Seizoen 2010 - 2011


Het ONK in Dieren 17/7

Uit alle hoeken van het land trekken schakers hartje zomer naar Dieren waar de KNSB sinds jaar en dag het Open Nederlands Kampioenschap organiseert. SC. Middelstum draagt met 3 deelnemers weer bovengemiddeld bij aan dit grote evenement. Dinsdag begint het tournooi en Harry vinden we door het gebruik van zijn FIDE-rating terug in de bovenste helft van reservegroep A. Joop en Jan v/d Berg spelen in reservegroep C. De hopelijk succesvolle verrichtingen van dit trio zijn hier te volgen.

Weekendtournooi Groningen 6/6

Even opgeschrikt uit de zomerslaap kan ik het niet laten om de aandacht te vestigen op het Groninger Open. Het tournooi werd fraai gecoverd en de immer bescheiden en enige Middelstummer deelnemer sprak een nadrukkelijk woordje mee.

De algemene ledenvergadering. 19/5

Herberg In den Valk Eénmaal per jaar kent sc. Middelstum een clubavond waarbij het niet nodig is om op fluistertoon te spreken en die vrijheid werd ook dit keer weer met volle teugen genoten. Dat gold niet minder voor het diner dat weer voortreffelijk was en voor de bediening die weer charmant was. Noemen we nog het geestrijk nat dat royaal en dankbaar zijn bestemming vond, de humor die om te lachen was, en we weten met de jaarlijkse algemene ledenvergadering van doen te hebben.
Het veruit belangrijkste agendapunt was de vraag welk onderkomen Middelstum kiest voor haar activiteiten nu de vertrouwde herberg die bijna 30 jaar heeft gediend niet langer beschikbaar is.
Verschillende leden zijn betrokken met die vraag aan de slag gegaan en dat leverde in stad en ommeland concrete opties op. Dank! Gelukkig zijn we tot een keus gekomen die iedereen tot tevredenheid stemt, waarbij we mooi in Middelstum kunnen blijven en we niet hoeven tornen aan de naam van de club. We hechten wel aan tradities... Net als herberg In den Valk is ons nieuwe onderkomen een monumentaal pand dat zo prachtig samensmelt met het groninger landschap.
Vervuld van blijde verwachting en een zekere trots mag ik hier bekendmaken dat met ingang van het niewe seizoen Borg Ewsum onze thuishaven is!
Een prachtig tot de borg behorend element is de geschutstoren die uit 1472 dateert.
In het bijzonder dank ik dr. Sjouke voor zijn bemiddelende rol om deze droomlocatie te verwezenlijken. Het zal de weemoed naar de ouwe trouwe herberg verzachten!
Jan Bol droeg bij aan de vrolijkheid met de mededeling hij samen met Elly ook dit jaar weer de organisatie van het Suyderooghtournooi ter hand neemt. Dag van handeling is 3 september. Dit is de cover van de uitnodiging waarvan de inhoud op het forum is gepubliceerd. Jan heeft bovendien gehoor gegeven aan mijn bescheiden verzoek om zijn partij uit de wedstrijd tegen Leek toe te zenden. Deze staat met commentaar online en ik kan me vinden in de lof die Joop uitsprak, want het is een fraaie en bijzonder dynamische partij.
Uiteraard werd de clubkampioen in de spotlights gezet. Harry want over hem hebben we het, zegde toe om rond te zien naar 4 klokken die aan moderne eisen voldoen. Zoals gewoonlijk zijn de chauffeurs van de club er qua aandacht weer bekaaid afgekomen en dat wil ik hierbij graag herstellen. Hulde dus voor hun bijdrage aan de club!
Verder is nog het sympathieke besluit genomen om het werk van de redactie te verlichten: iedere deelnemer aan de interne neemt een ronde de verslaggeving voor zijn rekening. Mooi.
De middelstummer deelnemers aan het ONK in Dieren wens ik alvast een goede voorbereiding en veel succes. Tot slot dank ik de bezoekers van deze site voor de belangstelling. Breaking news daargelaten zie ik u graag ergens in de tweede helft van juli terug. Achter, maar ook zonder het schaakbord wens ik u een prettige zomer.

Middelstum sluit een prima seizoen af met duidelijke cijfers. 17/5

De indrukken die ik heb opgedaan van de partijen zijn mager en permitteren me geen zinvolle beschrijvingen van de partijen. Ti zal er vast niet mee zitten!
Harry, Jan Mark, Gerry, Jan, Joop en Free wonnen en Ti en ik verloren. Deze 6 - 2 overwinning op het reeds gedegradeerde Leek mag gelden als de spreekwoordelijke kers op de taart. Die taart bestond uit een uitstekend seizoen waarin Middelstum voor het eerst in haar bestaan niet werd lastig gevallen door degradatieperikelen in de eerste klasse. Voor het aantal matchpunten moet zelfs met dubbele cijfers gerekend worden. Op bordpunten komen we uit op 31½ en dat is uit 9 wedstrijden geen overdonderend moyenne, maar een kniesoor die daarop let en uit de krappe overwinningen concluderen we liever een prima wedstrijdmentaliteit! Zo, die zit.
In de eindstand vinden we Middelstum terug op een met Staunton 2 en Groningen 4 gedeelde derde plaats met 10 matchpunten. Voorwaar geen slecht gezelschap. We mogen ons nu met recht een gedegen eersteklasser noemen.
Against all odds ging Oostermoer er met de titel vandoor, zij lieten zich niet gek maken door de psychologische druk die uit het Sissaanse kamp werd opgevoerd. De uitglijder tegen Groningen 4 in de voorlaatste ronde stond garant voor een een spannende sloronde, maar bleek dus verder geen wezenlijke betekenis te hebben. Vanuit Middelstum klinken de complimenten en felicitaties voor de koele kikkers uit Zuidlaren, maar ook voor Roelof Kroon die aan het eerste bord voor Ten Boer 9 uit 9 scoorde!
Voor Middelstum werd Gerry -zo rond het zesde bord spelend-, met afstand topscorer door 6 uit 9 te laten aantekenen. Dát mag er ook zijn! Jan Bol haalde uit 3 beurten het volle rendement; een prestatie waarmee hem volgend seizoen wat mij betreft wel een plaatsje in het eerste toegezegd mag worden.lol Joop was vol lof over Jan`s partij en die zie ik dan ook graag tegemoet. Free leverde met 3 uit 4 ook een zeer waardevolle bijdrage aan het succesvolle optreden van Middelstum 1 dit seizoen. Hij zorgde tegen Leek voor het eerste punt door een sterk gespeeld miniatuur die online staat.
Bert en Jan v/d Berg mogen zachtjes in zichzelf mompelen dat ze topscorer zijn geworden van het tweede, zij kwamen uit op 50%.
Morgen, we spreken 19 mei, is er de A.L.V. waar we gezamenlijk de klap kunnen verwerken dat Ti ons gaat verlaten. We rekenen er echter wel op dat je in Middelstum nog eens de `homesick blues` komt spelen, want daarvoor is Amsterdam natuurlijk wel een inspirerende omgeving. Ti, het ga je goed meid!

Bedum - Middelstum 2. 4½ - 1½ 16/5

Daarmee is een eind gekomen aan een seizoen om snel te vergeten.
Het enige wapenfeit werd in de eerste ronde geleverd waarin Middelstum 2 de uiteindelijke kampioen Sissa 4 op een gelijkspel hield. Het puntje dat deze wedstrijd opleverde blijkt genoeg te zijn voor handhaving omdat er slechts één team uit de 3 tweede klassen degradeert (en dit dan nog door het fenomeen van de versterkte degradatie die ook dit jaar weer van toepassing is).
In klasse 2C wist Hoogeveen 3 geen enkel matchpunt te scoren waardoor zij de klos zijn.
Het wedstrijdverslag is van Joop`s hand:

De slotavond van onze competitie werd volgens Bert in een zeer serene omgeving gespeeld (een gereformeerde kerk). Het had op hem in ieder geval een goede invloed, nadat hij terecht remise had aangeboden won hij 2 zetten na de afwijzing zijn partij door een totaal verkeerde inschatting van de stelling van zijn tegenstander. Bert weet dat aan de gezegende ruimte.
Alleen Jan kreeg hiervan nog iets mee op het 6e bord, hij realiseerde een verdienstelijke remise. De overige drie verloren hun partij, Free en Joop door gedegen blunders en Joost streed tot het bittere einde en verloor uiteindelijk. Er werden drie scandinaviers gespeeld en alle drie in een andere variant, het leverde 1,5 punt op .De zesde partij werd niet gespeeld, Ben had volgens mij zijn mail niet bekeken en de beide Sjoukes waren door werk verhinderd. Het zij zo! Joop

De ratinglijst van 1 mei. 2/5

Vandaag bleek dat het mailtje waarin de resultaten van de interne ter verwerking aan de KNSB zijn aangeboden niet ontvangen is. Derhalve worden deze resultaten alsnog verwerkt op de lijst van 1 augustus.
Een enkele uitzondering daargelaten kan gesteld worden dat de spelers van het tweede erop vooruitgaan in tegenstelling tot die van het eerste. Bert doet de beste zaken en Harry moet afstand doen van de magic 1900. Ben komt binnen op 1449. De verrekende partijen zijn hier terug te vinden.

Snelschaken! deel 2, 26/4

De interne schaakactiviteiten zitten er na de snelschaakavond die gisteren plaatsvond, voor wat dit seizoen betreft helaas alweer op. Gerry en ik deelden met 8 uit 9 de eerste en tweede plaats, waarbij het onderling resultaat me het voordeel van de twijfel gaf. Sjouke G, dit keer ook van de partij, moest zijn vrijgevigheid met de laatste plaats bekopen. Snelschaken is duidelijk niet z`n stiel.
Extern staan de Middelstummer teams nog één wedstrijd te wachten. Het tweede speelt maandag 16 mei de gezamenlijke slotronde tegen Bedum in Delfzijl, In 't Anker, Menno van Coehoornsingel 21. Geen Oostermoer uit Zuidlaren dus, zoals ik gisteren nog abusievelijk veronderstelde. Het eerste (ook gezamenlijk), een dag later tegen Leek in Ten Boer. Horecacentrum Buurhoes Gaykingastraat 17.
Onze al zolang waarnemende voorzitter wikt en weegt tussen 19 en 20 mei als datum voor de jaarvergadering die dit jaar extra van belang is. Alle leden zullen uiteraard zo snel mogelijk geinformeerd worden zodra die knoop is doorgehakt.

Het Prinsenstad Weekendtournooi. 23/4

Tijdens het paasweekend wordt volop geschaakt in Delft.
Onder de deelnemers Ti, en we zien haar hier een paasei uitbroeden. De groep waarin ze speelt is pittig want kent grenzen van 1600 tot 2000.

Snelschaken! 19/4

Het voortvarende verloop van de interne competitie biedt dit seizoen gelegenheid om een paar avonden te snelschaken en de eerste daarvan kende met 13 van de 15 leden een heel goede opkomst.
Links en rechts werd revanche genomen op een eerder in de `serieuze` competie geleden nederlaag, en Joost die zijn eerste 6! partijen (what`s going on!) won, smaakte dat genoegen het vaakst. Hij zou als vierde eindigen.
Joop speelde niet zo fijnzinnig als we van hem gewend zijn en hij moest het hek dichtdoen.
In de laatste ronde versloeg Jan Bol Frits via een vloeiende mataanval en kwam daarmee langszij aan kop op 9½ punt. Op grond van onderling resultaat komt hem de eeuwige roem toe die zoals te doen gebruikelijk zo vluchtig als ethanol zal blijken te zijn. De officiële snelschaaktitel blijft zolang het onvolprezen Suyderooghtournooi wordt georganiseerd daar natuurlijk aan verbonden.
19 mei is (voorlopig?) geprikt als datum voor de jaarvergadering. Welke het ook wordt, ik hoop dat we in stijl afscheid kunnen nemen van Ti en ook dat we de discipline -waarmme ik mezelf ook nadrukkelijk aanspreek- op kunnen brengen om serieus van gedachten te wisselen over de speellocatie voor komend seizoen.

Met 5 man verliest Middelstum 2 van Veendam 2 - 12/4

We hebben wel wat ‘weggeven’. Zonder de kwaliteiten van de tegenstander te kort te doen mag dat wel gezegd worden. Allereerst bord 6, daar speelde niemand. Vanwege ziekte konden we maar met 5 man spelen, dus dat punt hebben we weggeven.
Aan bord 4 speelde Jan van de Berg. Jan gaf in het begin van de partij een stuk weg, ik meen een loper. Hierna probeerde hij nog terug te komen in de wedstrijd maar het was een ongelijke strijd en Jan moest opgeven.
Op het derde bord speelde Sjouke Gerbens een goede partij, waarbij hij zeker goed uit de opening kwam en een aanvallende stelling creëerde. Hij verkeek zich echter op een combinatie en verloor een loper tegen een pion. Hierna kwam zijn tegenstander beter en winnend te staan.
Op bord 1 speelde Free. Ook Free kwam goed uit de opening en kon de aanvallende pogingen van zijn tegenstander rustig weerleggen. Naar mijn idee was de stelling van zijn tegenstander erg open en bood Free aanvalskansen. Waarschijnlijk zag z’n tegenstander die ook en bood remise aan. Deze heeft Free aangenomen, mede omdat hij veel meer tijd had verbruikt dan z’n tegenstander.
Op het 5de bord speelde Joost een mooie partij. Met wit ontwikkelde hij een aanval die hij nauwkeurig uitspeelde. Langzaam zag je op het bord zijn stelling steeds sterker worden en hij haalde zijn overwinning binnen.
Ik mocht op het 2de bord spelen en kon via de Scandinavische verdediging een pionnetje bemachtigen. Toen in het eindspel deze dreigde te promoveren gaf mijn tegenstander op. Uitslag 3½ - 2½. Bert

Middelstum faalt in de afwerking. 5/4

Bert en Jan v/d Berg doen verslag:

Het eerste team speelde tegen Assen 2 een thuiswedstrijd. Reden voor mij om tegen een uur of 9 even te gaan kijken hoe onze eerste team het ervan af zou brengen. Beneden in de wandelgangen hoorde ik de tegenstander van Jan Mark tegen een teamgenoot zeggen dat het er op de meeste borden niet goed uitzag voor hun. Dus opgetogen ging ik naar boven en inderdaad, voor zover ik het e.e.a. kon overzien zag het er goed uit voor Middelstum.
Op bord 1 speelde Harry en daar kwam een Engelse opening op het bord.( c4 – c6). Een gelijkwaardige stelling waarbij de tegenstander lang niet rokeerde. Toen hij dit wel deed bood Harry remise aan en dat werd aangenomen.
Op bord 2 kwam Frits met zijn bekende opening. In deze partij werd lang niet gerocheerd, en nadat de tegenstander Kd7 speelde had ik het idee dat Frits beter kwam te staan en zwart wat moeite kreeg met de ontwikkeling van z’n stukken. Frits kwam een pion achter maar kwaliteit voor. Nadat Frits met zijn toren insloeg en schaak gaf stond hij, toen de rook was opgetrokken, een pion achter. Dit is hij niet meer te boven gekomen.
Freddie speelde op bord 3. Na een tegengestelde rochade ontwikkelde zich een geweldige aanval op de koningsvleugel waarvan ik dacht dat Freddie dit zou winnen. Het liep echter anders. Toen ik wat later weer keek stond hij een kwaliteit achter. Toen ook nog eens de F pion niet meer te stoppen was en dreigde te promoveren gaf Freddie op.
Ook in de partij die Jan Mark speelde pakte het anders uit dan dat het zich in eerste instantie liet aanzien. Wit kwam goed uit de opening en zwart had tot de 20ste zet nog niet gerokeerd. Jan Mark had een aardige aanval en zijn tegenstander wilde graag de Dames ruilen. Jan Mark ging echter voor de aanval en kwam daar helaas niet goed vanaf. Nadat er ook wat pionnen van hem waren afgesnoept werd hij uiteindelijk, in tijdnood, mat gezet. Bert
Ti speelde (met zwart) uiteraard weer op de aanval, ze kreeg een prachtige stelling, maar wist deze aanvankelijk niet in winst om te zetten. De kansen keerden maar op het laatst gaf haar opponent een toren weg en gaf op.
Bij Free ging het er tamelijk ruig aan toe, veel aanvallende acties. Tegen de tijdcontrole bood Free (vanwege tijdnood) remise aan. Hij stond toen zelfs gewonnen! Sjouke kwam goed uit de opening en zette zijn tegenstander onder druk. Hij verloor later een stuk en gaf toen op.
Bij Gerry verscheen een gelijkwaardige stelling op het bord. Wat later had hij een pion minder en gaf op. Middelstum - Assen 2 2-6. Jan v/d Berg

De jongens van Middelstum 2 reizen 12 april naar Veendam waar ze gelegenheid krijgen om het gaatje met Veendam 2 te dichten. Het tweede team van de parkstad neemt de voorlaatste plaats in, maar wel met 2 MP meer dan ons tweede. Wijkcentrum Dukdalf De Reede 1 9642 MA Veendam.
19 april wordt er in In de Valk weer eens een vluggercompetitie gehouden. Hopelijk kan iedereen erbij zijn!

De slotronde van de interne competitie. 29/3

voor de 11de maal kampioen van Middelstum In tegenstelling tot voorgaande jaren was de strijd om het kampioenschap dit jaat tot de laatste ronde spannend.
De nieuwe kampioen moest komen uit de strijd tussen Freddie (wit) en Harry. Sinds het Suyderoogh-tournooi hebben beide heren een "discussie" over een variant in de Grunfeld. Voor de wedstrijd had ik nog een gesprek met Freddie waarin hij zijn hoop uitsprak om deze variant op het bord te krijgen. En ziedaar, de zetten kwamen na het begin vlot uit de handen van beide spelers, en na pak hem beet 14 zetten was de druk bediscussieerde stelling op het bord verschenen. Wit offerde een kwaliteit voor vrij spel met aanval richting de zwarte koning. Nauwkeurig spel hield Harry op de been en nadat Freddie koos om druk te houden ipv de kwaliteit terug te nemen (wat tot remise-achtige stelling had geleid en dus niet voldoende voor Freddie), begon de stelling er steeds beter uit te zien voor Harry. Niet veel later bezegelde hij zijn kampioenschap met een vol punt tegen de runner-up. Van harte gefliciteerd, Harry!
Bij de overige partijen stonden vooral onderlinge posities op de ranglijst op het spel.
Wat me opviel was dat in elke partij deze avond zwart zijn koningsloper fianchetteerde. Het leverde zoals wel vaker dit seizoen zwart de meeste punten op. Ben versloeg met zwart Bert, nadat hij in de opening een pion had weggegeven, maar vervolgens hard knokte om weer iets van zijn stelling te maken, werd hij geholpen door een rekenfout van Bert.
Ook Joost won met zwart tegen Sjouke de V. De partij verliep volgens mij tegen de gewoonte van Joost in, vrij rustig. Uiteindelijk kon Joost de buit binnenhalen in het late middenspel, waarmee Jan vd B zijn jaarlijkse prijs misloopt.
De partij tussen Joop en Free werd uiteindelijk remise, maar had naar mijn mening het ruigste verloop. Ik vermoed dat beide ergens en mogelijk op meerdere momenten een winstkans hebben gemist. Uiteindelijk zag ik een stand op het bord met meerdere pionnen voor beide en een dame tegen toren en 2 paarden. Joop kon door de remise wel zijn winst in de C-groep vieren.
De enige "witte" winst kwam op naam van Frits, die Ti wist vast te zetten en vervolgens afwikkelde naar een gewonnen stand. Voor Ti wellicht de laatste serieuze partij binnen de interne van Middelstum, er vanuit gaande dat we nog wat vlugger-avonden voor de boeg hebben. Ik ga haar zeker missen, vooral omdat ik nog geen recept tegen haar originele openingsspel heb.
Volgende week spelen we met frisse moed tegen Assen.....Tot dan. JM

Inderdaad komen de witspelers er weer bekaaid af zoals blijkt uit de statistieken die deze interne competitie heeft opgeleverd: aantal gespeelde partijen: 108, witte overwinningen: 40 (37,0%), zwarte overwinningen: 53 (49,1%) en 15 remises (13,9%).
Cijfermatig belooft het treffen met Assen 2 een open wedstrijd te worden waarin Middelstum gezien de klassering vrijuit kan spelen. Hoewel de bittere nasmaak van de verschrikkelijke 8-0 tegen Sissa natuurlijk alle reden geeft om serieus voor een aansprekend resultaat te gaan..

De interne competitie. 22/3

Gezien de aandacht die mijn partij tegen Ti opeiste heb ik niet veel meegekregen van de overige partijen. Met gedetailleerde partij-beschrijvingen zal ik me in dit verslag dan ook niet bezig houden. Nu er nog slechts 5 partijen op het programma staan is het ook wel een geschikt moment om de rangschikking eens nader onder de loep te nemen.
Jan v/d Berg won spottend met het partijverloop van Sjouke de V. Jan is uitgespeeld en hij staat een halfje voor op Sjouke de V en Joost. Zij treffen elkaar nog in een onderling duel. Jan ontsnapt dus in ieder geval aan de rode lantaarn wanneer die partij niet in remise eindigt.
In groep C is de situatie een stuk duidelijker. Joop heeft zich verzekerd van de 9de plaats door Sjouke G, voor wie de competitie er ook opzit, opzij te zetten. Free moet in zijn laatste partij tegen Joop op grond van onderling resultaat minimaal remise maken om Sjouke G voor te blijven.
Jan Mark en Jan Bol die beide uitgespeeld zijn, weten zich respectievelijk verzekerd van de 5de en 6de plaats. Jan Bol smeet een thematisch (schijn)stukoffer op f7 tegen Ben op het bord. Hierna stapelden de problemen zich voor Ben met elke zet verder op. Desondanks mag Ben terugzien op een verdienstelijk debuut in de interne, waarbij met name zijn overwinning tegen Frits in het oog springt. Het kan maar zo zijn dat deze partij Fits het kampioenschap heeft gekost. Maarja, zo hebben we natuurlijk allemaal wel wat....!
Jan Mark had op onderling resultaat genoeg aan remise tegen Bert om Jan Bol voor te blijven. Die remise kwam er ook, zij het wel in een huiveringwekkend partijtje betonschaak van beide kanten.
Op de scandinavische opening die ik voor het eerst van mijn leven in een serieuze partij speelde, kijkt Fritz een stuk milder terug dan ikzelf tijdens mijn partij tegen Ti. Het voorstel van Jan Mark om op zeker moment de dames te ruilen blijkt wel de beste zet voor wit te zijn geweest, maar zeker niet winnend, zo leert de analyse. Ik mocht bepaald wel van geluk spreken dat Ti verderop de mogelijkheid om een mokerslag uit te delen, overzag.
Harry won van Frits in een aantrekkelijk ogend duel en komt daarmee voor het eerst en dus zeer wel getimed aan kop. Hij en ikzelf mogen komende dinsdag in een onderling duel uitmaken wie kampioen van sc. Middelstum wordt. Ik wil Harry niet op een onheuse manier de favorietenrol aanpraten, maar hij heeft wel de beste papieren: zo heeft hij op grond van o.r. genoeg aan remise en spreken de cijfers ook al in zijn voordeel want mijn laatste 5 partijen tegen hem heb ik verloren. Wel heb ik wit. Here comes the sun.

Middelstum 2 - het Schaakkwartier 2 - 4. 15/3

Op Dinsdag 15 Maart begonnen we als 2de team opgewekt aan de wedstrijd tegen Het Schaakkwartier uit Grijpskerk.
Op bord 6 speelde Jan v/d Berg en opende met 1.Pf3- d5 2. d4. Dit was een partij die zich gelijkmatig ontwikkelde en waarin geen van de partijen beter of slechter kwam te staan. Dat vond de tegenstander van Jan ook en deze bood na 22 zetten remise aan. Na toch nog even te hebben doorgespeeld werd het dat uiteindelijk ook. Uitslag ½ - ½
Op bord 5 speelde Joost v Melle zijn partij. Beiden namen uitgebreid de tijd en het duurde lang voordat het eerste stuk geslagen kon worden. Joost had eerder gerokeerd dan zijn tegenstander (hetgeen natuurlijk het vermelden waard is) maar echt voordeel had e.e.a. niet. Ook deze partij eindigde in remise. Uitslag ½ - ½
Sjouke de Vries op bord 4 was onze hoop in bange dagen! Hij kwam in zijn partij een kwaliteit voor (en een pion achter). Gezien zijn stelling dacht ik dat winst toch mogelijk moest zijn. Echter, na een vervelende paardenzet van zijn tegenstander werd ook in deze partij tot remise besloten! En na een korte analyse mocht Sjouke daar blij mee zijn. Uitslag ½ - ½
Bord 3 werd bezet door Sjouke Gerbens (zwart). Volgens mij een partij die rustig door beide spelers werd opgezet en die in evenwicht was. Ook deze partij voerde naar mijn mening richting remise. Echter, in de 26ste zet liet Sjouke zijn paard, die niet gedekt was, door de Dame slaan. Hiermee was de partij gespeeld en Sjouke gaf uiteraard gelijk op. Uitslag 1-0
Het 2de bord was voor mij. Met wit speelde ik dezelfde opening als Jan v/d Berg. Na 12 zetten waren alle lopers en paarden van het bord en bood mijn tegenstander remise aan. Hoewel misschien erg snel, ik had niet het idee dat er voor mij meer in zat en nam het aanbod aan. Uitslag ½ - ½
Op bord 1 speelde Joop met zwart. Hij kwam niet goed uit de opening en verzuimde wat ruimte te creëren voor zijn stukken. Toen de tegenstander begon op te rukken met zijn pionnen werd de situatie zo nijpend dat Joop na 20 zetten kon kiezen uit mat in 1 of het verliezen van een toren. Om dit toch niet meer mee te hoeven maken gaf hij op. Uitslag 1-0

Voor de interne werd een wedstrijd vooruitgespeeld. Jan Bol (wit) speelde tegen Jan Mark. Hoewel Jan een pion achter kwam te staan was de stelling redelijk gelijkmatig. Het aanbod van Jan om er remise van te maken werd door Jan Mark Hoffelijk afgeslagen. Of Jan Mark het heel goed heeft uitgespeeld of dat Jan Bol een fout heeft gemaakt weet ik niet, maar de meer pion heeft z’n waarde bewezen en Jan Bol moest uiteindelijk opgeven. Uitslag 0-1 Bert

Vlaggeschip van sc.Middelstum vergaat met man en muis. 11/3

zinkend schip Een 8-0 nederlaag tegen Sissa 2 kun je gerust een historische en desastreuze nederlaag noemen. In het begin had ik nog wel de indruk dat Middelstum een schaakclub was maar naarmate de avond vorderde ging ik daar anders over denken en lukte het me niet meer om met droge ogen een rondje langs de borden te maken! Een korte impressie van de partijen: Jan Mark kwam redelijk uit de opening, maar liet zich daarna opsluiten op de onderste rij waar hij geen vin meer kon verroeren.
Freddie kreeg te maken met de Chigorin-verdediging van Marcel Pauw, kreeg wel aanvalskansen maar miste af en toe de goede voortzetting, kwam uiteindelijk terecht in een slechte stelling en gaf op.
Frits hanteerde het Hollands, maar kon in deze partij niet zijn aanvalskracht ontwikkelen; moest verdedigen en verloor later materiaal (geloof ik) en verloor.
Harry werd in een Konings-indische partij heel langzaam in een mindere stelling gemanouvreerd, kon niet meer rocheren, offerde nog een stuk maar dat baatte hem niet.
Ti speelde uiteraard het Koningsgambiet maar raakte in een onbewaakt ogenblik een paard kwijt en speelde nog vrij lang door in een verloren stelling.
Gerry had in het begin wat druk op de vijandelijke stelling; zijn tegenstander loste dat goed op en won later een stuk. Gerry probeerde nog wat trucs maar werd (veel) later matgezet.
Ben hield het het langst vol. In een voorzichtige schuifpartij kreeg hij te maken met een vijandelijke vrijpion op c3 en dat betekende een verloren eindspel.
Joop tenslotte, zag zag zichzelf voor grote ruimte-problemen geplaatst. Geleidelijk aan verschenen er steeds meer witte stukken op en nabij de 7de rij en ging toen maar borrels drinken!
Concluderend zou ik als (on)deskundig verslaggever uit de grond van mijn hart willen zeggen: jongens, zoek een andere hobby! met vriendelijke groeten, Jan van den Berg

Daar zou je toch serieus over gaan nadenken als je je bedenkt dat we volgend jaar hoogstwaarschijnlijk weer tegen hen moeten! Hopelijk bewijst het tweede a.s. dinsdag thuis tegen Het Schaakkwartier dat we wel degelijk een serieuze schaakclub zijn....

Een zoon voor Sjouke de Vries. 11/3

Maandagavond zijn Sjouke, Petra, Jeroen en Wouter de Vries verblijd met de geboorte van hun zoon en broertje Maarten Benjamin. Misschien een potentieel jeugdlid. Joop

De interne competitie. 8/3

De finalegroepen gingen van start en dat biedt gelegenheid om revanche te nemen voor een opgelopen nederlaag in de voorronde. Die gelegenheid werd links en rechts en dikwijls overtuigend te baat genomen.
Jan Bol was de eerste die dat voor mekaar kreeg. Bert ging een combinatie aan welke eindigde met een pionnenvorkje wat hem een stuk kostte.
Niet minder overtuigend was de overwinning van Jan Mark op Ben. De ontwikkeling van zwart bleef steken in goede bedoelingen waardoor JM een scala aan mogelijkheden kreeg om de partij te beslissen. Het duel om de 5de plaats gaat tussen hem en Jan Bol. Zij spelen 15 maart hun onderlinge duel vooruit.
Free en Sjouke troffen elkaar voor de tweede keer op rij. Free hield aan de opening een pion over, maar ook een verkrampte stelling waardoor Sjouke een langdurig initiatief kreeg. Behalve wat speldeprikken leverde dat initatief echter niet veel op en Free bood maar eens remise aan toen de storm geluwd leek. In dat resultaat kon Sjouke zich echter (nog) niet schikken en prompt beging Free een blunder die al zijn verdedigend werk teniet deed.
Joost revancheerde zich fraai op Jan v/d B. Aan de basis stond de verovering van een centrumpion die door een penning mogelijk werd waardoor Jan ook nog eens met een lelijke dubbelpion bleef zitten. Joost broedde zijn pionnetje niet uit maar bleef tactisch spelen hetgeen uitdraaide op een mataanval die slechts ten koste van groot materiaal gepareerd kon worden.
In groep A schoof het veld nog dichter naar elkaar waardoor het kampioenschap nog immer voor alle geplaatsten inzet is. Dat belooft nog wat!
Harry versloeg Ti in mijn ogen vrij moeizaam, maar wel op een manier waarin hij op zijn best is. In een vergevorderd middenspel werd een geïsoleerde pion het slachtoffer van Harry`s aandacht waarna de stelling van Ti instortte.
Ook Frits revancheerde zich en wel ten koste van mij. Ik behandelde de opening bar slecht wat me verhinderde om te rocheren. Mijn toren op h1 bleef langdurig opgesloten terwijl een tsunami aan zwarte pionnen oprukte op de damevleugel waaraan ik tenonder ging.
Met 2 ronden te gaan 3 man aan kop met 11 punt en een vrouw daarachter met 10½. Ik ga me niet graag te buiten aan superlatieven, maar spannender kan ik mij een interne bij sc.Middelstum niet herinneren!

Vrijdag 11 maart wacht Middelstum een zware uitwedstrijd. Sissa 2 ging als topfavoriet van start in 1A, maar staat inmiddels teleurstellend met 3 punten achterstand op de 2de plaats. De 3de plaats die Middelstum daarentegen inneemt is ver boven verwachting. Het blijft sport, maar we moeten reëel zijn: Als de Sissanen zich herpakken is Middelstum kansloos.
Denksportcentrum Jannes van der Wal, Oliemuldersweg 43 9713 VA Groningen, vrijdag 20.00 uur.

De interne competitie. 4/3

De partij tussen Jan Mark en Frits is gisteravond gespeeld en Frits trok in wederzijdse tijdnood aan het langste eind. Hiermee zijn de voorrondes compleet ingevuld waardoor iedereen geplaatst kon worden. 8 maart de eerste ronde van de finale.

De interne competitie. 1/3

Het complete veld was aanwezig tijdens de laatste van de voorrondes in in de Valk.
Jan Bol was heel snel klaar met Sjouke de V. Ik vroeg me al af waar de slotstelling me aan deed denken. Het blijkt een trap in het Englund gambiet te zijn geweest. De gedachten van Sjouke zullen vast af en toe en bovendien begrijpelijk elders hebben vertoefd.
Jan vd B hield aan zijn openingsaanpak ernstige verzwakkingen van zijn pionnenstructuur over. Het laatste wat ik van deze partij gezien heb was een gepende toren door een loper van Harry. Deze partij kon geen verrassing meer opleveren.
Jan Mark lokte met een zeer gewaagd stukoffer de koning van Joost uit zijn tent. Joost slaagde er echter niet in om dit hoogstwaarschijnlijk incorrecte stukoffer te weerleggen door zijn koning op tijd in veiligheid te brengen.
Sjouke en Free maakten er een (tijdnood) potje van. Er werd niet meer genoteerd en ook streepjes werden niet consequent gezet, waardoor ze beide niet wisten of de 40ste zet al gehaald was. Wel bleek Free in deze fase handiger te zijn geweest: hij hield er een stuk aan over. Free toonde zich vervolgens alweer zeer genereus door remise aan te bieden. Sjouke kon niet weigeren. Deze partij staat met enig commentaat van Free online.
Meevluggeren in een betere stelling is niet alleen lelijk om te zien maar ook zelden effectief, het loopt dikwijls verkeerd af en dan ook altijd bijzonder frustrerend. Bert wist zijn enthousiasme kort na afloop dan ook uitstekend te bedwingen. Ti nam zijn felicitaties met een zekere gêne in ontvangst, maar als de blos is weggetrokken zit zo`n puntje natuurlijk wel lekker in de knip.
Als ik mijn partijen door Fritz laat beoordelen merk ik opvallend vaak dat ik tijdens de partij mijn stelling aan de optimistisch kant heb ingeschat. Nu ik mijn partij tegen Joop vluchtig heb geanalyseerd blijk ik tot mijn verrassing juist te weinig vertrouwen in mijn stelling te hebben gehad. Het duurde wel lang voordat ik iets concreets bereikt had en dat was een sterke loper tegenover een paard dat gebonden was aan zijn plek wegens een matdreiging. Ook nadat Joop de dames had weten te ruilen bleef er sprake van een matdreiging en dat kostte hem in samenspraak met een vergevorderde pion de kop.
Frits zette al snel met agressief spel de aanval in. Ben had nog niet gerocheerd en dat was maar goed ook want zijn koningsvleugel dreigde te worden overlopen. Het stuk dat een venijnig g5 opleverde stopte de aanval niet direct maar door goed verdedigend werk wist Ben voor dé verrassing van deze ronde te zorgen.
Frits gaat nu in een onderonsje met JM uitmaken wie recht heeft op een plekje in de A-groep. JM heeft wit en moet winnen maar hij zal niet gedacht hebben zijn lot nog in eigen hand te krijgen. Ben plaatst zich ten koste van Joop voor de B-groep op grond van onderling resultaat. Grappig is het dat Ben zijn geschatte rating tot op het punt nauwkeurig invult. De definitieve indeling laat nog even op zich wachten want daarvoor moet eerst de partij tussen JM en Frits gespeeld zijn. De CL onderzoekt de mogelijkheden en zegde toe alle deelnemers z.s.m. via mail te informeren of het mogelijk is om 8 maart de eerste ronde van de groepen te spelen.

De interne competitie. 24/2

In de ambiance van een Unitas-clubavond (dank!), hebben Ben en ik in het mij vertrouwde Jannes van der Wal Denksportcentrum onze partij voor de interne competitie ingehaald. Bijna de hele partij bleef de zaak materieel in evenwicht, maar uiteindelijk bezweek Ben`s stelling onder de alsmaar toenemende druk.
In het middenspel wist Ben nog nét een cruciale pion te dekken, maar hierdoor stonden zijn stukken niet meer in een positie om een snelle switch van mijn torens naar een open lijn bij te benen. Dit kostte hem een kwaliteit die gezien de aard van de stelling hoogstwaarschijnlijk beslissend zou zijn geweest. Dat hoefde ik echter niet meer te bewijzen, want direct daarop volgde een slordigheid die me in de gelegenheid stelde om een paard te verschalken door die kwaliteit weer terug te geven.
De koploopstert moet weer even plaats maken; dinsdag een nieuwe ronde met nieuwe kansen!

Geen herstel van Middelstum 2 in Zuidlaren. 17/2

Onder de heerlijke luchten van kroketten en homemade gehaktballen duurden onze partijen allemaal te lang.
Na 2,5 uur stonden wij er niet zo slecht voor, helaas het laatste uur brak ons op.
Jan rommelde wat in zijn Scandinavische opening en kwam langzamerhand wat minder te staan.
Zijn tegenstander liet de partij remise lopen.
Joost kwam ijzersterk uit zijn siciliaanse opening, en stond geheid gewonnen. Toen ik een moment later weer keek had hij zijn hele stelling naar zijn mallemoer geholpen. Zijn opponent wist eigenlijk ook niet hoe hij dit moest afwikkelen en Joost wist er nog een remise uit te slepen.
Ben nam veel tijd in zijn partij. In tijdnood verkwanselde hij een toren, terwijl hij daarvoor zeker niet slecht had gestaan. Een nul was daar.
Sjouke dacht dat hij in het praathuis van meneer de Uil * zat en keuvelde ruim na aanvang van de wedstrijd er met zijn tegenstander lustig op los. Na het uiteindelijke begin wist hij 2 stukken tegen een toren te verwerven en het leek een kwestie van tijd. Echter ook hij deed een stuk in de aanbieding en met een kwaliteit achter bleef er niets anders dan remise over.
Bert realiseerde de laatste remise en was daar zeer tevreden mee. Hij is nog op zoek naar de naam van de opening die op het bord kwam. In het begin was hij niet tevreden met zijn stelling maar wist deze in een remisehaven te loodsen.
Ik kwam in een rommelopening goed te staan, maar na 20 zetten liet ik mijn dame pennen en verloor daardoor een stuk en uiteindelijk de partij. De pijn werd wat verzacht door de opmerking van mijn tegenstander dat hij goed was weggekomen, maar dat levert geen punten op.
Een 4-2 nederlaag. Misschien de volgende wedstrijd de eerste overwinning!
Joop

* Noot v/d redactie: volgens mij was Bor de Wolf de uitbater van het praathuis. Ken uw klassiekers!

De interne competitie. 15/2

De voorlaatste ronde was enerverend en leverde één serieuze verrassing op en bij twee andere partijen dreigde er een halve verrassing.
Deze inleiding slaat overigens niet op de partij die Joop won van zijn teamgenoot Sjouke de V. Zijn torens konden sneller actief in de strijd worden geworpen, en nadat Sjouke niet adequaat reageerde op de dreiging die uitging van een knap hinderlijk penetrerend paard was de beslissing daar.
Joost wist zich tegen Sjouke G heel knap vanuit een verloren gewaande stelling terug te vechten, maar toen puntje bij paaltje kwam verzuimde hij zichzelf daarvoor te belonen. Een gemiste kans. Jammer, hoewel niemand natuurlijk Sjouke een overwinning misgunt.
In tegenstelling tot eerdere ontmoetingen, maakte Jan v/d B het me dit keer niet heel moeilijk. Na zijn mislukte opening kon ik vrij eenvoudig andere verzwakkingen uitlokken om aansluitend een aanval voor te bereiden en uit te voeren. Tijdens deze partij overviel me een moment waarin ik naar een stuk greep die in mijn beoogde combinatie pas later aan de beurt had moeten komen. Gelukkig heeft het gedwongen spelen met dat stuk geen vervelende consequenties opgeleverd.
Bert zorgde met zwart voor de verrassing van deze avond. Jan Bol liet zich in op een combinatie waarin hij een venijnig tussenschaakje had gemist. Hierdoor kon Bert de angel uit de aanval halen om de partij met een surplus aan materiaal naar zich toe te trekken.
Ti en Harry zaten wel aan de beste kant van het bord, maar de dreiging van half puntverlies heeft hen beide boven het hoofd gehangen. In een lastig, maar wellicht te houden pionneneindspel stond Free onder druk van de klok een familieschaakje toe. Het paard van Ti en de loper van Free alsmede een pion verdwenen daarmee in de doos en met de aldus verworven vrije pluspion verzekerde Ti zich, zij het niet heel gedecideerd, van de winst.
Dat laatste ging ook wel op voor Harry. Ben had zich stug verdedigd, maar dat heeft niet kunnen beletten dat Harry zo rond de tijdcontrole 2 pionnen voorstond. Rekenend op winst voor Harry zocht ik de rookkamer op waar beide spelers zich een klein half uutje later ook meldden. Uit hun analyse zonder bord begreep ik dat Ben het materiaalverschil heeft weten weg te poetsen maar dat hij alsnog het schip is ingegaan omdat hij een pionnenopmars niet volgens de regelen der schaakkunst met een toren ondersteunde. Dit weet hij aan gebrek aan ervaring en die verklaring klonk me plausibel in de oren.
De uitslagen van deze ronde hebben ertoe geleid dat de indeling van groep D al gemaakt kon worden.
In groep A kunnen we door het verlies Jan wel spreken van een vorentscheidung, hoewel zelfs de koploopstert nog niet zeker is van plaatsing.
Het echte gevecht lijkt echter gevoerd te moeten worden tussen Joop en Ben voor een plaatsbewijs in B. Free heeft hiervoor ook nog een kansje.
Het is de bedoeling dat 8 maart de eerste ronde van de finalegroepen gespeeld gaan worden. Hopelijk kunnen de 2 inhaalpartijen uiterlijk voor 5 maart gespeeld worden zodat er enige tijd rest om een geschikt moment te vinden om de definitieve indelingen te maken.

Perfecte inhaalrace van Middelstum op DAC. 8/2

Het werd een leuke avond: Ondanks de 0-2 achterstand door de twee nederlagen vorige week winnen we toch! Al vrij snel werd de score recht getrokken door Gerry en Jan Bol. Zij wonnen allebei hun partij vrij eenvoudig zo te zien. Gerry speelde frank en vrij op de aanval en toen zijn tegenstander opeens een vol stuk weg blunderde, was de partij over. Jan Bol kreeg meer en meer ruimte voor zijn lichte stukken. Ook zonder dame en torens op het bord bereikte hij een prachtige stelling met een pluspion die hij verrassend snel won.
2-2 dus en een rondje langs de velden bracht hoop: Freddie en Ti stonden slecht, maar Frits en Ben hadden een mooie stelling! 4-4?
Frits en Ben wonnen allebei inderdaad en ik zag ook verschillende overeenkomsten in de manier waarop: Een rustige, strategisch verantwoorde opzet van de partij. Ruimte voor je eigen stukken creëren en tegelijk je tegenstander inperken in zijn mogelijkheden. Een pionnetje meepakken als dat verantwoord is en rustig de partij in je voordeel beslissen.
Ondertussen stond Ti verloren, al speelde ze nog moedig door. Freddie stond nog steeds slecht, maar verdedigde zich met de moed van een pas gestopte roker. Toch 4-4 dus?
Ti verliest inderdaad na een opening die mij slecht leek, maar het was allemaal theorie en Jan Bol wist me zelfs de naam van de variant te vertellen. Ik zal ‘m niet verklappen.
Freddie werd de held van de avond: verrassend was het hem gelukt door aktief spel een remise-achtig dame eindspel te bereiken. Toen zijn tegenstander uiteraard door wilde spelen gezien de stand in de wedstrijd, kwam Freddie zelfs gewonnen te staan. Grootmoedig schonk hij een half punt. VIER-EN-HALF – DRIE-EN-HALF!
Ook drie inhaalpartijen voor de interne competitie: Jan Mark - Sjouke G. : 1-0 Al zat ik er vlak naast, ik kreeg weinig mee van deze partij. Een enkele opmerking van beide spelers zelf: Sjouke: ik heb niet terecht verloren. Jan Mark: ik heb het niet moeilijk gehad in deze partij.
Joop - Jan vd B. : 1-0 Uiteraard begon het weer goed met Jan. Hij kwam zelfs een kwaliteit voor, maar “vergat” die terug te geven toen de stelling daarom vroeg. Joop won door een doorbraak in het midden.
Joost - Harry : 0-1 Deze partij werd niet door mij gewonnen maar wel door Joost verloren. Door een matige opening en een gemakzuchtig snoepen van een pionnetje kwam ik slecht te staan. Joost had veel aktievere stukken en hij had op tijd gerokeerd! Hij heeft verschillende keren een erg kansrijke en misschien wel winnende voortzetting gemist. Het resulterende eindspel van mijn twee lopers tegen een toren was eenvoudig gewonnen.
Harry.

Mooi en met deze overwinning klimt het eerste naar de derde plaats. Da`s andere koek als vorig jaar!
Het tweede team speelt donderdag 17 februari de wedstrijd tegen Oostermoer 2 en heeft de punten broodnodig. Zernike College Julianalaan 78 9471 EC Zuidlaren 050-4091541
Maar eerst staat 15 februari de 12de ronde van de interne op de agenda.

De interne competitie en deel 1 van Middelstum - DAC. 1/2

De 11de ronde in de interne stond voornamelijk in het teken van een confrontatie tussen de spelers van het 1ste en 2de team, waarbij de leden van het 2de de witte koning mochten verdedigen. Er rolde geen verrassing uit de bus en het klassement is dan ook niet wezenlijk opgeschud.
Jan vd Berg opende nog wel sterk tegen zijn voornaamgenoot, maar het middenspel was nog niet begonnen of hij leverde min of meer uit het niets een stuk in. Jan Bol gaf dat stuk terug en dat leek meer op gallery play dan op de snelste winstweg als je het mij vraagt, maar van belang is dat niet want het evenwicht bleef beslissend verstoord.
Ben had met 3 stukken het vizier gericht op de f7 pion van Ti. Deze samengebalde krachten bleken verspilde energie want toen Ben met h6 zelfs geprovoceerd werd om te gaan hakken op f7 trok hij zijn paard terug van g5 naar f3. Opgelucht moet Ti deze terugtocht aanschouwd hebben en toen ze niet veel later een kwaliteit won, mocht ze vertrouwen hebben in een goede afloop en dat zou niet beschaamd worden.
Joop - zo op het oog niet aangedaan door een jetlag -, deelde met zijn teamgenoot Bert het punt in een stelling waarin Bert reden gehad zou kunnen hebben om door te spelen. Zo klonk althans de conclusie van een vluchtige analyse en dat met de diepgang van een hovercraft.
Zowel Frits als ik voelden ons gedurende de partij wel op het gemak in de stellingen die ons voorlagen, hoewel we beide te maken kregen met taai verzet. Frits mocht op de 37ste zet het vallen van Sjouke`s vlag claimen, maar het punt was toch al voor 90% binnen. Free staakte zijn verzet tegen mij toen zijn dame op de 38ste zet voorbestemd was de doos op te zoeken en ook hier gold dat het punt al voor 90 % binnen was.

Na een tikkie aan de late kant uitgesproken verzoek van DAC konden er 2 partijen vooruitgespeeld worden.
Jan Mark mishandelde de opening zodanig ernstig dat er geen moment zicht is geweest op herstel.
Harry kon zijn huisvariantje weer eens uit de kast trekken en dat leverde hem een pion op die weliswaar ten koste ging van een lichte ontwikkelingsachterstand. Op het oog echter prima spel. Dat veranderde nadat hij de kwaliteit moest geven om het gevaar van een ver opgerukte pion te bezweren. In het eindspel gaf een andere vijandelijke vrijpion zijn intenties te kennen en dat was er echt te veel aan.
8 februari het vervolg van deze wedstrijd waarin voor Middelstum dus enig reparatiewerk te wachten ligt. Daarnaast worden er ook 3 interne partijen ingehaald en bij elkaar belooft dat weer een aantrekkelijke clubavond te worden.

De ratinglijst van 1 februari. 31/1

De KNSB is vlot met het vrijgeven van de nieuwe ratinglijst. Harry wint het meest en dat heeft hij natuurlijk voornamelijk te danken aan zijn optreden tijdens het schaakfestival. Zelf mag ik ook tevreden zijn want na 10 jaar dan toch eindelijk weer eens boven de 1800. Er mankeren 3 punten aan voor een nieuw PR.
Ben komt nog 3 partijen te kort om in aanmerking voor een rating, maar een bondsnummer heefttie toch maar mooi. Ti heeft de koppositie die ze halverwege haar tienkamp in WaZ innam, niet vast kunnen houden. Ze eindigde met 5 punten op een gedeelde 3de t/m 6de plaats. Alle verrekende partijen zijn op deze lijst terug te vinden.

Driemaal winst op rij voor Middelstum. 25/1

Middelstum - Eelde/Paterswolde 5½ - 2½. Een kleine 2 jaar geleden speelde Middelstum voor het laatst tegen Eelde/Paterswolde en die wedstrijd kende een memorabel scoreverloop. Destijds wisten we een achterstand van 3-0 om te buigen tot de eindcijfers van 3½ - 4½.
Ditmaal wat minder opwinding. Het werd een wedstrijd met een regelmatig scoreverloop en vrij logisch tot stand gekomen uitslagen. Jan Bol die de plaats van Ti had ingenomen, speelde net als zijn tegenstander in hoog tempo en het was dan ook niet verwonderlijk dat we van hen het eerst de uitslag konden noteren. In deze partij bleek maar weer eens hoe geducht het wapen van penningen is, in het bijzonder als de koning daarvan het onderwerp is. Voor wit groeiden de dreigingen uit tot onoplosbare problemen en daarmee kwam Middelstum op voorsprong.
Martin Wiersma kwam als enige van de bezoekers tot winst en bracht daarmee zijn team langszij. Hij dacht opvallend lang na, maar die tijd bleek hij uitstekend te hebben besteed. Bert moest berusten in een keurig gespeelde partij van zijn tegenstander.
Gerry had gedurende zijn partij het beste van het spel en bouwde dat kundig uit. Tegen het eind van de partij moest hij zich nog even verdedigen tegen een wanhoopsaanval, maar toen hij die verdediging gevonden had was het toch echt gedaan. Hij speelt een sterk seizoen.
Zelf kreeg ik te maken met de afruilvariant van het Slavisch en dat leidt meestal niet tot een opwindende partij. Zo ook nu: in het middenspel veroverde ik met een schijnoffer nog wel een pionnetje, maar ik bood remise aan toen ik doorkreeg dat die geen lang leven beschoren zou zijn. Dit aanbod werd aangenomen door Gerard Potjer en we deelden de mening dat dit geen partij was geweest om lang bij stil te staan.
Het feit dat Frits de rochade van zijn tegenstander wist te verhinderen stond aan de basis van zijn winst. Hierna kwam zwart er eigenlijk niet meer aan te pas. Dit was typisch zo`n partij die je maar snel moet vergeten als het je overkomt.
Met het halfje dat Free bijdroeg kwamen we op 4-2. Ik meende dat Free op zeker moment (hij weet welk ik bedoel), de kans liet liggen om met een tijdelijk paardoffer op g7 de vijandelijke koningstelling te verpulveren. Of dat klopt zou ik nog wel graag eens horen. Hoe het ook zij: zijn remise is geen moment in gevaar geweest en kwam in het wedstrijdverloop uitstekend te pas.
Van de partij die JM speelde bleek ik weinig begrepen te hebben. Hier zag ik spoken voor hem waar hij zichzelf op zijn gemak voelde. Dat is weleens andersom geweest, zo weet ik me nog wel te herinneren. Dit keer ben ik achteraf echter meer genegen om in zijn beleving mee te gaan. De uitslag gaf hem ook al gelijk en hij tikte de partij onder lichte tijdsdruk met vaste hand uit.
Harry moest zijn stelling zien te keepen nadat hij een pion ingeleverd had. Via een actieve verdediging slaagde hij er in om het halfje aan boord te houden.
Zijn tegenstander was trouwens Thale Hadderingh die een ratingcalculator ontwikkeld heeft. In dit voorbeeld heb ik de resultaten van Ti ingevoerd zoals ze die tot dusver geleverd heeft in Wijk aan Zee. Het gaat goed met haar, ze leidt het klassement.
Middelstum klimt met deze overwinning naar een fraaie 4de plaats in het klassement. De grote roerganger mag tevreden zijn.

Intern wipte Sjouke over Sjouke heen in het klassement. Sjouke G, want over hem hebben we het, verklaarde met een zekere flair dat zijn loperpaar ruimschoots opwoog tegen zijn geofferde pion en aan de basis stond van zijn overwinning. In tegenstelling tot wat ik gisteren her en der beweerde is er al wel een indeling bekend voor de interne van 1 februari. Ik had er overheen gelezen.

Middelstum 2 geeft de punten mee aan Staunton 3 18/1

Het zestal van ons tweede kon helaas niet stunten tegen de sterker ingeschatte tegenstanders.
Jan vd B had vooruitgespeeld en een gewaardeerd halfje gesprokkeld.
Bert kreeg aan bord 1 met zwart redelijk snel zicht op remise, maar kreeg nooit zicht op meer. Hij moest zelfs nauwkeurig spelen om het halfje binnen te slepen.
Sjouke de V speelde een gesloten siciliaan waarbij hij pardoes een stuk moest inleveren tegen een pion. Pogingen er nog wat van te maken strandden, helaas een nul.
Aan bord 3 werd de spectaculairste partij geleverd door Sjouke G en zijn tegenstander. Sjouke heeft lang alllerlei dreigingen gepareerd als zijn tegenstander een wat mindere zet produceert. Hierop neemt Sjouke het heft in handen en geeft het niet meer weg. Een keurig punt.
Free zet zijn partij veelbelovend op en richt zijn pijlen op het centrum. Als er moet worden geoogst, gaat er ergens iets mis en uiteindelijk belandt hij in een inferieur eindspel, dat niet te keepen bleek.
Ben komt na origineel openingsspel tot een stelling waarbij de kansen gelijk schijnen. Na een te snel uitgevoerde rochade ziet Ben echter zijn pion op e7 zonder compensatie verdwijnen. Als hij de tussenstand aan de andere borden verneemt neemt Ben zich voor om nog eens alles te geven. Gezien de mindere stelling zit er niet meer in dan een beloning in de vorm van een halfje. Derhalve een nipt verlies.
Er werd ook nog een inhaal-duel gespeeld, een topper nog wel, waarin Ti het met wit opnam tegen Frits. Vanuit een Aljechin werd een type stelling bereikt die meer op een Franse opening leek. Frits manoeuvreerde het handigst en wist het initiatief te pakken. Vervolgens ronde hij de partij bekwaam af, als ik me niet vergis werd de beslissende aanval ingezet met een kwaliteitsoffer. Ik nodig bij deze Frits uit om de partij tzt te publiceren.*
Jan Mark

En met deze uitslag pakt Frits opnieuw de koppositie in de interne.
21/1 UPDATE: Frits is ingegaan op de uitnodiging van JM en zijn partij tegen Ti staat intussen online.
25 januari wordt in de herberg de afgelaste wedstrijd tegen Eelde/Paterswolde ingehaald. Op papier is Middelstum licht favoriet, maar ook niet meer dan dat.
Ti begint 21 januari aan haar tienkamp in Wijk aan Zee waarvoor de deelnemers op rating worden geplaatst met de bedoeling de krachtsverschillen zo beperkt mogelijkt te houden. Veel succes, we zullen je volgen.

Vooruitgespeelde partij eindigt onbeslist. 17/1

Jan vd Berg zorgt voor een gelijke tussenstand in de wedstrijd tussen Middelstum 2 en Staunton 3.
Aan de Middelstummer partijencollectie zijn 2 partijen toegevoegd. Harry zoekt in een heldere stijl en dus zonder omwegen de vijandelijke koning op. De partij is tijdens het schaakfestival gespeeld en er gaapt een gat van bijna 300 KNSB ratingpunten in het nadeel van Harry en zijn met wit spelende tegenstander. Wie de partij naspeelt moet dit gegeven wel als zeer onwaarschijnlijk ervaren. Een hele mooie scalp!
Free -dit seizoen toch al aardig op dreef-, investeerde in zijn partij uit de wedstrijd tegen Ten Boer een pion in ruil voor een snelle ontwikkeling. Aansluitend komt ook hij tot een succesvolle koningsaanval. Beide partijen zijn van commentaar voorzien.

Middelstum brengt de punten mee naar huis. 11/1

De invallers hebben uitstekend werk afgeleverd in de wedstrijd tegen Ten Boer. Behalve dat ze beide wonnen, deden ze dat ook vrij vlot en het speelt natuurlijk wel lekker met een voorsprong van 2 punten. De tegenstander van Bert wilde een aanval op zijn niet gerocheerde koning afslaan door met a3 een zwarte loper te verjagen, maar was even vergeten dat daarmee zijn toren `en prise` zou komen te staan. Even later mocht Bert met een pion op de d-lijn de dame en het paard op c3 vorken waarna wit het hopeloze van verder spelen inzag.
Free richtte zijn vizier ook op de vijandelijke koning, hij stapelde dreiging op dreiging en daar deed een dameruil niets aan af. Consequent bleef hij op koningsaanval spelen en knutselde met een toren op de achterste rij en een loper op afstand een elegant matje in mekaar.
Jan Mark had het punt intussen gedeeld met zijn tegenstander. Deze deal werd gesloten voordat de strijd echt ontbrandde, maar voor Middelstum kwam een consoliderend halfje wel te pas.
Aan de overige borden stonden Harry en ikzelf goed en was er naar mijn indruk nog geen tekening gekomen aan de borden bij Frits, Ti en Gerry.
Mijn eigen partij duurde het langst en ik heb me hierna nog één keer een rondje langs de borden gepermitteerd, maar dat was meer om de waarde van een remiseaanbod voor de wedstrijd in te schatten dan voor nieuwsgaring tbv dit verslag.
Bij Harry leek het me intussen een dead draw, Ti vertelde enigszins geruststellend remise te hebben geweigerd. Hier kwam in naam een koningsgambiet op het bord, maar het speltype deed me daar niet aan denken. Gerry had een troef in de vorm van een batterij van zijn zware stukken en bij Frits zag ik nog steeds geen tekening in de strijd.
Ik verwachtte dat we de wedstrijd wel zouden winnen met een halfje van mij erbij, maar besloot voorbij te gaan aan dat remiseaanbod omdat dat vrij risicoloos leek te kunnen.
Een mens weet zich wel opgezadeld met extra verantwoordelijkheden als zijn teamleider zich du moment suprême nuttig maakt door zandkastelen te bouwen aan het Balinese strand.
Nadat ik koppig verzuimd had om de winstweg te bewandelen liet Gerry me met een grote grijns weten dat we al gewonnen hadden en niet lang daarna schikte ik me in remise. 3 - 5.
Gerry en Ti bleken te hebben gewonnen waarmee de borden 5 t/m 8 100% scoorden. Frits bleek een stuk te hebben weggeblunderd en Harry verloor omdat zijn tegenstander water uit een steen wist te persen.
Harry en ik keuvelden nog wat na met de top 3 van Ten Boer in het Buurhoes alvorens in opperbeste stemming ons eigen hoes op te zoeken.
De kwalificatie van angstgegner die aan Middelstum door Roelof Kroon al eerder werd toegeschreven, weten we met tenminste een jaar verlengd...!
Di 18 Jan ontvangt het tweede team Staunton 3, een dag eerder wordt op verzoek van Staunton 3 een partij vooruitgespeeld. Frits en Ti halen hun partij die zich ook wel op enige belangstelling mag verheugen, in.

De interne competitie. 4/1

Helaas wegens griep (beterschap!) 2 afzeggingen waardoor er 2 partijen moesten worden geschrapt. Dit leidde tot een bijzonder verslag waarvoor ik de contribuanten dank zeg en Harry in het bijzonder omdat hij hiertoe het initiatief nam. Ti heeft deze 10de ronde de koppositie overgenomen en daar mag ze nog wel even van genieten ook want de rest van deze maand staan de clubavonden in het teken van de externe competities. Het zal haar zelfvertrouwen geven voor het Tata steel Tournooi te Wijk aan Zee, waarvan de tienkampen 21 januari beginnen.

Harry: Jan Bol - Free: vanuit de opening kwam Jan al snel zeer goed en zeer aanvallend te staan. Alle stukken gingen vlot richting vijandelijke koning. Het werd voor Free blijkbaar te pijnlijk om aan te zien en te ondergaan, want hij gaf vrij verrassend op! Toch bleek de stelling ook bij nadere beschouwing beslist hopeloos.
Harry - Jan Mark: de opening was nog maar net achter de rug, toen Jan Mark diep nadacht over mogelijkheden van zijn tegenstander en die meende te pareren. Helaas voor hem stond er gewoon ook een stuk in en die leverde hij dus in, samen met de partij.
Ti: Gisteravond speelde ik tegen Joost een Koningsgambiet met de variant van loper op e7. Dit wordt in bepaalde kringen wel de "biervariant" genoemd en ik moet zeggen: het is mijn favoriete variant. Wit geeft 3 pionnen en krijgt daar enorme ontwikkelingsvoorsprong en open lijnen voor terug, zwart kan alleen maar dekken en hopen.......Joost dacht lang na, voorzag wel problemen en kreeg deze toen hij zijn paard speelde en daarmee de dekking van de loper vergat. Ik kon vrijuitspelen en met mijn twee lopers en mijn Dame en Toren was het mogelijk om mat te geven.
Frits: Na wat woeste paardensprongen in het centrum kreeg zwart (Frits) geleidelijk de overhand in zijn partij met Sjouke G. Sjouke liet zich op de 22e zet pardoes mat zetten in een slechtere stelling. Het alternatief was torenverlies geweest.
Bert: In mijn partij tegen Sjouke de Vries koos ik voor de reti-opening. Bij de 3de zet koos Sjouke ervoor om mijn paard op f3 te ruilen voor zijn loper en mij zo een dubbelpion te bezorgen. Gelukkig had ik net in de schaakcursus (de email) gelezen dat een dubbelpion geen enkel probleem is. Met mijn loperpaar probeerde ik tijdens de partij wat druk uit te oefenen op zijn koningsstelling, maar Sjouke kwam eigelijk nooit in de problemen. Kortom, een gelijkwaardige strijd waarbij ik na 30 zetten tot de conclusie kwam dat een remise wel een terechte uitslag was. Gezien de vlotheid waarmee Sjouke dit aannam was dit ook zijn conclusie. Bert vs Sjouke de Vries : 1/2 - 1/2 dus.

Prima prestaties van Middelstummers op het schaakfestival 31/12

Kersttournooi De 47ste editie van het kersttournooi is weer geschiedenis en daar mag met gepaste trots op terug gekeken worden. In mijn voorbeschouwing op dit tournooi schreef ik dat er een Middelstummer moest zijn die een potje in de C-groep moest kunnen breken. Dat potje is inderdaad gebroken, maar toch valt dat in het niet bij schade die Harry aanrichtte in de servieskast van de B-groep. Zijn prestatie bewaar ik voor het laatst.
Als een van de favorieten ging ik van start in de C-groep en de daaraan gepaard gaande verwachtingen heb ik waar kunnen maken, maar van een soevereine tournooiwinst waarvan tijdens de prijsuitreiking werd gesproken, was naar mijn beleving niet echt sprake. Zo heb ik bijvoorbeeld in 2 partijen verloren gestaan. Maarrrr, zo bedenk ik me nu: iets dergelijks zal ook wel weer opgaan voor mijn naaste belagers en technisch gewonnen stellingen zijn op dit niveau nu eenmaal lang niet altijd beslissend. Hoe het ook zij: stuitender dan onbescheidenheid is valse bescheidenheid en ongeslagen blijven met 7½ uit 9 mag er toch maar mooi zijn, net als trouwens de eerste prijs van €350 die er aan vastzat. Bij een eventuele deelname volgend jaar wordt het dus de B-groep want promotie hoort vanzelfsprekend te zijn bij een tournooiwinst en ik hoop dan ook dat de organisatie dit verplicht gaat stellen.
De griep heeft verschillende deelnemers niet ongemoeid gelaten en onder hen bevonden zich Jan vd Berg en Joop. Zij toonden echter aan over een groot sporthart te beschikken door het tournooi ondanks alle ongemak af te maken. Om met Aretha Franklin te spreken: R-E-S-P-E-C-T!
En dan Harry in de B-groep. Hem zou ik ernstig te kort doen door slechts te schrijven dat hij boven verwachting presteerde want wat hij presteerde heb ik simpelweg niet voor mogelijk gehouden. Na 8 ronden stond hij met zijn, in deze groep niet bijster indrukwekkende KNSB-rating van 1885, gewoon ongedeeld met 6 punten op de tweede plaats! Een blunder in de slotpartij waarin hij helaas een veelbelovende voortzetting miste, kostte hem deze positie. Desondanks mocht ook hij een enveloppe in ontvangst nemen door te finishen op een gedeelde vierde plaats met een TPR van dik 2100! Het meest indrukwekkend vond ik zijn overwinning met zwart op Andries Mellema die met 2139 de hoogste rating had. Een pareltje. Ik hoop op publicatie.
Dinsdag 4 januari pakken we de draad van de interne weer op. Hierin heeft Harry ook 6 uit 9, hetgeen natuurlijk de schijn wekt dat we te maken hebben met een behoorlijk sterke interne competitie! lol
Veul haail en zeegn veur't naije joar!

Het schaakfestival van Groningen 19/12

Kersttournooi De winter mag dit jaar officieel een dag later dan gewoonlijk beginnen, de organisatie van het kersttournooi is consistenter en houdt vast aan 21 december. Gelukkig maar, want mijn wereldbeeld zou in scherven vallen! Dit jaar geen blikvanger in de vorm van een match tussen 2 prominenten, maar in het deelnemersveld van de A-groep treffen we al zoveel prominenten aan dat dit niet als een groot gemis zal worden ervaren.
Met ruim een kwart van het aantal leden mag de afvaardiging van sc. Middelstum er weer zijn. Harry zal in de B-groep (>1700 - <2200) zijn rating waar proberen te maken. We vinden hem nu aan de onderkant van de middenmoot terug, maar wanneer bij de indeling opnieuw gebruik wordt gemaakt van de Fide-rating schuift hij vast en zeker omhoog. In dezelfde groep speelt zijn broer Willy en als ervaringsdeskundige zou ik me iets voor kunnen stellen bij gevoelens van rivaliteit tussen hen.
In de C-groep (<1800) waarvan het aantal inschrijvingen wat achter loopt zullen we wel geen Fide-ratinghouders tegenkomen. Hierin gaan Jan vd B, Joop en ikzelf van start. Als we ons tot scorebordjournalistiek laten verleiden moet er een Middelstummer zijn die hier een potje zou kunnen breken, maar resultaten uit het verleden bieden ook -of misschien wel juist- in de sport geen garantie voor de toekomst. Voor alle groepen geldt bovendien dat zij open staan voor last minute inschrijvingen.
Het grootste schaakevenement van noord Nederland wordt hier gedetailleerd gecoverd, maar voor het snuiven van de sfeer is lijfelijke aanwezigheid natuurlijk wel geboden.

De interne competitie. 14/12

De laatste ronde van dit kalenderjaar telde een half dozijn partijen waarvan de helft tot remise leidde.
De meest regelmatige remise kwam aan het bord van Bert en Free tot stand. Free kwam met een leeuw op de proppen waar tegenover Bert de buffel stelde en zoals zo vaak leidt zo`n confrontatie tot een status quo, hoewel de leeuw net een tikkie luider brulde dan de buffel loeide, stelde die toch maar remise voor.
In het middenspel mocht Joop tegen Ben wijzen op een plusje maar zuinig was hij er niet op. Twee ondermaatse zetten na elkaar verhingen de bordjes en bovendien beslissend. Wisselvalligheid is troef bij Joop, misschien moet ik wat terughoudender zijn bij het geven van een compliment alstie goed speelt want meestal volgt er dan een draak van een partij waarbij de brille de koker niet uit komt.
Jan Bol herstelde zich met een rechttoe rechtaan overwinning op Joost van zijn partij tegen Joop. Joost trekt zijn conclusie en gaat op zoek naar een andere coach. Martin Jol al gebeld?
Sjouke de V nam door winst op Jan vd B afstand van de laatste plaats. Het spelverloop wees overigens niet in die richting. De loper en 2 pionnen van Jan legden meer gewicht in de schaal dan de toren van Sjouke, maar aan het end verklooide Jan het weer. Als de partijen van Jan bij het ingaan van het laatste speeluur gearbitreerd zouden worden zou hij minimaal een gedegen middenmoter zijn in de interne van Middelstum.
Zelf ben ik overigens ook allerminst de koele afmaker zoals weer eens bleek uit mijn partij tegen Jan Mark. Het gekunstelde openingsspel van JM kon ik afdoende te weerleggen en de druk nam alsmaar toe. Maar toen er zaken gedaan moesten worden haperde de machine. Ik geef graag toe aan mijn behoefte tot welbevinden en laat het daarom hier maar bij.
Sjouke zorgde voor de grootste verrassing. Harry leek met een kwaliteit tegen een pion op weg naar de winst, maar de marge was smal en Sjouke dwong hem met zijn sterk gepositioneerd paard tot zeer nauwkeurig spel waarvan Harry zich te laat bewust werd. In de slotfase zweefde Sjouke`s hand boven het bord als een fregatvogel die de weg kwijt is, maar dat was slechts schijn want hij raakte het noorden zeker niet kwijt en wikkelde keurig af naar een even verdiende als verdienstelijke remise.
De competitie blijft onveranderd spannend en Ti mag op haar vakantieadres even gniffelen, want ze is in elk geval tot 4 januari de relatieve koploper. Jongens toch!
Binnenkort op deze pagina een voorbeschouwing op het kersttournooi.

In memoriam Herman van den Bogaard

Herman Zondag 5 december is ons lid Herman van den Bogaard op 76-jarige leeftijd plotseling overleden.
Na een periode bij sc.Haren, koos Herman in 1993 voor sc.Middelstum dat destijds met moeite een extern team op de been kon brengen.
In 2005 concludeerde Herman dat zijn passie voor het schaakspel tanende was. Dat leidde er toe dat hij stopte met de interne competitie. Twee jaar later besloot hij zijn vaste plek in het eerste te verruilen voor het kopmanschap van het tweede team waarvan hij overigens topscorer werd.
Hierna wilde hij een punt zetten achter het wedstrijdschaak, maar uit betrokkenheid met de club bleef hij beschikbaar wanneer dat dringend gewenst was. De afstand die Herman had genomen van het schaakspel gold zeker niet ten opzichte van de club, en dat manifesteerde zich vooral in het sociaal gebeuren rond de club.
Herman was een man die niet om de hete brij heendraaide, maar altijd bereid om zijn mening te geven. Daarnaast was zijn goedlachsheid een opvallende eigenschap, maar het meest opmerkelijk en vermakelijk vond ik zijn bijzonder associatieve gevoel voor humor die niet zelden in de buurt van het absurdisme kwam.
We zullen je missen. Rust in vrede.

Middelstum - Eelde/Paterswolde afgelast. 7/12


De interne competitie. 30/11

De ingelaste inhaalronde telde slechts 4 partijen maar bij elkaar zorgden ze wel voor meer dan gemiddelde opwinding. In mijn partij tegen Harry leidde mijn openingskeuze nog wel tot enige tevredenheid, maar bij het eerste de beste tactisch wapengekletter trof me een een gevalletje van schaakblindheid die tot gevolg had dat ik mijn eerste nederlaag van het seizoen moest incasseren. Inwendig huilden de wolven...
Ti heeft dat gehuil zeker en vast niet gehoord; In een mum van tijd toverde ze haar op het oog verzwakte koningstelling om tot een standplaats voor haar zware stukken die dekking gaven aan 2 pioniers die op hun beurt de witte koning belaagden. De problemen groeiden Jan Mark boven het hoofd dat hij spoedig zou moeten buigen. Wel vond ik het jammer dat Ti met een uur meer op de klok in JM´s tijdnood mee ging vluggeren waardoor ze bv een mat in 2 dan wel stukwinst miste. Dat maakt haar overwinning beslist niet minder verdiend, maar wel enigszins belast met een schoonheidsfoutje waardoor haar een vette knipoog van Caïssa terecht onthouden bleef.
Joop bleek geen last te hebben van de inspanningen die hij een dag eerder met succes leverde in Delfzijl. Sterker: hij speelde een dijk van een partij tegen Jan Bol voor wie het remiseaanbod van de routinier als een geschenk uit de hemel moet zijn gekomen.
Ook Joost haalde een dikke voldoende in zijn partij tegen Bert, ik heb hem zelden zo degelijk zien spelen. Jammer dat het aan het eind misging; een halfje had hij zeker verdiend. Bert´s opmerking dat hij langdurig liever aan de overkant van het bord had gezeten was veelzeggend.
Op 1 partij na zijn nu 8 ronden volledig afgewerkt en zij leveren een uitermate spannend klassement op waarin het verschil tussen de koploper en nummer 7 slechts 1½ punt is.

Voor het eerste team staat 7 december de wedstrijd tegen Eelde/Paterswolde op het programma. De bezoekers hebben het verzoek van Middelstum om een partij vooruit te spelen gehonoreerd, waarvoor dank. Deze partij betreft Gerry die 6 december in Potjewol zijn kunsten vertoont.

Middelstum 2 verliest in Delfzijl. 29/11

10 maal kampioen van Middelstum De bittere kou in Delfzijl en omstreken inspireerde Bert en Ben tot het spelen van de Scandinavische opening. In Delfzijl spelen zij deze opening iets anders dan zij gewend waren. Ze kwamen beiden slecht tot zeer slecht uit de opening. Ben kon dat niet meer herstellen en ging er vrij snel af. Bert knokte zich terug en kwam weer redelijk te staan. Edoch, een paar momenten verder deed hij de enige zet die dodelijk was en verloor een stuk en meteen einde verhaal.
Sjouke G stond goed, beter zelfs tot dat hij getroffen werd door sneeuwblindheid en pardoes een stuk in de aanbieding deed. Een nul voor Sjouke.
Joost denkt alleen in aanvalspatronen. Tot halverwege zag het er goed voor hem uit. Hij had zelfs als eerste gerocheerd, uniek voor hem. Hij had een schitterende aanval in zijn hoofd, maar vergat zijn verdediging. Hij kwam een tempo tekort en werd zelf slachtoffer van een doortimmerde tegenaanval.
Al met al de vierde nul. Free speelde een gedegen partij en duwde zijn tegenstander langzaam over de rand van het bord. De eerste winst!!
Over mijn partij kan ik bijna tevreden zijn. Vanuit de opening kreeg ik goed spel. Tegenstander dacht bijzonder lang na, met tijdnood tot gevolg. Ik gaf nog even een kwaliteit weg maar nam zijn dame na een penning. Teleurgesteld gaf hij op. Al met al een 4-2 nederlaag. Er komen nog vijf wedstrijden. (Joop)

De interne competitie. 23/11

Kort na aanvang van deze ronde werd Sjouke weggeroepen van zijn partij tegen Free. De procedure voor afgebroken partijen werd uit de vergetelheid opgeduikeld en Free gaf zijn zet af. Inmiddels heeft Free enigszins genereus remise aangeboden welke Sjouke aangenomen heeft, waardoor iedereen nu 'op de lijst' staat. Mooi zo.
Joop moest verschillende probleempjes oplossen die JM hem voorschotelde. Zijn antwoorden leken er mee door te kunnen, maar dat kon niet voorkomen dat de druk op de ketel toenam. De partij eindigde abrupt met een blunder, maar gezien de regelmaat waarmee het voordeel van JM toenam, lag zijn winst toch al in de lijn mijner verwachting.
Jan Bol en Frits verlieten al snel de gebaande paden, ze kwamen beide niet aan een rochade toe en zochten beide de aanval. De partij liet zich in haar ontwikkeling niet door mij beoordelen met begrippen als voor- of nadeel. Het werd een onorthodox en gecompliceerd gevecht en het was dan ook geen verrassing dat Frits weer ruzie met de klok kreeg en dat zou hem de kop kosten ook. Jan verklaarde na afloop dat hij een remiseaanbod tegen het eind van de partij aangenomen zou hebben waarop Frits antwoordde daar totaal niet aan te hebben gedacht.
Bij Jan vd Berg en Ben wisselden de kansen veelvuldig. De partij eindigde met eeuwig schaak wat me toch wel weer verraste maar wat beide spelers ook wel recht deed. Ben gaat van start in het Remco Heite Schaaktournooi dat voor hem komende zaterdag klokslag 12.00 uur begint.
Sjouke kwam tegen mij goed uit de opening en verschafte zich de kans op groot voordeel dat had kunnen bestaan uit een pluspion en aanzienlijk actiever spel. Die kans benutte hij niet, maar hij was zich tijdens de partij wel bewust van die gemiste kans en dat werkt dan vaak tegen je. Zo ook hier; hij speelde plotseling een klasse minder, parkeerde een paard buitenspel waardoor ik de gelegenheid kreeg om met succes te counteren. Meer mazzel dan verdienste, maar dat was nog niets vergeleken bij Ti.
Zij werd finaal overspeeld door Harry, maar hij gaf gelijk op nadat hij een blunder van jewelste maakte die er ook voor mij uitzag als een fraaie genadeklap. Hoe bedrieglijk echter. Ti verklaarde op het punt te hebben gestaan om op te geven tot de impact van deze zet tot haar doordrong die in een klap al haar problemen oploste en waarmee ze gewoon zonder noemenswaardige compensatie een stuk voorkwam. In het schakershart van Harry lijkt nauwelijks plaats te zijn voor ontgoocheling hoewel deze dramatische wending daartoe toch wel alle aanleiding gaf.....!

Van Gerry ontving ik zijn partij uit de wedstrijd tegen Groningen 4 en deze staat voorzien van diens commentaar online. Zo zien we het graag. Aanstaande maandag speelt het tweede uit tegen DAC 2 en dat zal pittig worden. Sporthal De Ringen, Prins Bernhardlaan 1 9934 EK Delfzijl, aanvang 19.45 Daags er na een inhaalronde met verschillende partijen tussen directe concurrenten.

De interne competitie. 19/11

De indelingen van de interne competitie over het lopende kalenderjaar zijn bekend en na veel overwegingen is de knoop t.a.v. het vervolg op de voorronde dan eindelijk doorgehakt. Zie hier.

Winst voor Middelstum na enerverend duel tegen Groningen 4. 16/11

En spannend werd het!! Na twee verloren wedstrijden werd het tijd om te winnen. Met Joop en Sjouke de V trokken wij ten strijde tegen mijn oude schaakclub. Ikzelf moest tegen een oude bekende waar ik de laatste keer van verloren had. Tijd voor revanche en die kwam er. In een Siciliaanse draak gaf zwart binnen 19 zetten op, mijn aanval over de koningsvleugel werkte nu weer (gelukkig).
Hierna kon ik ruim de andere partijen volgen en ik kan zeggen dat het allemaal vechtwedstrijden zijn geweest, ik kwam soms ogen te kort om het allemaal te volgen. Jan Mark was als tweede klaar, had in het middenspel een paard aangeboden voor 3 pionnen maar zijn tegenstander vertrouwde het niet. Volgens JM had hij lang geknokt om de boel bij elkaar te houden, hierdoor weinig tijd en remise aangeboden ook omdat hij respect had voor zijn tegenstander.
Freddie kreeg het Hollands tegen met beide lange rokade en Freddie met aktief spel. Hij stond dan wel een pion achter maar dat was op de vleugel die er niet toe deed. Al zijn stukken waren op de koning gericht en toen zijn tegenstander een paard moest geven (had geen velden meer) was het eigenlijk gebeurd. Mooie wedstrijd om te volgen, misschien ook nog on-line?
Harry zijn tegenstander ruilde praktisch alles af, wat uiteindelijk over bleef was een pionneneindspel met beide 1 toren. Onduidelijk of het remise was, wel duidelijk dat het veel tijd had gekost en zijn tegenstander zijn 40e zet niet op tijd deed.
Joop gaf een pion weg en kwam in een interessant pionneneindspel terecht met beide twee torens. Zwart had dan wel een erg mooie vrijpion maar het idee bestaat dat wit deze had kunnen pakken als hij zijn torens had laten samenwerken. Joop vocht als een leeuw om zelf ook nog een pion te laten promoveren maar het mocht niet baten. Een partij om te analyseren!
Sjouke gaf na de partij aan dat hij de volgende keer alles gaat afruilen om zo wat ruimte te krijgen, nu werd hij gek van het gepriegel. Hij kwam langzaam in de verdrukking en moest de vlag strijken toen zijn tegenstander binnen viel.
Frits zijn commentaar na afloop: "met de rug tegen de muur". Hij kwam in eerste instantie 3 pionnen achter, won er wel weer wat terug en dreigde ook wel maar zijn tegenstander gaf geen krimp en deze had tenslotte de open lijnen die dodelijk bleken te zijn.
Gerry tenslotte liet iedereen in grote spanning, zou hij het winnen of zou het remise worden? De meningen hierover waren verdeeld. In eerste instantie niet zoveel aan de hand, er was een grote afruil geweest en wat overbleef waren pionnen met beide een paard. Toen zijn tegenstandster te fanatiek op weg ging naar zijn a-pion kon Gerry naar de koningsvleugel om daar pionnen te gaan eten. De tijd ging tevens een rol spelen maar Gerry bleef uiterst kalm, bleef zelfs nog schrijven toen het al niet meer hoefde. Het eind heb ik niet meegemaakt zo spannend vond ik het. Zijn twee verbonden vrijpionnen wisten uiteindelijk de wedstrijd te winnen. Ppfffffttttt......onze eerste wedstrijd gewonnen. (Ti)

De interne competitie. 11/11

De indeling voor 23 november is bekend. Maandag 29 november speelt het tweede uit tegen DAC 2, als het tot de mogelijkheden behoort wordt er 30 november een inhaalronde gespeeld.
12/11 UPDATE: De partij tussen Ben en JM is door de laatste uitvoerig geanalyseerd en staat online.

De interne competitie. 9/11

Joost in actie Alle deelnemers waren deze 7de ronde van de partij en links en rechts werden er boeiende partijen gespeeld, hoewel de partij die het eerst eindigde die kwalificatie niet verdiende. Dat was de partij tussen Jan Bol en mij, die we beide persé niet wilden verliezen en dat was aan het spel wel terug te zien ook. Het voorzichtige schaak waartoe deze doelstelling ons bracht leverde ons elk een logisch halfje op.
Joop en Ti benaderden hun partij geheel anders, Ti formeerde een bijzonder indrukwekkende batterij op de h-lijn om er vervolgens achter te komen dat deze daar niks kon uitrichten. Die misrekening had haar geheid de partij gekost als Joop de zwarte koning had opgezocht, maar het planloze spel van Joop bood Ti alle tijd om haar groteske batterij te ontmantelen waarna haar zware stukken weer wat nuttigs te doen kregen. Joop ging op zijn 36ste zet door zijn vlag, maar in feite had hij de partij toen al weggegeven.
Frits mocht tegen Free in alle rust knutselen aan de voorbereidingen van een koningsaanval want de stukken van Free stonden min of meer geparkeerd achter eigen pionnen. De aanval die zich niet mis te verstaan had aangekondigd verliep vervolgens gesmeerd.
Harry richtte zijn pijlen op de c-pion van Bert. Bert probeerde deze zolang mogelijk te verdedigen, maar had er misschien beter aan gedaan om hem maar op te geven teneinde zelf tot actief spel te komen. Listig probeerde Bert nog om Harry te verleiden genoegen te nemen met een eindspel van ongelijke lopers en een pion meer, maar dat gevaar werd onderkend door Harry die voor die conclusie even nadrukkelijk in denktank was gegaan. Hij koos er vervolgens voor om de pion te slaan die het verschil werkelijk maakte.
Sjouke G kwam van de nul af door J vd Berg in een spannende partij te verslaan. Het was gedaan met het verweer van Jan toen Sjouke met een toren zonder kloppen binnenkwam.
Ben hield aan de opening een lekker initiatief over wat hem ook groot voordeel op de klok opleverde. De tijd die Jan Mark er in stak bleek echter welbesteed want hij wist zich knap te ontworstelen. Diepgaander commentaar laat ik graag over aan JM die toegezegd heeft zijn partij ter publicatie aan te bieden.
De show die toch al het een en ander had geboden, werd aan het eind van de avond gestolen door Joost. Hij gunde zich eindelijk eens de tijd om zijn verdediging via een rochade op orde te brengen alvorens over te schakelen naar de aanvalsmodus. Zijn onmiskenbaar creatieve invallen kwamen eindelijk tot hun recht want de koning van Sjouke kwam door de hechte samenwerking van de stukken van Joost steeds nadrukkelijker onder vuur te liggen. Toen Joost met een paardvork schaak gaf hield Sjouke het voor gezien waarmee Joost welverdiend en opgelucht een punt mocht zetten achter een te lange reeks van interne poedels.

Dinsdag 16 november speelt het eerste de uitwedstrijd tegen het vierde van sc. Groningen.
Met een TPR van 1800 plus presteerden zij tot nu toe ruim beter dan Middelstum, maar qua rating ontlopen beide teams elkaar niet veel.
Kantine GDSW, Peizerweg 128 Groningen aanvang 19.45 uur

Middelstum 2 - Sissa 4. 2/11

Sissa 4 verscheen niet in de sterkste opstelling in In de Valk en reikte niet verder dan een gelijkspel.
Jan vd B verschafte in vliegende vaart enig comfort door zijn tegenstander binnen 20 zetten opzij te schuiven.
De kopman van de bezoekers trok de stand vervolgens gelijk. Bert offreerde hem een centrumpionnetje, maar deze sloeg het aanbod gezien zijn niet gerocheerde koning wijselijk af. Met tactische middelen waarop Bert het antwoord schuldig bleef trok hij de partij over de streep.
In een stelling waaruit geen zuivere noot meer zou klinken kwam Sjouke de V remise overeen.
Ook Free kwam tot hetzelfde resultaat zij het dat in zijn partij nog wel enige muziek zat. Zijn tegenstandster had een kwaliteit ingeleverd, maar daar stond behalve een vrijpion een kwetsbare koning van Free tegenover die met allerlei schaakjes lastig zou zijn gevallen als Free ten aanval was getrokken. Hier was kortom sprake van een dynamisch evenwicht.
Aan de twee resterende borden wisselden de kansen zodanig dat een verlies met 2 - 4 er even goed inzat als winst met dezelfde cijfers.
Bij Joost liep het slecht af. Op zijn 43ste zet stond hij een loper tegen een pion achter maar kreeg hij plotseling een geweldige kans. Hij kon met zijn toren de witte loper met een magneetschaak slaan waarmee de koning de dekking van zijn toren had moeten opgeven. Daarna had Joost rustig met zijn vrije h-pion naar de overkant kunnen wandelen. Zo´n uitgelezen kans heeft zich niet weer voorgedaan en nadat zijn laatste pion eraf ging was het toch echt met ´em gedaan.
Ben stond de hele partij goed tot gewonnen, maar hij bood zijn tegenstander in tijdnood kansen welke hij minimaal met remise zou hebben moeten bekopen. Sterker: ik meende zelfs dat er een mat in 2 inzat, maar dat heb ik niet bevestigd gekregen. Gelukkig nam Ben´s tegenstander de hem geboden kansen niet waar. Hij vluggerde vrolijk mee hetgeen hem zelfs op dameverlies kwam te staan.
3 - 3 dus en die cijfers verbeelden wat mij betreft perfect het evenwicht tussen wat we uit handen hebben gegeven en wat we in de schoot geworpen hebben gekregen.

Intern verloor Joop. Hij koos een opening waarvan hij hardnekkig weigerde om het idee erachter uit te voeren. Harry niet. Ti verloor tegen mij na 8 zetten al een stuk. Daarna heb ik geen enkel risico meer willen nemen waardoor het allemaal ongetwijfeld langer heeft geduurd dan noodzakelijk.
Het klassement is een stuk overzichtelijker geworden nu het verschil nog maar één partij is. De indeling voor 9 november staat er ook al op.

De ratinglijst van 1 november. 1/11

Jan vd B stijgt gestaag. Hij houdt 38 punten over aan zijn optreden tijdens het tournooi in Dieren. Voor de rest zijn de mutaties nogal beperkt. De wedstrijd tegen Oostermoer is ook al op deze lijst verwerkt.

Hoogeveen met een Hoofdletter. 21/10

10 maal kampioen van Middelstum Ook dit jaar is Middelstum weer royaal en representatief vertegenwoordigd bij het schaaktournooi in Hoogeveen. Harry heeft zich ingeschreven voor de ochtendgroep waarvoor de inschrijving nog open is. Voorlopig staat hij nog hoog genoteerd. Ti en Jan vd B hopen ´smiddags uitgeslapen achter het bord te zitten. Beide tournooien beginnen morgen de 22ste en er geldt een ratinglimiet van 2100. Goodluck and fun!

De interne competitie ligt wegens de herfstastervakantie tot 2 november stil. Op deze dag worden een paar interne partijen ingehaald en opent Middelstum 2 het seizoen met een thuiswedstrijd tegen Sissa 4.

De interne competitie. 19/10

De avond begon met de vaststelling dat de partij Freddie - Ti wegens ziekte van eerstgenoemde niet doorging. Derhalve blijven beide spelers de enige met een ongeslagen-status.
Van de overige 6 partijen werd die tussen Bert en Frits het snelst beslist. Bij schermutselingen op de damevleugel raakte Bert een pion kwijt. In een poging de schade te beperken nam hij teveel hooi op de vork met stukverlies als gevolg, waarna Frits het punt mocht bijschrijven.
In de partij Joop - Sjouke G viel ook een Vorentscheidung door pionverlies. Joop behield zijn voordeeltje keurig en haalde "op techniek" de overwinning binnen.
De partij Free - Joost was uiterst grillig, waarbij Joost de hoofdrol vertolkte. Hij stookte het vuurtje als eerste op, met een bekend schijnoffer. Free reageerde verkeerd en moest prompt stukverlies toestaan. In het vervolg probeerde Free met de moed der wanhoop de zwarte koning te bedreigen. Joost was teveel onder de indruk en nam, na het inslaan van een witte toren op f6, terug met de g-pion in plaats van zijn dame, hetgeen direkt leidde tot een fortuinlijke winst voor Free.
Op het bord van Jan B - Harry verscheen een Svesnikov. Het voor zwart bevrijdende d5 leek goed getimed, maar er zat een geniepige adder onder het gazon van Jan, waardoor Harry met een pion minder moest doorvechten. Met actief spel wist Harry de zaak in het gareel te houden en berustte Jan in een plusremise.
De partij tussen Ben en Sjouke de V was de langste van de avond. Na een Spaans gevecht had Ben wat meer ruimte, maar het zoeken naar een winnende voortzetting nam veel tijd. In ziedende tijdnood sleepte Ben uiteindelijk een gewonnen eindspel op het droge.
In de partij van ondergetekende en Jan vd B kwam na allerlei zetverwisselingen en origineel spel iets van een draak-achtige siciliaan tevoorschijn. Een te vroege aanval kostte Jan een pion. Nadat er bij dameruil nog een pion verdween uit Jan zijn stelling, kon ik afwikkelen naar een eenvoudig te winnen eindspel. (Jan Mark)

Ook Staunton 2 blijkt een maatje te groot voor Middelstum. 18/10

Het honk van Staunton Uitslag 5½ - 2½. In de breedte is Staunton 2 duidelijk sterker. Het was dan ook niet verrassend dat het verschil aan de lagere borden werd gemaakt.
Na goed 2 uur spelen mochten de tegenstanders van Ti en Ben als eersten de felicitaties in ontvangst nemen. In zijn debuut voor Middelstum kreeg Ben te maken met een half bataljon witte aanvallers die zijn koningsvleugel onveilig maakte. Slechts het hijsen van de witte vlag bleef over als enig redelijk antwoord.
Ti begon naar eigen zeggen niet fris en uitgerust aan de partij en ik heb te weinig van haar partij meegekregen om te kunnen beschrijven hoe zij het schip is ingegaan.
Namens Middelstum had ik daarna het genoegen om de achterstand te verkleinen. Mijn tegenstander herkende te laat een bekend matmotief welke met een torenoffer werd ingeluid, waarna het meteen gedaan was. Dit matmotief was me tijdens de partij al eerder door het hoofd gegaan en die mogelijkheid wilde ik er graag in houden, maar het gekunstelde spel dat deze verleiding met zich meebracht had mij minimaal het initiatief moeten kosten. Het is toch maar mooi dat niet elke verleiding tot ontnuchtering leidt!
Door een goeie remise van Jan Mark tegen Poppe Dijkhuis bleef de marge 1 punt en daarmee ook de hoop in de Middelstummer harten levend. Maar dat zou niet van lange duur zijn.
Van Bert hoopte ik dat hij een stelling met een pion minder zou weten te houden, maar aan deze illusie maakte Bert zelf snel een einde door een onbegrijpelijk paardoffer te brengen. Jan Colly betaalde het koopje met 2 pionnen en kon zo goed als geforceerd afwikkelen naar een eenvoudig te winnen eindspel.
Frits trof aan bord 2 Rob Popken, tegen wie ik in mijn Unitas tijd ooit eens een gewonnen stelling heb opgegeven. U begrijpt: zoiets vergeet een schaker niet licht. Beide partijen zochten de aanval en dat leverde een interessante partij op. Een moment meende ik dat Frits gewoon een pion voorstond, maar het antwoord van de witspeler hielp me snel uit de droom Hij sloeg met zijn loper in op h6. Frits kon bezwaarlijk nemen omdat hij per ommegaande een paard zou moeten inleveren waarmee bovendien zijn koning onderwerp van een ernstig gesprek zou zijn geworden. Maar ook zonder dat zorgde dit schijnoffer voor de nodige ongewenste complicaties waarvan overtuigend werd geprofiteerd.
Gerry hield aan de opening een pion over die hij in het verre middenspel weer moest inleveren. Het toreneindspel dat hieruit onstond leek me royaal binnen de remisemarge, maar toen ik even later weer kwam kijken stond hij 2 pionnen achter en kon ik de focus geheel verleggen naar diens broer Harry.
Deze speelde een partij puur vechtschaak tegen de kopman van Staunton 2. Harry stuurde zijn pionnen op de koningsvleugel naar voren wat niet alleen hemzelf manoeuvreerrruimte verschafte, maar ook zijn tegenstander de gelegenheid bood om achter de linie in te breken. Harry´s keus voor de korte rochade kon op mijn instemming rekenen, maar het leek wel linke soep te worden voor de witte koning hoewel in de analyse de winstweg ook niet een twee drie werd gevonden. Er volgde een stukkenruil en Harry hield als beloning voor een taai verzet een gewonnen eindspel met een heerlijk lief klein a-pionnetje over.

De interne competitie. 12/10

Bert boekte een straight win op Ben waarmee hij opgeklommen is naar de derde plaats op de ranglijst. Toch is zijn spel dermate wisselvallig dat een tegenstander zich kan afvragen met welke Bert hij te maken krijgt. Ben trof het vanavond niet echt.
Jan Bol zag zich opgescheept met een lelijke dubbelpion die bovendien zijn eigen toren zo goed als buitenspel zette. Jan Mark wist wel raad met deze positionele weelde en spreekt na 3 overwinningen op rij inmiddels weer nadrukkelijk zijn woordje mee.
Sjouke de V kwam ook in zijn partij tegen Harry zeer dicht bij remise, maar kon het halfje weer niet veiligstellen. Iedereen heeft zijn handen vol aan Sjouke en ik zie hem met zijn stugge spel nog wel opklimmen naar een plaatsje in de buurt van de middenmoot.
Met uitzondering van de nietszeggende remise tegen Joop mag Free ook wel tevreden terugkijken op zijn spel tot dusver. Tegen Jan vd B maakte hij met actiever stukkenspel het verschil.
Joost kwam weer eens niet toe aan een rochade waardoor Joop op stap 1 achtige wijze een vijandige loper in de doos mocht leggen. Joop ging vervolgens ietwat te nadrukkelijk op zijn krent zitten terwijl Joost de rug rechtte. Deze verschillende spelopvattingen leidden ertoe dat Joop binnen de kortste keren tegen een zeer gedrongen stelling aankeek die er zelfs hachelijke uitzag. Toch wist hij al het ongerief te bezweren en toen Joop zich eenmaal bevrijdde uit de houdgreep was het snel gedaan met Joost die desondanks een compliment toekomt voor zijn prijzenswaardige wedstrijdmentaliteit na het knullige stukverlies.
Tegen Frits mocht ik het punt bijschrijven waar een puntendeling het rechtvaardigheidsgevoel meer bevredigd zou hebben. Over het verloop van de opening was ik niet ontevreden, maar ik overspeelde mijn kaart toen ik in een poging om wat dynamiek in de stelling te brengen een combinatie moest toelaten die mij na afruil van alle zware stukken een pion zou gaan kosten. Frits hield er een L en P en 7 pionnen aan over waaronder een vrijpion op de A-lijn, en ik 2 P en dus 6 pionnen. Hiermee stond ik voor de taak om de stelling te keepen, waarbij de factor tijd mij goed te pas zou komen. Na het nodige gemanoeuvreer en intussen door tijdnood gehinderd bood Frits me middels een familieschaakje de gelegenheid om zijn A-pion er af te hakken waarmee het verliesgevaar wel geweken was en ik zelfs aan winst mocht gaan denken. Die winstweg vond ik niet, maar toch mocht ik de winst claimen door het vallen van Frits' vlag in een stelling die hoogstwaarschijnlijk tot remise zou hebben geleid. De partij voelde ook als een zwaar bevochten remise, maar resulteerde dus in een bemazzelde winst. Frits weet ook weer dat schaken wreed kan zijn.

Maandag 18 oktober gaat Middelstum tegen Staunton 2 proberen een matchpuntje in de wacht te slepen. Dat gaat nog een hele klus worden!
Speellocatie: De Helpen Groenesteinlaan 16, Groningen. Aanvang: 19.45 uur.
Daags erna wordt er overigens gewoon een ronde in de interne competitie afgewerkt.
UPDATE: de indeling is inmiddels ook bekend.

Partij, filmpje en verslag. 8/10

* De partij tussen Jan vd Berg en Ti uit de derde ronde is met commentaar van Ti gepubliceerd. Hierin ook opheldering over de vraag of Jan een winnende voortzetting op zijn 65ste zet heeft gemist, zoals ik in mijn verslag van 21/9 veronderstelde.
* Korte impressie rond de tijdcontrole in de partij tussen Frits en Harry.
* Ter kennisgeving: Oostermoer heeft ook een verslag van de wedstrijd tegen Middelstum geschreven.

De interne competitie. 5/10

Frits Het moest er natuurlijk een keer van komen en deze vierde speelronde was het dan zover: Harry verliest! In de 4 jaar dat het archief van sc.Middelstum reikt komen we geen nederlaag van Harry tegen in de interne competitie. Aan deze imponerende reeks van 66! partijen is door toedoen van Frits zonder pardon een eind gemaakt.
Frits zag zijn lijfopening beantwoord met een dubbelfianchetto. Ik rekende op een langdurig positioneel gevecht maar de tactische verwikkelingen kwamen sneller dan ik verwachtte. In deze fase liet Harry zich een foutje ontglippen waarvan Frits hem met consequent sterk spel geen gelegenheid gaf om zich te herstellen.
Deze partij is een sieraad voor de middelstummer partijenverzameling waaraan ze met genoegen is toegevoegd.
Jan Bol gooide er in zijn partij tegen Ben weer eens een ouwerwetse Budapester tegenaan. De opening behandelde Ben naar behoren, maar niet lang daarna slopen enige onnauwkeurigheidjes in zijn spel die naar ik vermoed geweten kunnen worden aan een gebrek aan ervaring. Jan profiteerde op uiterst efficiënte wijze door zijn paarden de vrije teugel te geven waarmee de de witte koning werd overlopen.
Bert viel met zijn gat in de boter omdat zijn tegenstander Jan vd Berg een positioneel gewonnen stelling mishandelde. Ik heb geen toeschouwer waargenomen die het niet hoofdschuddend heeft aangezien.
Ti handhaaft zich in de top van het klassement door Sjouke te verslaan. Deze partij oogde redelijk evenwichtig maar kenterde toen Ti actief ging spelen waar Sjouke meer consoliderend te werk ging.
Het niemendalletje dat Free en Joop zich permitteerden verdient niet meer aandacht dan het vermelden van de uitslag. Remise.
Tot slot wist Joost me het leven niet bijzonder zuur te maken. Onderweg pikte ik 3 pionnen mee en toen er tegen de tijdcontrole een kwaliteit bij kwam hield Joost het voor gezien.
De indeling van de 5de ronde is al bekend en hierin staat o.a. een ontmoeting te wachten tussen 2 spelers die nog immer op een score van 100% mogen wijzen.

De interne competitie 30/9

3/10 UPDATE: De indeling van de aanstaande clubavond is gewijzigd.
Ben heb ik een geschatte rating gegeven omdat ik tot het inzicht ben gekomen dat dat meer recht doet aan zowel zijn prestaties als die zijn tegenstanders. Free zal zich daar ongetwijfeld in kunnen vinden.

Oostermoer wint overtuigend van Middelstum. 28/9

De openingsronde van het seizoen 2010-11 verliep enigszins telerstellend. Niet de nederlaag op zich maar wel de grote uitslag.
De tegenstander Oostermoer uit Zuidlaren die door de versterkte degradatie afdaalde naar onze klasse.
Harry en Frits begonnen zoals gewoon gedegen. Harry de siciliaan en Frits met zijn loper op f4. Lange tijd stond Harry mi gelijk en Frits iets beter. Echter in de eindfase van de partijen ging het op beide borden fout.
Freddie speelde een trash opening waarin geen plaats was voor een rochade. Zijn toren stond leuk opgesloten op h6 en speelde totaal geen rol. Toch wist Freddie miraculeus zijn rentree in het 1e team af te sluiten met een welverdiende remise, en dat met een gemankeerde toren!
Jan Mark werd door een jeugdig talent op regelmatige wijze afgeserveerd.
Ti speelde een koningsindier. Echter ipv dat zij aanviel over haar koningsvleugel deed haar tegenstander dat. Een nul was daar.
Bert verloor na 10 zetten een stuk doordat hij een combinatie niet goed voorbereidde en kon opgeven.
Sjouke streed met grote inzet, maar moest er uiteindelijk af.
En dan Gerry op het 6e bord. In een franse opening met de doorschuifvariant ontspon zich een taai gevecht waarin Gerry eerst beter stond en daarna minder. Na een remiseaanbod wat door zijn tegenstander werd geweigerd was het voor Gerry de dood of de gladiolen. Het werden de gladiolen!!
Eindstand 1½ - 6½. (Joop)

Het programma van de Middelstummer teams in de NOSBO. 27/9

De indeling van Middelstum 2 is inmiddels ook officieel.

De interne competitie. 21/9

De derde ronde leverde 5 keer winst op voor zwart. Ben wist als enige witspeler te winnen en dat ging hard ook. Na 17 zetten was het al gedaan met Sjouke G die na afloop terecht betreurde niet gerocheerd te hebben. Maar dat was niet het enige dat mankeerde aan zijn aanpak, want van samenhang tussen zijn stukken was nauwelijks sprake en voorts was hij behept met een pionnenstructuur die verschillende zwaktes toonde. Het zal niemand verbazen dat wit hierdoor nogal wat mogelijkheden kreeg om de beslissende klap uit te delen en gelukkig voor Sjouke koos Ben met een mataanval voor de meest genadige.
In een weinig onderhoudende partij schoof Jan Mark Sjouke de V langzaam maar zeker van het bord. Sjouke staat nog droog, maar heeft wel een relatief zwaar programma achter de rug.
De partij tussen Jan vd B en Ti verschafte meer kijkgenot. Beide dreigden op zeker moment met een paardvork die een kwaliteit zou opleveren. Ti prikte net iets gevatter dan Jan, maar daarmee was ze er nog lang niet. Nadat het materiaal uitgedund was, wist Jan wist met paard en toren achter de linies van Ti te komen waarbij ook een tot de zesde rij opgerukte vrijpion bijdroeg aan zowel mat- als promotiedreiging. De koning van Ti moest die gevaren in zijn eentje zien te bezweren omdat de zwarte dame elders vertoefde. Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat hier kansen voor Jan lagen die hij in opkomende tijdnood onbenut heeft gelaten waarna de partij als een nachtkaars doofde, Jan met lege handen achterlatend. Ik zou graag de stelling nog eens willen zien waarin Jan Ta7 speelde en hoop dat Ti zich daarmee aangesproken voelt.
Free speelde verrassend agressief tegen Harry en dwong hem tot nauwkeurig spel. Die klus klaarde de titelhouder zonder mankeren en liet vervolgens zijn centrumpion opmarcheren. Gedesillusioneerd gaf Free op; hij moet het doen met de complimenten voor een sterke partij.
In de vierde partij die Bert en ik tegen elkaar speelden trok ik de onderlinge score gelijk. Daarnaast stemde ook mijn spel tot tevredenheid. De dreiging die van een op promotie staande pion uitging bleek royaal genoeg voor de winst. Bert wist er nog wel een gehaaide truc in te vlechten maar die bleef gelukkig niet onopgemerkt.
Joost schoof een uur later dan gebruikelijk aan voor zijn partij tegen Frits. Het werd een compromisloos duel die mij aan een pittbullgevecht deed denken. Tijdens dit gevecht meende ik even dat Joost voor een daverende verrassing zou gaan zorgen, maar uit de analyse -voorzover ik die heb meegekregen, bleek dat Frits de zaak toch wel onder controle had en nu met de perfecte score na 3 ronden alleen aan de leiding gaat.

28 september staat het eerste team thuis een duel tegen Oostermoer te wachten. Of dit betekent dat de interne in zijn geheel stilligt is nog niet bekend want daarover gaat de competiteleider zijn ongetwijfeld als een kokosnoot getinte hoofd nog buigen. Support is in elk geval welkom, temeer daar we zeker niet als favoriet van start gaan.

De interne competitie 14/9

Deze tweede ronde heeft geen uitslagen opgeleverd waarbij de bookies van hun stoel vielen.
In het vroege middenspel zette Frits een aanval in op de kort gerocheerde koning van Jan vd B. Met enig kunst en vliegwerk kon Jan deze aanval afslaan, maar Frits hield er wel ruimtevoordeel en anderszins prettig spel aan over. De finale heb ik gemist, maar voorzover ik het gevolgd heb lijkt het me niet al te gewaagd om van een regelmatige overwinning te spreken.
Die typering mag zeker gelden voor het treffen tussen Jan Mark en Free. De zwartspeler verdedigde zich met de leeuw, maar die werd met dwingende hand getemd door JM waarmee hij zich niet alleen qua resultaat revancheerde voor zijn niet bijster indrukwekkende spel uit de eerste ronde.
Een treffen tussen aanvallend ingestelde spelers als Ti en Jan Bol wekt op voorhand grootse verwachtingen. Hoewel de partij er zeker mocht zijn; spectaculair werd ze niet. De opening ging duidelijk naar Ti en in klinkende munt leverde haar dat een pion op. In die fase dacht ik dat ze zou gaan winnen en dat dacht ze zelf ook. Ze vertrouwde me toe dat die gedachte vervolgens een verlammende invloed op haar spel legde. Hoe het ook zij: Jan wist de schade te herstellen en de remise die dat opleverde deed recht aan beider inspanningen.
Joost maakte zich het leven moeilijk omdat hij in zijn aanvalsdrift vergat zijn koning via de korte rochade in relatieve veiligheid te brengen. Ben greep het initiatief en hield de naald tot het eind in de groef.
Bert oogde opvallend gemotiveerd in een partij die zich aanvankelijk ontwikkelde als een soort betonschaak maar hij kreeg wel het initiatief in het spel tegen Sjouke G. Voor mij als stuurman aan wal (en waarschijnlijk voor Sjouke ook), leek dat initiatief gezien het type spel niet zoveel te betekenen te hebben, maar Bert schatte dat vast en zeker beter in want hij sloeg tot tweemaal toe een remiseaanbod af. Daarvan heeft hij geen spijt gekregen want  hij voert nu samen met Frits na 2 ronden de ranglijst aan.
In mijn openingspartij van dit seizoen nam Sjouke de V. plaats tegenover mij. Hij opende tot mijn verrassing met 1. e4. Na uren zwoegen won ik dan toch, maar tevreden terugkijken op de manier waarop was er niet bij. Sjouke kwalificeerde die manier, zoals je dat van een gentleman verwacht, als ´voorzichtig´, waarbij ikzelf aan de betekenis van het woord ´labbekakkerig´ dacht. Ik verwierf alras het loperpaar alsmede prettig spel, maar kwam daarmee niet tot constructieve daden of het zou het consolideren van deze voordeeltjes tot en met de beslissende fase geweest moeten zijn. Hierin bleek het loperpaar en een inmiddels verworven pluspion inderdaad superieur te zijn aan het paardenpaar, maar mijn gebrek aan daadkracht mondde in deze partij uit in een soort zakelijk schaak waarop de schoonheid van het spel zich te barsten liep. Maar dát ben ik morgen wel weer vergeten.

De interne competitie 7/9

De openingsavond van de interne competitie werd opgeluisterd door beschuit met blauwwitte muisjes van Joost (hoera voor Marien!) en Prosecco uit een magnumknaller van Frits (hiephiep voor Freerk!). Dat dat naar meer smaakte, bleek uit de rest van de avond met veel zinderende partijen en een heuse dramatische apotheose.
Uw verslaggever kreeg te maken met een Schotse opening van Sjouke Gerbens, met een loper op c5 en een dame op f6 ontstond een spannende partij waarbij een doorgeschoven zwarte pion zorgde voor stukwinst. Na het omzeilen van enkele lastige tegendreigingen kon zwart het punt incasseren.
Joop zag op het aanpalende bord zijn zwarte damevleugel al gauw opgerold worden door Frits, het inruilen van een dame voor twee torens was niet voldoende om de partij te redden. Een mooie vrijpion op e7 besliste de partij voor wit en Joop kon zich gaan voorbereiden op zijn vakantie.
Ben moest in zijn eerste officiële wedstrijd een Leeuw met Philidortrekjes van Free trotseren; ingeleid door een licht incorrecte paardmanoeuvre naar f2 kreeg Free een prachtige aanvalstelling met scherpe matdreigingen over de a7-g1 diagonaal en de h-lijn. Een mooie overwinning werd zijn deel! UPDATE: Deze partij staat online 10/9
Bert kwam in zijn derde Scandinavische partij tegen Jan Mark tot zijn eerste overwinning. Aanvankelijk hield zijn ietwat krakkemikkige zwarte stelling weinig beloftes in, maar na enkele onnauwkeurige zetten van wit kwam zwart terug met twee sterke torens en een loper op h6. Toen stukverlies dreigde gaf Jan Mark op. Deze partij staat online.
Ondertussen had Sjouke de Vries zich in een Aljechinpartij tegen Ti ontworsteld aan zijn eigen ongelukkige openingsspel. In een pionneneindspel met één paard elk leken de remisegrenzen weer binnen bereik, maar toen Ti een bres sloeg in de witte pionnenformatie op de damevleugel stortte Sjoukes stelling definitief in elkaar. Punt voor Ti.
Joost verzorgde niet alleen het voorgerecht van de avond, maar ook het grand dessert. In zijn onnavolgbare aanvalsstijl leidde hij met de witte stukken Jan van den Berg urenlang langs diepe afgronden en ravijnen. Bij vrijwel iedere zet verwachtten de omstanders de genadeklap voor zwart, echter in het zicht van de overwinningsroes was een kleine onnauwkeurigheid voldoende om zwart aan een tegenaanval te helpen. Wat daarna rond middernacht nog voor wederzijdse matdreigingen op het bord kwam, grenst aan het ongelofelijke. Rest hier slechts te vertellen dat Joost de partij verloor, de haren uit zijn hoofd rukte en riep: ?Wat is dit toch een wreed spel!?, waarna hij zich door de gelijknamige uitbater van het etablissement een whisky liet inschenken. Aangezien Jan vd B. op het nippertje niet hoefde te bedanken als lid werd het voor ondergetekende toch nog een vredige terugtocht door het regenachtige Groninger land. (Jan Bol)

Tot slot een dankwoord van Frits:
Namens Jeannette en Freerk hartelijk bedankt voor de prachtige cd met boek vol slaapliedjes die wij van jullie mochten ontvangen. De cd is zeer slaapverwekkend! (Frits)

Het Suyderooghtournooi 1/9

suyderoogh
Aangezien mijn boot met mijn hele hebben en houwen in het dok staat is het vrij lastig om deze website te updaten, maar na enig gepruts lijkt het dan toch te gaan lukken en..... we zijn weer begonnen!
Afgelopen zaterdag luidde het Suyderooghtournooi zoals inmiddels te doen gebruikelijk, want voor de zesde keer alweer, het nieuwe seizoen in. Na een hectische broederstrijd trok de clubkampioen aan het langste eind. Hij had in de voorlaatste ronde zijn eerste halfje laten liggen tegen mij, terwijl grote broer Gerry bij het ingaan van de laatste ronde zonder puntverlies was gebleven. Harry won vrij vlot in de laatste ronde en mocht daarna toezien hoe new coming man Ben, Gerry van een poedel voorzag. Schaken kan wreed zijn! Harry heeft dus de Ome Loeks wisselbokaal overgenomen van ondergetekende en het is even slikken bij de aanblik van mijn zo ontmantelde schoorsteenmantel, maar het genoegen van weer een dagje Suyderoogh is me dat meer dan waard! De tuin wordt met het jaar mooier en we werden weer bijzonder innemend en gastvrij ontvangen door Elly en Jan die er genoegen in lijken te scheppen om hun gasten in de watten te leggen zoals ook de spreekstalmeester van sc.Middelstum na afloop -zij het in andere bewoordingen- betoogde.
7 september klinkt het startschot voor de interne competitie die een recordaantal van 14! deelnemers telt. De competitieopzet is nog niet definitief, zeker is wel dat er sprake blijft van een voorronde waarin iedereen tegen elkaar speelt. Hierna kunnen bijvoorbeeld en indien mogelijk enige ronden zwitsers volgen. Lukt dat, dan worden de deelnemers niet langer verdeeld over verschillende groepen. Binnen afzienbare tijd meer hierover.

Het programma van de Middelstummer teams in de NOSBO. 1/8

Klik hier voor de indeling die onder voorbehoud is vrijgegeven.

De KNSB ratinglijst van 1 augustus 2010 1/8

koning
Op deze lijst zijn ook de resultaten van de interne competitie van Sc.Middelstum van afgelopen seizoen verwerkt. In het vergelijk hieronder boekt Jan v/d B de grootste winst en pleegt Sjouke G een kleine paleisrevolutie door zowaar over Joop heen te wippen.
Onder het tabblad KNSB rating is de complete lijst in te zien.


 
 P Naam     1 augustus 2009   saldo  1 augustus 2010
 1 Harry Wubs     1970     - 85    1885
 2 Fred Steggink    1674     + 89    1763
 3 Frits Brandsma   1667     + 77    1744
 4 Jan Bol       1712     +  6    1718
 5 Jan Mark Hof    1721     - 40    1681
 6 Ti de Jong     1715     - 75    1640
 7 Bert Koster     1595     - 23    1572
 8 Gerry Wubs     1612     - 41    1571
 9 Sjouke Gerbens   1452     + 37    1489
 10 Joop Naaijer    1571     - 93    1478
 11 Sjouke de Vries   1439     +  8    1447
 12 Fré Bekker     1406     -  3    1403
 13 Jan v/d Berg    1211     + 102    1313
 14 Joost van Melle   1296     - 66    1230
 
footer