB-punten.
Aanvullende informatie: aanraken is zetten en de tegenstander van degeen die een onreglementaire zet begaat, kan 2 min. extra tijd claimen. (ook hier geldt dat -indien mogelijk- er met dat stuk gespeeld moet worden.)
Prijzen: Er zijn 2 prijzen, één daarvan gaat naar de winnaar, de ander naar de hoogst geëindigde tweede-teamspeler. De winnaar heeft het voorrecht hieruit zijn keuze te maken.
We hopen en rekenen op massale belangstelling...!

1/5 De KNSB ratinglijst van 1 mei

Albert neemt verder afstand en hier is ie in te zien.

21/4 De Jaarvergadering

EWSUM-terras Op twee na waren we deze jaarvergadering compleet, en daarom speciaal voor Albert en Sjouke dit verslag.
update 24/4: Een foto-impressie van Free.
Nadat we een smakelijk Indiaas gerecht -waarvan ik de naam vergeten ben- hadden genuttigd, besloot de voorzitter niet op het toetje te wachten maar opende hij de jaarvergadering. Alsof het een van zijn schaakpartijen betrof gaf hij het initiatief gelijk uit handen door een rondvraag te gelasten en Free beet het spits af met de opmerking dat het seizoen wel erg vroeg afgelopen was. Hij mocht rekenen op veel bijval en mede daarom zal er 12 mei nog een rapidcompetitie worden gehouden. Free wees ook nog op het zomerschaak dat door DAC wordt georganiseerd.
Johan stelde voor om de teams op rating op te stellen. Een idee dat Gerry ook al eens opperde. Zelf laat ik de keus van die volgorde liever over aan de teamleider die flexibel naar eventuele persoonlijke wensen kan kijken. Daarnaast kan een tactische opstelling ook weleens zin hebben.
Jan Bol bepleitte dat het aanvangsuur strikter wordt nageleefd dan nu dikwijls het geval is: de klok mag nu zonder scheve ogen aangezet worden om kwart voor 8 waarbij Free dispensatie krijgt. Da zal ze leren!
JM hield een pleidooi om bij externe thuiswedstrijden al om half 8 aanwezig zijn om de boel klaar te zetten. Dat heeft ook wel iets met goed gastheerschap te maken natuurlijk.
Harry wees op het belang van een evenredige verdeling van het aantal optredens in de externe competities voor alle leden. Een sociale gedachte, die echter niet altijd het sportieve belang dient. Lastig dus en heel concreet zijn we daarover niet geraakt, maar het benoemen alleen al is niet zonder waarde zoals Ben op weg naar huis fijntjes opmerkte.
Een ruime meerderheid koos ervoor om het NOSBO-speeltempo komend seizoen in te voeren in de interne competitie, hoewel sommigen betreurden dat het echte venijn van tijdnood daarmee geschiedenis is. Verder is besloten om de 'aanraken is zetten' regel in het vervolg ook toe te passen bij het snelschaakkampioenschap en in de barrage-partijen van de beker.
De penningmeester herinnerde de aanwezigen eraan dat ze nog een rekening tegemoet kunnen zien voor de contributie en bewaarde het goede nieuws voor het laatst met de aankondiging om de organisatie van het snelschaaktoernooi dit jaar opnieuw voor zijn rekening te nemen. 29 augustus is de dag waarop het derde Bareveldtoernooi gehouden wordt.
Helaas was het intussen voor sommigen net wat te laat geworden om nog goesting te hebben in een snelschaaktoernooitje, zodat we allemaal relatief vroeg thuis waren.

20/4 Cruciale momenten

rapidschaak Zondag 12 april speelde ik met mijn Duitse team uit het mooie plaatsje Esens in en tegen Nordhorn een belangrijke wedstrijd. Het kampioenschap stond voor ons op het spel We moesten meer dan 4 bordpunten scoren, dan zouden we kampioen zijn. Het moment waarop Jasper Geurink daarin slaagde, heb ik voor de eeuwigheid vastgelegd. Zwart kan het mat op g7 of op de onderste lijn niet meer voorkomen.
Voor de details van de uitslag verwijs ik graag naar de site. Maar om kond te doen van ons kampioenschap - waar ik natuurlijk best trots op ben - schrijf ik dit stukje niet. Wel om te vertellen dat ik de (door Freddie soepel geregisseerde) rapid-avond bij Middelstum op dinsdagavond 14 april als zeker zo leuk, nee leuker, nee misschien wel als veel leuker heb ervaren dan de lange schaakdag in Nordhorn (tempo daar 2 uur 40 zetten, 1 uur voor de volgende 20 zeten en afsluiten met een half uur extra dus de hele partij kan duren van 10.00 uur ’s morgens vroeg tot 17.00 uur laat in de namiddag).
Ik heb me afgevraagd waarom leuker? Ik vermoed dat het enerzijds samenhangt met gezelligheid. Bij een serieuze match wordt er nauwelijks gepraat: bij het eerste gerucht hoort men meestal al snel 'ssssttt' sissen. De rapid-avond biedt veel meer ruimte voor gezellige kout omdat men tussen de rondes door volop van gedachten en emoties kan wisselen. Anderzijds zal het (voor mij) samenhangen met het aantal cruciale momenten dat men beleeft. In Nordhorm bleef dat voor mij beperkt tot één moment op het eigen bord (pas na afloop werd ik erop gewezen dat ik in de tijdnood van mijn tegenstander een kans op winst had laten liggen) en de winst van Jasper die het kampioenspunt opleverde.
In Middelstum beleefde ik vele cruciale momenten met als hoogte-/dieptepunt de remise die Joost tegen Joop bewerkstelligde door zich pat te laten zetten in een eindspel met koning tegen koning en dame. Ook mijn eigen partijen leverden genoeg cruciale momenten op. Frits (zwart) verraste me met 1. e4 – Pf6 2. e5 – Pg8: dat had ik nog niet eerder meegemaakt. Het pakte aanvankelijk ook niet slecht uit voor Frits (Fritz geeft na 14 zetten nog 0.0 aan), maar iets later verloor hij het overzicht waardoor hij materiaal verloor.
In de tweede ronde had Ben me te pakken in het eindspel, waarin hij remise aanbood, wetende dat hij een klein beetje minder stond. Ik ging door maar werd vervolgens weggeschoven.
Een leerzame ervaring rijker ging ik de derde ronde in. Daarin kwam ik vrij hopeloos te staan tegen Bert die de Owen-verdediging succesvol hanteerde. Als hij op zet 20 met zijn koning uit de vork was gelopen naar h8 in plaats van zijn paard naar de rand te dirigeren, dan had de uitslag er waarschijnlijk omgekeerd uitgezien.
In de 4e ronde zag ik een schaakje van Jan Bol over mijn hoofd, al niet meer scherp oplettend omdat ik een gezonde pluspion voorstond. Had ik niet met mijn dame de gehele d-lijn afgereisd maar haar in alle rust op d3 geposteerd dan zou Jan weinig kans meer gemaakt hebben. Nu won hij een stuk en ben ik helaas gefrustreerd gestopt met noteren. Jammer, want ik zou graag nog een keer gezien hebben hoe ik Jan op remise hield in een partij waarin de cruciale momenten over elkaar heen buitelden.
In de afsluitende partij hield Free mij tot zet 31 moeiteloos bij tot hij met Txa7 opzichtig in de fout ging en ik opgelucht kon ademhalen om te gaan zien hoe Frits Freddie in de tang had maar de tijd als scherprechter op ging treden. Kortom wat mij betreft een geslaagde avond met Ben als grote smaakmaker. Ik durf me zelfs af te vragen of ik rapid-avonden niet prefereer boven klassieke schaakavonden. Waarvan akte. Johan Mostertman

15/4 Een terugblik op de interne competitie.

terugblik Kennelijk geïnspireerd door een tegelijkertijd gehouden rapidtoernooi smeten Joop en Jan Mark hun zetten op het bord gedurende de laatste partij die dit seizoen voor de interne werd gespeeld. Alsof ze vreesden om de trein te missen. Joop pakte gretig via een kwaliteit de partij en beiden konden vervolgens instromen in het rapidtoernooi.
Joop beleefde dit seizoen een wederopstanding: hij scoorde zo`n 3 punten meer dan zijn verwachte score. Veruit het meest van alle deelnemers. Hij komt samen met Bert en Jan Mark uit op 50%. Een mooie stek in de middenmoot. De laatste bleef trouwens het verst verwijderd van zijn verwachte score, maar zet daar fluitend tegenover dat ie topscorer in de externe is.
Het remisepercentage komt in de interne van SC. Middelstum altijd wel dik uit onder het landelijk gemiddelde, maar zo extreem laag als dit seizoen kan ik me niet herinneren: slechts 12½ %, exact 1 op 8 partijen.
Aan strijdlust geen gebrek mag je dan wel stellen. Frits liet er al helemaal geen noteren en de 'recordhouder(s)' slechts 2 uit 13, waarmee uiteraard niemand het verdient om aangesproken te worden met het toch ietwat neerbuigend geladen woord 'remisekoning'.
In totaal werden 88 partijen gespeeld, Wit won er 40 (45½ %), zwart 37 (42 %) en het werd 11 keer (12½ %) remise.
In het rapidtoernooi stelde ik de eindzege veilig door Frits in de laatste ronde zonder enige scrupules via plan B in een totaal verloren stelling door de vlag te jagen. Ben wist buitengewoon verdienstelijk beslag te leggen op de ongedeelde tweede plaats. Harry viel ook op lol en met 13 deelnemers was het een goed bezocht toernooi.

Extern werd Joost voor het tweede team topscorer; hij wist als enige tot een plusscore te komen met 2½ uit 4. Het is duidelijk dat ons tweede het zwaar heeft in de externe competitie, maar dat is ook te verwachten van een team met de laagste rating. Desondanks is het niet op de laatste plaats geeindigd en het aantal MP laat een opgaande lijn zien. Da mag ook wel even genoemd worden.
Volgende week is er de jaarvergadering waarvoor de voorzitter onze aandacht vast nog gaat vragen.

9/4 Het Grote Rapidschaaktoernooi:

Een week voor de jaarvergadering, dus a.s. dinsdag organiseert sc. Middelstum voor alle leden het Grote Rapidschaaktoernooi.
Opzet: 5 ronden zwitsers met 20 min. speeltijd pppp. Bij de indeling wordt geen rekening gehouden mat rating, iedereen kan dus gelijk vanaf de eerste ronde willekeurig wie treffen.
De volgende criteria zijn van toepassing en dit in volgorde van gewicht: 1. de hoogste score, 2. de meeste weerstandspunten en 3. de meeste SB-punten.
Aanvullende informatie: aanraken is zetten en de tegenstander van degeen die een onreglementaire zet begaat, kan 2 min. extra tijd claimen. (ook hier geldt dat -indien mogelijk- er met dat stuk gespeeld moet worden.)
Prijzen: Er zijn 2 prijzen, één daarvan gaat naar de winnaar, de ander naar de hoogst geëindigde tweede-teamspeler. De winnaar heeft het voorrecht hieruit zijn keuze te maken.
We hopen en rekenen op massale belangstelling...!

7/4 Middelstum 2 houdt afstand van de laatste plaats.

logo dac Oom Joop had mij gevraagd een veslagje te schrijven over de wedstrijd tegen DAC 2 die in een gelijkspel eindigde. Vind ik altijd moeilijk. Ik heb te weinig tijd om bij mijn teamgenoten te kijken en verzin dus de helft, maar misschien blijft er nog een waarheidsgetrouw verslag over.
Van Sjouke de V (sorry) heb ik vrijwel niets gezien, het werd remise.
Een blik werpend op het bord van Joop zag ik hem in goeden doen verkeren: zomaar een stuk meer! Helaas blunder en zomaar een toren weg, speelde nog manmoedig door, maar verloor. Jammer!
De partij van Bert bleef vrijwel de hele avond in evenwicht. Het zag er artistiek uit met ellenlange diagonalen van pionnen, zowel bij wit als zwart. Resultaat remise.
Ben speelde een goede partij, hij had een pion meer, veel meer ruimte en zijn tegenstander moest verdedigen en gooide er (onnodig) een paard tegenaan. Ben bleef over met zijn loper en een pion en voerde e.e.a. bekwaam naar winst.
Free kwam wat minder goed uit de opening, hij verloor een pion en moest de spinaker bijzetten om een doorgelopen pion af te stoppen. Hij verloor uiteindelijk.
Zelf moest ik van mijn huisarts aanvallend spelen, dat leverde me een pion en een betere stelling op. Op het eind v/d partij hielp mijn tegenstander ook door mindere zetten te doen waarna ik hem mat kon zetten.
Met hoogachtende groeten, Jan v/d Berg

Voor de interne won Sjouke G van Joost in een partij die naar ik begreep vele minuten, maar weinig hoogtepunten kende. Deze partij is inmiddels verwerkt in de stand. Er rest nu nog 1 partij die volgende week op het programma staat. Binnenkort op deze pagina meer informatie over de clubavond van komende dinsdag.

31/3 Johan pakt de Beker!

De bekercompetitie kende een enerverende finale. In zowel de reguliere- als de barragematch trok de witspeler aan het langste eind zodat een Armageddonpartij het pleit moest beslechten. Hierin lootte Johan wit wat voor mij enig onheil voorspelde en die voorspelling bleek niet bedrieglijk.
Johan weet zijn rentree bij Middelstum dus meteen op te luisteren met een niet te versmaden succes en mag een mooi plekje gaan uitzoeken voor deze prestigieuze Beker.
In de interne werden 3 partijen ingehaald waarvan één -door omstandigheden, niet on the spot. Die betrof Bert vs Frits. Frits won. Gemeten aan de interne verrichtingen verraste Free met zijn overwinning op Joop. Sensationeel echter was de winst van Joost tegen de externe topscorer van het eerste team. Jan Mark moest tenenkrommend toezien hoe zijn Koninklijke Hoogheden gevorkt werden door een boerenpaard...
Er resten ons nu nog 2 partijen: Sjouke G vs Joost (Beide spelers zitten op hun verwachte score) en JM vs Joop waarvan de een nu wel iets recht te zetten heeft en de ander een goed seizoen in stijl hoopt af te sluiten.
Dinsdag 7 april draaft Middelstum 2 op voor de laatste wedstrijd, thuis tegen DAC 2.

26/3 Middelstum blijft steken op een tweede plaats.

eeuwige tweede Afgelopen donderdagavond werd de gezamenlijke eindronde van 1A gespeeld in het Postillion Hotel in Haren. Voor Middelstum was er een kleine kans op een groot succes. Mocht HSP/Veendam2 verliezen van onze buren uit Bedum dan konden we door zelf te winnen van andere buren, ScepU, het kampioenschap vieren. Uiteindelijk bleek HSP/Veendam2 in staat de Bedumers te verslaan met het kleinst mogelijke verschil. Een mooie prestatie en een verdiend kampioenschap.
Op de avond zelf wisten Freddie en ondergetekende door twee snelle remises een stevig fundament te leggen voor een goed resultaat tegen ScepU. Op beide borden (3 en 4) bleek dat de spelers aan elkaar gewaagd waren. Al snel kwam er een overwinning, en dus een vol punt, bij door Bert. Bert speelde weer een venijnige variant van een obscure opening, waar de tegenspeler aanvankelijk goed mee omging. Vlak na de opening won Bert toch een stuk tegen een pion en was het pleit snel beslecht.
Op de andere borden zag het er ook goed uit. Joop was de volgende die een duit in het zakje deed. Zijn tegenstandster verdedigde dapper, maar moest uiteindelijk de eer laten aan onze voorzitter.
Ook Gerry stond na de opening prima, met iets meer ruimte dan zijn tegenstander. Hoe hij de partij besliste weet ik niet. Ik trof opeens Gerry met een biertje in zijn hand en een lach op zijn gezicht aan.
Nog wat later kwam ook Harry melden dat hij had gewonnen, uiteraard na een degelijke partij schaak, toch een beetje zijn handelsmerk.
Johan mocht het op bord 2 proberen. Hij kwam goed te staan, maar zijn tegenstander wist door goed te verdedigen de partij lang te rekken. Uiteindelijk bleek de pion die Johan extra had beslissend.
De partij die het langste duurde werd gespeeld door de man die daar op deze avond het minst toe was uitgerust. Frits was de dinsdagochtend, 2:00 ’s nachts Nederlandse tijd, vertrokken vanaf Curaçao en had slechts een paar uur geslapen. Hulde derhalve voor de teamspirit van Frits. Zijn partij was ook nog eens een lastige reken-worsteling. Frits kreeg een stuk voor tegen 3 pionnen. Helaas stond zijn koning vast in het midden, en was de rest van zijn troepenmacht in twee delen gesplitst. Bij zijn tegenstander werkt het hele spulleboeltje een stuk beter samen, en uiteindelijk werd de pionnenmeerderheid erg sterk. Na een afwikkeling restte een eindspel dat vakkundig door Frits’ tegenstander werd uitgetikt.
Zo kwamen we met een 6-2 overwinning nog een keer goed voor de dag op deze avond. JM

Jan Mark met 5½ uit 7 en Albert met 4 uit 5 scoorden het best dit seizoen. De invallers lieten het de eerste ronde een beetje liggen, maar revancheerden zich in de laatste.
update 28/3: Dinsdag worden er 3 partijen ingehaald en staat de bekerfinale op het programma.

22/3 Laatste externe wedstrijd van Middelstum.

postillion hotel Dit seizoen heeft Middelstum In de eerste 2 ronden al 3 matchpunten moeten inleveren en dat was evenveel als het hele seizoen daarvoor, toen 15 matchpunten na 9! ronden onvoldoende waren om kampioen te worden. Een kampioenschap leek daarmee wel van de baan en dat woord werd dan ook zorgvuldig gemeden in Middelstum e.o.
Toch heeft Middelstum na een kwartet overwinningen nog een kansje, maar 3 bordpunten en een mp goedmaken is natuurlijk geen kattepis en behalve zelf goed presteren tegen ScepU, zijn we afhankelijk van Bedum. Hopelijk kunnen onze buren een sterk team op de been brengen waarmee het voor HSP/Veendam slecht kerseneten is...
Voor wat het waard is geef ik -in het koffiedik turend, HSP iets van 90, M`stum 9 en Sissa 1% kans.
Deze laatste ronde wordt do. 26/3 gezamenlijk gespeeld in het Postillion Hotel, Emmalaan 33, 9752 KS in Haren.

17/3 De clubkampioen is bekend; it is me!

Deze kop -die meer als een tweet dan als een klok klinkt- verdient enige uitleg:
Als Albert zijn 3 inhaalpartijen in winst weet om te zetten komt hij weliswaar ook op 11 punten, maar wordt hij alsnog afgerekend op het gescoorde aantal Sonneborn-Berger-punten
In dat geval komen Albert en ik namelijk tegen 11 tegenstanders tot hetzelfde resultaat, die we dus tegen elkaar weg kunnen strepen. Dan blijven er slechts 2 partijen over die het verschil maken en die betreffen Harry en Bert.
Hierin won Albert van Bert en remiseerde tegen Harry terwijl ik won van Harry en remiseerde tegen Bert. Omdat Harry hoger eindigt dan Bert zal ik uit deze 2 partijen samen dus meer S-B punten overhouden, waarmee het verschil gemaakt is.
Ik ga zo uitgebreid in op dit scenario omdat het maar zeer de vraag is of Albert gelegenheid krijgt om die 3 partijen in te halen aangezien hij binnenkort voor langere tijd vertrekt en midden in de noodzakelijke voorbereidingen zit. We kunnen slechts hopen dat het hem lukt, want met overmacht valt nu eenmaal niet te onderhandelen.
Natuurlijk is het jammer als de competitie niet mooi vierkant afgewerkt kan worden, maar dat risico bestaat nu eenmaal bij het gebruikte systeem waartegen de voordelen echter ruimschoots opwegen en wat met afstand de meest zuivere vorm is, durf ik wel te stellen.
Als antwoord op verontruste vragen heeft de geplaagde CL laten weten dat alle partijen blijven meetellen in zowel de rangschikking als voor de ratingverwerking. Deze oplossing doet recht aan de geleverde prestaties van alle deelnemers en we moeten dan maar accepteren dat de eindrangschikking er niet zo fraai uitziet.
Bezwaren tegen dit voornemen moeten binnen een week na dagtekening door betrokkenen worden ingediend bij de CL!

Maar er werd ook nog geschaakt:
De hele voorbereiding van Joop tegen Johan kon de prullebak in, want Johan opende met 1.g4 en Joop kwam terecht in het type stelling dat hem absoluut niet ligt.
Jan Mark herstelde zich goed van zijn ontluisterende spel van vorige week, maar vond zijn partij tegen Free geen diagram waard.
Op het eerste gezicht leek Sjouke de V. goed weerstand te bieden aan Harry, maar de witte koning in het midden bood Harry meer dan genoeg aanknopingspunten om toch redelijk freewheelend te winnen.
Nadat Jan v/d B in het vroege middenspel tegen mij een kwaliteit had ingeleverd was het spel eigenlijk wel gespeeld en begreep ik dat ik na 16 jaar eindelijk weer eens kampioen van SC. Middelstum was geworden. Harry kon op basis van no cure no pay tov Jan zijn geld op zak houden!
Dan waren er nog de tegenstanders van degenen die af moesten zeggen, en die aangevuld met Ben, -Hallo Ben!- een informeel toernooitje belegden dat Jan Bol won. Daarmee werd het niet alleen een beetje een crowded house, maar af en toe ook wel een rumoerig huis. Schooljongens vlak voor de grote vakantie of zoiets. Johan wist er wel raad mee en Joop had er dit keer niks mee van doen!
Donderdag 26 maart speelt Middelstum de laatste externe wedstrijd v/h seizoen tegen ScepU, maar nu ga ik eerst even de PVDD voor het water en de SP voor PS blij maken.

10/3 De interne competitie.

Of de afwezigheid van Joop er mee te maken heeft durf ik niet te stellen maar de voorlaatste ronde voltrok zich over het algemeen in een serene rust. De wil om te winnen was haast tastbaar, althans bij de 4 partijen die het langst duurden en lang duurden zij.
Dat gold echter niet voor de partij tussen Jan Bol en Bert. Bert schoof geheel tegen de geest van de opening de stelling dicht waar Jan zonder veel omwegen van profiteerde. Voor Joop biedt deze uitslag perspectief om weer eens de beste man van Het Tweede te worden.
De partij tussen mij en Jan Mark zal ook niet lang in herinnering blijven. JM was er met zijn hoofd niet echt bij en stond na 15 zetten al een kwaliteit achter in een stelling waarin dat er serieus toe deed. Zijn humor is ie niet kwijtgeraakt want bij vertrek vroeg hij me wat ik gedaan had! lol Maar hij moet nog wel even aan het werk om de jongens van het tweede voor te blijven. Extern is ie zoals eigenlijk altijd lekker op dreef.
Jan v/d B kwam zoals hem wel toevertrouwd is, goed uit de opening tegen Sjouke G die alle zeilen bij moest zetten om het roer in handen te krijgen. De eerste beslissing was daarmee gevallen en Jan weet zich hiermee opgezadeld.
Johan had zich kundig verdedigd tegen een aanvallende Albert en kon tegen het middernachtelijke uur een vlijmscherpe counter plaatsen die op mat uitdraaide.
Frits hield Harry de hele partij in de tang nadat deze de opening wat nonchalant had behandeld en wist ook fraai met mat te besluiten.
Het punt dat Joost en Sjouke de V. deelden leek me een logisch resultaat van deze nogal statische partij waaruit echter niet geconcludeerd mag worden dat de wil om te winnen ontbrak.
Voor mij konden de uitslagen niet beter, but it ain`t over till de fat lady sings en vooral Albert is nog steeds een serieuze kanshebber. Volgende week de laatste reguliere ronde.

6/3 Middelstum doet nog mee na zege op Sissa 4.

Middelstum schuift op naar de 2de plaats na een zwaar bevochten winst op Sissa 4: uitslag 3½ - 4½
Dinsdag de voorlaatste ronde van de interne waarvan de indeling zojuist is gepubliceerd.

3/3 Dubbel voor Freddie wankelt na ronde 11

stokpaardje In de 11e ronde werden aan 6 borden mooie partijen gespeeld.
Opmerkelijk was vanavond de speelstijl van Sjouke de V die met zwart al zijn stukken terugtrok naar de onderste rij. Als zijn paard, dat op b8 had gestaan, al niet geruild was, had hij dat stuk ongetwijfeld ook naar de achtste rij teruggetrokken. Jan Mark was niet onder de indruk van de verdedigingslinie van Sjouke en maakte het karwei koel af.
Sjouke G. ging het niet veel beter af tegen Jan B. Hij bleef zitten met een niet ontwikkelde loper op c1 en Jan profiteerde door met zijn dame binnen te vallen op de eerste rij en de witte monarch schaakmat te zetten.
Jan van den B. kon het niet bolwerken tegen Frits die met wit zijn voordeel steeds meer uitbreidde zodat Jan uiteindelijk zijn pogingen om er nog wat van te maken moest opgeven.
Joop negeerde een bewust gedaan pionoffer van Harry maar gaf zelf een heel klein pionnetje cadeau aan Harry met grote gevolgen: hij kwam er niet meer aan te pas. Desondanks blijft zijn TPR boven de 1600 en blijft hij voor een ieder dit seizoen een bijzonder gevaarlijke tegenstander.
Joost en Free speelden een foutloze partij en het resultaat is dan meestal remise. Zo ook in dit geval.
Freddie, favoriet voor de dubbel, speelde met zwart een moeizame partij. Hij moest erg veel tijd investeren om gelijke tred te houden wat hem lukte tot hij op zet 22 zijn zwarte loper inleverde voor een paard. De zwarte velden kwamen daarmee in handen van ondergetekende. Die had het met een triple batterij op de f-lijn middels het dodelijke Pf6 kunnen afmaken, maar hij ging voor mat op de onderste lijn. Omdat Freddie met zijn tegenkansen op de damevleugel bezig bleef, kon Johan het met een dame-offer afmaken maar áls Freddie profylactisch zijn koning teruggetrokken had van g7 naar f8 , dan zou de uitslag er wel eens heel anders uitgezien kunnen hebben.
Nu moet Freddie met een halfje achter op Harry en een virtuele achterstand van 1 punt op Albert vrezen dat hij de dubbel in 2015 niet gaat halen.
Dat Freddie nochtans met zijn ratingvoorsprong favoriet voor de beker blijft, is voor de schrijver van dit verslagje ook na deze voor he zo gelukkig verlopen partij buiten kijf en alleen voor sensatiezoekers onderwerp van discussie. Johan

Vrijdag reist het eerste af naar het DSC te Groningen met de intentie om de kampioensaspiraties van Sissa 4 in rook te laten vervliegen teneinde zelf als een feniks uit as te herrijzen. Maar laten we niet vooruitlopen op feestjes van morgen Gelukkig is de poes altijd heel erg lievv.

20/2 Mededeling:

In tegenstelling tot een eerdere publicatie heeft het de CL behaagd om voor dinsdag geen reguliere ronde uit te schrijven, maar een inhaalslag te maken.

17/2 De coryfeeën ontbreken in ronde 10.

speelzaal Helaas ontbraken de 2 koplopers die ook nog tegen elkaar hadden moeten spelen. Ook coming man Joop ontbrak: wij hadden hem graag nog even toegezongen na zijn prachtige overwinning in Leek van afgelopen vrijdag. Of hij in zijn winning mood vanavond ook Jan Mark verslagen zou hebben, blijft voor altijd de vraag. Ook de partij die van vitaal belang zou kunnen worden voor de vraag wie er met de rode lantaarn vandoor gaat in 2015 tussen Free en Sjouke de V. vond geen doorgang.
Wie speelden wel? Jan van den B. moest al vrij snel het loodje leggen tegen Albert, die voor de toeschouwers en hemzelf nog een leuk einde breide aan de partij. Albert heeft Freddie nu ingehaald op de ranglijst.
Jan Bol wist na een aanvankelijk gelijk opgaande partij toch weer een positie te veroveren waarin hij combinatorisch kon toeslaan. Joost vond geen afdoende antwoord tegen de inbraak in zijn koningsstelling.
Sjouke G. stond weer eens gunstig nadat Bert een slordigheid was overkomen. Helaas voor Sjouke wist hij dit voordeel niet te verzilveren en langzaam maar zeker werden de bordjes verhangen.
Zelf won ik een partij tegen Frits waar ik trots op was omdat ik geduldig mijn kleine openingsvoordeel (ik had mijn rokade opgegeven ter wille van de verovering van het loperpaar) de hele partij wist vast te houden. Frits blunderde in een stelling die hem al niet veel uitzicht meer bood. De eerlijkheid gebiedt mij te melden dat Fritz zegt dat Frits op zet 28 met een kwaliteitsoffer nog goede kansen zou hebben gemaakt. Oordeel zelf . Johan

13/2 Middelstum 2 komt niet in de buurt van een verrassing in Leek

triomf Uitslag 4½ - 1½.
Na enige omzwervingen kwam eenieder op zijn stoel te zitten in de Balkhoeve te Leek. Het ratingverschil tussen beide teams was aanzienlijk en wel in ons nadeel. Toch begonnen wij met goede moed.
Op de eerste 2 borden verscheen een Caro-Kann op het bord met een sterk verschillende ontwikkeling. Bert was halverwege tevreden en dacht het punt binnen te slepen. Hij raakte in de 2e helft van zijn partij echter 2 pionnen kwijt met daarnaast nog een dubbelpion. Ik gaf er weinig meer voor. (de beste stuurlui…) Tot mijn verbazing en vreugde wist hij zijn partij in de remisehaven te loodsen.
Ben speelde een uiterst spectaculaire partij tegen hun hoogst gerateerde (1755). Hij kreeg een batterij pionnen over zich heen die hij allen kon keepen door er een loper tegenaan te gooien in ruil voor 3 pionnen plus een volledig ontmantelde koning van zijn geachte opponent. Hij kon hier niet optimaal gebruik van maken en verloor uiteindelijk. Zet de partij op de site Ben, het lijkt mij de moeite waard!
Op het 3e bord speelde ik een soort Ben-Oni waar ik niet slecht uit kwam. Met een ijzersterk paard en een aardige pionnenstructuur plus een aantal toch wel zwakke pionnen van mijn tegenstander verwierf ik 2 stukken tegen een toren en tegelijkertijd een gewonnen stelling en zo geschiedde.
Sjouke G. raakte verstrikt in een warrige stelling waar hij een toren moest inleveren en tegelijk zijn partij.
Hetzelfde overkwam Joost. Na een fel offensief waar hij goed uit kwam en ik alle vertrouwen had in een goede afloop, begon hij te kutten (zijn eigen woorden): hij verloor een toren en moest licht depressief opgeven. Jammer, jammer.
Ook Sjouke de V deed een stuk in de aanbieding en moest in het eindspel nederig het hoofd buigen.
Al met al een forse nederlaag die eigenlijk voornamelijk verklaard wordt door het ratingverschil. Wij hebben nog een mogelijkheid om wedstrijdpunten te vergaren en wel tegen DAC 2. Laten wij het hopen. Joop

Free vestigt de aandacht op een toernooi in Zürich waar o.a. good old Kortchnoi en Uhlmann oude tijden doen herleven...

10/2 Bijna bijltjesdag in de 9e ronde

triomf De avond begon rustig met een reguliere overwinning van Harry op Free wiens koning door de witte loper, die door Harry handig op a3 geposteerd was, niet kon rokeren met alle nadelige gevolgen van dien. Vanaf dat moment kon Harry als een ware kiebitzer met een glaasje rode wijn in de aanslag zijn visie op de partijen geven.
Joop verschalkte Jan v/d B pas in het eindspel: remise heeft er tientallen zetten lang ingezeten maar de voorzitter ging voor de volle winst.
Jan Bol leek tegen Frits mooie kansen te hebben maar Frits wist de bordjes te verhangen door met zijn zware stukken in de witte koningstelling binnen te vallen.
Ondertussen had Albert zich met heel veel moeite Sjouke G. van het lijf gehouden: uiteindelijk won hij doordat zijn koning in het eindspel gunstiger stond opgesteld. Dit had onze sterkhouder ratingpunten kunnen kosten maar in de beslissende fase wist Albert toch toe te slaan.
De felste strijd vond plaats op het bord van Freddie tegen een ontketende Bert. Omdat ik alle aandacht nodig had voor mijn zware partij tegen Sjouke de V. kon ik grote delen van hun partij niet volgen eenvoudigweg omdat de stelling te gecompliceerd was en de tactische mogelijkheden legio. In mijn visie stond Bert na zet 40 gewonnen welke mening gedeeld werd door de kiebitzer van deze avond. Toen ik de beide kemphanen elkaar de hand zag schudden, ging ik ervan uit dat Freddie zo sportief was geweest om de strijd te staken.
Maar ook hier geen bijltjesdag: men bleek remise te zijn overeengekomen. Mogelijk willen de heren de partij op de site zetten: het liefst met een toelichting op de stormachtige ontwikkelingen. Deze leidden na afloop tot zeer heftige woordenwisselingen tussen spelers en toeschouwers, waarbij kwam dat Jan v/d B. daaroverheen bij voortduring aankondigde dat er nog geschaakt werd, wat de herrie verveelvoudigde.
Sjouke de V. was namelijk nog tegen mij aan het spelen tot aan middernacht toe. Hij had wel raad geweten met mijn geliefde 1. …. - b6 opening en stond de hele partij in de plus. Tot aan zet 35 deed hij alleen maar goede zetten. Uit een gevoel van wanhoop deed ik een paard in de aanbieding om tegenspel te creëren. Een hopeloze missie als Sjouke het paard geconsumeerd had maar hij vermoedde onraad en zag ervan af. Hij bleef beter staan maar toen hij na de tijdcontrole toestond dat ik via de flank zijn geweldige pionnen op e6 en d5 kon aantasten was het pleit snel beslecht. Ik ontliep met veel geluk de valbijl en Sjouke moest met een onverdiende nul genoegen nemen. Johan

Vraag je je toch wel af waarom Johan de strijd niet 'sportief' gestaakt heeft...
Volgende week de tiende interne ronde, maar eerst speelt het tweede vrijdag nog een uitwedstrijd tegen Leek 2.

3/2 Royale zege voor Middelstum tegen Staunton 4

Howard Staunton Uitslag 6-2
Johan over de beker, de ratinglijst en de wedstrijd tegen Staunton:
De druk op Freddie is aanzienlijk toegenomen. Schreef ik verleden week nog dat Ik qua rating favoriet was voor de beker ten opzichte van Freddie – die het zou moeten hebben van slimmigheidjes, zoals ik nogal laatdunkend opmerkte – thans moet ik na de publicatie van de nieuwe ratinglijst mijn mening grondig herzien.
Nu zal ík het moeten hebben van schwindelen. Plots is Freddie de grote favoriet voor de beker geworden, wat de druk op hem aanzienlijk zal doen toenemen, verwacht ik. Met een sloot ratingpunten van 34 heeft hij zichzelf opgewerkt naar plek 2 op de ratinglijst: 2 minieme puntjes achter Albert die fier bovenaan staat met een welverdiende rating van 1811. Harry (-32) en ik (-31) staan nu op 3 en 4 met Frits (1742), Jan Mark (+25) en oud-kampioen Jan Bol (1709) in ons kielzog.
Afijn, ik denk dat Freddie in de strijd tegen Staunton 4 al last had van die druk want tegen Bauke Koole (1869) ging hij in betere stelling de fout in en kon het punt inleveren.
Zelf had ik Mark Petrelli (1991) aardig in bedwang tot zet 30 toen ik onnodig een kwaliteit weggaf. Hierdoor werd het tijd voor slimmigheidjes wat me aanvankelijk goed lukte.
Vanuit een hopeloos verloren stelling kwam ik goed terug. Op zet 36 had ik remise voor het grijpen door eenvoudigweg pion g5 te nemen met mijn toren. Na Tg4 (waardoor ik mijn torenzet niet speelde maar niet verder keek) is het door Pd4 potremise.
Een tweede grote kans deed zich voor na de 44e zet van wit Pxg7. Ik speelde Dxg5 (te materialistisch) waar Pe4 goed genoeg was voor remise.
Kortom: voordat ik de beker win zal ik mijn schwindelkunst beslist moeten vervolmaken. En opmerkelijk dat de beide bekerfinalisten verloren, wat de overwinning op Staunton 4 iets minder glorieus maar door het vlotte spel van mij teamgenoten wel heel verdiend maakte. Johan

Waaraan ik toe wil voegen dat we 10/2 weer intern gaan spelen.

1/2 De KNSB ratinglijst van 1 februari

De clubranglijst is vooral aan top flink door elkaar gehusseld, en het is euhhh... Albert die de eerste plaats overneemt van Harry! Alle verrekende partijen zijn hier te bekijken.

27/1 Freddie en Johan bekeren verder.

triomf Op de avond dat PEC Zwolle de halve finale van de KNSB-beker bereikte – waarvan we via de piepjes van de telefoon van Freddie gedurende de wedstrijd tegen Cambuur op speelse wijze op de hoogte werden gehouden – bereikten Freddie en Johan de finale van de Middelstum-beker.
Kan je zeggen dat PEC met veel geluk won van Cambuur, dat kan je niet beweren van Freddie tegen Frits. In 2 partijen was hij de bovenliggende partij (1½ - ½). Dat wil niet zeggen dat zijn overwinning zonder felle strijd tot stand is gekomen.
Na afloop van een partij kan je meestal de momenten detecteren waarop een omslag in het resultaat tot stand is gekomen. We komen erin bij de eerste partij waarbij Freddie de witte stukken hanteerde op zet 32 na Ld3. Frits ruilde het dreigende paard snel af maar hoe zou de partij verlopen zijn als hij hier hxg3 zou hebben gespeeld gevolgd door Th3? Nu verloor Frits de controle over de strijd omdat de dame van Freddie binnendrong in de zwarte gelederen: 1 - 0.
Met zwart had Freddie genoeg aan remise. We komen in de partij na zet 30 van zwart. Frits speelde nu al te gretig Txa7, waarmee hij de dreiging van Freddie op f2 na Lg4 over het hoofd zag. Zou Frits profylactisch Lf3 hebben gespeeld , dan zou het wel eens op een tie-brak hebben kunnen aflopen. Nu wist Freddie het initiatief over te nemen en kon met een meerderheid aan zwarte pionnen afstevenen op een dik verdiende remise.
Ondertussen had Harry van mij verloren met 0 – 2. Het moet lang geleden zijn dat Harry bij Middelstum tweemaal achter elkaar verloren had. En ook nu had er meer voor Harry ingezeten.
In beide partijen kwam hij goed uit de opening. In de eerste partij kwam hij met wit tot zet 20 in het voordeel. Toen het overwicht al geminimaliseerd was tot een gelijke stelling ontstond het kantelmoment: Harry speelde hier e4. Na Pa4 van Johan verdween wits loper in een hoekje op a1 waar Johan het eindspel soepel uittikte: goed paard tegen zwakke loper en de beheersing over de open c-lijn.
In de tweede partij maakt Johan met wit de strategische fout om vanaf het begin op dame-ruil te spelen. Dat zorgde ervoor dat Harry een voorsprong in ontwikkeling kon krijgen en afstevende op 1 – 1. Hat kantelmoment ontstond na zet 18 van wit. Harry nam de loper met zijn pion, ongetwijfeld met het oog op de open g-lijn, waardoor het zware zwarte geschut rechtsreeks op de witte monarch gericht kon worden. Maar hij overzag Lxf7, waardoor de zwarte torens niet op g8 konden postvatten. Integendeel: ik nam snel het initiatief op de koningsvleugel over en als ik wat minder op dame-ruil was afgegaan had Harry de vlag al eerder kunnen strijken: nu duurde het tot zet 36 alvorens hij opgaf. De bekerwinnaar 2014 was uitgeschakeld…
Matchfixing vindt op allerlei niveaus plaats. Niet allen bij topvoetbalclubs ook bij mindere verenigingen. Het wedden gebeurt niet alleen om de uitslag maar ook wanneer de eerste ingooi plaats vindt etc. Weddenschappen worden niet alleen gesloten op voetbalsporten, ook b.v. bij wielrennen, paardensport en – naar ik nu begrepen heb - ook bij schaakwedstrijden. Niet alleen wie wint maar ook wanneer b.v. gerokeerd wordt etc.
Ik ben inmiddels opgebeld door een man met een licht Chinees accent die vroeg hoe ik Harry met 2-0 heb kunnen verslaan. Hij zei me ook dat bij Tatasteelchess wedstrijden onderzocht worden. Hoe kon Magnus Carlsen verliezen van die Pool door zo ongelukkig zijn a-pionnetje naar voren te schuiven en in de aanbieding te doen? Toch geen zet voor een wereldkampioen? En hoe kan diezelfde Magnus 6 partijen achter elkaar winnen? En hoe kan zwaargewicht Jan Timman in ronde 12 opgeven in een gewonnen stelling? De Chinees was vooral geïnteresseerd in mijn partij tegen de heer Turk (1877) in de dagvierkamp groep 4C. Hij vroeg met name door op de volgende stelling waarmee Turk zijn dame offreerde die ik na 16. Lc6 x Pd5 niet aannam.
Ik heb hem zo goed een zo kwaad als ik kon proberen uit te leggen dat hier sprake was van wederzijdse schaakblindheid, misschien mede veroorzaakt omdat je daar toch als een sardientje in een blikje zit te schaken.. Maar dat mijn overwinningen op Harry volstrekt eerlijk tot stand zijn gekomen: ook wel tot mijn eigen verbazing. Nu op naar de Finale. Qua rating mag ik misschien favoriet zijn, qua handigheid geef ik Freddie even goed kansen. Voorzitter Joop zal de datum bepalen waarop dit schaakgevecht zal plaats vinden. Misschien is onze partij in de reguliere competitie een voorproef om onze krachten te meten. Omdat Freddie een der topkandidaten is voor de titel van clubkampioen zal er bij hem echter meer druk op staan dan bij mij, die de eerste ronden teveel punten heeft ingeleverd. Johan

Er werden ook nog 2 partijen ingehaald. Jan deed wat van hem verwacht mocht worden en won dus van Jan.
Joop bleek plotseling te beschikken over een technisch vernuft dat ik nooit in hem vermoed had, en staat nu gelijk met de kopman van het tweede. Beiden 4½ uit 8. Ze zullen elkaar wel in de gaten houden...
De derde inhaalpartij moest wegens een afzegging opnieuw uitgesteld worden, maar met dank aan Sjouke en Free werd er toch nog aan een vijfde bord geschaakt. Ook Jan Mark als beoogd tegenstander van Albert kwam nog even buurten zodat het bij mekaar niet al te armetierig werd.
Daags ervoor speelde Harry aan het 2de bord vooruit tegen Martijn Dijkstra van Staunton 4. Hij won, dus hebben we dinsdag genoeg aan een gelijkspelletje van 3½. Vervolgens rees de vraag wie het eerste bord in deze wedstrijd mag bezetten. Het enthousiasme en daaraan gepaard gaande gekrakeel was zo groot dat de teamleider dreigde zelf het eerste bord te bezetten. Daarmee kreeg hij ons wel stil..!

20/1 De interne competitie

Joost werd deze ronde de meest besproken man. Hij won een stuk door een blunder van Albert, maar gaandeweg slonk dat voordeel en Albert kon intussen met goed fatsoen remise aanbieden. Joost bedankte voor het halve ei en kreeg vervolgens de lege dop mee naar huis. Een beslissing die getuigt van lef maar lef bestaat niet zonder risico zoals we allen weleens tot onze schade hebben ondervonden...
Free gaf goed partij aan Johan en miste in dit fragment de kans om zijn voordeel te vergroten.
Jan Mark beloot eens lekker aan de boom te schudden tegen Harry, maar werd getroffen door een kokosnoot.
Jan en Sjouke de V deelden het punt en zijn eindelijk van die rottige 0 af. De overige uitslagen zijn hier te vinden. De kopgroep van 3 heeft intussen een stevig gaatje geslagen en het is niet waarschijnlijk dat een ander zich nog in de titelstrijd kan mengen.
Gerucht heeft het dat volgende week de halve bekerfinales en enkele inhaalpartijen op het programma staan, maar dat is nog niet bevestigd door de officiële instanties. Stay tuned!
update 22/1: het klopt, we gaan dinsdag inhalen en békeren. Het programma vind je hier.

13/1 Middelstum 2 haalt eerste punten binnen.

triomf Het nieuwe jaar is voor het 2e team goed begonnen, met enig geluk weliswaar. We moesten het stellen zonder Joop en Jan, die een inhaalwedstrijd speelden tegen Freddie en Harry.
Al vrij snel haalde ik het eerste punt binnen door technisch K.O. wegens N.O. Weliswaar kwam mijn tegenstander Jan Oort alsnog opdagen na telefonisch overleg met z'n teamgenoten, maar inmiddels was er toen al ruim anderhalf uur verstreken waarna Harry de klok stil zette.
Freddie leverde aanmoedigend commentaar door te constateren dat er duidelijk sprake is van een opgaande lijn in mijn prestaties sinds ik vorige week tegen hem speelde. De stand werd vrij snel gelijk getrokken door een snel verlies van Fre die de Leeuw-verdediging speelde, waar ik nog nooit van heb gehoord. Ik opperde de Draak en hoewel Fre wel een draak van een partij speelde, bleef hij zeggen dat deze variant bestaat. Misschien kan de redactie zijn licht hierover eens laten schijnen? Afijn, de Leeuw van Delfzijl beet niet erg van zich af maar in het stof!
Bezienswaardig voor de omstanders was de partij van Joost en zijn tegenstander: deze had een handmotoriek waarbij die van Freddie en mijzelf bleek afsteekt: het was dan ook een spannende partij die Joost prachtig afwikkelde, zij het dat zijn tegenstander zichzelf kon verwijten eerder de dames niet af te ruilen terwijl hij 2 pionnen voorstond. Niettemin mooi gespeeld met opnieuw een open F-lijn. Joost wordt steeds beter!
Bert speelde aan bord 1 een moeilijke partij en kwam niet goed uit de opening. Na een paardvork kon zijn tegenstander de kwaliteit veroveren en Bert het punt inleveren.
Op bord 2 wist Ben een pion voor te komen na een niet opgemerkte penning van de koning door zijn tegenstander. Na gestage afruil kon hij afwikkelen naar een eindspel, waarbij de omstanders zich verkneukelden en verbaasden hoe dit zeer moeizaam tot een overwinning kwam. Ik ben dus niet de enige die daar moeite mee heeft, maar toch: het volle punt.
Sjouke de V. scoorde voor Middelstum het laatste punt en deed dit na een stugge en positionele partij, waarbij hij geleidelijk aan de druk opvoerde. In zijn bescheidenheid zei Sjouke dat zijn tegenstander eerder beter stond en had kunnen winnen als hij had "doorgedrukt", maar dit heb ik niet kunnen bevestigen, mí. deed hij een paar sterke zetten achter elkaar. Hulde! Uitslag 4 - 2
Geregeld heb ik ook een blik geworpen op de 2 inhaalpartijen, waarbij Joop snel spelend een gelijkwaardige stand bereikte tegen Freddie, maar door een grote fout (pion g2-g3) de partij in de schoot wierp van Dhr Steggink. Voor de 2e week achter elkaar zwijnde F., hij wilde ons na afloop niet vertellen, waarom het geluk hem steeds toelacht.*
Jan verdedigde zich hardnekkig tegen Harry en hoewel deze gewonnen stond kostte het hem veel moeite Jan op de knieen te krijgen. Na afloop verklaarde Jan verkalking in de hersenen te hebben waarbij ik me niet meer kan herinneren of ik hiermee instemde. Zelfde kwaal? Sjouke

* Ik zei toch dat je geluk afdwingt? En schaken is een geluksspel zoals Donner al wist...
Komende dinsdag wordt er weer intern gespeeld en de indeling is er.

8/1 Middelstum haalt benauwde winst in Zuidlaren.

Het Boschhuis Voor de eertste keer kwam Frits met een stropdas op de clubavond. De avond eindigde voor hem in een Waterloo, terwijl hij de vijandelijke dame voor het grijpen had. Een nederlaag was nu onvermijdelijk. Woensdag ging hij gestropdast door zijn rug, zodat hij de wedstrijd van donderdagavond gedwongen moest laten lopen. Had hij maar naar Claus geluisterd dan was hem dit zeker niet overkomen.
Harry kwam op het 1e bord slecht uit de opening. Uren verder stond hij nog steeds minder maar op het einde kon hij net ontsnappen, remise.
Johan op het 2e bord kreeg een hele batterij witte stukken over zich heen. Hij stond bijzonder gedrongen. Maar de klok werkte in zijn voordeel, zijn tegenstander begon foutjes te maken en Johan was zo aardig om in een betere stand remise aan te bieden, hetgeen in dank werd aanvaard.
Albert ging mi voortreffelijk van start, stond beter en ging toen in de fout en verloor.
Freddie speelde een zeer degelijke partij en schoof deze langzaam naar een onvermijdelijke winst.
Jan Mark stond in de eerste helft van zijn partij beter, zijn tegenstander echter dacht bijzonder lang na en kwam er toch nog redelijk uit. De tijd deed hem op het eind de das om. Jan Mark speelde het professioneel uit.
De partijen van Jan B, Bert en Gerry liepen gewild remise. Eindstand: 3½ - 4½ na een zinderend slot en zo konden wij tevreden naar huis. Joop

6/1 De punten worden moeizaam binnengesleept.

triomf De competitie wordt in 2015 hervat aan 7 borden waarbij de ratingverschillen soms groot zijn. Free zet Jan v/d B al snel voor onoplosbare problemen waardoor Jan achter het net vist.
Jan Mark houdt Johan in een Siciliaan met zwart op remise: in de slotstelling staat Jan Mark zelfs beter maar hij heeft veel minder tijd op zijn klok.
Bert heeft geen moeite om met een kwaliteit voorsprong de vis tegen Sjouke in het eindspel op het droge te halen.
Als ik om 23 uur de warm gestookte borg verlaat, zie ik dat Harry met een ratingvoorsprong van 450 elo-punten niet beter staat tegen Joost. Mijn prognose: remise.
Joop staat tegen Jan Bol (350 ratingpunten méér) materieel gelijk in het loper/pionneneindspel. Mijn voorspelling: Jan Bol wint toch omdat zijn loper beter is dan die van Joop.
Frits gaat het afleggen tegen Albert: Albert heeft het loperpaar en minder pionneneilandjes dan Frits. De grootste verrassing zie ik bij Freddie tegen Sjouke G. Freddie heeft 400 ratingpunten meer dan zijn tegenstander. Waar Freddie prachtig presteerde op het Groninger schaakfestival in groep B, wist Sjouke zijn topplaatsing in groep D niet waar te maken. Maar nu zag ik Freddie bijna een vol paard achter staan. En hoewel ik Freddie vaker Houdini-achtige ontsnappingen heb zien plegen, verwacht ik nu toch echt een nul voor deze koploper. Met een compliment voor Sjouke, die op deze wijze de interne spannend weet te houden.
Nog 7 kanshebbers op deze zo fel begeerde titel, waarbij de winnaar uiteindelijk ook op de Nosbo-site vermeld zal worden als clubkampioen. Wat wil je nog meer in je schaakcarrière?! Johan

2/1 Terugblik op het schaakfestival.

triomf Afgelopen 2 weken vond weer het traditionele Kersttoernooi plaats. Hiervan enige impressies. Dit jaar waren er 366 inschrijvingen, waarvan 160 meededen aan het compacttoernooi (start vanaf 2e Kerstdag).
Toch wel veel jonge deelnemers, vaak begeleid door familie. Hiertegen is het altijd moeilijk spelen: snel speeltempo, sommigen spelen de zetten direct nadat je zelf hebt gespeeld.
Daarnaast bekenden, ook uit het buitenland.o.a. een Engelsman, die in z'n jonge jaren bij een bekende popgroep speelde. Opvallend, vooral aan het einde van partijen, de spanning bij de spelers: heel veel schudden met de voeten, of bewegende benen.
Van onze club speelden Johan, Jan, Harry, Freddie en ikzelf mee, tevens ons oud-lid Theo Rellum. Johan en Jan speelden in de open groepen B en C, met voor Johan een redelijk resultaat en voor Jan matig: zoals vaker goed in het begin en tegen het einde alle voordelen weer inleveren.
Harry en Freddie speelden in dezelfde groep en helaas in de 3e ronde tegen elkaar: Brothers in Arms, of Blood Brothers: het werd voorspelbaar remise.
Harry verloor de volgende ronde, speelde een opwindende slotpartij remise en eindigde ietwat beneden zijn stand met 2 punten.
Freddie deed het beter en raakte geïnspireerd door Stairway to Heaven maar viel helaas door iets minder weerstandspunten net buiten de prijzen.
Op de slotdag weer traditioneel oliebollen en gezellige sfeer in de kantine. Zelf speelde ik een matig toernooi: goed opgezet, slecht afgerond: resultaat 50%. Volgend jaar doe ik zeker weer mee en ik zou ieder aanraden hetzelfde te doen. Sjouke

31/12 Albert de eigenzinnige.

Vandaag hebben we afscheid moeten nemen van een uitgesproken mens die nog lang niet uitgesproken was en aan wie we graag langer het woord hadden gegund... We gaan je missen Albert, en rust in vrede.

20/12 Het Schaakfestival van Groningen.

Het Kersttoernooi Een recordaantal van 5 leden van sc. Middelstum neemt deel aan de traditionele kersttoernooien in stad.
Daarvan hebben er 2 zich ingeschreven voor de negenrondige toernooien die morgen beginnen. Johan`s naam komen we tegen op de deelnemerslijst van de B-groep waarvoor een maximale rating van 2100 geldt. Deze groep is vergelijkbaar met Groep 1 van het Univé toernooi, maar successen uit het verleden bieden nog geen garantie voor de toekomst.
Jan v/d B zien we terug in de C-groep tot 1800. Laten we hopen dat hij de concentratie op kan brengen om hele partijen scherp te blijven.
Op tweede kerstdag beginnen de vijfrondige minitoernooien. De indeling hiervan geschiedt naar speelsterkte en in groepen van om en nabij 40 deelnemers.
De laatste jaren is er altijd sprake geweest van 4 groepen, en op grond hiervan mogen Harry en ik ervan uitgaan in de B-groep te worden geplaatst waar Harry ook niet tot de favorieten gerekend zal mogen worden.
Sjouke G die vorig jaar een succesvol debuut kende, zit nu op de grens van de C- en D-groep. Hij zal voorlopig nog niet weten of hij als underdog of als favoriet van start gaat.
Voor degenen die nog wel een dagje uit kunnen trekken om zich actief bezig te houden met het Koninklijke Spel, bestaat de mogelijk om zich aan te melden voor een simultaan tegen Dimitri Reinderman of Anne Haast op respectievelijk 29 en 30 december.
Plaats van handeling Sportcentrum van de Rijksuniversiteit en Hanzehogeschool, Blauwborgje 16.
De redactie wenst u een mooi slot van het jaar en de Middelstummers veel succes bij de toernooien die hier gedetailleerd te volgen zullen zijn.

16/12 De weg naar de halve finales beker.

triomf De weg naar de halve finales beker was geplaveid met voetangels en klemmen voor de hoger gerate spelers. Maar zoals vaker het geval is: ze ontsnapten alle vier. Uiteindelijk gaf het ratingverschil bij alle borden de doorslag.
Gerry maakt het met wit in zijn eerste partij zijn met 110 punten beter gerate broer heel lastig. Met beiden nog 50 seconden op de klok biedt Harry remise aan, maar Gerry slaat dit aanbod af. Hij gaat er nog uitgebreid voor zitten hoe hij dit eindspel met ongelijke lopers tot winst kan voeren. Secondes tikken voorbij… en daar gaat zijn verdiende halve puntje… In de tweede partij kan hij na 10 zetten opgeven. Stukverlies. De klok met de vlag had zijn vernietigende werk gedaan. Harry naar de halve finale.
Joost maakt het met zwart het zijn met 400 punten hoger gerate tegenstander Frits knap lastig. Maar hij kan de veel belovende stelling niet tot een goed einde brengen. In zijn tweede partij is het snel afgelopen. Frits naar de halve finales .
Jan Mark maakt het met zwart zijn met 100 punten hoger gerate tegenstander Johan makkelijk. Na 42 minuten van diep nadenken en na 14 zetjes kan hij opgeven. Maar Jan Mark komt prachtig terug in zijn tweede partij, waarbij hij via een kwaliteitsoffer de a-lijn van de lang gerokeerde koning van Johan open gooit. Als Johan uiteindelijk meent dat hij het kwaliteitsoffer terug kan geven om de veilige remisehaven binnen te zeilen, blijkt dat Jan Mark het eindspel beter behandelt. Johan gaat er abusievelijk vanuit dat een eindspel met een gedekte vrijpion minimaal remise is maar Jan Mark straft zijn overmoed bekwaam af: 1-1. Barrage. En dan is het vaak zo dat de gelukkigste wint. Johan schwindelt in het eerste vluggertje naar remise en het tweede zet hij naar zijn hand. Johan naar de halve finale.
Ondank het ratingverschil van 50 punten maakt Jan Bol gehakt van het Siciliaans van Freddie. Na 18 zetten is het over en uit. Maar in de tweede partij slaat Freddie hard terug: 1-1. Barrage. Weer wint Jan het eerste treffen, maar weer slaat Freddie terug: 1-1. Armageddon! Freddie loot zwart, Jan moet met 1 minuut meer op de klok met wit zien te winnen. Spanning bij de spelers, topspanning bij de toeschouwers. Maar voordat het duel de zinderende eindfase bereikt, wordt duidelijk dat Freddie er met de winst vandoor gaat. Freddie naar de halve finale.
De door de deskundige CL verrichte loting in de warmgestookte praatruimte levert het volgende resultaat op: Freddie – Frits Harry – Johan Als ik afga op de rating zou de logische uitslag zijn, dat Freddie en Harry doorgaan naar de finale. We zullen zien!
Twee aandachtspunten:
• Is aanraken van een stuk: met dat stuk moeten zetten bij vluggeren? In mijn optiek wel, in Freddie`s visie niet. Mijn voorstel is dat we ons in de komende rondes aan de officiële regels houden, zoals ze zijn vastgesteld door de FIDE. Als we in gezelligheidstoernooien daarvan afzien, prima. Maar in dit kampioenschap niet. Juist aan deze basisregel – die volgens het reglement altijd van kracht is – moeten we niet willen tornen. *
• Jan Bol had zijn biljartbekers meegenomen om ook aan de niet-deelnemers van het Biljartkampioenschap 2014 te laten zien. Met 114 carambols in 5 partijen van 20 minuten was Jan de terechte winnaar. Soms speelde Jan met het krijtje nog in zijn mond zo veel vaart maakte Jan met zij n series, waarmee hij op het laatste moment toeslag zoals in zijn enerverende match tegen Bert, die hij in zijn allerlaatste beurt met een serie van 7 wist te verslaan. Jan van der Berg kwam als nestor van het gezelschap goed mee, terwijl Freddie nauwelijks onderdeed voor de uiteindelijke winnaar. Hoewel Bert in matchpunten achterbleef, bezette hij qua caramboles met 100 de tweede plek.
Het was zo’n groot succes dat ik nu al graag de datum aankondig voor het tweede kampioenschap: vrijdagavond 11 december 2015. Hopelijk zijn de tijdelijk door lichamelijke ongemakken geplaagde Harry en Joop dan ook van de partij benevens de paar overige clubgenoten die nu ontbraken. 11 december, 19.30 uur. Johan

* Dat lijkt mij een onderwerp voor de jaarvergadering. Mocht het in de 3 resterende bekermatches nog komen tot een barrage, stel ik wel voor om alles bij het oude te laten want ik vind het bezwaarlijk dat een reglement gewijzigd wordt tijdens een lopende competitie. Het voorstel heeft met name consequenties voor het snelschaaktoernooi tenzij we dat wel als een gezelligheidstoernooi kwalificeren...
Albert won zijn inhaalpartij tegen Sjouke de V voor de interne waarvoor op 6 januari de 7de ronde gepland is, maar eerst schijnt er rond de kerst nog geschaakt te worden. Daarover later meer.

13/12 Schaakclub Middelstum en biljarten.

triomf Deze combinatie ligt niet voor de hand hoor ik u mompelen, maar gisteravond werd er een biljarttoernooi georganiseerd waarvoor exclusief de leden van sc.Middelstum waren uitgenodigd, dus reden genoeg om hierover even te berichten.
10 van de 15 leden hadden hun deelname toegezegd, waarvan er helaas 2 wegens enig ongemak moesten afzeggen. Beterschap jongens!
Jan Bol die bij voorbaat al diepe indruk op ons had achtergelaten met de mededeling dat hij in zijn residentie een heus biljart heeft staan en daarop geregeld caramboleert, ging er met de hoofdprijs vandoor. Hij won alle 5 partijen, maar -ter geruststelling- het verschil lijkt ook weer niet onoverbrugbaar.
Initiator én organisator Johan werd tweede en zelf mocht ik de derde ereprijs mee naar huis nemen.
De poedelprijs was voor Jan Mark die -niet te min- de door Alexander Münninghoff geschreven biografie van dr. Max Euwe in ontvangst mocht nemen.
Het toernooi werd zeer gewaardeerd door de deelnemers en de organisator had daarop reeds een voorschot genomen gezien zijn keuze van een wisselbeker voor de winnaar. Hij zegde dan ook toe volgend jaar in de december opnieuw de organisatie ter hand te nemen. Ongetwijfeld namens alle deelnemers vat ik de waardering samen met het simpele maar betekenisvolle woordje 'hulde!'.

9/12 Middelstum 2 incasseert verwachte nederlaag tegen Ten Boer.

triomf Het Buurhoes. Een aantal jaren geleden was ik voor het laatst in het buurhoes, een leuk dorpshuis met een bijbehorende bar. Afgelopen dinsdagavond trof ik niets van genoemde meer aan. Slecht verlicht, de drank verstopt achter rolgordijntjes en bijna uitgestorven. Een of andere kerk had het buurhoes gekocht en de sfeer laten verdwijnen. Jammer!!
En nu de wedstrijd. Ben heeft op het eerste bord kranig partij gegeven tegen de veel hoger gerateerde Klaas Dijkhuizen. De betweters wisten te melden dat als Ben vlak voor het einde een pion niet had geslagen het resultaat anders had kunnen uitpakken. Klaas noemde het een beschamende overwinning waar hij Ben tekort meedeed. 1-0.
Op het tweede bord leverde Bert een gedegen partij af dat in het eindspel twee ongelijke lopers telde, dus remise. Dezelfde betweters wisten te melden dat Piet Beetsma de overwinning had laten lopen. Hij had de gelegenheid met zijn koning achter de pionnenlinie van Bert te komen en deze alsnog op te ruimen. Bert had echter een totaal ander idee en zou Fritz het tegendeel laten bewijzen. 1½-½.
Op het derde bord speelde ik tegen Albert Prins. Och arme ik. Op de 23e zet Pb3 spelen en daarbij een pion cadeau geven in een sterk remiseachtige stelling. Na 50 zetten moest ik de vlag strijken met de gedachte aan de 23e zet. 2½-½.
Op het vierde bord speelde Sjouke G. een moeizame partij die uiteindelijk door de vlag werd beslist. Hij stond overigens slechter. 3½-½.
Joost heb ik de gehele avond niet gezien. In een hoekje met de rug naar de mensen toe kwam hij niet achter het bord vandaan en stond pas op toen hij zijn punt in de pocket had. 3½-1½.
Sjouke de V. had een moeilijke avond. Een tegenstander die niet speelde zoals hij verwachtte. Naarmate de partij vorderde kwam hij steeds slechter te staan en uiteindelijk gaf hij de pijp aan Maarten. 4½-1½. Het vertoonde spel belooft iets voor de toekomst. Misschien een westrijdpuntje!!! Joop

2/12 Middelstum herstelt zich van valse competitiestart tegen DAC.

logo dac Vanavond trof het eerste DAC dat met 2 nederlagen op een nog stroevere start terugziet dan Middelstum. Als eerste rolden er 2 remises van de band waartoe besloten werd voordat het spul echt op de kar ging. Johan nam een aanbod van Arie Verhoog aan en kort daarna ging ik akkoord met het aanbod van Slavko Bagavac. Niet heel verheffend, maar wel nuttig vanuit de gedachte dat Middelstum aan de lagere borden het verschil zou moeten kunnen maken. En aldus geschiedde.
Jan Bol zette ons op voorsprong omdat Wiert Vos er niet in slaagde de witte Dame in te sluiten die een toren op A8 had geslagen. Jan moest spitsroeden lopen om dat gevaar te bezweren maar vooral via hinderlijke schaakjes slaagde hij er telkens in om het zwarte plan te ontregelen. In de analyse -die op veel belangstelling mocht rekenen- werd geen weerlegging gevonden voor de even verleidelijke als gewaagde 'torenpakzet'.
Gerry bracht de stand op 3-1. Hij versloeg de elfjarige Thijmen Bourgonjen die samen met zijn grote broer opzien baart in het Harener Challenger toernooi. Daarmee waren de witpartijen voor Middelstum gespeeld en was het aan de zwartspelers om de voorsprong te consolideren.
Die uitdaging vond Jan Mark kennelijk niet aansprekend genoeg, want hij breidde de voorsprong ten koste van Ties Molenhuis uit tot 4-1.
Henk Kloosterman smaakte weer eens het genoegen om met een overwinning uit Middelstum te vertrekken. Hij maakte een eind aan een lange ongeslagen reeks van Harry die zich in een pionneneindspel opgescheept zag met een zwakke loper tegen een sterk paard. Toen deze een pion raapte met uitzicht op een tweede kon Harry met een gerust hart zijn tegenstander met diens spel complimenteren.
Frits schoof aan tegen de dertienjarige Ruben Bourgonjen. Het werd een dynamische partij waarin Frits op zoek ging naar een koningsaanval maar steeds te kort kwam om die in te zetten. Ruben beschikte uiteindelijk over de langste adem en mag trots terugkijken op zijn partij. DAC gaat nog veel plezier beleven aan de talentvolle Bourgonjens!
De voorsprong is intussen geslonken tot 4-3; zou het toch nog mis gaan? In de wandelgangen hoorde ik dat Albert een remiseaanbod van Bert Steenhuizen had afgeslagen; daar schrok ik wel even van gezien het ingeprente dogma van teambelang, maar de schrik maakte allengs plaats voor waardering en teambelang bestaat niet alleen uit matchpunten, maar ook uit bordpunten. Bovendien leverde zijn weigering nog een enerverend slot van de wedstrijd op en is het ook niet mooi als het schakershart de koele berekening soms even links laat liggen?
Na afloop van mijn partij heb ik Joop via sms-jes op de hoogte gehouden van het verloop v/d wedstrijd en zijn antwoord was 'Albert weet wat hij doet.' Hij zou gelijk krijgen: 5-3

25/11 Weer ruimte voor de interne competitie

pion Na een week of 7 was er eindelijk weer ruimte voor de interne competitie, die het pièce de résistance van onze vereniging blijft.
Natuurlijk is er wel geschaakt (of heeft men pogingen daartoe gedaan, als ik afga op het Sissa-verslag van ons tweede team tegen Sissa 5, waarbij men de ruimte roemt waarin we schaken) waarbij ik denk aan het roemruchte Remco Heite rapidtoernooi in Wolvega. Remco Heite noemt dit tweejaarlijkse toernooi in zijn wekelijkse column in het DvhN het RH toernooi, wat wijst op zijn bescheidenheid, die de oud-burgemeester van Wolvega en weldoener van dit evenement siert.
Harry Wubs speelde op een gegeven moment zelfs aan het eerste bord, waarover ik plaatsvervangend trots was. Helaas kon Harry die partij ondanks een voorsprong van 2, later zelfs 3 pionnen niet winnen. Een partij geschikt om opgenomen te worden in de database van onze fraai bijgehouden site, zo strategisch werd deze partij opgezet door zijn gewiekste tegenstander.
Helaas zakte Harry in de laatste rondes naar beneden in de rangschikking, terwijl ik steeg omdat ik allengs met sterkere spelers geconfronteerd werd. Maar meer dan een gedeelde 4e prijs (toch altijd nog goed voor € 100,=) zat er niet in omdat ik in de eerste rondes punten verspeeld had aan voor mij te zwakke tegenstanders.
Jan van den Berg presteerde met 100 ratingpunten meer dan zijn ELO bewonderenswaardig.
Bens resultaten vielen qua uitslagen tegen, maar volgens mij schaakte hij veelbelovend. En ik zag hem zo vaak rondsnuffelen bij de boekenstal van schaakzakenman Jozias Hillenkamp, dat ik voorspel dat schakend Middelstum in de toekomst nog veel gaat horen van Ben.
Terug naar de 6e ronde van de Interne. Hoogtepunt vind ik Sjouke tegen Sjouke, zoals ik in de voetbalcompetitie altijd kon uitkijken naar NEC-NAC en NAC-NEC. Bij mijn weggaan om 23.00 uur stond het bord nog vol stukken en ik voorspel dat Sjouke niet wint.
Albert had met wit al gewonnen van Joop wiens stelling op gatenkaas leek: dat bood wit veel ruimte om het karwei af te maken.
Jan Mark won van Bert: met wit wist hij van de ruimte te profiteren die Bert hem bood. Met Jan Mark in vorm kan je dat beter niet doen.
Joost kreeg van mij de ruimte om toe te slaan toen ik een paard tegen een pion offerde c.q. weggaf. Ik wist terug te vechten en door een regelrechte fout van Joost in zijn tijdnood een stuk voor te komen. Joost speelde toen met veel aplomb Pf3-e5+ (“schaak!”) waardoor ik een seconde of 3 erg schrok: zeg maar gerust een mentale aardbeving. Mijn dame bleef en prise achter op e3. Toen ik het slagveld overzag, zag ik dat ik zijn paard op 3 manieren succesvol kon nemen: met mijn pion, met mijn loper én met mijn toren.
Jan Bol was Free aan het insnoeren. Voor een onnozel pionnetje kreeg Jan met wit een zee aan ruimte. Ik verwacht 1-0 en hoop dat Free nog goed is gaan slapen.
Bij Frits tegen Freddie zag ik Freddie een heel gezonde witte pion voorstaan. Ik verwacht dat Freddie met de eer is gaan strijken, maar ik moet de uitslagen afwachten: de buit is pas binnen als de laatste zet gepeeld is of de vlag is gevallen na maximaal 4 uur. Gelukkig kon dat vanavond nog omdat het voorstel van de voorzitter om het Nosbo-tempo aan te gaan houden – waardoor een partij eindeloos lang kan duren - niet bij alle schakers in goede aarde viel. Wordt vervolgd. Johan

18/11 Middelstum 2 gaat opnieuw de bietenbrug op.

update 23/11 Een misverstand tussen de teamleider en de beoogde verslaggever is naar ik begreep oorzaak van dit verlate verslag. redactie

In het licht van de autolampen zien Jan (vdB) en schrijver dezes een groep jongelui met behulp van een zaklantaarntje zich een weg door de duisternis banen naar onze schaakburcht Ewsum. Samen staan we enige tijd voor een deur op slot, die bij nadere inspectie toch open bleek. Eenmaal binnen bleken onze tegenstanders te bestaan uit een viertal jonge vrouwen en een tweetal jonge mannen, vertrouwde gezichten, vooral Famke omdat we die al kenden toen ze voor een andere schaakclub speelde.
Bert speelde een goede partij. Na kwaliteitswinst wist hij de partij naar zijn hand te zetten en kreeg zijn tegenstandster geen tegenspel: 1-0.
Zelf (op bord twee) speelde ik het klaar om al op de achtste zet een loper kwijt te raken. Mijn impuls om subiet op te geven, wist ik te bedwingen. Na pionwinst leek ik het mijn tegenstander zelfs nog moeilijk te maken. Vooral omdat de partij zich maar voortsleepte doordat mijn tegenstander veel tijd gebruikte, meende ik, tegen beter weten in, nog enige hoop te mogen koesteren. Vergeefs:1-1.
Free wist zich behendig uit een gedrukte stelling te wurmen en kwam in een toreneindspel met uitstekende kansen voor hem. Totdat hij zich vergaloppeerde en een toren in het niets zag verdwijnen: 1-2.
Joop doet al vrij snel in een vrijwel gelijke stand een remiseaanbod, dat overigens wordt afgeslagen. Als de stand nog 'gelijker' wordt, krijgt hij een soortgelijk aanbod. Of stond hij toch licht minder? Want in het licht van het scoreverloop op de andere borden is niet meteen begrijpelijk waarom hij dit aanbod aannam: 1.5-2.5.
Sjouke de V. speelde tegen Famke. Een boeiende partij -op enig moment stonden drie of zelfs vier torens midden op het bord!- die bovendien nog enig gerucht veroorzaakt wanneer Sjouke wel een heel bijzondere vork op het bord weet te toveren. Wanneer die in goede harmonie is hersteld, raakt hij het spoor bijster en geeft hij, na ernstig materiaalverlies, op: 1.5-3,5.
Jan van de B. had kunnen winnen als hij een relatief eenvoudige combinatie niet over het hoofd had gezien. Door een andere volgorde van afwikkelen zou hem een vol stuk in de schoot zijn geworpen. Nu werd het remise: 2-4. De jongelui konden even opgewekt als ze waren gekomen hun thuisreis door de koude en donkere herfstnacht aanvaarden, het gezelschap van oudere heren ietwat beduusd achterlatend. Ben

13/11 Het Remco Heitetoernooi

van Wely Dit toernooi dat in Wolvega plaatsvindt ging van start in 2006, wordt tweejaarlijks gehouden en staat nu dus voor de vijfde keer op de kalender. De 6 grootmeesters die deel uitmaken van de invitatiegroep welke vrijdag gaat beginnen, spelen een halve competitie. Deze partijen zullen live te volgen zijn via de website van het toernooi.
Het open toernooi begint zaterdag, voorziet in 9 ronden zwitsers en de deelnemers krijgen 45 m. pppp. Hierin maakt een contingent van 4 Middelstummers zijn opwachting. Op volgorde van rating zijn dat Harry, Johan, Ben en Jan. Dit toernooi dat op moment van schrijven het voor schakers magische getal van 64 deelnemers telt, zal worden gesplitst in 2 groepen waarbij de grens rond 1900 ligt. Harry en Johan mogen op rating tot de (sub)toppers worden gerekend maar het speeltempo en uithoudingsvermogen zullen ook een rol spelen bij dit intensieve toernooi.
We gaan het zien: alle vier veel succes!

11/11 Middelstum en Bedum in balans na enerverende wedstrijd.

ssssttt Amen: het zij zo. Op de dag dat Amen geconfronteerd werd met een aardbeving van 2.0 op de schaal van Richter mocht Middelstum aantreden tegen Bedum. Hoewel ik beslist niet gelovig c.q. bijgelovig ben, ervoer ik deze aardbeving - een week nadat Middelstum werd getroffen - als een beroerd voorteken.
Mijn bange voorgevoelens werden versterkt door mijn bezoek aan de Nosbo-site, nadat mij door Joop in een mailtje kortheidshalve bevolen was voor het verslag te zorgen. Korter kon Voorzitter Joop het in zijn mailtje niet maken: “Verslag: Johan”. Geen discussie mogelijk, hoewel ik een broertje dood heb aan verplicht verslagen schrijven. Maar nu ik er niet onder uit kon, voelde ik me verplicht me op de hoogte te stellen van onze gasten uit Bedum.
Op de Nosbo-site zag ik onder het kopje competitie 1A dat wij een Rav-score hebben van 1609. De Bedummers een Rav-score van 1709. Dat beloofde veel goeds voor onze bezoekers. En kennelijk had Bedum hetzelfde gedacht want men liet zijn sterkste troef thuis in de persoon van Marcel Kuipers met een Ro van 1868 en met een TPR van 2112. De strijd kon na een gepaste inleiding van de altijd attente CL praktisch op tijd beginnen. Sjouke G. droeg de hele avond een steen bij door voortreffelijk te foerageren.

22.00 uur: 1-0: Frits noteert het eerste winstpunt door zijn tegenstander op g7 van een vergiftigd pionnetje te laten snoepen. g-Lijn open, de witte koning op g1 houdt het niet droog en legt zich na 20 zetjes om.
22.15 uur: 1½ - ½: Harry remiseert met eerstebordspeler Hofstra in een partij waar de remisemarges nooit zijn overschreden. Erg degelijk door beide vaandeldragers gespeeld.
22.30 uur: 1½ - 1½: ik geef op tegen Sjaak Schuit die met een rating van 1658 duidelijk te zwak voor mij is. Ik presteer tegen personen met een rating > 1850 optimaal [vide mijn prestaties in 2012 in Barcelona en in 2014 in Hoogeveen (met een hoofdletter!)] maar tegen schakers tussen de 1400 – 1850 denk ik geen deuk in een pakje boter. Sjaak overklast me vanuit de Spaanse opening: prima gespeeld.
22.45 uur: 1½ - 2½: Gerry blundert een min of meer gewonnen stelling weg, mogelijk door gebrek aan wedstrijdritme. Een tweede tegenvaller voor ons team, maar een compliment voor zijn tegenstander Frits Moorlag die ondanks zijn beroerde stelling vanaf de opening door is blijven knokken. Frits openbaart zich na afloop van zijn partij als oud-leerling die ik 35 jaar geleden op het Noordelijk Avond College (NAC) Nederlands heb gedoceerd. Ook toen moest Frits al doorzetten om zijn studie HAVO/VWO te halen naast zijn werk. Klasse. En daarna een studie geschiedenis…. Overigens vertelde hij me ook nog in het verre verleden tegen Middelstum gespeeld te hebben toen partijen nog werden afgebroken…. Lang geleden dus.
23.00 uur: 2½ - 2 ½: Jan Mark verplettert met zijn zwarte zware stukken de witte veste waar slechts rookpluimen (mogelijk van het belendende bord van de dampende Freddie?!) resteren.
Welke kant zal het opgaan? Albert staat beter maar Jan en Freddie moeten de naamheilige van 11 november waarschijnlijk alle eer aandoen door de pijp aan Maarten te geven. Een nederlaag dreigt, lijkt onvermijdelijk als ik acht sla op de 3 resterende borden.
23.15 uur: 3-3: Freddie maakt op een sluwe manier gebruik van de drang van zijn sympathieke tegenstander Menno in ’t Veld om hem mat te zetten door met een dameoffer pat te forceren. “Het wonder van Middelstum is geschied”. Freddie weet remise binnen te slepen hoewel hij een sloot aan pionnen achter staat. Achteraf wrijven de medespelers van Menno hem zout in zijn manmoedig gedragen wond door hem haarfijn uit te leggen hoe Menno wel had kúnnen winnen als…… Als….. ALS……
23.30: 4-3: Albert weet een reguliere overwinning te behalen. Hij heeft een gezonde pion meer en een sterke loper tegen een zwak paard. Evenwichtig gespeeld: een verdiende overwinning.
23.45 uur: 4-4: Jan legt het moede hoofd in de schoot. De hele partij heeft hij moeten opboksen tegen een kleine kwaliteit achterstand maar zijn toren kan niet op tegen 2 sterke stukken die als loper en paard mooi samenwerken. En hoewel hij kansjes blijft proberen te creëren is de nederlaag onvermijdelijk. En vanwege het m.i. ongelukkige nieuwe tempo (met onbeperkt een halve minuut toevoeging per zet) - waardoor de strijd nog uren kan doorgaan als het tegenzit - kon iedereen hier vrede mee hebben dat de strijdbijl nog op 11 november werd begraven.
Zo wordt op de Dag van de Wapenstilstand (11 november 1918) de vrede getekend: wij blij, zij blij. Wat mij betreft: Amen, het zij zo! Johan

10/11 Verrassende eerste bekerronde.

Zojuist pas nam ik kennis van het lezenswaardige verslag dat Johan al op 5 november op het forum plaatste.
Ik moet beter opletten! sorry. redactie

verrassing In de eerste bekerronde was de grote verrassing voor mij dat er zich géén enkele verrassing voordeed. Ik had dat eerlijk gezegd niet verwacht. Soms hangt er iets in de lucht waarvan je denkt: hier gaat een verrassing komen. Ik had dat destijds bij de bekerfinale tussen Ajax en PEC Zwolle op 20 april 2014. Ik ging voor de buis zitten met het gevoel: dit zou wel eens een grote verrassing kunnen worden. Maar dat gevoel werd binnen de kortste keren de bodem in geslagen toen Ajax praktisch van acquit door een wonderschone trap van Van Rhijn 1-0 scoorde. Afijn, het eindresultaat is bekend en ik heb zelden zo van een verrassing genoten.
Dat er in mijn partijen tegen good old Jan van den Berg geen verrassingen plaats vonden had ik geheel aan mijn eigen scherpte te danken: de verliespartij ooit tegen Jan bij het Nosbo-kampioenschap zit me nog vers in het geheugen en ik wilde hem geen ruimte beiden om dat huzarenstukje te herhalen. In zijn witpartij met de Van Geet-opening hield Jan zich goed staande maar moest toch mat met Dg2 toestaan toen hij te weinig tijd had om mijn dreigingen het hoofd te beiden. In zijn zwartpartij werd hij onder de voet gelopen door mij pionnenbrigade op g4, f4, e4 en d4 toen hij niet in staat was die te ondermijnen. Overigens was zijn taaie verzet er wel de oorzaak van dat ik de partijen aan de overige 6 borden maar zijdelings kon volgen.
Ik zag dat Harry Bert in zijn eerste partij fraai stikmat kon zetten als Bert het niet eerder opgegeven had. Maar in de tweede partij kwam Bert dapper terug en de vraag is en blijft of het eindspel met beiden een paard maar Bert met een pion meer theoretisch gewonnen was of remise. Met een aparte paardzet die ik nog niet eerder had gezien (Pe6 – g4) probeerde Harry de remise binnen te halen. Na enige verwarring mocht hij opnieuw met zijn paard zetten dat uiteindelijk toch het laatst overgebleven pionnetje van Bert kon verorberen. Remise met een compliment voor Bert.
De nederlagen van Free tegen Frits, van Joop tegen Freddie, van Sjouke de V tegen Joost en van Sjouke G tegen Jan Mark leken regelmatig tot stand te komen. Wel moet gezegd worden dat het creatieve offerspel van Jan Mark indruk maakte. Sjouke stond 2 volle lopers voor maar moest toch mat toestaan omdat de zware witte stukken heer en meester waren op de g- en h-lijn. In de post mortem-sessie was zelfs mat mogelijk met een subliem dameoffer op g6. De komende tegenstander van Jan Mark kan zijn borst nat maken indien Jan Mark in dezelfde blakende vorm verkeert als dinsdagavond.
Gerry won de eerste partij tegen Ben niet zonder geluk was mijn indruk. En met een 1-0 voorsprong is het vaak makkelijker spelen om minstens een remise te scoren in de tweede partij. Helaas voor de echte vechtschaakliefhebbers geen barrages. Maar wat ik meekreeg bij de loting door de immer alerte CL is de volgende keer in ieder geval één zeer interessant treffen: tussen de gebroeders Wubs. Eén Wubs zal dus zeker doordringen tot de halve finale met kans op langdurige roem binnen de hall of fame van Middelstum. Ook Jan Bol – voor mij de favoriet bij deze rapid-spelsoort – zal er weer bij zijn na zijn bye tegen Albert. Hij kan uitgerust aan het altijd lastige karwei tegen Freddie beginnen.

Conclusie: geen verrassende zaken vanavond. De schok zou pas een paar uur later komen ten noordoosten van onze borg met een kracht van 2.9 op de schaal van Richter. Zo'n schokje op zijn tijd lijkt me ook géén verrassing toe als je weet dat tussen 2006 en 2015 de NAM 425 miljard kuub gas mag winnen uit het aardgasveld van Slochteren. Kassa! Johan

4/11 De Beker

Afgezien van de match tussen Joost en Sjouke de V deed de tafelschikking denken aan een wedstrijd tussen het 1ste en 2de team. Barrages waren niet nodig want de leden van het eerste namen de horde vrij overtuigend. Alleen Harry en Gerry moesten in de minimatch een remise toestaan aan respectievelijk Bert en Ben.
Joost zette Sjouke de V. opzij en plaatst zich als enige speler v/h tweede voor de kwartfinales.
De loting leverde deze paringen op en daarbij staat een 'broedermoord' op het programma.

31/10 De ratinglijst van 1 november

Deze is vandaag al vrijgegeven. Op de lijst van SC.Middelstum springt Johan van 5 naar 2.
De verrekende partijen zijn hier te bekijken.

28/10 Middelstum 2 verliest met ruime cijfers van Lewenborg 2.

Logo Eenmaal aangekomen op de speellocatie spoedde ik mij naar boven naar het lokaal waar het deze avond moest gebeuren. De zaal zat echter vol met vrouwen die wat anders aan het doen waren dan schaken. Gelukkig maar dacht ik, dit zijn niet onze tegenstanders. Op de terugweg moest ik hier weer aan denken. Waren zij maar onze tegenstanders geweest, dan hadden we vast meer kans gehad.
Van de 6 partijen hebben we er drie verloren. Helaas waren de andere drie geen winstpartijen maar remises, zodat de uitslag 4½ tegen 1½ is geworden. De TL was ziek en werd op bord 4 vervangen door Free, die een degelijke partij speelde. Eigenlijk hielden beide spelers elkaar goed in evenwicht en nadat in het middenspel het nodige werd afgeruild besloten ze tot remise.
Daarnaast werd door Sjouke Gerbens op bord 3 een mooie partij gespeeld. In het eindspel, met een ver vooruitgeschoven pion op de D-lijn stond hij volgens de kenners (de omstanders die het altijd beter weten) beter. Van deze luxe kon hij jammer genoeg niet lang genieten omdat hij zijn toren liet instaan en daarmee een kwaliteit achter kwam te staan. Hierna ging de partij als een nachtkaars uit en moest Sjouke opgeven.
Naast mij werd door Ben op bord 2 verloren. Volgens mij ging het in de opening al vrij snel mis. Er werd tegengesteld gerokeerd waarna de tegenstander op H7 kon slaan en vervolgens werd de aanval uitgebouwd. Onder de grote druk kon Ben niet meer uitkomen en moest opgeven.
Joost speelde op bord 5 remise. De paar keer dat ik heb gekeken zag ik Joost spelen op zijn bekende wijze. Een mooie stelling, pionnen vooruit en aanvallen. Op deze momenten dacht ik dat Joost wat beter stond, maar ook hier werd uiteindelijk tot remise besloten.
Jan van der Berg was invaller op bord 6 ivm de afwezigheid van Joop. Jan heeft lang weerstand geboden maar verloor gedurende de partij twee pionnen en deze werden hem fataal. Met nog 2 minuten op de klok voor 8 zetten heeft Jan opgegeven.
Op het eerste bord speelde ik remise. Het was een mooie partij waarbij ik wat beter uit de opening kwam, maar mijn tegenstander in het eindspel wellicht iets beter stond. Niettemin bood mijn opponent remise aan welke ik, zeker na het debacle van afgelopen donderdag, enigszins opgelucht aannam. Bert

23/10 Een lastige avond in Hoogezand.

triomf Het was op voorhand duidelijk dat we het niet makkelijk zouden krijgen tegen HSP/Veendam 2. We spelen namelijk met een combinatie van het eerste en het tweede team. Vier invallers dus op de borden 5 t/m 8.
De nederlaag met 6-2 komt toch hard aan. Want al staat al een hele tijd vast dat we de wedstrijd gaan verliezen, het laatste uur hopen we nog op een draaglijke nederlaag. Bert en Frits lijken er namelijk uitstekend voor te staan!
Maar eerst de andere partijen: Laat niemand zich gekwetst voelen door mijn opmerkingen, want het gaat om summiere waarnemingen en korte indrukken, omdat mijn eigen partij veel aandacht vraagt.
Op bord 4 speelt Jan Mark een korte remise, al dan niet grootmeesterlijk. Op bord 1 en 2 hebben Harry en Johan het niet makkelijk, al wordt de remisegrens niet overschreden denk ik. Beide partijen worden dan ook remise. De invallers Joop, Sjouke en Free resp. op de borden 6, 7 en 8 hebben weinig tot geen kans gehad op een goed resultaat. Alle drie vond ik ze al snel passief staan, met weinig ruimte en mogelijkheden. Ze verliezen dan ook.
Dan staan we dus al op een achterstand van 4½ - 1½. Verloren dus.
Bert op bord 5 stond lang erg gedrukt en kwam een pion achter. Door aktief spel kwam hij toch heel goed te staan. In tijdnood van zijn tegenstander speelde Bert voortreffelijk en hij krijgt een totaal gewonnen stand. Dan begaat hij een bekende fout: meegaan met het snel spelen van de tegenstander. Dan komt de blunder, stukverlies en gedesillusioneerd opgeven.
Frits stond dacht ik zeer goed in een aanvallende stelling. Wellicht door een paar onnauwkeurigheden(?) krijgt zijn tegenstander zoveel tegenkansen dat Frits een stuk moet inleveren. Hoe hij het eindspel toch remise heeft gehouden weet ik niet, want Bert was niet meer te houden en wij vertrokken. Ik had bij Frits nog enige hoop op een remise-eindspel vanwege een randpion met loper van de verkeerde kleur.
Kortom: 4 remises van de spelers van het eerste team en de invallers verliezen alle vier.
Bert zal het meest gebaald hebben. Het was te merken aan de verhitte discussie op de terugreis (over religie en geweld). Harry

18/10 Triomf voor Middelstum in het Univé schaaktoernooi.

triomf Johan is zeer verrassend winnaar geworden van het middagtoernooi in Hoogeveen. Vooraf hadden de bookmakers een plaatsje in de middenmoot voor hem in gedachten, maar hij bleef ongeslagen en won 5 van de 7 partijen, terwijl hij 6 spelers trof die in rating varieerden van 1862 tot 2002.
Dat bracht het verschil tussen zijn verwachte en gerealiseerde score op liefst +3.67 waarmee hij pakweg 90 p. wint en daarmee zal hij op de ratinglijst van 1 november de 1800-grens ruim aantikken. Een zeer knappe prestatie waarvoor hartelijke felicitaties op zijn plaats zijn en natuurlijk zijn we benieuwd naar zijn verhaal...!

12/10 Het Univé schaaktoernooi.

Logo Hoogeveen Gisteren klonk de gong voor de 18de editie van het Univé schaaktoernooi dat t/m 18/10 plaatsvindt in het stadhuis van Hoogeveen. Woensdag is er een rustdag voor de amateurgroepen. Onder de talrijke noordelijke schakers tellen we 2 Middelstummers. De eerste ronde wordt 'op rating' ingedeeld en zo kreeg Jan v/d Berg te maken met een tegenstander uit de bovenste helft van het schema en Johan uit de onderste. Deze uitslagen brachten geen verrassing. Beiden spelen in de middaggroep die een wat sterkere bezetting kent dan de ochtendgroep. Succes! update 14/10: Dat 'Succes!' blijkt niet aan dovemansoren te zijn gericht want Johan staat inmiddels knap gedeeld tweede met 3½ uit 4 en dat met een TPR van 2098. Hij heeft zijn rustdag morgen wel verdiend...
Zie ook de schaakreporter.

7/10 Joop géén Herfstkampioen.

Herfstkampioen In de 5e ronde had Joop als enige de kans om ongeschonden door de eerste 5 ronden te komen. Hij zou daarmee in mijn visie Herfstkampioen zijn geworden omdat hij de minste verliespunten zou hebben. Omdat er nogal wat partijen moeten worden ingehaald, let ik in eerste instantie niet op de behaalde punten maar op de verliespunten: daarin zou Joop hebben getriomfeerd. Het mocht niet zo zijn: Frits combineerde hem met enkele welgeplaatste stukoffers van het bord. Het zou mooi zijn als onze onvolprezen CL en webmaster de partij op het internet kan zetten op zo’n manier dat de reguliere Windows-, Firefox- of Chromegebruiker de partij kan naspelen zonder hinderlijke foutmelding.* Dat zou genieten zijn...
update 10/10: (ik weet niet of Johan zich inmiddels toegang heeft weten te verschaffen tot het partijenarchief, maar deze partij is er aan toegevoegd. red.)
Vredelievender ging het er aan toe bij Jan Bol tegen Jan Mark: weliswaar had de laatste enige pionnen voorsprong maar dat bood hem kennelijk te weinig speelruimte om een winstplan in gang te zetten: remise na een zet of 20.
Jan van den Berg speelde een heel degelijke partij tegen mij. Na een dertigtal zetten ging hij te passief spelen waar een actieve verdediging hem wellicht nog kansen had geboden. Nu kwam ik via de damevleugel met mijn pionnen binnen en kon zo op 50% komen.
Bij het verlaten van de borg zag ik het verraste gezicht van Freddie die Joost – die beslist niet minder had gestaan – enigszins beschwindeld had: onder de lichte gêne gene om op zo’n wijze te winnen blonk de blijdschap door om kandidaat herfstkampioen te zijn met slechts een half verliespuntje.
Free en Sjouke Gerbens waren in een stelling gewikkeld die net zo goed op het bord had kunnen staan van 2 grootmeesters. Ik verwacht remise.
Tenslotte stond Harry – als ik goed geteld heb – een pion voor tegen Bert. Ik zag geen compensatie maar wel dat Harry minder tijd had om het karwei te klaren. Ik ga er van uit dat hij de winst zal pakken.
Ik zal dat morgen wel lezen op de website. Dan kan ik ook met zekerheid vaststellen dat er 2 kandidaat herfstkampioenen zijn: Freddie en Harry. En omdat Harry meer winstpunten heeft, kan ik niets anders zeggen dan: Herfstkampioen 2014 is – zeer waarschijnlijk - Harry Wubs (tata! applaus!). Johan

* Johan, Je beveiligingsinstellingen moeten java toestaan voor het domein van SC. Middelstum. Ik heb in een mail al eens uitgelegd hoe je dat doet. Probeer dit anders eens. Die draait op flash, en daarvoor moet je wel de plugin van flashplayer hebben geinstalleerd.
De partij tussen Joop en Frits zou een aanwinst zijn voor het partijenarchief, dus Frits als je tijd hebt...
Albert moest zich terugtrekken uit het bekertoernooi, wat betekent dat zijn beoogde tegenstander (Jan Bol) zich plaatst voor de volgende ronde wanneer er tenminste niemand anders zich afmeldt.
Volgende week geen interne, we kunnen ons opmaken voor de uitwedstrijd tegen HSP/Veendam 2 op do 23/10.

4/10 De indeling van het tweede is bekend

En het team gaat in de eerste wedstrijd van start tegen Lewenborg 2 .

5/10 Update: In de tweede klasse wordt voorlopig nog uitgegaan van het oude speeltempo terwijl dat in de eerste klasse al het nieuwe speeltempo is.
Verder blijkt het dus mogelijk dat er in één klasse niet noodzakelijkerwijs één speeltempo wordt gehanteerd. Dat raakt de zuiverheid van een competitie en hopelijk wordt daarvoor nog een bevredigende oplossing gevonden.
En dan wijs ik er nog op dat wegens 2 afzeggingen de indeling voor komende dinsdag in de interne is gewijzigd.
(Het kan helpen de browser even te refreshen door F5 te tikken)

30/9 Joop – Freddie afgelast.

Dom Je hebt - vergelijkenderwijs - een week lang uitgekeken naar de topper Ajax – PEC en dan komt de onheilstijding: wedstrijd afgelast. Natuurlijk, de match zal worden ingehaald maar de teleurstelling bij toeschouwers en competitiegenoten is groot. Zo ook toen we vandaag de lege stoelen zagen van Joop en Freddie. Kennelijk is een van beide kompanen in de loop van de week geblesseerd geraakt of anderszins verhinderd maar de teleurstelling bij de overige Middelstummers bleef voelbaar. Mogelijk heeft een van tweeën of hebben beiden last gehad van de aardbeving die vandaag Groningen schokte.
Dan maar zelf in deze 4e ronde aan de bak tegen koploper Bert. Ik ging vol voor de winst, stond de hele partij ietsje beter door het bezit van het loperpaar. Maar toen ik - te materieel ingesteld - mijn mooie loper opgaf voor een simpel pionnetje, kon Bert de remisehaven inzeilen met ongelijke lopers. Zo snoepte ik het eerste halve puntje van de koploper af.
Inmiddels had Jan vd B de strijd om de rode lantaarn gewonnen van Joost, die Jan pardoes mat zette. En Free had geprobeerd om tegen Albert van dik hout planken te zagen maar er bleef slechts een houtkrulletje voor hem over in de vorm van een 0.
Toen ik rond de klok van haf elf vertrok richting Groningen waren nog drie partijen in volle gang. Van het resultaat kan ik niets zeggen eenvoudigweg omdat alle drie de partijen nog alle drie de kanten op konden. Jan B. was met zwart nog niet toegekomen aan zijn gevaarlijke aanval tegen de degelijk spelende Harry die iets meer ruimte leek te hebben. Maar Jan was aan het terugkomen.
Frits en Sjouke de V waren in een stelling gewikkeld die net zo goed op het bord had kunnen staan van 2 grootmeesters. Met wederzijdse kansen.
Sjouke G. stond in mijn ogen niet minder tegen Jan Mark maar er stond nog zo veel hout op het bord dat ik nog geen winnaar durf te voorspellen.
Afijn, ik lees de uitslagen wel op de site als onze onvolprezen CL ze tenminste krijgt toegemaild van de laatst vertrekkende. Johan

27/9 Grote gebeurtenissen werpen hun schaduw vooruit.

Lucky Luke Toen vanmiddag een grote schaduwpartij mijn spreekkamer verdonkerde, wist ik het: de onvolprezen CL heeft het wedstrijdprogramma voor a.s. dinsdag op de site gezet. En er zullen wedstrijden bijzitten waarbij het er echt om gaat. Ik onderbrak mijn gesprek, surfte naar de clubsite en zie daar: Harry – Jan Bol
en Joop – Freddie Twee 2-punten wedstrijden waarin de bovenste plaats op het spel staat. Joop en Freddie: na 3 rondes samen goed voor 5½ punt. Nu komt het er op aan. Joop heeft wit, Freddie meer ratingpunten. Ik houd het op remise.
En dan Jan B. tegen Harry. Jan B. met virtueel ook 3 punten. Hoe vaak zullen Harry en Jan al tegenover elkaar aan het bord hebben gestreden? Misschien hebben zij zelf wel een overzicht van hun onderlinge resultaten. Maar wat zegt dat wanneer de druk groter en groter wordt voor Harry als hij dit seizoen mee wil doen voor de hoofdprijs? Zijn eerst halfje heeft hij al moeten inleveren… Ik voorspel ook hier een remise: de aanval die Jan met de zwarte stukken op de gesloten stelling van Harry zal proberen te lanceren zal net niet doorslaan.
En ook in de strijd om de rode lantaarn een opmerkelijk duel: Jan vd B tegen Joost. Wie bevrijdt zich als eerste van die hatelijke nul? Remise zou hier voor beiden soelaas bieden.
Free zal wel uit een heel goed vat moeten tappen wil hij van zijn nul afkomen tegen Albert. Maar met wit heeft hij steeds een zet voorsprong dus je weet maar nooit. En heeft onlangs in de nationale voetbalbekercompetitie ook niet een eerste-klas-amateurclub een eredivisieclub eruit geknikkerd?
Sjouke de V zou ook een stunt kunnen uithalen tegen Frits: wat ik van Sjouke zie is dat hij aanvankelijk met verve speelt maar hoe langer de partij duurt hij minder doorpakt. Misschien doet hij er goed aan in het vroege middenspel al uit te halen.
Rest mijn partij tegen medekoploper Bert: als je op de ranglijst afgaat, zou je me weinig kans geven. Maar het is niet ondenkbaar dat ik de eerste 2 rondes minder goed zicht op het bord had en (mede) daardoor verloor. Sinds ik in navolging van collega Bol een kussen meeneem, heb ik geen half punt meer verloren. Dat kussen gaat dus weer mee en ik zal niet aarzelen voor de winst te gaan.
Ik zal wel moeten schakelen. Ik had me geestelijk al 100 % voorbereid op de 2 bekerwedstrijden tegen Jan vd B. Maar ik zag dat de data drastisch zijn veranderd… Snel kunnen schakelen is dus ook belangrijk bij Middelstum: gelukkig beschik ik over genoeg tippex om mijn ouderwetse agenda en genoeg geestkracht om mijn moderne mindset te updaten. Johan

23/9 Ronde 3: het eerste puntje is binnen.

Toren van Middelstum Met het vaste voornemen minimaal mijn eerste halve puntje te gaan scoren vertrok ik voor de derde ronde naar Middelstum. Daarbij geholpen door de WL die me voor de derde keer met wit liet spelen. Wetende hoe taai Sjouke G. kan zijn, koos ik voor een optimale ontwikkeling van mijn stukken in de door Sjouke gekozen variant van het Siciliaans. Na een dozijn zetten waren de mogelijkheden voor beiden nog gelijk al leek wit ietsje meer ruimte te hebben. Toen Sjouke op zet 14 de kans miste om met een pionoffer op c4 de witte pionnenstelling te ontwrichten (waarna hij kon gaan profiteren van de geïsoleerde opstelling van mijn monarch op h1) was de strijd snel beslist. Ik maakte gebruik van zijn verzwakte koningsstelling. Die positie zou zelfs Fabiano Caruana niet meer gered hebben. Zo streek ik mijn eerste punt op. Te passief gespeeld door Sjouke en voor mij - na de kleine teleurstelling van de nederlaag tegen Harry van vorige week - een opsteker dat ik zo vlot mijn eerste punt kon scoren. Toen ik de speelzaal verliet liep één partij net af. Free zag de pionnen van Freddie als hongerige wolven op zich afkomen en omdat hij niet geheel en al opgepeuzeld wilde worden gaf hij er de brui aan.
De topper van Albert tegen Harry was nog in volle gang en het vuurwerk moest nog komen. Er was zelfs nog geen pion of stuk van het bord geslagen. Spannend... en de winnaar zou dit jaar wel eens hoge ogen kunnen gaan gooien. Mijn voorspelling: een halfje.
Sjouke de V stond tegen Joop een loperpaar achter tegen een paard + loper en hij zal minimaal 2 weken moeten wachten op zijn eerste (halve) puntje want volgende week is er Beker.*
Bert stond een loperpaar (en een pion) voor tegen Joost en Joost moet in mijn ogen wel een duivelskunstenaar zijn om hier nog een halfje uit te halen.
Jan Mark vond ik beter staan tegen Frits en dat zou dus wel eens de verrassing van deze week kunnen worden.
Afijn, ik lees het morgen wel op de mooie website van de onvolprezen webmaster Freddie hoe het afgelopen is. Ik kijk uit naar de bekerwedstrijd * van volgende week waar ik mijn revanche hoop te halen op Jan vd B, die me ooit bij het Nosbo-kampioenschap kansloos liet. Johan

* De CL deelt mee dat de geplande bekerronde van 30 september is komen te vervallen en verplaatst naar 4 november. Volgende week spelen we dus 'gewoon' voor de interne. Later deze week weten we welke ronde.
De NOSBO deelt mee dat het speeltempo wordt gewijzigd. Dit tempo wordt 90 minuten voor de hele partij, aangevuld met een increment van 30 seconden per zet. Er is iets voor te zeggen om dit tempo ook in te voeren voor de interne van Middelstum, om er alvast aan te wennen zeg maar. Hiervan is echter afgezien omdat een reglementswijziging van een lopende competitie principieel en anderszins bezwaarlijk is.

23/9 De interne competitie.

Het tweede rules! Joop en Bert bemachtigden uit 3 partijen het volle pond en leiden de dans. Joop scoort daarmee het dubbele van zijn verwachte score, waarmee de oude tegelwijsheid dat na regen zonneschijn komt maar weer eens bevestigd wordt...
Jan Mark versloeg de clubkampioen nadat deze een probleempje in de opening iets te opportunistisch probeerde op te lossen. Harry had het zwaar tegen Albert, maar wist het toch droog te houden. Johan pakte ten koste van Sjouke G zijn eerste winst.

18/9 Ronde twee: vooruitgang.

goudvisMijn rentree vorige week bij Middelstum ervoer ik schaaktechnisch gesproken niet als een groot succes. Gelukkig kon ik het vandaag tegen Harry Wubs 10 zetten langer volhouden: ik ga vooruit.
Ik koos met 1. Pf3 voor een positioneel sterke opening wetende hoe vaardig clubicoon Harry de stukken hanteert. Maar de door mij gekozen ronduit slordige reactie op het door Harry naar voren gedirigeerde paard op e4 leverde hem mijn c-pion op die ik niet meer terug zou zien. Harry zette er op in om zijn pluspion op de damevleugel te ondersteunen door zijn centrum te versterken.
Toen ik niet tot een afruil van de dame besloot (waardoor er een toreneindspel zou zijn ontstaan dat wellicht nog moeilijk te verzilveren zou zijn geweest) was de strijd snel beslist toen een heel kleine combinatie van mij in de goede bedoeling bleek te smoren. Degelijk gespeeld van Harry en voor mij - na de teleurstelling van de nederlaag tegen Jan B. van vorige week - een kleine opsteker dat ik het meer dan 30 zetten wist vol te houden.

Toen ik de speelzaal verliet waren sommige partijen al afgelopen. Zo bleek Jan vd B toch verloren te hebben hoewel hij materieel niet onaardig uit de opening leek te zijn gekomen.
Sjouke G. had een pion geofferd (of weggegeven?) en liep vooral tegen zijn eigen ver doorgelopen pion op h7 aan te kijken met zijn zware stukken. Misschien had hij achteraf afgezien beter die pion kunnen deleten.
Sjouke de V voerde nog manmoedig strijd tegen Jan B. terwijl Freddie en Albert ook nog in het heetst van de strijd verkeerden.
En volgens mee had Free al zijn koning omgelegd tegen Bert maar hoe dat tot stand kwam is mij ontgaan.
Ik hoop volgende week mijn eerst halfje (½) te gaan scoren! Johan

Bovenstaande bijdrage heb ik met toestemming van de schrijver van het forum heb geplukt.
En ik wijs er op dat de indeling voor 23/9 is gepubliceerd.

16/9 De interne competitie.

Na twee ronden staan 6 deelnemers op 100% waaronder er 2 zijn die nog maar 1 partij hebben gespeeld. Joop trekt nu ook de kar in de stand! Onder de deelnemers die een valse start beleven bevinden zich de herintreders, maar zij hadden ook wel een zwaar programma. De eerste remise staat ook op het bord. Na enige bange momenten koos ik uiteindelijk iets te gretig voor eeuwig schaak waar er wellicht toch meer in zat.

10/9 Het forum

Omdat ik weet dat niet iedereen dagelijks inlogt op het forum om bekijken of er nieuwe berichten zijn, wil ik even wijzen op 2 bijdragen die Johan onlangs geleverd heeft.
De eerste betreft een verslag van het Open Schaakkampioenschap Arnhem dat van 5 tm 7 september werd gehouden. Vandaag beschreef hij zijn rentree van gisteren in de interne van SC. Middelstum.

9/9 De interne competitie.

De eerste ronde kende geen remises en verliep vrijwel op rating. Jan Bol won het fraaist. Hij greep met zwart via een pionoffer het initiatief waaraan Johan zich niet wist te ontworstelen. Sjouke de V mocht zijn herintreding ook niet met een succesje vieren. Als de CL zich er in heeft verdiept hoop ik vrijdag het programma voor 16/9 te kunnen publiceren.

6/9 De interne competitie.

Het wedstrijdschema is opnieuw veranderd. Door een late afzegging moest er voor de derde keer een nieuwe competitie in elkaar worden gedraaid. Ik wil wel kwijt dat ik hoop dat zulke beslissingen in het vervolg wat eerder kenbaar worden gemaakt, want het frustreert wel om werk te verrichten wat een paar dagen later de prullebak in kan... 7/9 Update: de indeling is bekend.

3/9 De interne competitie.

Sjouke de Vries heeft zijn deelname toegezegd en dat betekent dat er dit seizoen 15 man deelnemen aan de interne, en dat is een clubrecord! De finalegroepen zijn daarmee wat dit seizoen betreft, definitief van de baan; de interne blijft beperkt tot 15 ronden waarbij iedere deelnemer één keer niet ingedeeld wordt.
De CL is er even tussenuit geknepen, maar ik vermoed dat hij ronde H zal uitschrijven voor 9 september, omdat Albert dan afwezig is. Maar het is uiteraard de CL die daarover beslist en hij zal zondag als ie terug komt, zijn keuze bekend maken.

2/9 Atlantis 2014

Johan plaatste onderstaand bericht op het forum en hieronder kun je er ook kennis van nemen:

Van donderdag t/m zondag werd in het Jannes van der Wal DenkSportCentrum het Atlantis -toernooi in 7 rondes verspeeld. Ik was het enige lid van Middelstum dat meedeed en wel in de B-groep van schakers die het allemaal goed bedoelen. De schakers met een rating boven de 1900 speelden inde A-groep.
Mijn topdag was vrijdag met 2 uit 2. Helaas verloor ik het zicht op de eerste prijs op zondagmiddag in de laatste ronde juist als de prijzen aan de meet verdeeld worden. De A-groep werd gewonnen door Sipke Ernst die hiermee een aantal succesvolle toernooien (NK / Vlissingen) in stijl afsloot.
Ik hoop dat volgend jaar mee clubgenoten meedoen aan de 9e editie van dit gezellige toernooi, dat meer dan 80 deelnemers kende. Onder leiding van Atlantis-uitbater Bert van der Marel was het goed toeven in het Denksportcentrum.
Voor een uitgebreid verslag en partijen en fraaie foto’s van Harrie Gielen verwijs ik naar de website. Johan

30/8 Het Bareveldtoernooi.

Niets went zo snel als luxe, en luxe is het dat de leden van schaakclub Middelstum nu al voor de 10de keer op rij welkom werden geheten voor de seizoensopening door een dienstbaar lid dat zijn huis, haard en tuin open stelt aan alle clubleden. De club is aan Anneke en Gerry dank verschuldigd voor de genereuze gastvrijheid en al werk dat daaraan vooraf gaat. Gelijk álle voorgaande jaren kan de laatste zaterdag van augustus 2014 slechts worden bijgeschreven worden in de categorie 'zeer geslaagd', en dat zegt natuurlijk ook wel iets over het concept wwarbij het de lezer vrij staat om ook een compliment aan Elly en Jan te verstaan.
Om uiteenlopende reden waren er ook jongens die moesten afzeggen en dat betrof o.a. Jan Mark die zijn snelschaaktitel dus niet kon verdedigen, Joost, Johan en Sjouke de Vries die -zoals het rumoer heeft- terugkeert bij Middelstum.
Het toernooi zelf kenmerkte zich -behalve door het weggeven van nogal wat dames-, door een bijzonder spannend slot waar bij het ingaan van de laatste ronde 4 man de koppositie deelden en zij met elkaar de confrontatie aan mochten gaan in de laatste ronde. Deze partijen betroffen Albert-Harry en Freddie-Gerry. De gebroeders Wubs trokken hier aan het kortste eind waardoor Albert en ik ex aequo als eerste eindigden en Frits doorschoof naar de derde plaats. Ik vond het best dat het daarbij bleef, want 'ex aequo' en 'Je maintiendrai' zijn de enige latijnse woorden die ik paraat heb en behalve dat het goed klinkt konden we ons ook meteen opmaken om lekker te kanen.
Maar first things first en dat betrof in de eerste plaats Harry die de beker als kampioen van de bekercompetitie in ontvangst mocht nemen. Het feit dat hij er aan herinnerd moest worden om de nogal groot uitgevallen onderscheidng mee te nemen zij hem vergeven want ik zou er ook niet graag mee gezien worden op een buurtfeestje.
Op grond van onderling resultaat mocht ik de Loeksbokaal mee naar huis nemen en dat is eigenlijk ook wel praktisch want Albert gaat binnenkort verhuizen en mijn boot mag wel ietsje dieper steken. Daarnaast beloonde Anneke Albert en mij met een gevarieerd pakket aan opbrengsten uit den goeden groninger grond, en hetzelfde gold Sjouke met zijn oogst van sappige pruimen. Deze oogst was zo groot dat daarvoor geen bijzondere prestatie geleverd hoefde te worden. Maar ondergetekende nam beide attenties met evenveel genoegen in ontvangst. Tijdens de maaltijd werd er vlotjes geloot voor de Beker en dat leverde deze paringen op. Op moment van schrijven is nog niet bekend of Sjouke de V definitief zijn deelname heeft bevestigd. Ik hoop woensdag tijd vrij te kunnen maken om de interne competitie aan te passen als zijn besluit positief is. Mocht dat niet het geval zijn heeft Joost zich zonder spelen geplaatst voor de volgende ronde in de Beker. De foto`s zijn gemaakt door Free. We zijn weer begonnen en we zijn weer góed begonnen!

25/8 Voorbereidingen op het nieuwe seizoen.

Het is nog niet duidelijk of de finalegroepen blijven. Meer informatie hierover vind je onder de kop `competitieopzet` op deze pagina.
Zaterdag gaan we loten welke tegenstander je treft in de bekercompetitie, waarvoor intussen dan toch een heuse beker is aangeschaft. Onze kampioenen mogen we niet te kort doen immers. Verder is het eerste ingedeeld in 1A, maar let wel het betreft een concept-indeling.

30/7 De KNSB ratinglijst van 1 augustus 2014

koning
Op deze lijst zijn de resultaten van de interne competitie van SC.Middelstum van afgelopen seizoen verwerkt en een enkele Nosbo-partij. Het verrassend goede optreden van Bert in de interne brengt hem boven de 1600-grens. Onze bibliothecaris ziet de grote winst die hij vorig jaar bijschreef, gelijk weer vervliegen en voor Johan is er ook werk aan de winkel als ik op de cijfers mag afgaan. De verrekende partijen zijn hier te bekijken en hieronder wordt een vergelijk gemaakt met de lijst van een jaar geleden.
 P Naam         1 augustus 2013   1 augustus 2014  saldo 
 1 Harry Wubs      1845         1831        - 14
 2 Albert Verheij    1790         1806        + 16
 3 Freddie Steggink   1751         1775        + 24
 4 Frits Brandsma    1725         1751        + 26
 5 Johan Mostertman   1845         1737        -108
 6 Jan Bol        1793         1722        - 71   
 7 Gerry Wubs      1707         1700        - 7  
 8 Jan Mark Hof     1679         1699        + 20   
 9 Bert Koster      1520         1608        + 88    
 10 Ben Sloot       1472         1499        + 27
 11 Free Bekker     1408         1433        + 25     
 12 Sjouke Gerbens    1437         1411        - 26      
 13 Joop Naaijer     1408         1376        - 32        
 14 Joost van Melle    1402         1367        - 35       
 15 Jan v/d Berg     1240         1258        + 18        
 

19/7 Het ONK in Dieren.

zalencentrum Theotorne Zoals te doen gebruikelijk vinden we ook dit jaar weer Middelstummers terug op de deelnemerslijst van het Open Nederlands Kampioenschap.
Spottend met die traditie echter schreven Harry en Jan v/d B zich deze keer niet in voor het negenrondige-toernooi, maar voor het zesrondige.
Joop ziet dit keer van deelname af; hij zag geen kans om zijn onderdak bevredigend te regelen. Jan`s deelname stond ook enige tijd op losse schroeven, maar hij besloot zich niet te laten weerhouden door een kwetsuur aan zijn 'beste' hand die hij opliep bij een fietsongeval. Daarmee zijn passie voor het spelletje nog maar eens bevestigend! Als elk nadeel zijn voordeel hep, behoedt het hem misschien wel voor al te impulsief schaak...
Met dit zesrondige toernooi opent het evenement op maandag 21 juli.
Een dag later begint het negenrondige-toernooi en daarin gaat de man van start die Middelstum komt versterken. En zijn naam is .....roffel-roffel-roffel..... Johan Mostertman! Alle drie veel succes!
Na afloop van het toernooi is het voor Harry nauwelijks de moeite waard om zijn koffer uit te pakken, want een paar dagen later vertrekt hij naar Trondheim om na een zeereis langs de imposante Noorse fjordenkust, te arriveren in Tromsø waar hij tijdens de Olympiade als host zijn diensten aanbiedt. Net als hij ben ik benieuwd naar de invulling van deze functie. Hij zal waarschijnlijk niks te mopperen hebben over zijn onderkomen want gedurende bijna het hele evenement heeft hij een hut gereserveerd op de fraaie Nordstjernen.

1/7 De bekerfinale.

We hebben er even op moeten wachten, maar Middelstum heeft een nieuwe bekerkampioen! Proficiat!
Harry vat het treffen kort en krachtig samen: "In de eerste partij kwam Albert heel goed te staan, gewonnen denk ik. Dus moest ik rommelen en in tijdnood ging het mis voor Albert. Hij liep mat en moest dus forceren in de tweede partij waarin hij zwart had. Dat lukte niet en ik won weer. (2-0)"

footer