Seizoen 2009 - 2010

De jaarvergadering 10/6

Loeks Bokaal Met uitzondering van onze gewaardeerde penningmeester en de niet minder gewaardeerde Joost waren alle leden van SC. Middelstum present bij de jaarvergadering die als altijd de feestelijke afsluiting van het seizoen vormt. Het eten was weer zeer smakelijk en de bediening bovengemiddeld charmant, waarmee ik me overigens nog ingetogen uitdruk.
Gastlid Ben Sloot heeft de knoop doorgehakt en komt de gelederen van SC. Middelstum definitief versterken. Van harte welkom en veel (speel)plezier!
Met betrekking tot de interne competitie van het komende seizoen werd door Joop het voorstel gelanceerd om na de voorronde een knock out systeem in te voeren in plaats van de groepsindeling waarvan de afgelopen seizoenen sprake was. Gebleken is dat er links en rechts behoefte bestaat om dit voorstel nader te bestuderen en daarom is het nog niet in stemming gebracht. Dit onderwerp zal vlak voor aanvang van het nieuwe seizoen opnieuw aan de orde komen.
De recente clubgeschiedenis heeft geleerd dat Suyderoogh een inspirerende plaats is om spijkers met koppen te slaan en gelukkig bieden Elly en Jan ons ook dit jaar weer die gelegenheid. Het Suyderoogh tournooi krijgt dit jaar bovendien een officiëel tintje, want behalve de eer staat er niets minder op het spel dan de Loeks Bokaal die de snelsschaakkampioen een jaar lang een prominent plaatsje mag geven.
Daarnaast zal de clubkampioen officiëel gefêteerd worden met zijn derde titel op rij en mag hij de Beker der Kampioenen voor de tiende maal in ontvangst nemen.
De redactie van schaakclubmiddelstum.nl gaat met reces, wenst u een mooie zomer en ziet u gaarne ergens in augustus terug.

Het slot van de interne competitie. 1/6

Door de laatste partij van dit seizoen te winnen van Free, heeft Frits definitief beslag gelegd op de eerste plaats in de B groep.
De competitie samenvattend is daar natuurlijk het kampioenschap van Harry, die de titel uiteindelijk toch weer met een straatlengte voorsprong en ongeslagen, prolongeerde. De concurrentie moet maar moed putten uit het feit dat hij daar later zeker van was dan vorig jaar. Qua resultaat vindt Jan Mark het best zijn weg tegen Harry. Hij was met 2 remises verantwoordelijk voor de helft van de verliespunten waar Harry tegenop liep.
Maar de grootste verrassing was wat mij betreft toch wel de plaats die Sjouke zich verwierf voor de A groep.
Het is mooi dat alle partijen gespeeld zijn. Wit en zwart houden elkaar in evenwicht en met een remisepercentage van nog geen 15% mag er van een competitie worden gesproken waarin het niet aan strijdlust ontbroken heeft:
Gemiddelde rating: 1585
Totaal gespeelde partijen: 96
Witte overwinningen: 41 (42,7%)
Remises: 14 (14,6%)
Zwarte overwinningen: 41 (42,7%)
Andere resultaten: 0 (0,0%)

De interne competitie. 25/5

Marco vd Berg Op één partij na heeft de interne competitie haar beslag gekregen. Ti en Jan Mark toonden zich na de inleidende beschietingen plotseling vrijgevig in hun partijen tegen respectievelijk Harry en mijzelf. Deze vrijgevigheid werd in dank werd aanvaard en daar mag ik het verder wel bij laten want de spreekwoordelijke mantel past beter dan een vergrootglas nu de kaarten in deze laatste ronde toch al goeddeels geschud waren.
Frits toonde zich tegen Jan vd Berg ook vrijgevig maar hij kon zich herstellen zodat een verrassing uitbleef. In het vroege middenspel vergaloppeerde* Frits zich en dat kostte hem een stuk, maar hij verkreeg daarmee wel enige compensatie in de vorm van een pion en actief spel. Bij een goede verdediging zou die compensatie ongetwijfeld onvoldoende zijn geweest, maar toen een tweede pion viel zag ik de bui voor Jan al hangen. Desondanks heeft Jan felicitaties in ontvangst mogen nemen al betrof het dan voor een andere tak van sport: zijn zoon Marco werd deze avond landskampioen basketbal als coach van het Groninger GasTerra Flames in een kolkende Martiniplaza.
Dat mag ook compensatie heten!
Ben en Joop speelden vriendschappelijk en gezien het verloop van deze partij hield ik met geen ander resultaat rekening dan remise. Het commentaar van Ben: "de facto winst, de jure remise", duidt er ook op dat Joop het weer heeft weten te verklooien.
1 juni spelen Frits en Free hun laatste partij en 10 juni neemt de secretaris generaal de voorzittershamer weer ter hand in een bij voorbaat tot mislukken gedoemde poging om de jaarvergadering ordentelijk te laten verlopen.

* Het blijkt dat ik het motief achter het stukverlies van Frits in zijn partij tegen Jan niet begrepen heb, want Frits mailde nogal tevreden zijn geweest over zijn positionele stukoffer! Compensatie is ook al 'in the eyes of the beholder' en hangt nauw samen met het plan dat iemand heeft. Ik zag dat niet zo maar Frits kan me wellicht overtuigen wanneer hij zijn motivatie en plan in een analyse van dat partijmoment nader wil verwoorden.

De interne competitie. 18/5

De helft van de vier partijen die deze avond op het programma stonden waren al beslist ruim voordat de straatlantaarns in Middelstum ontstoken werden.
Jan Bol en ik wisten de ware motivatie niet op te brengen en hielden het na een potje zomeravondschaak al na 18 zetten voor gezien nadat de dames waren geruild.
Free was ook al niet bij de les maar hij moest dat met een nederlaag bekopen. Hij schonk Bert zonder waarneembare noodzaak, behalve een kwaliteit, een stevig initiatief.
In zijn partij tegen Joop stond de dame van Joost langdurig ingesloten. Toen zijn dame eindelijk weer mee mocht doen was het materieel evenwicht echter wel beslissend verstoord. Tijdens een vluchtige analyse op een voorgestelde zet van Jan Bol liet Joop zich nog wel even matzetten, maar dwingend was de combinatie niet en het maakte Joop´s lach er alleen maar breder op.
Sjouke en JM maakten er een echte partij van die langdurig gelijk opging. Vlak voor ik vertrok won JM een pion en de rest van de partij beschrijft hij zelf als volgt: "Sjouke probeerde in het laatste uur nog via een matdreiging te ontsnappen, maar via een aantal schaakjes en dameruil was een pionnen-meerderheid toch beslissend."
Ti en Ben speelden vriendschappelijk waarbij ze beide beurtelings zicht op winst hadden. In deze stoelendans verbeurde Ti als laatste een zeker ogend punt.
Volgende week is de laatste ronde hoewel verschillende deelnemers vandaag reeds hun laatste interne partij van het seizoen speelden. De competitieleider breekt zich intussen het hoofd om een geschikte datum voor de jaarvergadering te vinden. Over de uitkomst van dit gepuzzel zullen betrokkenen zeer binnenkort geinformeerd worden.
Aan "Middelstum Schaak" is mijn partij uit de 6de ronde van het weekendtournooi van sc. Groningen -tegen Gerard de Wit en voorzien van commentaar-, toegevoegd.

Harry Wubs voor de tiende maal kampioen van Schaakclub Middelstum. 11/5

10 maal kampioen van Middelstum Eindelijk zou het gebeuren. Joost opende sterk met een koningsgambiet en kwam fraai te staan tegen Jan vd B. Slechts 2 zetten was hij verwijderd van damewinst. Ik had de indruk dat Joost dat wel zag. Hij wilde eerst wat anders doen. Een paar momenten later stond hij een toren achter en kon hij opgeven. Deze partij had hij kunnen en moeten winnen. Jammer, jammer. Ti en Sjouke zetten een siciliaan op het bord, waarin Sjouke met een kalashnikov zijn eigen koningsstelling om zeep bracht en verloor. Hij kon zich evenals Joost troosten dat het maar een spelletje was!!
Onze kersverse kampioen Harry werd opgewacht door een beeldschone Olga (vrij naar Harry Steggink) van Jan Bol Hij communiceerde uitstekend en won geheel in zijn eigen stijl en werd daarmee officieel de clubkampioen van het seizoen 2009-2010. Gefeliciteerd namens allen.
En last but not least speelde ik koningsindisch tegen Bert. Hij had deze opening voorbereid voor deze avond. Echter niet verder dan 5 zetten, naar hij zei. Het was merkbaar en werd geconfronteerd met een dubbel hippisch probleem die hij niet kon oplossen, derhalve een nul. (Joop)

Ook de redactie hecht er aan om Harry via deze weg met dit toch weer overtuigend behaalde kampioenschap te feliciteren!

Het speelschema van de interne competitie. 3/5

De eerder gepubliceerde indeling is gewijzigd. Met uitzondering van de partij tussen Free en Frits zijn alle resterende partijen nu van een datum voorzien.

De KNSB ratinglijst van 1 mei 2010. 1/5

Frits zet zijn herstel voort en met zijn opmars klimt hij naar de tweede plaats. Grosso modo levert Middelstum iets in. Bekijk hier de details. De resultaten van de interne competitie worden ter verwerking voor de ratinglijst van 1 augustus aangeboden.

De interne competitie. 27/4

De strijd om het kampioenschap is na de winst van Harry tegen mij wel zo goed als gestreden. Jan Bol heeft als laatste nog een theoretisch kansje, maar veel hoop zal hij niet koesteren.
In een Wolga gambiet kon ik met wit spelend Harry het vuur na aan de schenen te leggen maar faalde in de afwerking. Het positionele spel op de damevleugel maakte halverwege de partij plaats voor tactisch spel op de koningsvleugel. Schaaktechnisch gesproken is het een rijke partij geweest waarbij veel elementen die het spel zo boeiend maken aan bod zijn gekomen. (Deze partij staat met mijn commentaar online.)
Natuurlijk weet ik dat Harry op zijn best is wanneer de partij in de beslissende fase is beland. Hij blijft altijd rustig, zelfs als het bord vlam heeft gevat. Hij weet met die benijdenswaardige eigenschap nogal eens het verschil te maken en doet me daarin denken aan een koele kikker als Björn Borg.
In mijn voorbereiding op de partij had ik me dan ook voorgenomen om zo vlak voor de 40ste zet nog lekker in de tijd te zitten, maar dat voornemen strandde in goede bedoelingen.
Op de 36ste zet miste ik een mat in 4, maar het zou nogal pretentieus zijn om me dat te verwijten want zonder tijdnood was dat ook al lastig genoeg om te vinden. En daarmee heb ik de partij ook niet uit handen gegeven. Wel reken ik me aan dat ik daarna niet koos voor een van de andere winstwegen maar uitgerekend een doodlopende steegje inholde. De tol die ik daarvoor betaalde was hoog want bij winst was ik langszij gekomen. Jammer voor de spanning in de competitie en natuurlijk in het bijzonder voor mijzelf.
Na 3 nederlagen op rij won Ti weer eens. Deze partij ging lang gelijk op, maar helaas voor JM niet lang genoeg.
Jan Bol revancheerde zich voor zijn nederlaag tegen Sjouke uit de voorronde. Alleen op de opening kon Sjouke tevreden terugzien.
In groep B blijft de spanning aan kop er in. Hier deelden Frits en Bert het punt. Een terechte uitslag zo oordeelde Bert, en daaraan doet een begrip als plusremise niet noodzakelijkerwijs afbreuk.
Frits mailde mij over deze partij het volgende: "Wat betreft de partij van Bert en mij heb ik nog wat nadere inzichten gekregen. Gisteren dachten we inderdaad dat de partij remise was of beter voor Bert stond, maar volgens Fritz stond ik -nog steeds- gewonnen en wie ben ik om het daar niet mee eens te zijn. Niet gezien in de drie minuten die nog restten. Leerzame partij in ieder geval. Moet me maar eens wat meer in het eindspel verdiepen."
Joop die deze competitie meer glazen omgooit dan potten breekt op het schaakbord, versloeg Jan vd Berg. Joop trof het maar mooi dat Jan zich van de Van Geet opening bediende, want daarvan heeft hij geen hoge pet op.
Joost betaalde weer eens de prijs voor zijn impulsiviteit in zijn partij tegen Free. Hij moest de dekking van een paard opgeven toen zijn dame in het centrum werd aangevallen.
11 mei staat de voorlaatste ronde op het programma en de indeling is reeds bekend.

De interne competitie. 20/4

De enige partij die deze clubavond op het programma stond was de trouwpartij van Jeanette en Frits en natuurlijk namen er veel sc. Middelstummers deel aan de feestelijkheden. De schoonheidsprijs is door een deskundige jury toegekend aan Jeanette en over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Ook via deze weg wensen wij beiden veel liefde en voorspoed.

27 april wordt de interne competitie hervat en de indelingen daarvan zijn op de volgende pagina te vinden.
In beide groepen staat de confrontatie tussen de nummers een en twee op het dagmenu. Het belooft een enerverend avondje te worden....

Versterkte degradatie slaat in alle hevigheid toe. 17/4

Uit de KNSB zijn naast Haren 2 ook Groningen 3 en ESG gedegradeerd. Binnen de NOSBO competitie heeft dit voor Het Kasteel de zwaarste gevolgen; zowel het eerste als het tweede team zijn gedegradeerd en beide teams zou dat lot bespaard zijn gebleven wanneer er slechts twee NOSBO teams uit de KNSB gedegradeerd zouden zijn..... Dat is erg sneu, temeer gezien het feit dat beide teams de competitie afsloten met een positieve TPR.
De partij van Free die de eer van Middelstum 2 redde in de wedstrijd tegen HSP 2 staat met diens commentaar online.

Vals slotakkoord in symphonie van Middelstum 2. 15/4

HSP 2 - Middelstum 2 5½ - ½. Een uitslag als deze verdraagt geen bespiegelingen die beginnen met een woord als "als". Middelstum 2 heeft dan ook geen enkele moeite om HSP 2 onomwonden en dus van harte met het kampioenschap te feliciteren.
Het sterkste team heeft de titel gepakt en HSP 2 maakt naar ik begreep ook gebruik van het promotierecht waarvoor Middelstum waarschijnlijk zou hebben moeten bedanken. Ik hoop hier trouwens niet mee te suggereren dat dat een rol in de wedstrijd heeft gespeeld, want daar hou ik me verre van zoals de oplettende lezer uit mijn openingszin begrepen heeft.
Van de verliespartijen kan gesteld worden dat ze weinig subtiel uit handen werden gegeven. Voorbeelden daarvan zijn het aanbieden van een stuk, het "en prise" laten staan van een dame of het toestaan van een paardvork op een gepende koning die de dame kost. Maar als excuus mag dat in de verste verte niet gelden, want dat zijn niet meer dan alledaagse beslissingen in NOSBO partijen.
De enige die het flakkerende kaarsje van Middelstum 2 een beetje uit de wind heeft weten te houden was Free aan twee, hij redde de eer tegen 250 punten meer. Hij verdient een gedicht.
Helaas moeten we concluderen dat de "wetenschappelijk verantwoorde" tactische opstelling waartoe onze teamleider zich heeft laten verleiden niet het gewenste effect heeft gesorteeerd, maar hoogstwaarschijnlijk hielp er toch geen moedertje lief aan, dus het zij hem vergeven. En het is toch maar mooi geen 6 - 0 geworden. Middelstum 2 beseft dat ze voorlopig niks te zoeken heeft in de eerste klasse en zo er al sprake is van teleurstelling, maakt dit gemakkelijk plaats voor tevredenheid over de prestaties van afgelopen seizoen als gevolg waarvan een zekere degradatiekandidaat zich in een kampioenswedstrijd mocht meten.
Sc. Oostermoer heeft de gezamenlijke slotronde perfect georganiseerd waarvoor vanuit Middelstum dank.
Het was een mooi seizoen en dat was het.

Middelstum handhaaft zich in de eerste klasse. 13/4

ontknopingStaunton 2 - Middelstum 5 - 3. Via een remise in de langstdurende partij van deze avond wist Middelstum zich veilig omdat Groningen 6 daarmee niet over Middelstum wipte. Deze remise viel aan het tweede bord in de wedstrijd tussen Assen 2 en Groningen 6 bij een stand van 4-3. Bij winst voor de speler van Groningen 6 zou Middelstum als achtste zijn geëindigd, waarmee voor Middelstum het bange afwachten zou zijn begonnen. Lang zou dit ongemakkelijke gevoel overigens niet geduurd hebben, want thuisgekomen werd al snel duidelijk dat Het Kasteel 2 in klasse 1B op 5 matchpunten en 28 bordpunten was blijven steken. Groningen blijft daar 1½ bordpunt boven en weet zich dus ook verzekerd van een nieuw entreebewijs voor de eerste klasse. Het Kasteel 2 moet als slechtste achtste nu dus maar hopen dat de in de KNSB uitkomende teams uit de NOSBO regio a.s. zaterdag zodanig resultaat boeken dat de versterkte degradatie niet in alle hevigheid toeslaat. De ontknoping laat dus nog even op zich wachten.
Terugkijkend mag Middelstum van geluk spreken dat de magere score van 5 uit 9 voldoende is gebleken. In vele andere edities zou dat onvoldoende zijn geweest. Tel daar de versterkte degradatie bij op en we mogen onze knopen tellen. De drie punten die Middelstum scoorde in de wedstrijd tegen Staunton 2 werden binnengehaald via winstpartijen van Ti en Frits. Harry en Jan Mark voegden daar ieder een halfje aan toe. Het is mooi dat Middelstum aan degradatie ontsnapt is, maar dat feit mag de matige prestaties van het eerste team dit seizoen niet verdoezelen. De enige die zich -bovendien nadrukkelijk- aan de malaise heeft weten te onttrekken is Frits die met 5½ uit 8 zonder concurrentie topscorer is geworden. De 4 verzilverde invalbeurten van de altijd bescheiden webmaster mogen in dit verband ook wel vermeld worden. Voor de rest voldeden sommige spelers niet geheel aan de verwachtingen, terwijl voor anderen die beschrijving zelfs nog te rooskleurig is. Het moet zonder twijfel beter kunnen en met een schone lei zal Middelstum dat in het nieuwe seizoen proberen te bewerkstelligen. Maar wel weer mooi in de eerste klasse!

HSP 2 zwaar favoriet in kampioenswedstrijd tegen Middelstum 2. 10/4

Aan de vooravond van dit seizoen werd het team van Middelstum 2 -niet in het minst door de spelers zelf-, gezien als een serieuze degradatiekandidaat. Deze sombere verwachting heeft gelukkig niet lang stand gehouden want de eerste vijf wedstrijden werden gewonnen.
Vrouwe Fortuna koos af en toe nadrukkelijk de kant van Middelstum 2, waarvoor ik niet mag verzuimen haar net zo nadrukkelijk mijn dank uit te spreken en met de hoop dat zij dat nog eenmaal doet.
Deze even onverwachte als welkome reeks overwinningen heeft er toe geleid dat Middelstum 2 in de slotronde tegen HSP 2 om het kampioenschap in 2B mag spelen. HSP 2 heeft genoeg aan een gelijkspel want behalve een karrevracht bordpunten hebben zij ook een matchpunt meer. Dit is echter niet de enige reden waarom HSP 2 als torenhoge favoriet moet worden beschouwd: het gemiddelde ratingverschil waarmee HSP 2 dit seizoen ten opzichte van Middelstum 2 aantrad bedraagt liefst 150 Elopunten.
Het programma Winstand van Jan Schut geeft Middelstum 2 bij deze ratingverhouding slechts 8% om te winnen. Het koesteren van illusies is er dus wel heel snel te veel aan want het bord is immers ook al niet rond.
De spelers van het tweede gaan vooral genieten van de eer die hen met deze kampioenswedstrijd ten deel valt en persoonlijk verheug ik me al op een ongetwijfeld prettig weerzien met een oud teamgenoot (Unitas 5), die sinds begin dit seizoen de gelederen van HSP 2 versterkt.
Donderdag 15 april, Zernike College; Julianalaan 78 Zuidlaren, 050-4091541

Versterkte degradatie? 8/4

Volgende week spelen zowel het eerste als het tweede team de laatste wedstrijd van het seizoen. Voor beide teams zijn het nog immer zeer belangrijke wedstrijden. Het is mogelijk dat de vrij stevige achtste plaats die Middelstum 1 op dit moment inneemt, onvoldoende kan blijken te zijn wanneer het fenomeen van de versterkte degradatie in alle hevigheid toeslaat. De volgende KNSB wedstrijden zijn bepalend voor de mate waarin de versterkte degradatie optreedt:
In klasse 3A van de KNSB vechten Groningen 3 en Schaakwoude om lijfsbehoud. Een prikkelend gegeven is het feit dat Groningen 3 in de laatste ronde tegen Talentteam GrUNn/Unitas 3 speelt.
Schaakwoude treft Haren 2, dat al gedegradeerd is. Groningen 3 en naar ik mag aannemen elke bij de NOSBO aangesloten vereninging, zal hopen dat Haren 2 resultaat boekt tegen de Friezen uit Damwoude.
In 3B verkeert ESG in zwaar weer en zal de laatste wedstrijd van mededegradatiekandidaat Pallas moeten winnen willen zij niet degraderen en daarmee medeverantwoordelijk zijn voor de versterkte degradatie. Deze wedstrijden worden zaterdag 17 april gespeeld. Het is niet ondenkbaar dat Middelstum 1 dan pas zeker weet of het klassebehoud veilig heeft gesteld.
Mijn eerder uitgesproken optimisme vlak na de overwinning op mededegradatiekandidaat Roden 2 is intussen wel ietwat getemperd en het kan wel eens serieuze zaak zijn dat Middelstum maar weer eens daadwerkelijk bewijst sterk in degradatiewedstrijden  te zijn. Dinsdag 13 april is de gezamenlijke laatste ronde waarin niemand minder dan Staunton 2 de tegenstander zal zijn. Kantine GDSW; Peizerweg 128 Groningen, 050-5294289
Voor meer informatie die van invloed is op de degradatieregeling, zoals bijvoorbeeld de stand in klasse 1B, verwijs ik graag naar de NOSBO-site.
Middelstum 2 heeft zich een heel wat benijdenswaardiger uitgangspositie verworven. Zij mag 15 april tegen HSP 2 een heuse kampioenswedstrijd spelen! Binnenkort op dit adres een voorbeschouwing op dat duel.

De interne competitie. 6/4

Herbij wat eenvoudige indrukken van de gespeelde partijen: Frits met wit tegen Joop, wist met ragfijne combinaties eerst een pion te veroveren; Joop hield langdurig en manmoedig stand, maar moest ten lange leste zijn vlag strijken toen een batterij witte stukken op de een na onderste rij op bezoek kwam met boze bedoelingen.
Joost kwam met wit tegen Bert goed uit de opening en hield geruime tijd druk op de zwarte stelling. Aan het eind van de partij verloor Joost materiaal. Hoe weet ik niet, teveel risico misschien? en moest opgeven.
Jan Bol met tegen Ti met zwart, de Aljechin verdediging dus. Ze kwam gedrongen te staan, wist zich te herstellen, maar dat ging wel ten koste van drie pionnen. Verlies dus.
Harry tegen Jan Mark: een langdurig gelijkopgaande strijd met remise als resultaat.
Sjouke kwam met zwart tegen Freddie niet zo goed uit de opening. Hij verdedigde zich goed, maar verloor later materiaal en de partij. Zelf speelde ik met zwart Konings Indisch waarbij Free enigszins gedrongen kwam te staan. Hij forceerde de stelling wat en moest een stuk inleveren. Nadien moest ik nog hard werken om het punt binnen te halen. (Jan v/d B)

De interne competitie. 30/3

Uw verslaggever was al na 12 zetten klaar met Joop, die verrassend met een Reti opende. In die paar zetten had Joop kans gezien om twee stukken te verliezen waarna verder spelen geen zin meer had. Jammer voor de partij maar helaas. Joop had vermoedelijk al zijn kruit vorige week tegen Roden verschoten.
Hierna ging Argus eens kijken bij de overige borden. Frits tegen Joost was een Grunfeld waarbij wit actiever stond en later een kwal won. Na een uurtje bleek Joost echter ineens een Dame van Frits te hebben verschalkt! Even later gaf hij die even zo vrolijk weer terug zodat Frits uiteindelijk toch won.
Jan Mark speelde een twee paardenspel tegen Jan Bol, die zich van de Ulvestad variant bediende. Over Ulvestad is op youtube een mooi instructief schaakfilmpje te vinden! Jan stak er een pion in en kwam actiever te staan. Later won Jan Mark echter een tweede pion en bleef er van de mooie zwarte stelling steeds minder over. Uiteindelijk besloten de heren na een tactisch grapje van Jan tot remise.
Bert tegen Jan vd Berg werd een Franse opening. Jan had zijn avond niet en gaf na 19 zetten een loper weg op b3. Deze klap kwam hij niet meer te boven.
In de partij Ti tegen Freddie speelde Ti een vaag gambiet. Het verliep allemaal niet naar wens en haar witte koning werd over het halve bord gejaagd. Ze kreeg geen tijd om haar stukken te ontwikkelen. Freddie ging voor de mataanval en negeerde een eenvoudige mogelijkheid om een kwaliteit te winnen. Uiteindelijk mislukte zijn aanval echter en kon Ti enigszins terugkomen. In de analyse meende ze zelfs uitzicht te hebben gehad op minstens remise, maar dit kon de neutrale toeschouwer toch niet beamen. Na het verlies van een pion moest ze uiteindelijk toch de vlag strijken.
De laatste partij tussen Harry en Sjouke was de mooiste. Harry speelde een Benoni. Hoewel Sjouke hier waarschijnlijk de theorie niet van kende kwam hij met geweldig tegenspel met een zwarte Dame op h5 en een opgerukte f-pion . Harry kon eigenlijk alleen maar keepen. Na een grootscheepse ruil bleef er een eindspel over dat toch iets gunstiger was voor wit. Harry kreeg een opstomende pion op d5 met een toren erachter en een prachtig opgestelde loper op h4. Alles gericht op de promotie van de bewuste pion op d8. Sjouke zag het niet meer zitten en gaf op. Volgens Harry was dat iets te vroeg want er stonden ongelijke lopers op het bord en nog twee torens. Toch zou de pionnenmeerderheid van Harry uiteindelijk wel de doorslag gegeven hebben. Deze partij komt misschien op de site? (Argus)

Het mirakel van Middelstum: rivaal Roden nipt verslagen. 23/3

sc. Roden Joop bezorgt Middelstum de punten. Uw verslaggever hing bij Joost aan de bar op het beslissende ogenblik en heeft het dus slechts van horen zeggen, maar het mirakel van Middelstum voltrok zich op het bord van Joop. Joop was al snel een pion op g2 kwijtgeraakt –‘niet gezien’ was zijn commentaar- en stond een groot deel van de partij wat minder, hoewel hij op de hem eigen wijze ook tegenspel creëerde. Zo meende ik op een bepaald ogenblik een witte vrijpion op d6 te zien staan. In het eindspel had Joop twee pionnen minder, maar goede remisekansen. Toen hield Joop op met het noteren van zijn zetten en verplaatste zijn tegenstander al zijn aandacht van het bord naar het notatieformulier van Joop. ‘Je moet wel noteren’ was zijn verschillende keren herhaalde kreet. Daardoor zag hij niet dat hij zijn koning op dezelfde diagonaal als zijn loper zette. Joop zag het ook niet en miste de kans op loperwinst. Zijn tegenstander wees hem op deze gemiste kans en dat had hij beter niet kunnen doen, want even later diende zich dezelfde mogelijkheid weer aan. Ditmaal sloeg Joop toe. Ik zag Joop plotseling met een loper meer en ondanks tijdnood wist hij zijn pion te laten promoveren en de partij te winnen. Het werd daardoor 41/2-31/2, maar daar had het lange tijd niet naar uitgezien.
De Wubsen hadden te kampen met ongelijke lopers. Harry speelde een rustige remise, maar Gerry leek lange tijd beter te staan. Zijn tegenstander had op een bepaald ogenblik een toren op a1 en een paard op a2 staan en leek zo te kunnen worden opgeveegd, maar verzette zich taai en benutte de mogelijkheden van de ongelijke lopers optimaal: remise dus.
Jan Bol kreeg een draak tegen zich. Wit dus actief op de koningsvleugel en zwart op de damevleugel. Hoe het zo gekomen is, heb ik niet kunnen waarnemen, maar aan het eind offerde zwart een dame om onmiddellijk door een aftrekschaak de witte dame terug te winnen, waarna Jan tegen een overmacht aan zwarte stukken aankeek en opgaf. Zijn koning was van de damevleugel naar de koningsvleugel verdreven en dat moet de doorslag hebben gegeven.
Jan Mark leek even een pion te winnen, maar dat was gezichtsbedrog: hij moest hem onmiddellijk weer inleveren en toen werd tot remise besloten in een stelling met wederzijdse kansen.
Ti leek me gedrongen te staan, maar desgevraagd vertelde ze me dat het meeviel. Ik zag haar vervolgens inderdaad een initiatief op de koningsvleugel inzetten. Later in de partij zag ik haar een kwaliteit achter staan, maar ze had een geduchte vrijpion op de b-lijn. De witte koning marcheerde op en toen gaf Ti pardoes een paard weg en kon ze opgeven.
Freddie kreeg te maken met een ongebruikelijke opening van de tegenstander, een soort Scandinavisch andersom, zoals ik Joop hoorde zeggen. In het eindspel wist hij een toren op de zevende rij te krijgen en kon pionnetjes gaan peuzelen. Een mooie rechttoe, rechtaan winstpartij.
Uw verslaggever dacht eindelijk een keer snel te spelen, maar had aan het eind toch nog maar een minuut over. Gelukkig was het op de 38e zet mat. (deze partij staat online, red.) Een nipte overwinning op rivaal Roden dus, dankzij Joop. (Frits)

Bedankt Frits en ik wil er graag nog aan toe voegen dat Middelstum met deze overwinning niet alleen verder afstand genomen heeft van de onderste 2 plaatsen maar ook een plaats op de ranglijst gestegen is. Groningen 6 verloor van DAC 2 en hen houden we er nu op bordpunten ook onder. Er moeten wel heel gekke dingen gebeuren wil Middelstum alsnog degraderen. De indeling voor de 1ste finaleronde van a.s. dinsdag is onder licht voorbehoud bekend.

De indelingen van de finalegroepen zijn bekend. 22/3

Een daverende verrassing of eigenlijk toch niet: in het verleden heb ik al verschillende keren grote problemen gekend met het spelen tegen Sjouke, won toen wel steeds maar vanavond ging het mis. Vraag mij niet meteen hoe en wat maar ik liet Sjouke binnen komen in mijn stelling, leek toen af te stevenen op remise maar ik heb uiteindelijk net voordat ik mat ging opgegeven. (Ti)

Tja, die Sjouke verrast dit seizoen zo vaak dat het zowat verrast wanneer hij niet verrast. Hij is hard op weg om zijn PR te verbeteren. Het lijkt bij Middelstum een goeie gewoonte te worden dat spelers dat rond hun 60ste nog maar eens voor mekaar krijgen. De eerste beloning is alvast binnen, hij heef er een plaats in de A groep mee afgedwongen. De volgende pagina voorziet in de indelingen van de finalegroepen.

De interne competitie en een vooruitblik. 16/3

Voor de interne competities werden 2 wedstrijden ingehaald. Jan vd B speelde tegen Bert een goede partij. Als wel vaker kwam Jan goed uit de opening, maar in het middenspel ging het mis. Bij een actie via de flank om een zwakte van Berts stelling aan te tonen, bleek er geen zwakte te zijn. Tijdens de afwikkeling was er sprake van een gedenkwaardig moment. Bert ging in op dameruil, maar sloeg met de dame zijn eigen dame, stopte vervolgens wel Jan°s dame in het doosje. Jan vertrok geen spier, maar een oplettende toeschouwer wees terecht op de spelregels: "het is de bedoeling dat je met je eigen stukken speelt"..... Uiteindelijk won Bert dus de partij. De tweede partij, Joop-Harry, leverde een daverende verrassing op. Na een gelijk opgaande positionele strijd leek Harry met zijn bekende rustige style het punt binnen te takelen. Hij had een pion meer in een technisch gewonnen eindspel. Maar Joop speelde ook het laatste uur sterk en na afruil van de torens bleef een remisestand op het bord achter.
Naast de partijen voor de interne was er ook weer een rapid-toernooitje voor de vrije jongens. Ook hier was er sprake van een verrassing: Free speelde sterk en degelijk en kwam uiteindelijk net te kort voor de eindoverwinning.
De einduitslag: (1) JM 4,5 (2) Free 4 (3) Frits 3 (4) Jan B 2,5 (5) Joost 1 (6) Sjouke 0
Na afloop werd er een spontaan "politiek café" gehouden; een hoog hilarisch gehalte, mooie filosofie, gedegen kennis en drogredenaties. Het zal niemand verbazen dat Sjouke hierbij wel (meer dan) voldoende punten scoorde. Voldaan keerden allen pas in de kleine uurtjes huiswaarts.......... groeten, (Jan Mark)

Het is sneu voor Bert, maar ondanks deze zege is hij uitgeschakeld voor een ticket in de A groep. De reden hiervan is niet alleen zijn verlies tegen Frits, want wanneer Sjouke remiseert met Ti voorziet het onderlinge resultaat niet in een onderscheid. Immers: A won van B, B won van C en C won van A. Doorslaggevend wordt in dat geval het criterium van de TPR en daarin komt hij vergeleken met Frits nou net een puntje te kort....
De winst van Bert heeft wel een vervelende consequentie voor Sjouke. Hij móet nu winnen van Ti om zich voor de A groep te plaatsen, bij remise komt hij 6 TPR punten te kort op Frits.

Komende dinsdag staat het eerste team al weer een externe wedstrijd te wachten, mededegradatiekandidaat Roden 2 schuift dan aan in In de Valk. Ondanks de magere score van 3 uit 7 houdt Middelstum nog immer 2 teams onder zich, hoewel dat t.a.v. Roden 2 slechts op bordpunten is. Winst op Roden 2 betekent zo goed als zeker klassebehoud voor Middelstum, maar het wordt wel penibel als Middelstum dat niet voor mekaar krijgt. Dat er deze wedstrijd dus het een en ander op het spel staat moge duidelijk zijn.

Middelstum 2 weet weer wat verliezen is. 12/3

Denksportcentrum Sissa 3 - Middelstum 2 4½ - 1½. Het voornemen van Middelstum om er vol in te vliegen eindigde in een crash op de muur die Sissa 3 door het gebruik van een tactische opstelling had opgetrokken.
Het loon van deze tactiek mocht Sissa 3 dan ook al vlot incasseren aan de laagste borden. Jan kon de strijd staken nadat hij een aftrekschaak om de oren kreeg die hem de dame kostte.
Joost zag zijn achterstand in materiaal iets regelmatiger tot stand komen, maar het resultaat was hetzelfde. Aan het 3de bord sprong een paard van Joop doldriest over de omheining en belandde eenzaam en verlaten in vijandelijk gebied op a7. Reddingspogingen liepen op niets uit en dat was het verhaal van de derde nul. Deze 3 - 0 achterstand betekende dat onze kansen op een gunstige uitgangspositie in de slotronde verkeken waren.
Aan het 1ste bord kreeg ik door de tactische opstelling te maken met een tegenstander die 1149 achter zijn naam heeft staan. Het lukte net om hem binnen 25 zetten mat te geven.
Bert zag mijn beoogde tegenstander tegenover zich en die partij leek lang op remise uit te gaan draaien. Na een babbeltje in de bar stond hij echter zomaar een pion achter en dat werd goed uitgespeeld. Na deze partij konden we onze tegenstanders feliciteren. Sjouke en zijn tegenstander besloten daarna snel tot remise en daar was gezien de stelling, de stand en het gevorderde uur ook alle reden toe.
Donderdag 15 april is de kampioenswedstrijd tegen HSP 2. We hebben het ons er niet gemakkelijker op gemaakt, maar er is nog niets verloren. We rechten de rug, we halen diep adem en staan er dan gewoon weer.

Aanstaande dinsdag zullen er weer een paar partijen worden ingehaald en kan het schaakinstinct weer getest worden in een rapidtournooitje.

De interne competitie en een vooruitblik. 9/3

Jan Mark en Joop speelden een nogal vlakke partij die geen andere prognose duldde dan remise totdat Joop een elementaire fout maakte via welke hij een pion tekort kwam in het eindspel.
De partij tussen Bert en Joost bood meer spel. Bert verwierf zich een stuk, maar daar stonden 2 pionnen van Joost tegenover. Naar mijn smaak speelde Joost in de daaropvolgende fase te passief. Het onmiddellijk inzetten van een pionnenstorm leek me kansrijker dan Joost´s gemanoeuvreer achter de eigen linie waarmee hij Bert de gelegenheid bood om de zaak vast te zetten. Toen Bert dat eenmaal voor mekaar had was de winst een kwestie van tijd geworden. Er resteren nog 3 inhaalpartijen in de voorronde.
Het ingelaste rapidtournooitje trok 6 deelnemers en werd gewonnen door de man die wekelijks met een zeker genoegen de Loeks Bokaal afstoft.
Aaanstaande vrijdag speelt het zo aanganaam verrassende Middelstum 2 haar voorlaatste wedstrijd tegen Sissa 3. Het is duidelijk hoe de kaarten liggen: bij winst heeft het tweede in de slotwedstrijd waarin om het kampioenschap wordt gespeeld tegen HSP 2, genoeg aan gelijkspel. Bij elk ander resultaat ligt dat voordeel bij onze tegenstanders. Dit aanzienlijke voordeel geeft natuurlijk alle aanleiding om er vrijdag vol in te vliegen.
De Sissanen hebben een minder benijdenswaardige aanleiding om voor de winst te gaan. Zij moeten zien hun hachje te redden want ze verkeren in ernstige degradatienood.
Een en ander mag natuurlijk geen enkele reden zijn om Sissa 3 te onderschatten. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst en het is zeer aannemelijk dat ook Sissa 3 op papier een sterker team op de been kan brengen dan Middelstum 2.
Een bijzonder opmerkelijk weetje en vast en zeker goed voor het zelfvertrouwen is het feit dat Middelstum 2 een hogere TPR heeft dan het eerste team een klasse hoger!!
Wie in de laatste regel enig leedvermaak bespeurt is een opmerkzaam lezer.
Denksportcentrum Jannes van der Wal, Oliemuldersweg 43 Groningen. Aanvang 20.00 uur

De wedstrijd tegen Haren 3. 5/3

een interpretatie van de spelregels. Vlak voor onze wedstrijd tegen Haren 3 werd Ti weggeroepen wegens familieomstandigheden. Wij lieten bord 1 vacant.
Sjouke de V speelde een verdienstelijke partij tegen een 500 punten hoger gerateerde. Op den duur moest hij het bijltje er bij neer leggen. Jan Mark voerde een verbeten strijd en als laatste moest ook hij de vlag strijken.
Jan B. speelde in mijn ogen een spectaculaire partij, die uiteindelijk in remise eindigde. Jan had het idee dat hij de winst ergens had laten liggen.
Ik speelde een regelmatige remise op het 5e bord.
Gerry koos voor het Albins tegengambiet en kwam in mijn ogen goed te staan. Jammer genoeg maakte hij halverwege een verkeerde afweging en kreeg daardoor een geweldige aanval over zich heen, die voor hem slecht afliep.
Sjouke G stond halverwege redelijk, echter in de 2e helft werd hij er gedegen afgeduwd.
Herman startte bijzonder goed, kwam een kwaliteit voor in een goede stelling, gaf een stuk weg en gaf op.
Een historische nederlaag van 7 -1. Onze niet rokende eenzame supporter Bert stak maar weer eens een sigaret op. Zou het ene met het andere te maken hebben? (Joop)

Okay Joop en je zult me wel vergeven dat ik de aandacht snel verleg naar de interne competitie.
Op de volgende pagina zijn de inhaalpartijen van een plande datum voorzien, komende dinsdag staan er enkele op het programma. Degenen die niet zijn ingedeeld en toch willen schaken hoeven de clubavond niet aan zich voorbij te laten gaan. Een vriendschappelijke partij zal er vast wel inzitten of misschien een meerkampje rapid schaak.

De interne competitie. 2/3

Harry heeft een belangrijke stap gezet naar prolongatie van het clubkampioenschap. In een gelijkopgaand duel tegen Jan Bol kreeg hij beslissend voordeel toen Jan voor een verkeerde zetvolgorde koos.
Het Winsumer onderonsje tussen Ti en Bert werd gewonnen door de vrouwelijke afgevaardigde. Ze verraste Bert door met d4 te openen. Het antwoord van zwart hield het midden tussen de Cambridge Springs en de orthodoxe verdediging van het Damegambiet. Niet aanbevelingswaardig, want hij kwam met een hangende c pion te zitten die niet te verdedigen bleek. Ti forceerde vervolgens een algehele stukkenruil en het pionneneindspel werd gladjes gewonnen.
Jan vd B kwam ook tegen Frits lekker uit de opening. Iets te voorbarig ruilde hij echter een paar stukken waar Frits alleen maar beter van werd. De kansen zouden niet opnieuw keren.
In mijn partij tegen Joost kreeg ik prettig spel omdat ik diens rochade langdurig kon verhinderen. Het openen van de e lijn leverde me beslissend voordeel op.
Over de vraag of Free ook beslissend voordeel heeft gehad in het eindspel tegen Sjouke verschilden de kibitzers van mening. Free wist dat echter niet aan te tonen en de partij verzandde in remise.
In de strijd om de zesde plaats zijn nog immer drie kandidaten in de race. De kansen van Bert zou ik intussen liever theoretisch dan practisch willen noemen. Hij en Frits zullen moeten afwachten wat Sjouke doet. Deze heeft zijn kansen nog in eigen hand. Die moet hij zien te verzilveren wanneer hij met wit tegen Ti speelt.
Vrijdag speelt Middelstum de uitwedstrijd tegen Haren 3 dat een wens tot vooruitspelen onvervuld liet.
H.D. Guyotschool, Rijksstraatweg 63A Haren.

Ook tegen Assen 2 komt Middelstum nét te kort. 16/2

betrokken hemel Nadat er zo'n 1½ uur gespeeld was zag het er niet naar uit dat dit een spannende wedstrijd zou gaan worden. De borden 5 t/m 8 had ik al min of meer afgeschreven en de borden 1 t/m 4 schatte ik op zijn best op 2½ punt. Het wedstrijdverloop zou korte metten met deze prognose maken.
Gerry moest als eerste de eer aan zijn tegenstander laten: hij besloot tot een thematisch stukoffer op f7, maar werd afgestraft omdat hij daarvoor nog onvoldoende voorbereidingen had getroffen.
Ti werd vanuit de opening min of meer overlopen door haar tegenstander, Maarten Hoolsema. Deze zette een koningsaanval in die Ti nog net met de nodige consessies kon pareren en dus besloot hij om via kwaliteitswinst en actief stukkenspel van deze consessies te profiteren. Deze nieuwe spelopvatting voerde hij vlekkeloos uit. Een verdiend punt.
Assen kwam op 0-3 omdat Jan Mark in zijn aanvalsdrift verrast werd door een mat achter de paaltjes. Er is niets in de schaaksport dat zo pijnlijk is als het weggeven van een gewonnen partij. We kennen dat allemaal. Dat mat achter de paaltjes in gewonnen stellingen lijkt intussen een vloek voor Middelstum te worden want bij deze gebeurde dat dit seizoen al voor de derde keer. Bovendien deed zich dat telkens voor op cruciale momenten en het is niet overdreven om te stellen dat dat fenomeen Middelstum vijf matchpunten heeft gekost! In tegenstelling tot Middelstum 2 zijn de goden Middelstum 1 slecht gezind, wat ik u brom.
Sc. Assen heeft ook een verslag van deze wedstrijd gepubliceerd. Ik vermoed dat Jan Mark zich niet helemaal kan vinden in de beschrijving van zijn partij tegen Cor van der Werff. De term "wanhoopsaanval" is er beslist teveel aan.
(rectificatie:) Bij navraag bleek de deze omschrijving toch nog niet zo gek, want met name gebaseerd op opkomende tijdnood. De conclusies die ik eruit getrokken heb mogen deels de prullebak in.
Middelstum kwam niettegenstaande mijn sombere verwachtingen terug in de wedstrijd omdat Herman en Bert zichzelf verrasten door te winnen. Middelstum deed weer mee en het werd zowaar weer een open wedstrijd toen Jan Bol ons naast Assen bracht.
Een remiseaanbod van zijn kant werd rond de 20ste zet verworpen. Jan stond op dat moment weliswaar een pion achter, maar de compensatie die hij ervoor had zou van meer betekenis blijken. De Assenaar is na zijn weigering niet meer aan aanvallende acties toegekomen en bezweek onder de aanhoudende druk.
De partijen van Frits en Harry moesten de wedstrijd beslissen. Frits en zijn tegenstander manoeuvreerden langdurig achter de eigen linies. In die fase was een gefundeerde stellingsbeoordeling mij niet gegund, want dit type spel ligt mij helemaal niet. Nadat de dames van het bord verdwenen waren kwam er ook voor mij waarneembare tekening in de strijd en het voordeel lag niet bij Frits. Zijn tegenstander bouwde zijn plusje langzaam maar zeker uit en nadat hij een vrijpion op de A- lijn verkregen had restte hem een technische klus die hij redelijk rechtlijnig klaarde.
Hierna verlegde aller aandacht zich naar het bord van Harry. Hij was niet prettig uit de opening gekomen, maar was intussen wel aanbeland in een gelijkwaardig eindspel. Deze pot eindigde -over de hele wedstrijd bezien- toch ietwat ontnuchterend in een niet te omzeilen status quo door herhaling van zetten.
De lucht is weliswaar betrokken, maar het zou ietwat voorbarig zijn om na deze nederlaag de stormbal te hijsen, want Middelstum staat nog steeds boven de streep en heeft aanmerkelijk meer bordpunten dan andere degradatiekandidaten.
Waakzaamheid is echter wel vereist want het is natuurlijk wel zaak dat er in de resterende 3 wedstrijden matchpunten worden gescoord. De eerste kans krijgt Middelstum al op 5 maart want dan mogen we proberen om de illusies van koploper Haren 3 te verstoren. Als opwarmertje en daar dus aan voorafgaand op 2 maart het vervolg van de interne.

Middelstum 2 alleen koploper na gelijkspel van HSP 2 bij Unitas 6. 12/2

Dat is nog eens goed nieuws! Het heeft als consequentie dat Middelstum 2 in de laatste ronde in ieder geval om het kampioenschap mag spelen tegen HSP 2.
In theorie zou die beslissing al in de voorlaatste ronde kunnen vallen. Daarvoor is het noodzakelijk dat HSP 2 verliest van DAC 2 en dat Middelstum 2 wint van Sissa 3.
Bij elkaar nemen we dit scenario liever niet al te serieus. Het zou al erg mooi zijn wanneer Middelstum 2 die voorsprong tot bij het ingaan van de laatste ronde weet vast te houden. Het aantal bordpunten heeft dan uiteraard geen bijzondere betekenis meer en het is Middelstum 2 dat genoeg aan een gelijkspel heeft!

Een bevlogen Middelstum 2 toucheert de punten voor de vijfde maal op rij. 9/2

tijdnood Middelstum 2 wint met 4 - 2 van D.A.C. 2. Deze wedstrijd heb ik niet veel indrukken opgedaan van de de andere partijen want dat stond mijn eigen partij niet toe, zoals ik later zal proberen te verklaren.
Jan vd Berg verwierf zich als eerste beslissend voordeel en dat liet hij niet lopen ook. Hij scoort er net als Joost de laatste jaren extern lustig op los. Free kwam remise overeen in een stelling die dat ook rechtvaardigde, zo begreep ik van onze clubkampioen.
Van Sjouke heb ik gezien dat hij comfortabel spel had, maar hoe hij dat in winst heeft omgezet is mij ontgaan. Via via hoorde ik dat hij een sterke partij afgeleverd heeft.
Joop kan zowaar ook nog een regelmatige partij spelen, hij snaaide een pion die kennelijk goed smaakte want hij greep er nog een. Ze bleken niet zwaar op de maag te liggen en Joop verzekerde ons daarmee van de matchpunten.
Bert investeerde weer een pion in het RvD gambiet, maar dit verlies woog zwaarder dan de voorsprong in ontwikkeling dat hij ervoor terug zag. Het rendement van zijn investering bleef uit want in een pionneneindspel kwam hij net dat ene pionnetje tekort.
Dan mijn eigen partij. In het vroege middenspel meende ik een pion te gaan winnen, maar werd per kerende post gestraft voor deze inhaligheid. De repliek waarvan Bert van Till mij vervolgens diende had ik in de verste verte niet zien aankomen. Ik kwam niet alleen een pion achter, maar de samenhang van mijn stukkenspel was ook al niet jaloersmakend. Er volgde een tactisch steekspel waarbij ik moest koorddansen om niet gelijk onder de voet te worden gelopen. De nivellerende invloed van ongelijke lopers hield me maar net op de been. In serieuze tijdnood overzagen we het een en ander. Zo overzag ik voor de tweede keer dit seizoen dat ik schaak stond en door mijn onregelementaire zet kon mijn tegenstander 2 minuten extra tijd claimen. Zulks komt niet te pas, dat begrijpt u. Toen mijn serieuze tijdnood vliegende tijdnood was geworden, kon ik nog net op tijd afwikkelen naar remise door een claim te leggen op zijn gebrek aan matpotentieel. Een zinderende partij met meer dan 90 zetten, waaraan we beide naar ik meen een goed gevoel overhouden.
Ti wordt nog bedankt voor het bijhouden van de notatie, je hebt een keurig handschrift.
Middelstum 2 speelde weer een sterke wedstrijd en HSP zal zich als torenhoge favoriet onderhand toch een beetje achter het oor gaan krabben.
16 februari zal eindelijk de wedstrijd tussen Middelstum en Assen 2 plaatsvinden. Voor een korte voorbeschouwing verwijs ik naar het bericht van 29/1.

Middelstum 2 - D.A.C. 2 7/2

Aanstaande dinsdag gaat de aandacht weer uit naar Middelstum 2 dat het 2de team van de Delfzijl Appingedam Combinatie op bezoek krijgt. Op grond van het ratingoverwicht waarmee de bezoekers waarschijnlijk kunnen aantreden wil ik hen de favorietenrol niet aanpraten. Daartegenover immers staat de prijzenswaardige wedstrijdmentaliteit die Middelstum 2 aan de dag weet te leggen en natuurlijk de stand op de ranglijst. Met die klassering heeft Middelstum 2 gespot met de zwaartekracht, temeer wanneer we ons realiseren dat het team als promovendus debuteert in de 2de klasse. Bezoekers, bij voorkeur supporters zijn van harte welkom.
Van officiële zijde is vernomen dat de afgelaste wedstrijd van Middelstum tegen Assen 2 16 februari kan plaatsvinden.

Afgelasting deel 2. 3/2

De teamleiders hebben het er maar druk mee. Overleg met Assen heeft geresulteerd in de afspraak om de wedstrijd 16 februari te spelen. Officieel dient de CL hiervoor nog toestemming te verlenen.
Schaakclub Assen heeft overigens een fraai clublied dat leest als een jongensboek, en de tegenstander wil doen geloven dat zij zich niet voor hoeven te bereiden op het Hollands of de Caro Kann om maar wat te noemen....

Aan de Middelstummer partijendatabase is na lang wachten de partij tussen JM en Elias Oude Brunink uit de wedstrijd tegen Sissa 2 toegevoegd. Deze tactisch rijke partij is voorzien van een vermakelijke en uitgebreide analyse en blijkt het wachten meer dan waard te zijn geweest. Deze database is voorbehouden aan leden, donateurs, sponsors en beschermengelen van sc. Middelstum.

Afgelasting. 2/2

Wegens te verwachten gladheid durfde Assen 2 het niet aan om de reis naar Middelstum te maken. Deze wedstrijd wordt op 9 februari ingehaald. Als gevolg hiervan zijn de vooruit te spelen partijen van Middelstum 2 ook geschrapt. Deze wedstrijd wordt nu in zijn geheel op de oorspronkelijke datum (ook 9 februari) afgewerkt. Volgende week dus weer een volle bak als Koning Winter tenminste niet blijft tegensputteren.

Komende activiteiten: 29/1

koning De eerste dinsdag van februari staat in het teken van de NOSBO-competitie. Middelstum ziet dan het team van Assen 2 tegenover zich. Op papier zijn beide teams aan elkaar gewaagd, hoewel Assen 2 met een plaats in de middenmoot de verwachtingen beter heeft waargemaakt. Hopelijk kan er na 3 kleine nederlagen minimaal weer eens een matchpuntje worden bijgeschreven.
Middelstum 2 speelt aan de 2 hoogste borden vooruit tegen DAC 2. Deze wedstrijd staat een week later op het programma, maar DAC heeft het verzoek om deze 2 vooruit spelen gehonoreerd. Dank!
Voor de interne zal de partij tussen Jan v/d Berg en Bert worden ingehaald.

De ratijnglijst van 1 februari. 27/1

Op deze lijst zijn de resultaten van het schaakfestival en van de NOSBO-wedstrijden t/m vorige maand opgenomen. Frits en ikzelf zien onze inspanningen het best beloond. Een goed getimed opkikkertje.
De lijst is hier in te zien

De interne competitie. 26/1

Vanavond had ik me voorgenomen om tegen Harry op winst te spelen om een gezond fundament te leggen onder mijn aspiraties om kampioen te worden, maar dat is me niet gelukt. Tijdens de partij voelde ik wel de goeie drive en dacht dan ook langdurig beter te staan, maar daarover zal een analyse nog wel uitsluitsel moeten bieden, temeer omdat Harry ook niet ontevreden was over het spelverloop. We verzeilden beide in opkomende tijdnood, maar dat eindigde ontnuchterend voor me toen ik even was vergeten dat er een toren hing.
Aan het ons belendende bord speelde Frits met wit tegen Jan Bol. Jan moest zich tegen zijn natuur gedurende de gehele partij beperken tot verdedigen en dat lukte wonderwel. Het hield niet over maar paste precies.
Bert, die het Roel van Duyn gambiet tegen Jan Mark toch maar in de kast liet liggen, mocht uiteindelijk ook wel tevreden zijn met het halfje. Hier woog het bezit van het loperpaar van JM zwaarder dan zijn ingeleverde kwaliteit.
Free had naar mijn indruk langdurig de beste papieren in zijn partij tegen Joost. Hij besliste de partij tactisch fraai en zonder talmen.
De laatste 3 partijen van Joop kenden een resultaat die de spot dreef met schaaklogica. In zijn partij tegen Jan daarentegen kon het tot vlak voor tijd alle kanten opgaan, Joop kwam in tijdnood en Jan vluggerde vrolijk mee. Het gevolg was dat beiden beurtelings gewonnen dan wel verloren kwamen te staan en dat de beslissende klap alsmaar uitbleef. Dit vermakelijke schouwspel eindigde reglementair in remise door een gebrek aan matpotentieel van Jan en dito aan tijd van Joop. Ik vermoed dat zowel Joop als Jan het verlies van het halfje meer zullen betreuren dan het gewin er van koesteren, maar gezien het vertoonde spel in de eindfase mogen beide er tevreden mee zijn. Sjouke speelde een partij buiten de klassementen om tegen Ben en won.
En dan is Ti er natuurlijk nog die de kop na 5 ronden met 2 anderen deelt in groep 5E in een der tienkampen te Wijk aan Zee. Gisteren zag her er nog mooier uit, want haar laatste partij ging verloren, maar haar klassering is nog immer boven verwachting en ze blijft volop in de race om het tournooi te winnen.

Middelstum 2 zet zegereeks onverdroten voort.... 21/1

Het tweede team dat met slechts 5 man kon aantreden, pakte met 2½ - 3½ de punten in deze wedstrijd tegen Oostermoer 2.
Onze tegenstanders waren vooraf op de hoogte gesteld dat Middelstum 2 niet met 6 man aan de wedstrijd zou kunnen beginnen. Deze kennis heeeft Oostermoer 2 niet gebruikt om via een tactische opstelling nog meer voordeel te pakken, maar ze hebben hun sterkste speler gewoon op bord 1 gehouden. Een sportieve geste, waarmee ik overigens niet wil suggereren dat het onsportief zou zijn zijn geweest als zij wel tactisch hadden besloten. Wel maakt het duidelijk dat de teamleider van Oostermoer 2 geen holle frase verkocht toen hij zei te betreuren dat Middelstum 2 niet compleet was. Het memoreren waard, vind ik.
Dan de wedstrijd in chronologische volgorde: Joost zette een koningsaanval op touw die doorsloeg en bracht daarmee de stand op 1-1. Hij poetste daarmee een ratingverschil van zo`n 250 p weg. Een mooie opsteker voor Joost én voor het tweede. Het is niet voor het eerst dat hij extern een substantiële bijdrage levert. Uit zijn laatste 6 partijen scoorde hij 5 keer. Deze partij staat online.
Jan vd Berg zette ons op voorsprong. Hij veroverde een stuk waarmee hij ook mocht wijzen op het loperpaar en dat zette hij actief in.
Uitgerekend Sjouke die na iets als een half uur spelen met een dameschaakje een stuk won, verloor. Dit punt had ik al geteld maar zie: hij moest dat stuk met rente inleveren toen zijn tegenstander akelige druk wist uit te oefenen op de pion op f7. Een fraaie counter, dat moet gezegd.
In mijn partij tegen teamleider en voorzitter van Oostermoer, Derk Vegter, koos ik voor een hollandse opstelling. Theoretische aanbevelingen waren mij al snel vreemd en naar ik vermoed hem ook, maar hij improviseerde duidelijk beter. Na een zet of 10 al voelde ik me niet erg op mijn gemak. De kentering kwam toen ik de enige open lijn met zwaar geschut kon bezetten. Daarmee kwamen we op 3 en wisten ons verzekerd van een MP.
Ik had er op gerekend dat het daarbij zou blijven want Joop speelde al geruime tijd met een stuk minder, maar hij wist op miraculeuze wijze te ontsnappen met eeuwig schaak. Deze puntendeling ervoer Joop als een overwinning en dat laat zich gemakkelijk indenken.

De interne competitie. 19/1

19 januari, de eerste interne speeldag van 2010. Goed om iedereen in goede gezondheid te mogen begroeten, hoewel de bloeddruk van sommigen er bij het voortgaan van de partijen wel enigszins zal oplopen. Ik noem geen namen.
Er werd zoals altijd fanatiek om de punten gestreden. De partij tussen Jan Bol en Free Bekker duurde zeer kort; Free maakte een ernstige fout in de opening, verloor materiaal en gaf op.
Joost met wit tegen Jan Mark een spannende partij met inventief schaak van Joost die onderweg pionnen kwijtraakte en uiteindelijk verloor.
Bert tegen Joop een Caro-Kann. Bert blunderde een toren weg in gewonnen stand en gaf op. Zwaar balen.
Zwaar balen deed ik ook toen er in een m.i. houdbare stelling een paard op een volkomen foute plaats belandde, waarna "coming man" Sjouke mij mat kon zetten en dat ook deed!
Harry tegen Ti een langdurige manoeuvreerpartij met uiteindelijk een stuk meer voor Harry. Winst dus.
Tenslotte de partij van Frits tegen Freddie. Een langdurig gevecht, waarin Freddie een pionnetje meer had en Frits in tijdnood kwam. Het bleek genoeg voor de winst van Freddie. (Jan v/d Berg)

Deze resultaten zijn verwerkt en o.v. is de indeling voor 26 januari opgenomen.
Het tweede team schuift morgen aan voor de vierde NOSBO-ronde. SV Oostermoer 2 zal dan alles in het werk stellen om de roes waarin Middelstum 2 al enige tijd verkeert, tot staan te brengen.
Zernike College; Julianalaan 78 Zuidlaren, 050-4091541.

Het Corusschaaktournooi 16/1

Logo van Corus Het vermaarde schaaktournooi dat sinds mensenheugenis in Wijk aan Zee wordt gehouden is vandaag weer van start gegaan. Behalve de 3 GM groepen waarin het voor de Nederlanders hard werken zal worden om tot een score van 50% te komen, zijn er natuurlijk weer de amateurgroepen. In een van de tienkampen die 22 januari van start gaan, zal Ti de Jong proberen om dit grafiekje extra cachet te geven. Veel succes bij deze missie! Het tournooi wordt hier gecoverd.

Middelstum verliest nipt van D.A.C. 11/1


logo D.A.C. Uitslag 4½ - 3½. DAC verscheen in een tactische opstelling. De kopman van het 2e team speelde op het 1e bord en de heer Bruin, normaal op het 1e bord, speelde op het 2e bord, met de achterliggende gedachte dat de eerste 2 borden een puntendeling zouden opleveren. De werkelijkheid was anders:
Harry won op zijn eigen wijze (pionnetje in de opening die zijn tegenstander op het eind tekort kwam. De partij van Frits eindigde in remise. (bij nadere analyse bleek dat hij had moeten verliezen, maar toch een halfje). Jan Mark verloor regelmatig van de heer Steenhuizen. Op het 4e bord won Jan op grootmeesterlijke wijze van de heer Verhoogh. (deze partij staat online). Ti kwam goed weg met een remise. In een veel betere stelling bood Wiert Vos remise aan om het winnende halfje veilig te stellen. Gerry behaalde een regelmatige remise.
En toen! Het 7e en 8e bord. Wij moeten er eigenlijk over zwijgen. Ik zie een te geven mat over het hoofd en later nog een torenwinst. Dan mag je ook niet winnen. (Uit een behoefte aan zelfkwelling stuurde Joop deze partij in). De opmerking “het is maar een spelletje”, geeft nog steeds geen opluchting. Ook Herman wist zijn partij met een stuk voor niet in winst om te zetten, op welke wijze is mij ontgaan. Vorig seizoen gingen wij er met 6-2 af, nu met 4,5 -3,5 , en volgend jaar?? (Joop)

Ik hoop maar dat je met "en volgend jaar??" geen optreden tegen D.A.C. 2 bedoelt Joop? =:)
Zie voor de interne competitie waarvan de indeling onder licht voorbehoud bekend is,.de volgende pagina.

Uit de agenda: 5/1

Maandag 11 januari hervat het eerste team de externe competitie met een uitwedstrijd tegen DAC.
De Delfzijlsters die vorig jaar beslag legden op de tweede plaats, hebben net als Middelstum 3 punten uit 4 wedstrijden gescoord. Voor beide teams een tegenvallende score al mag de aantekening dat de gastheren een aanmerkelijk zwaarder programma achter de rug hebben, niet ontbreken.
Bij de bookmakers zal DAC zonder twijfel hoger genoteerd staan dan ons keurkorps, maar het zal Middelstum na het echec tegen Groningen 6 zeker niet aan motivatie ontbreken.
Locatie: Sporthal De Ringen, Prins Bernhardlaan 1 Delfzijl 0596-616453)

Veul haail en zeegn veur't naije joar! 31/12

Schaakclub Middelstum wenst U een voorspoedig Nieuwjaar. (Speakers loud or open!)

Het slot van het Schaakfestival van Groningen 2009. 30/12

Schaakfestival Groninge De Middelstummers hebben goed gepresteerd tijdens dit tournooi. Jan heeft in het minitournooi de beste zaken gedaan. Zijn 2 uit 5 zorgen er voor dat zijn TPR ruim 200 hoger punten hoger uitkomt dan zijn huidige rating. Joop heeft met 5 uit 9 de neerwaartse spiraal tijdens dit tournooi weten om te buigen en dat is een prettige vaststelling. Een invalbeurt in het eerste in de wedstrijd tegen D.A.C. lijkt aannemelijk want men dient het ijzer immers te smeden wanneer het heet is. Maar er is natuurlijk altijd nog een teamleider die roet in het eten kan gooien. Harry moet met dezelfde score een paar punten afstaan ten opzichte van zijn ooit verworven FIDE rating, maar met een TPR van 1904 overtreft hij ook zijn huidige KNSB rating. Tevredenheid alom.

Halverwege het Schaakfestival van Groningen 2009. 24/12

Diagram schaakbord1 Diagram schaakbord2 In het dagverslag van de tournooiwebsite komt de partij van Harry uit de vierde ronde aan de orde. Bij het links afgebeelde diagram luidt het commentaar als volgt:
"Wubs gaf hier op in de overtuiging een stuk te verliezen. Er is echter nog redding mogelijk: 11...Lxf1 12.Dxb6 axb6 13.Txa8 Lxg2 14.Txb8+ Kd7 15.Pe2 Lxh1 16.Kf2 met slechts licht voordeel voor wit".
Het diagram ter rechterzijde voorziet in deze variant. Het lijkt wel erg optimistisch om te stellen dat zwart zich hiermee kan redden want ook na deze variant -die vast wel doorgenomen is, laat het voordeel van wit zich liever als beslissend dan als licht kwalificeren. De blunder was eerder gemaakt en Harry hoeft zich echt niet opgescheept te weten met het zelfverwijt die een voorbarig opgegeven partij oplevert.
Joop komt intussen weer lekker op stoom, Jan staat alweer te popelen om te beginnen en Ti heeft toch maar besloten om af te zien van deelname. De kantine is oké en zo leek ook de kantinejuf.

Schaakfestival Groningen 2009. 17/12

Schaakfestival Groninge Het kersttournooi begint zoals te doen gebruikelijk op 21 december en ook dit jaar is sc. Middelstum breed vertegenwoordigd. Harry neemt deel aan Open B 1700-2200, Joop aan Open C tot 1800, beide over 9 ronden.
Gezien de inschrijvingen tot dusver ligt een plaats in de middenmoot voor Joop in de lijn der verwachting, maar het is wel zaak dat hij zijn vormcrisis op tijd weet te bezweren. Als Harry zover komt heeft hij een goed tournooi gespeeld. Jan v/d B. heeft zich ingeschreven voor het 5 ronden tellende tournooi dat 2de kerstdag begint. Ti houdt haar deelname hieraan in beraad. De indeling van de minitournooien geschiedt naar speelsterkte en in groepen van om en nabij 40 deelnemers.
Veler ogen zullen gericht zijn op Robin van Kampen, 14-jarige jeugdkampioen in de categorie tot 20 jaar en Jan Timman, wiens introductie overbodig is. Zij spelen een tweekamp over 4 partijen. Deze match begint net als de minitournooien op tweede kerstdag.
Het zo prettige Harmoniegebouw voorziet deze editie niet in de huisvesting van dit evenement.
Plaats van handeling is ditmaal het Sportcentrum van de Rijksuniversiteit en Hanzehogeschool, Blauwborgje 16.
De redactie wenst u een mooi slot van het jaar en de Middelstummers veel succes bij het tournooi dat hier gedetailleerd te volgen is.

De interne competitie. 15/12

De aardigste partij was die tussen Fred en Jan Bol, dus die bewaar ik tot het laatst. Alle andere partijen werden in meer of mindere mate ontsierd door blunders. Ik begin voor de verandering met mijn eigen partij tegen Free, die met wit weer zijn befaamde opening speelde, Zukertort geloof ik. Met zwart had ik nauwelijks problemen en mijns inziens is het voor wit een traag en passief systeem. Tenminste zoals Free het tegen mij speelde. Ik kreeg initiatief wat resulteerde in een aktieve stelling met een lelijke zwakke witte pion op c3. Toen Free een pion ging verliezen, dacht hij dit te kunnen voorkomen middels een zet die een blunder(tje) bleek en een kwaliteit kostte. Toen er even later ook nog een pion verloren ging hield Free het voor gezien en gaf op.
Ti had een korte partij met wit tegen Joost. Uiteraard toch weer een gambiet, hoewel Joop haar dit had verboden. Ik heb niet alles gezien, maar kreeg de indruk dat Joost het prima deed, totdat hij pardoes een vol stuk wegblunderde en opgaf. Jan Mark en Sjouke speelden een goede partij leek mij, waarin Sjouke weer liet zien dat hij door elke speler van het eerste team gevreesd moet worden.  Aan het slot had hij weliswaar een kwaliteit minder, maar de loper was zo beresterk dat hij in ieder geval eeuwig schaak kon geven. De weelde was te groot en Sjouke gaf de kroon van zijn stelling, de loper, kado! Einde partij.
Dan Joop tegen Frits: een d4 opening van Joop, dus kwam er al snel een loper van Frits op f5. Mijn indruk was dat Joop te passief en afwachtend speelde, waardoor zwart alle tijd en ruimte kreeg voor een initiatief op de koningsvleugel. In een lastige stelling, die volgens Joop zelf toch nog remise-achtig was, gaf hij ook maar materiaal weg, een kwaliteit. Reden genoeg voor hem om op te geven.
Tenslotte Fred tegen Jan Bol: tot grote verrassing van Fred werd het een koningsindische opening. Het werd dan ook echt een strijd van wit, Fred, op de damevleugel tegen zwart, Jan Bol, op de koningsvleugel. Mijn indruk was dat deze strijd in eerste instantie werd gewonnen door wit, omdat hij sneller en doelgerichter handelde op zijn vleugel. Jan moest min of meer zijn aandacht opeens naar de andere kant van het bord verleggen en dat kostte hem zomaar een pion. Ik heb gemist hoe dat gebeurde. Toch hield Jan de strijd met aktieve zetten gaande en hij bood remise aan. Dapper speelde Fred nog een tijdje door, maar toen de klok maar doortikte en de tijd ging dringen, bood hij zelf remise en dat accepteerde Jan (uiteraard).
Jan vd Berg kon een oefenpartij spelen tegen ons gastlid Ben, omdat Bert afwezig was. Ook in deze partij werd in het begin geblunderd. Eerst gaf Ben een stuk weg en even later deed Jan hetzelfde. Daarna werd het een spannende strijd die met heel aardig spel door Ben werd gewonnen. (Harry)

Bedankt Harry en bij deze veel succes in het kersttournooi waarvoor zich overigens meerdere Middelstummers hebben ingeschreven. Binnenkort meer daarover op dit adres.

De interne competitie. 8/12

Voor de tweede keer op rij slaagde Sjouke er in om een gerenommeerd eerste teamspeler pootje te lichten. Na Jan Bol was het nu Frits die onderuit ging. De revelatie van dit seizoen was niet tevreden over zijn spel en dat is ook wel terecht want hij gaf in gewonnen stelling kansen weg die de uitslag ernstig hadden kunnen beinvloeden. Het geloof in een goede afloop zal bij Frits tanende zijn geweest waardoor hij niet alert profiteerde, zo veronderstel ik althans. Hoe het ook zij: de prestaties van teamgenoot Sjouke in de interne zijn indrukwekkend.
Ti won van Free. De ontwikkelingsvoorsprong die ze aan de opening overhield bouwde ze uit tot een stelling waarin haar nauwelijks iets onaangenaams kon overkomen. Nadat zij echter een geforceerd mat in 3 miste welke met een dameoffer moest worden ingeluid keerden de kansen. Free reageerde echter veel te impulsief op deze hem toegeworpen weelde en gaf het zo maar weer weg. Deze partij staat met commentaar van Free online.
Jan Bol zette Jan v/d Berg van aquit onder druk, maar vergat ergens om de en passant regel mee te nemen in zijn berekening en zag zich daardoor veroordeeld tot een langdurig beleg om de partij alsnog in zijn voordeel te beslissen.
Jan Mark en ik deelden het punt al na 10 zetten. In de database van chesslive.de/ zijn o.a jongens als Nunn en Gurevich ons voorgegaan door in dezelfde stelling remise overeen te komen. Ik doe de partij dan ook graag af met de opmerking dat we een grootmeesterlijke salonremise hebben gespeeld. De afwezigheid van Harry kost hem de koppositie, maar met een partij minder zal hij er niet mee zitten. Volgende week de laatste interne ronde van dit jaar. Bert zal er alvast niet bij zijn, want hij gaat in Denemarken proberen vissen te schaken.

Rode lantaarndrager Groningen 6 keert het tij tegen Middelstum. 1/12

Uitslag 3 - 5. Middelstum miste in deze thuiswedstrijd weliswaar de kopman, maar dit resultaat blijft verrassend en dus teleurstellend. De teamleider bericht:

Acht e-4 openingen op de borden, waaronder 2 scandinaviërs, brachten ons niet wat wij vooraf hadden gehoopt.
Jan en Freddie wonnen overtuigend. Herman haalde een degelijke remise .
Sjouke moest van uit de opening zijn knipperende ogen in bedwang houden, want deze opening had hij nog nooit op zijn bord gehad ( een veel voorkomende variant van het Scandinavisch met na exd5 Pf6 ) toch kwam hij uitstekend uit de opening en veroverde een kwaliteit. Misschien wist hij niet hoe het verder moest, maar hij liet de partijwinst lopen door een zetherhaling, jammer remise.
Bert probeert Roel van Duijn onsterfelijk te maken binnen de dreven van Middelstum. Hij slaagde hier wonderwel in en kwam bijzonder goed te staan, edoch de tijd werd zijn grootste tegenstander en versloeg hem, jammer een nul. Hierbij moet nog wel worden opgemerkt dat hij aan de wedstrijdleider had gevraagd of hij een remiseaanbod mocht aannemen. Deze werd door de misschien wel te “strenge” functionaris afgewezen, vanwege een aanmerkelijk betere stelling met een gezonde pion voor.
Ti vertilde zich aan een koningsgambiet, terwijl Jan Mark en Frits in de tijdnoodfase zich met een nul tevreden moesten stellen.
Zo kennen wij Middelstum weer, onderin strijdend tegen degradatie. Wij hebben hier wel mooi ervaring in en dat scheelt!!! (Joop)

Middelstum 2 stunt wederom. 24/11

Uitslag 3½ - 2½. Een onzer verslaggevers voorziet binnenkort in een gedetailleerd verslag. Ook in de interne viel een zeer verrassende uitslag te noteren. Het blijft oppassen met die jongens van het tweede.
Free en Bert hebben hun partijen ter publicatie aangeboden. Free becommentarieert zijn partij en Bert licht zijn opening tegen Ynte Visser als volgt toe:

Roel van Duijn 1. e4 c5 2. a3 Dat was het dus. Deze minimale zet vormt de inleiding tot het Roel van Duijn Gambiet. Het Wie-Gambiet? Inderdaad, er is een schaakopening genoemd naar de voormalige Amsterdamse wethouder, die in zijn jeugd een enthousiaste en bijzonder originele schaker was. Laat ik Van Duijn zelf aan het woord laten.
In een in 1974 in Schakend Nederland gepubliceerd artikel beschreef hij de gedachte achter de zet 2. a3 als volgt: `Dat 1 …c5 een gevaarlijke verzwakking is van de zwarte damevleugel wisten mijn vriendjes en ik op het Haags Montessori Lyceum destijds al. Hoe we dat dan aanpakten? Ten eerste door ons niet te vermoeien met de officiële varianten, beginnende met 2. Pf3. Al die lectuur over Drakenvarianten en Najdorfsystemen lieten we met een zucht over aan degenen die op de nominatie stonden door ons te worden ingemaakt. `Hoe het dan toch gekomen is dat het Siciliaans nog steeds in de mode is, dat is alleen te verklaren doordat het schijnbaar onaanzienlijke zetje 2. a3-a3 in zijn gevolgen nooit met de vereiste hartstocht en ernst overwogen is. Er schijnt in het wezen van de zet 2. a3 iets zo nederigs te zitten, dat ik meesters en grootmeesters spontaan in lachen heb zien uitbarsten toen ik hun de zet toonde. Misschien is het dat.’

Deze vermakelijke en interessante bespiegeling laten we maar even op ons in werken....!
De inhaalpartijen hebben een nieuwe koploper opgeleverd. Het is niemand minder dan de regerend clubkampioen die bovendien als enige ongeslagen wist te blijven. 1 december staat er al weer een externe wedstrijd voor Middelstum 1 op het programma. Groningen 6 gaf gehoor aan het verzoek om deze wedstrijd een week te vervroegen. Bedankt! 8 december wordt de interne voortgezet, zie voor het programma de betreffende pagina.
Jan Mark beschrijft zijn waarnemingen van de wedstrijd tegen Unitas 6 als volgt:

Afgelopen dinsdag mocht Middelstum 2, dat verrassend na 2 ronden op de tweede plaats staat, thuis aantreden tegen Unitas 6. Ook Unitas brengt meer rating-gewicht in de schaal dan onze mannen, dus er zal weer hard moeten worden gewerkt aan de borden.
Aan bord 1 speelt onze Guus Geluk, waarbij moet worden opgemerkt dat hijzelf vooral dit geluk afdwingt. Ook deze avond maakt Fred weer indruk. In de opening wordt hij verrast door een mooi paardoffer op e5. Na eerst een paard voor een loper te ruilen besluit Fred alsnog het giftige paard te nemen, waarna hij in grote problemen verzeild raakt. In het vervolg van de partij heeft hij niks in de melk te brokkelen, maar weet hij de schade wel steeds te beperken. Als de genadeklap steeds uitblijft gebeurt er het (in ieder geval bij Fred) onvermijdelijke: ineens heeft Fred een matdreiging op het bord getoverd en eeuwig schaak zit er niet meer in voor de witspeler. Fred noteert wederom een punt.
Aan bord 2 trekt Bert de aandacht door in een siciliaan aan te sturen op het "Roel van Duin-gambiet". Correct of niet, in ruil voor een pion krijgt Bert de ruimte en de stelling blijft moeilijk te beoordelen. Bert blijft zwart onder druk zetten en uiteindelijk wint hij zijn pion terug met voordeel. Na nog enkele sterke zetten strijkt zwart de vlag en haalt Bert een fraaie overwinning binnen.
Aan bord 3 krijgt Joop precies dat wat hij wil: een scandinavier met Dd6. In het middenspel komt hij steeds beter te staan, totdat hij een vorkje over het hoofd ziet. Joop spartelt nog wat tegen maar moet toch de eer aan zijn tegenstander laten.
Op bord 4 vindt een interessante partij plaats. Sjouke de V speelt een rustige opening en kan met een mooie combinatie een kwaliteit winnen. De zwartspeler weet echter een dreigende aanval op de witte koning in te zetten. Sjouke weet alle gevaarlijke klippen maar net te omzeilen en wordt daarna geholpen door echte blunder. Een mooi en toch wel verdiend punt.
Joost speelt met zwart op bord 5 een rustige opening. Ook zijn tegenstander lijkt rustig te wachten op wat komen gaat. Als Joost zijn stelling voltooit met d5 heeft hij een iets betere stelling. Hierna heeft hij lange tijd het initiatief. Steeds weer knoopt hij geniepige dreiginkjes in de stelling, maar even zo vaak doorziet zijn tegenstander dit. In de overgang naar het eindspel maakt Joost 1 fout en helaas blijkt die fataal. Joost blijft met lege handen staan, maar kan terugzien op een sterke partij. De winst voor het team zal toch voldoende troost bieden, lijkt me.
Dan bord 6, waar de beslissing voor de wedstrijd eigenlijk viel. Fré speelde weer eens een Zukertort, maar pakte het dit keer iets minder dogmatisch aan. Het werd derhalve een Suikertaart-variant, waarbij Fré een pion won en de zwarte rokade verhinderde. Een paar uur lang stond Fré op winst, maar uiteindelijk werd in een nog steeds iets betere stand in het team-belang besloten tot een remise.
Al met een knappe en krappe overwinning, waardoor onze jongens gewoon bovenin mee blijven draaien, hulde.....

In de interne werden op dezelfde avond nog twee inhaal-partijen gespeeld. Harry won in een konings-indiër van Jan vd B, die lang mee kon, maar ergens een pion kwijtraakte en daarna met strakke hand op een nul werd getrakteerd.
In de andere partij liet Sjouke G zich van zijn beste kant zien. In een partij met zwart tegen koploper Jan B toverde Sjouke een op het eerste oog foutloze svesnikov op het bord. Alle pogingen tot tegenspel van wit werden door Sjouke keurig gepareerd. Nadat de laatste lichte stukken van het bord waren, restte Jan niets beters dan Sjouke te feliciteren met deze zeer sterk gespeelde partij. (Jan Mark)

Interne partij gepubliceerd. 22/11

De partij tussen Jan Mark en Harry uit de laatste ronde is geanalyseerd door de witspeler en staat online.
Diens partij uit de wedstrijd tegen Sissa zal binnenkort onder de loep worden genomen en dezelfde weg gaan.

Sissa 2 stelt de punten alsnog veilig tegen Middelstum. 20/11

Roel van Duijn Uitslag 4½ - 3½. Middelstum heeft 2 weken lang mogen genieten van een 1 - 0 voorsprong, maar die treffer heeft niet tot een matchpunt geleid. Het werd wel een mooie wedstrijd met hier en daar heus vechtschaak. Aan zeker 3 borden spotte de uitslag met de her en der halverwege gemaakte prognoses. Jan van den Berg doet verslag:

Er viel veel te genieten op schaakgebied in de wedstrijd van Sissa 2 tegen Middelstum. Frits had al vooruitgespeeld en gewonnen, een goed begin dus. Toch vielen na verloop van tijd de eerste nullen bij de ONZEN!
Joop kwam in een opgesloten stelling terecht en gaf op. Gerry werd positioneel heel langzaam de afgrond in geschoven.
Aan de andere borden werd langdurig en fanatiek gestreden. Jan Bol toog creatief en gewaagd ten aanval, maar kwam daar met een pionnetje minder uit en gaf later op na nog van alles geprobeerd te hebben.
Ti speelde aanvallend zoals altijd, maar moest met een pion minder uiteindelijk de (Friese) vlag strijken.
Ook bij Harry zag het er zeer interessant uit; deze partij werd remise.
Jan Mark speelde een mooie aanvalspartij met veel dreigingen en een pion op de zevende rij. Zijn tegenstander gaf in een verloren stelling op.
Zeer spannend was de partij van Freddie, het zag er remiseachtig uit, maar toen kwam hij wel met een paardzet waarmee hij tegelijkertijd de dame en de koning aanviel. Geniaal! Maar wel wat slordig van zijn tegenstander......! Uw verslaggever, Jan Lichtgerink

Okay Jan en ik hoop dat je er veel inspiratie uit hebt geput want dinsdag mag je tegen Harry voor de interne.
Het tweede team speelt dan thuis de derde ronde tegen Unitas 6. Ongetwijfeld mede namens de teamleider hoop ik wederom op veel bekijks, want eerder tegen Staunton 3 heeft dat zijn waarde wel bewezen!

De interne competitie. 17/11

De topper tussen Ti en Jan Bol bood niet het spektakel dat menigeen ervan verwachtte. Het winnend voordeel dat zwart zich binnen de kortste keren verwierf is geen moment in gevaar geweest.
Jan Mark en Harry kwamen ook in hun derde serieuze partij tot remise waarbij de strijd overigens niet geschuwd werd. Wit kreeg ruim voldoende compensatie voor zijn dubbelpion in de vorm van ontwikkelingsvoorsprong, maar verwoede pogingen ten spijt, doorslaggevend werd dat niet.
Eendrachtige samenwerking tussen Dame en Loper over de lange diagonaal van de witte velden werd Bert fataal in zijn partij tegen Frits. Frits mag thuiskomen met deze partij.
Op het bord van Joop en Sjouke heerste het blundervirus waartegen gelukkig geen vaccin bestaat. Joop beging de laatste fout waardoor Sjouke zijn puntenaantal verdubbelt.
Ook Jan v/d B kwam deze ronde op 2 punten, zij het met meer overtuiging. Hij won van Joost in een partij waarin hij steeds het beste van het spel had.
Zelf won ik van Free, maar dat genoegen zou me waarschijnlijk onthouden zijn gebleven wanneer Free mij in de openingsfase had getracteerd op een loperoffertje met schaak op F7. Het lukte me niet dit in de analyse te weerleggen en met dank aan Harry werd ik op dit lek in mijn repertoire gewezen. Werk aan de winkel dus. Deze ronde heeft wel een nieuwe koploper opgeleverd en geflatteerd of niet, ik nodig de lezer van harte uit om op de volgende pagina te zien wie dat is.

De stand en de indeling 13/11

De stand is weer up to date en de indeling voor de interne van 17 november is onder licht voorbehoud bekend. Zie daarvoor de volgende pagina. De partij van Jan Bol vs Joop staat met commentaar van de witspeler online op de gekende plek.
Een week geleden, dus de melding komt wel erg laat, zette Frits Middelstum in zijn vooruitgespeelde partij tegen Anne van der Veen van Sissa 2 op voorsprong. Deze wedstrijd krijgt op 20 november in het denksportcentrum Jannes van der Wal haar beslag.

De interne competitie. 10/11

Bert had zich degelijk voorbereid op zijn partij tegen Harry, maar dolf het onderspit omdat zijn dame overbelast bleek door haar verdedigende taken en dat draaide niet alleen uit op stukverlies, maar ook op het verlies van de partij en van zijn 4 weken lang gekoesterde koppositie. Die stek is nu weer in handen van dorpsgenote Ti. Ze versloeg Frits die in tijdnood het remisespoor bijster raakte.
Free gaf Jan Mark goed partij maar ook hij wist het niet binnen de remiseperken houden.
In zijn partij tegen Joop had Jan Bol zowel het ruimtevoordeel als het actievere stukkenspel. Met een tactische wending besliste hij de partij vervolgens op elegante wijze. Deze partij zal met commentaar van Jan gepubliceerd worden zodra ik de boel weer op orde heb.
Joost zette zijn partij tegen Sjouke opnieuw goed op, maar toch ging het in het vroege middenspel weer mis. Hij vroeg zich hardop af hoe dat nu komt, maar zoekt het alvast niet in de genialiteit van zijn tegenstanders.....
Jan v/d B verloor al vroeg de kwaliteit en behoedzaam spelend trok ik deze partij vervolgens naar me toe.
Het is dringen aan kop: Ti en ikzelf staan met 4 uit 5 bovenaan, maar het moyenne van Harry en Jan Bol is met 3½ uit 4 beter. Deze ronde is nog niet in de stand opgenomen maar ook dat komt binnen afzienbare tijd wel weer in orde.

Probleempje voor de website van sc.Middelstum. 8-11

Wegens een gecrashte computer is het vooralsnog niet mogelijk om de resultaten van de interne competitie bij te werken. Excuus voor het ongemak, maar er wordt gewerkt aan een oplossing.

Ook Middelstum 2 steekt de punten in de tas. 3/11

In de sterkst mogelijke opstelling (Joop schitterde door afwezigheid tgv de Varkensgriep waar heb je nou weer uitgehangen?-), togen we vol goede moed naar de thuishaven van sc.Groningen, wat volgens Ti een zacht eitje zou moeten zijn.
Gelukkig liep het goed af, maar het werd een dubbeltje op z'n kant. Reeds voor aanvang van de strijd verzuchtten Freek en ik reeds, hoe zwaar we het zouden krijgen: wij moesten nl beiden tegen juniorleden spelen en dan lukt het met onze concentratie gelijk minder. Dat bleek ook met name op het bord van Freek. Deze speelde z'n vertrouwde opening (Zuckertort), maar reeds op de 8e zet stortte z'n stelling als een plumpudding in elkaar, pionverlies,rochade verijdeld,en na een uurtje spelen een gedesillusioneerde Freek, die weer snel afdroop naar Delfzijl.
Gelukkig kwam er morele ondersteuning in de personen van Harry en Frits, en aan bord 1 was Freddie vrij snel een stuk voorgekomen tegen 2 pionnen. Hij wist z'n voordeel goed te behouden en zeer degelijk de partij tot winst te voeren.
Het kunststukje van de avond speelde zich af aan bord 2, waar Bert aanvankelijk ook een stuk voorkwam, maar steeds meer met de rug tegen de muur kwam. Uiteindelijk resteerde een eindspel met Dames en 2 pionnen voor Bert en Dame met 4 pionnen voor z'n tegenstander: zelfs 2 aangesloten vrijpionnen. Door prachtig manouvereren wist Bert eeuwig schaak af te dwingen. Hulde voor dit sterke eindspel!
Zelf werd ik door mijn jonge tegenstander fors onder druk gezet. Om me te bevrijden uit de benarde positie forceerde ik een grote afruil, met een toren en 2 pionnen tegen 2 stukken leek het me goed speelbaar, echter het werd me gemakkelijk gemaakt door een aftrekschaak, waar weer eens de kracht bleek van de loper op de diagonaal.
Joost wist een geweldig positioneel overwicht op te bouwen, maar niet hoe de genadeklap uit te delen. Alle omstanders zagen hem eerst nog een loper weggeven, maar het bleek, dat hij ver vooruit had gedacht. De druk werd nog verder opgevoerd en met trillende handen deed z'n tegenstander in nood nog een wanhoopszet, maar toen was het ook meteen gebeurd. Bravo!
Aan bord 6 zat onze nestor geconcentreerd te spelen, maar hoe langer het duurde, hoe meer Jan in de verdrukking kwam. Ook zijn tegenstander was weinig humaan en liet Jan nog lang spartelen. Zoals Harry nog opmerkte, zou Jan eigenlijk J.Hartman moeten heten; nooit opgeven. Resumerend dus een succesvolle avond. ( Sjouke)
Een vermakelijk verslag Sjouk en zo ook de partij van Joost tegen Eelco de Groot waarvan ik de vrijheid genomen heb deze te voorzien van Fritz` commentaar. Deze leerzame en amusante partij staat online. Voor de meest waarschijnlijke indeling van de interne voor de aanstaande clubavond verwijs ik naar de volgende pagina.

Middelstum houdt de punten in eigen huis. 27/10

Een zinderend en krakend einde aan de wedstrijd tegen Bedum. Joost K. wilde zijn speellokaal zelfs omdopen tot de HEL van Middelstum. Alhoewel alleen Ti last had van het geluid van de vloer!
Harry speelde een gedegen Grunfelder die uiteindelijk resulteerde in remise. Frits voerde zijn partij op geheel eigen wijze met vaste hand tot winst. De partij van Jan Mark stond vanaf het begin in een remisestand en werd het ook. Jan B. revancheerde zich na zijn nederlaag in Ten Boer. Al rap veroverde hij een stuk dat hij later inwisselde tegen een Dame.
Op de laatste twee borden zag Herman een vork over het hoofd en kon Bert, na bijzonder goed uit de opening te zijn gekomen, de pionnenstorm van zijn tegenstander niet pareren, derhalve twee nullen. Tussenstand 3-3.
Op het zesde bord verkeerde Gerry in hevige tijdnood, 17 zetten in ruim een minuut in een voor hem zeer goede stelling. Het volk verzamelde zich rond zijn bord om niets van de afloop te missen. Met nog 30 seconden op de klok voor 7 zetten ( zijn tegenstander een minuut of 5 ) bood hij remise aan en kreeg het. Het publiek slaakte een diepe zucht van opluchting.
Resteerde nog het vijfde bord van Ti met wisselend kansen. In het begin van de laatste fase stond Ti beter, maar de kansen keerden. Vanuit het publiek werd zelfs gezegd dat haar tegenstander mat in 2 niet had gezien, zodat Ti haar welverdiende punt kon bijschrijven en tegelijkertijd zorgde voor twee wedstrijdpunten. Een geweldig slot van een mooie avond, waar de vloer de 5e van Beethoven voortdurend ten gehore bracht.
Middelstum- Bedum 4 ½ - 3 ½
Er werd ook nog een inhaalpartij gespeeld. Naar eigen zeggen won Free voor het eerst met zijn Zuckertort en helaas was ik, na een behoorlijke fout, het slachtoffer. (Joop)

Met bijzondere...! dank voor het verslag Joop. Een positief saldo na 2 wedstrijden dus voor het eerste team. Zo comfortabel heeft Middelstum het in de eerste klasse nog niet eerder gehad. Dindag 3 november speelt het tweede team uit tegen Groningen 7 dat in klasse 2B op papier de minste verwachtingen mag koesteren op een goede eindklassering. DSW Stadspark Peizerweg 128, Groningen tel. 050-5294289
De week erop -en dan wordt het ook wel weer eens tijd-, de interne.

Knap herstel van Ti de Jong in Hoogeveen. 24/10

Raadhuis Hoogeveen Na 3 nederlagen op rij verloor ze niet meer, won er 4 en deelde ze tweemaal het punt. Het resultaat van 5 uit 9 levert haar niet alleen een positieve TPR op, maar ook nog maar eens de bevestiging dat het met haar wedstrijdmentaliteit wel snor zit. Iets waaraan overigens niet breed getwijfeld werd. Jan won zijn laatste partij en verwierf daarmee ook een batig saldo. Winnaar van deze groep werd Bram Klapwijk (Hardenberg). Harry moest na zijn gewonnen partij uit de vijfde ronde afzien van verdere deelname door een gevalletje van overmacht. Deze groep werd gewonnen Rob van Dongen, die lid van Haren is. De foto toont het raadhuis van Hoogeveen dat dit tournooi herbergde. Komende dinsdag ontvangt Middelstum Bedum.

De voorlopige ratinglijst van 1 november 2009. 20/10

De partijen van het tournooi in Dieren zijn hierop verwerkt, de partijen uit de eerste wedstrijden van de NOSBO-competitie (nog?) niet. Zie hier.

Middelstum breed vertegenwoordigd in Hoogeveen. 17/10

Harry is als tweede geplaatst in de ochtendgroep (Amateur 2), die 54 deelnemers telt. Dat wekt verwachtingen. Het zal van zijn vorm afhangen of deze waargemaakt kunnen worden. Ti en Jan kozen voor de middaggroep (Amateur 1), waarin 80 schakers strijden om de eer en het prijzengeld. Qua speelsterkte zijn beide groepen vergelijkbaar. Via deze koppeling kun je lekker rondstruinen op de tournooisite.

De interne competitie. 13/10

De thrillerachtige pot die Joost vorig jaar tegen Joop op het bord toverde, kreeg geen waardig vervolg. Ditmaal streek Joop de winst op en dat ging vrij gemakkelijk.
Sjouke viel in het vroege middenspel de dame van Bert aan, maar deze antwoordde á tempo door op zijn beurt de dame van Sjouke aan te vallen. Sjouke zag zich daarop gedwongen de dames te ruilen, (hier wreekte zich het eerder gespeelde g2 - g4 waardoor de toren op h1 en prise kwam te staan), maar dat koste hem wel een pion. Aan dit materiële voordeel voegde Bert gaandeweg ook positioneel voordeel toe en dat bleek voldoende om het punt te incasseren.
Het binnensmondse fluitje dat Jan Bol met enige regelmaat liet horen, deed vermoeden dat het spel naar wens verliep. Dat vermoeden werd bevestigd door de uitslag.
Free kwam met zwart tegen Frits opvallend goed uit de opening, maar op de vraag waar het voor hem mis ging moet ik het antwoord schuldig blijven. (intussen een mailtje ontvangen van Free waarin hij schrijft: "Potverdorie! Ik had gewoon moeten winnen!") Deze partij staat met enig commentaar online.
De partij tussen Ti en mijzelf kenmerkte zich door tegengestelde rochades en aansluitend een pionnenstorm op de vijandelijke koning. Omdat mijn torens al op de ideale velden stonden om deze pionnen te ondersteunen won ik de hardloopwedstrijd van deze kleine rakkers. De zwarte koning kwam erg op de tocht te staan en dat resulteerde in groot voordeel. Een smet op deze partij vormde de gelegenheid die ik Ti bood om de partij weer in evenwicht te trekken. Ik had deze zet wel gezien, maar de kracht van mijn voorgenomen antwoord daarop schromelijk overschat. Gelukkig liet zij deze kans onbenut. Deze partij staat ook online met aandacht voor het hierboven beschreven moment op de 30 ste zet. Volgende week is er geen interne. De spelers van het eerste hebben dus liefst 2 weken de tijd om zich te prepareren op het jaarlijkse treffen met Bedum. De week erop speelt het tweede tegen Groningen 7, we zullen het dus even met de huidige stand moeten -of in het geval van Bert- mogen doen.

De indeling van interne is gewijzigd. 9/10

Daar gaan 3 dagen intense voorbereiding......!

De interne competitie. 6/10

De Valk Joost en Frits hadden er zin in, bij onze aankomst bleken zij al te zijn begonnen! Deze partij ontwikkelde zich naar het zich liet aanzien gelijkwaardig. Op een gegeven moment dacht Joost een mooie aanval te zien en zette deze in. Hij verloor hierbij echter wel een kwaliteit. Misschien mede omdat Joost nog niet gerokeerd had kon Frits zijn stelling langzaam maar zeker uitbouwen en een aanval via het midden uitvoeren. Na promotie van Frits zijn pion moest Joost op opgeven. 0-1
Sjouke mocht aantreden tegen Harry. Dit werd een mooie partij waarbij Sjouke in het begin een pion (offerde) weggaf maar wel een open torenlijn terug kreeg. Ondanks een pion achter bleef de partij dus lange tijd in evenwicht. In het eindspel, wellicht onder tijdsdruk, moest Sjouke in Harry zijn meerdere erkennen en gaf op. Toch bleek uit de analyse dat na een fout van Harry( Dame zet) Sjouke er beter, misschien zelfs winnend, voor had kunnen staan door met de toren te slaan ipv met het paard! Helaas voor Sjouke werd dit in de wedstrijd niet door hem gezien, 0-1.
Joop speelde met wit tegen Freddie. Beide heren hadden een degelijke opening met vele tactische zetten. Pas in de 34ste zet werd het eerste stuk geslagen! (In de wandelgangen werd er door sommigen gesproken over een breiwerkje maar die duiding doet deze partij toch echt te kort). Nadat het eerste stuk gevallen was kwam Freddie wat beter te staan met zijn stelling. Toen Joop zijn toren moest geven voor een paard werd de druk uiteindelijk te groot en moest hij opgeven. 0-1
Jan v/d Berg streed met wit tegen Free. De opening was gelijkwaardig, Free verdedigde zich met zijn (tot nu toe) favoriete verdediging : De Leeuw. In het middenspel deed Free denk ik een te voorzichtige pionnenzet waardoor hij een zwakke pion kreeg. Jan bleef geconcentreerd spelen en wist zich een zeer goeie stelling te creëren. Hij had een ver opgerukte pion, gedekt door zijn toren, waaraan Free aandacht aan moest blijven besteden. Toen Jan eenmaal met zijn toren achter de linies kon slaan en schaak geven was de partij voor Free verloren. Onder tijdsdruk zag hij een vorkje over het hoofd en gaf op. 1- 0
Dan de partij van Jan Mark tegen Ti. Ik begreep van Jan Mark dat hij twee openingen door elkaar heeft gehaald en iets te snel in de openingsfase heeft gezet. Dat bleek, want in de 6de zet viel zijn eerste pion en dat verlies werd eigenlijk alleen maar groter. Na nog een kleine poging om een aanval te starten op de koningsvleugel bleek het onbegonnen werk. Na drie pionnen achter en een slechte stelling trok hij de stekker eruit en gaf op. 0-1. Het gevolg van deze uitslag is dat Ti de enige koploper is : 3 uit 3 en al snel aan een feestelijk biertje begon!
Tot slot mijn partij tegen Jan Bol. In de opening gaf ik een pion. Door deze te nemen ontnam Jan zich de mogelijkheid tot rokeren. Met een pion achter maar een actievere stelling probeerde ik de druk op te voeren en mijn pion terug te winnen. Jan kon dat echter steeds voorkomen en zou, wanneer hij zijn 2de toren bij het spel kon betrekken, wellicht tot grote daden komen. Voor mij het moment om remise aan te bieden en deze werd door Jan aangenomen. ½ - ½ . Bert

Bedankt Bert en de indeling voor 13 oktober is ook al bekend, onverwachte voorvallen daargelaten.

De indeling van de interne. 2/10

Deze is onder licht voorbehoud bekend en op de volgende pagina in te zien. De partij van Bert tegen Hans van Steenis uit de wedstrijd tegen Staunton 3 staat online.

Middelstum 2 pakt de winst op Staunton 3. 29/9

Ja, het was een bijzondere avond. Als eerste de mededeling dat Staunton door ziekte met drie man kwamen opdagen, waardoor Jan het punt in de schoot geworpen kreeg.
Verder waren er op een bepaald moment meer schakers van Middelstum aan het kijken dan dat er schaakten (Jan, Frits, Jan-Mark, Harry, Joop, Fre en Ti) Het heeft geholpen......
Poppe Dijkhuis rook op een bepaald moment gaslucht, waarop Bert zei dat hij toch maar buiten een sigaret zou opsteken. De tegenstander van Poppe, (Fred) zei dat hij die avond kerrie gegeten had. Kortom....
Diezelfde Fred heeft een engel op zijn schouder gehad; verloor in de opening een pion en zei later dat de tegenstander de compensatie van zijn pion had en qua stelling was het niks. Hij heeft alle hoeken van het veld gezien maar bleef koel; toen niemand erop gerekend had, (Harry fluisterde al dat Fred ging verliezen) vond Fred de matzet en was het ineens over en uit voor de tegenstander.
Bert kwam goed uit de opening maar verrekende zich halverwege wat hem een stuk kostte, wel met enige compensatie (vrij pion). De tegenstander ging niet echt goed om met de weelde van een stuk meer (de loper deed de hele wedstrijd niet meer mee) en Bert kwam steeds beter te staan, bood remise aan welke afgeslagen werd. Vervolgens kwam hij steeds beter te staan met de torens en Dame, had misschien daar al toe kunnen slaan (partij komt nog online te staan) maar de tegenstander wist Dame's te ruilen. Gelukkig had Bert intussen nog twee pionnen meegesnoept en had minimaal remise. Niet nadat de tegenstander een loper weggaf met een tussenschaak en opgaf!
Sjouke had al lange tijd niet geschaakt en had tegen zichzelf gezegd: "gewoon lekker spelen". Helaas is het hier niet echt van gekomen, hij kwam niet goed uit de opening en kwam in de verdrukking. Bijkomend probleem is het feit dat hij veel tijd verbruikte en in tijdnood kon hij opgeven. Qua stelling was het over en uit.
Maar het team heeft de eerste wedstrijd gewonnen!! Ti

Met dank aan Ti en dat die engel maar even blijft zitten. 6 oktober pakken we de draad van de interne weer op. Binnenkort zal gepubliceerd worden welke ronde dan voorzien is.

De tweede ronde in de interne en twee extern vooruitgespeelde partijen. 22/9

Jan v/d Berg kwam tegen zijn gewoonte slecht uit de opening en Ti trok daar gedecideerd profijt van. 2 uit 2 voor haar alweer!
Frits bevestigde zijn reputatie evenmin: hij hield een licht initiatief over aan de opening, maar koos ditmaal in plaats van rustig positiespel voor het opportunistische g4. Jan Mark wist vervolgens wel raad met de ernstig verzwakte witte koningstelling. Ook 2 uit 2.
Deze partij staat voorzien van een gedetailleerde analyse online.
De partijopzet van Joost zag er veelbelovend uit, maar zijn lange rochade deed het tij beslissend keren.
Bert is een jongen om in de gaten te houden. Hij positioneerde zijn paarden actiever dan ik de mijne en nadat ik me gedwongen zag mijn dame te geven tegen een toren en een van zijn rot paarden was er geen houden meer aan. Ook 2 uit 2 voor hem en voorlopig staat hij toch maar mooi aan kop.

De twee jongens van Staunton 3 die hun partij vooruit wilden spelen arriveerden laat in de Valk want ze hadden gekozen voor de touristische route via Ten Boer.
Aan deze borden werd dan ook nog volop geschaakt toen intern de beslissingen al waren gevallen. Uiteindelijk gaf Sjouke een stelling uit handen die te houden zou zijn geweest als hij dameruil geforceerd had. 0-1
De tegenstander van Free maakte het nog iets bonter want hij liet een niet al te ingewikkelde winst uitdraaien op verlies. Dit was overigens wel een partij met wisselend perspectief want ook onze man had zich eerder kansen gecreëerd waarbij de afwerking te wensen overliet. Ook deze partij is toegevoegd aan het archief. 1-1 dus en daarmee blijft de tweede helft die volgende week wordt gespeeld een echte wedstrijd.

Ten Boer en Middelstum openen het seizoen. 15/9

Frits De eerste wedstrijd die deze jaargang onder de NOSBO vlag gespeeld werd kende een grillig scoreverloop maar eindigde onbeslist.
Jan Bol won in de openingsschermutselingen een volle toren, maar vatte de zaak daarna nogal lichtzinnig op. Zijn tegenstander beschikte over meer ressources dan het eerste gezicht deed vermoeden, maar de paardvork die hem de dame ging kosten, had Jan wel mogen zien aankomen.
Herman -na 3 jaar weer eens een serieuze partij spelend-, trok de stand gelijk. Hij kon terugvallen op het vertouwde Koningsindisch en mocht al snel een wit paard in de doos leggen waar geen compensatie tegenover stond.
Mijn tegenstander speelde wel erg lang door in een finaal verloren stelling, maar dat bleek een teamorder te zijn die uitgevaardigd was op psychologische gronden. Alsof mijn teamgenoten dat punt niet allang hadden geteld en alsof de Ten Boersters dat punt niet allang hadden afgeschreven denk ik dan toch.
Bert kwam goed uit de opening en bezorgde zijn tegenstander een lelijke dubbelpion. Deze vocht zich echter goed terug en leek intussen op licht voordeel te staan toen er remise gegeven werd.
In een stelling die perspectief bood verspeelde Ti de voorsprong van Middelstum. Zij viel voor de verleiding om mee te vluggeren in de tijdnood van haar tegenstander en werd daarvoor hardhandig gestraft met een mat achter de paaltjens. Au.
We kwamen op achterstand omdat Harry ditmaal wel in Roelof Kroon zijn meerdere moest erkennen. Deze partij ging lang gelijk op, maar het eindspel met ongelijke lopers begreep de kopman van Ten Boer net iets beter.
In een partij waarin het evenwicht geen moment serieus verstoord is geweest besloten JM en blogger Albert Prins kort daarop tot remise.
Met een stand van 4 - 3 in ons nadeel wist Frits zich een taak in de schoot geworpen waarvan hij zich vervolgens met verve zou gaan kwijten. Met alle zware stukken nog op het bord was een stelling ontstaan die mij te ingewikkeld was om gefundeerd te beoordelen, maar ik vermoed dat de penning van een witte toren een troef was die beslissend werd. In tijdnood van wit werden alle zware stukken geruild en het pionneneindspel dat resteerde voerde Frits met vaste hand naar winst. In deze partij hebben we het ratingverschil van bijna 300 punten geen moment teruggezien en de jury bleek dan ook eensluidend in haar oordeel om Frits tot "Man Of The Match" uit te roepen Deze partij staat inmiddels online, en wordt wellicht binnenkort nog voorzien van commentaar.


Gegevens van sc. ten Boer 13/9

Speellocatie: Horecacentrum ‘Buurhoes’ Gaykingastraat 17 Ten Boer tel: 050-3023453 aanvang 19.45

De eerste ronde in de interne. 8/9

Ziezo, de eerste interne ccompetitieronde zit erop! Eén vrouw en elf man strijden om de titel dit seizoen. In de partij Joost - Jan Bol won Jan in de opening een pion, Joost wist zich geruime tijd vindingrijk te verdedigen, maar had op het eind drie pionnen minder en gaf op.
Bij Harry - Frits stond laatstgenoemde enigszins onder druk, maar verdedigde zich wel grootmeesterlijk met remise als resultaat. (sorry voor het wijnglas....)
Ti tegen Joop, van die partij heb ik weinig gezien; Joop verloor een kwaliteit geloof ik en gaf later op.
Zelf speelde ik met wit tegen Jan Mark, ik kwam goed uit de opening maar zoals zo vaak wist ik het voordeel niet uit te bouwen. Gepruts en belandde uiteindelijk in een verloren stelling.
Van de partijen Bert - Free en Sjouke - Fred heb ik de afloop niet mee mogen maken wegens vertrek naar Groningen. Vriendelijk groetend, Jan

Bedankt Jan en dus zal ik het stokje overnemen:
Sjouke en ik speelden een onderhoudende partij die tot vlak voor de beslissing, niet door groot geknoei ontsierd werd. Langzaam maar zeker kon ik wat druk ontwikkelen en de verdediging kostte Sjouke te veel tijd. Met nog 5 zetten voor de tijdcontrole raakte Sjouk het overzicht kwijt, stelde zijn koning tweemaal bloot aan schaak en liep midden op het bord mat.
Bert won in het middenspel de kwaliteit, maar zo tegen het eind van de partij leek de loper van Free minstens zo sterk. Het zou me verbazen als hij in die fase niet ergens een winnende voortzetting heeft gemist. Free bleef echter met lege handen staan: zijn vlag viel in een stelling die intussen al geen hoop meer bood.

15 september begint de externe competitie al voor het eerste. Op verzoek van Ten Boer om één partij vooruit te spelen kwamen de teamleiders overeen om de hele wedstrijd een week te vervroegen. De interne zal dus de 22ste voortgezet worden De cijfers van de eerste speelronde zijn op de volgende pagina te vinden.

De externe competitie 5/9

Na enig wikken en wegen is gekozen voor de volgende formaties:
Het eerste         Het tweede
1. Harry Wubs          Freddie Steggink
2. Frits Brandsma        Joop Naaijer
3. Jan Mark Hof         Bert Koster
4. Gerry Wubs          Sjouke de Vries
5. Jan Bol           Sjouke Gerbens
8. Ti de Jong          Free Bekker
7. Herman van de Boogaard    Joost van Melle
8. Joost Keurentjes       Jan van den Berg
Een overzicht van het programma voor beide teams is hier te vinden.

De interne competitie. 3/9

Op de pagina van de interne competitie staat de competitieopzet voor het komend seizoen beschreven. Ten opzichte van het afgelopen seizoen is nu voorzien in 2 finalegroepen i.p.v. 3. Den competitieleider bericht betrokkenen zeer binnenkort welke ronde als eerste gepland staat.

Ti mag het licht in de donkere kamer weer aandoen want haar foto`s van het Suyderooghtournooi mogen er zijn. Ze zijn hier te bekijken.

Het Suyderooghtournooi 29/8

LauwersmeerDe gong voor het nieuwe schaakseizoen klonk ditmaal alweer voor de vijfde keer in Suyderoogh en die toon, op die plaats klinkt mij -en naar ik vermoed iedere aanwezige- inmiddels zeer aangenaam in de oren.
Of het weer nu meerwerkt of tegensputtert: Elly en Jan weten hoe een dag als deze te organiseren en die kennis laten ze niet onbenut. Veel dank dus aan hen, met natuurlijk de stille hoop dat dat het niet bij dit lustrum blijft, al mag je de ogen natuurlijk niet sluiten voor alle moeite die zij zich hiervoor getroosten.
De foto`s die Free maakte zijn hier te bekijken.
Oud clubkampioen Allert (1991), nam vandaag afscheid van de club. Sportief gezien is dat natuurlijk ook een aderlating en te vrezen is dat we de man wiens snelle spel een goede schaakintuïtie doet vermoeden, nog node gaan missen. Een lichtpuntje was de toezegging van Herman v/d Boogaard die zich op de weg terug beschikbaar stelde voor pakweg 6 invalbeurten. Dat kan nog wel eens van pas komen.
Harry en ik scoorden met 9 uit 12 net een halfje meer dan Allert en Jan. Vervolgens zag Harry mede gezien een lichte tijdsdruk en met het oog op het onderlinge resultaat, welwillend af van een barrage. De Zwarte Dame staat nu dus naast het Peerd gelukkig te zijn aan het Hoendiep.
8 september begint de interne competitie en hierover meer tegen eind van volgende week.
Een mooi seizoen allen.


De KNSB ratinglijst van 1 augustus 2009. 28/7

koning
De ratinglijst van 1 augustus is nog niet officieel vrijgegeven, maar hier is een versie te zien met tot dusver verwerkte partijen, waaronder die van de interne competitie van Sc.Middelstum van afgelopen seizoen. Wat Middelstum betreft durf ik het wel aan om hiermee een summier vergelijk met die van een jaar geleden te maken. Harry wint ruim 100 punten en verbetert hiermee opnieuw zijn PR. Dat laatste geldt ook voor Ti, zij komt op 1715 en wint er zowat 200!! Haar lidmaatschap bij Middelstum werkt als Haarlemmer olie. Bert komt heel verdienstelijk binnen op 1595.

 P Naam     1 augustus 2008   saldo  1 augustus 2009
 1 Harry Wubs     1864     + 106    1970
 2 Jan Mark Hof    1723     -  2    1721
 3 Ti de Jong     1516     + 199    1715
 4 Jan Bol       1757     - 45    1712
 5 Allert Riepma    1682     + 17    1699
 6 Fred Steggink    1711     - 37    1674
 7 Frits Brandsma   ----            1667
 8 Gerry Wubs     1748     - 136    1612
 9 Bert Koster     ----            1595
 10 Joop Naaijer    1630     - 59    1571
 11 Sjouke Gerbens   1445     +  7    1452
 12 Sjouke de Vries   1397     + 42    1439
 13 Fré Bekker     1406       0    1406
 14 Joost van Melle   1330     - 34    1296
 15 Jan v/d Berg    1256     - 45    1211
footer