7/5 Middelstum 2 - Lewenborg 2

Uitslag 1,5-4,5

1/5 de nieuwe ratinglijst

De nieuwe lijst laat geen bijzondere verschillen zien voor de leden van Middelstum in vergelijk met de vorige lijst.

23/4 De algemene ledenvergadering


Verslag van de Schaakclub Middelstum in landgoed Ewsum op 23 april 2019.

de ALV De eerste rondvraag leverde een aantal agendapunten op. Hoelang gaan we door, mei juni, juli of langer. Theo vraagt naar de solvabiliteit, die is er in de vorm van borden en stukken.
Harry brengt andere belangrijke agendapunten te berde: Extern en intern. Gaan we met 2 ploegen de externe competitie in of met 1?
Ook de website verdient aandacht, nu Freddie helaas steeds minder tijd heeft voor deze zaak.
Jammer dat Ben meedeelt dat hij zijn lidmaatschap 1 jaar moet opschorten. Helaas! Ondanks de verrukkelijke maaltijd van de beheerders van Ewsum. Uit de kunst!
Wim Bos wil graag meer spelen. Joop merkt op dat hij onvoldoende spelers voor extern kan opstellen, waarop Sjouke hem verwijt: Je bakt er ook niks van! Op dat moment komt er een verstrooide professor, doctor en meester binnen. Met moeite herkennen we Albert Verheij. Zijn vliegtuig had een lekke band of vleugel, dat wist hij niet meer. Maar hij is er en dat hebben we tijdens het snelschaaktoernooi geweten!
Terzake:
* Externe gaan we met 2 ploegen van start. Team 1 8 spelers in de Nosbo-competitie en team 2 6 spelers. Let op: Spelers van team 2 mogen wel voor team 1 uit komen (maximaal 3 keer) maar spelers van team 1 mogen NIET voor team 2 spelen!
Er zijn gelukkig voldoende spelers. Bert en Joost promoveren terecht van team 2 naar team 1. Iedereen blij. Andere team 1 spelers Frits, Albert, Harry, Gerry, Jan Mark en Joop.
Team 2 spelers: Jan vd Berg, Bé, Sjouke Gerbens, Theo, Free Bekker en Wim H. Sjouke de Vries wil wel een keer invallen bij ontstentenis van een speler zowel voor team 1 als team 2.
* Intern draait bijna iedereen mee, alleen Albert draait niet door.
* Lidmaatschap: Naast het feit dat Ben 1 jaar lid af wordt moet ook Freddie formeel nu bedanken voor de club. Wordt met droefheid kennis van genomen.
* Website. Free heeft frame besteld, kost plm 4 euro per maand. Bé heeft windows en zal Free gaan assisteren. Moet lukken!

Na deze zware vergadering gaan we schaken. 5 minuten potjes. Na de zware vergadering en de vele drankjes blijkt het niveau drastisch gezakt. Paarden, torens en dames worden geofferd alsof dat zo hoort.
We spelen 8 ronden en dan blijken er 3 winnaars: Harry, Jan Mark en Albert Verheij.
Team 2 moet op 7 mei nog thuis spelen tegen Lewenborg. Wim H. zal zijn partij vooruit spelen. Als er verder nog liefhebberij is dan zal er ook in mei nog worden gespeeld en dan zal de vakantie aanbreken tot eind augustus. Ergens in Bareveld (op de Drentse hei) zal de opening van het nieuwe seizoen gevierd worden, als ik me niet vergis. We krijgen vanzelf een uitnodiging. Wim H

16/4 Intern

Bert schuift op naar de derde plaats en Frits wint een vierkamp voor Jan Mark, Wim H en Wim B.

12/4 Leek - Middelstum

logo van Leek Twee wedstrijden waren reeds vooruitgespeeld. Jan Mark verloor en Joost speelde knap remise. We begonnen dus met achterstand en het was nog licht buiten!
Frits kreeg het moeilijk op het eerste bord. Het spel ontwikkelde zich langzaam. Landurig gepeins over het beheer van het beruchte veld e5. Uiteindelijk moest Frits toch het loodje leggen.
Ik (Gerry) werd weer eens met een zekere eigenschap van mijzelf geconfronteerd, nl. een gebrek aan flexibiliteit. Bij (zwarte) fianchettering van de loper op g7 probeer ik altijd de lopers te ruilen en de aanval op de zwarte koningsvleugel te openen. Zo ook nu, echter mijn tegenstander kwam veel eerder met een aanval op de andere vleugel met snelle winst. Ik had eerder de koers moeten veranderen.
Harry ruilde vroeg de dames,won echter later een stuk met snel mat.
Fré kwam een kwaliteit achter,probeerde nog het vege lijf te redden,zonder succes.
Sjouke (wit) kreeg een aanval op zijn damevleugel te verwerken,kwam een stuk achter en verloor.
Joop speelde een degelijke partij,kreeg een toreneindspel met vrijpion,echter de toren niet achter de vrijpion.De koning van zijn tegenstander kon zich vrijelijk over de velden bewegen: remise
Resultaat Leek 1-Middelstum 1 6-2 Volgende keer beter. Gerry

9/4 Intern en extern

Gisteren een voorschot op deze wedstrijd van 2 partijen. Joost deelde het punt met Issa Albadeen en Jan Mark moest het punt laten aan Erwin Heinen. 12 april is er dus werk aan de winkel.. Intern steeg Jan Bol naar de derde plaats, maar die raakt hij weer kwijt als Bert zijn inhaalpartij tegen Jan v/d B weet te winnen..

2/4 Intern

Behalve de tweede ronde van de beker en een enkele inhaalpartij werd er een vierkampje gespeeld:
Frits    - Wim B    1-0 
Free    - Sjouke de V 1-0		Frits en Free 2,5
Wim B    - Free     0-1		Wim B     1
Sjouke de V - Frits    0-1		Sjouke de V  0
Wim B    - Sjouke de V 1-0
Free    - Frits    rem

28/3 Groninger Combinatie 3 - Middelstum 2

Uitslag 4-2

19/3 Middelstum - Bedum

Uitslag 1,5-6,5

12/3 Frits voldoet alsnog aan een opdracht van Leider Kim Jong Joop!

En verklaart gelijk waarom dat een stief kwartiertje op zich liet wachten.. Lees verder bij 15/2

26/2 Middelstum 2 - SCEPU

Uitslag 2- 4
Klik hier voor het verslag van de winnaars.
Harry won de bekerfinale die op de plank was blijven liggen van het vorig seizoen. Gefeliciteerd!

15/2 Van der Linde - Middelstum

logo van Van der Linde Erro ergo sum
Erro ergo sum... Ik maak fouten, dus ik besta. Dat was het motto van Tartakower, Savielly Tartakower, de Pools-Franse grootmeester, die vooral actief was tijdens de eerste helft van de twintigste eeuw.
Van fouten leert een schaker het meest. Dus, hoe meer fouten er worden gemaakt, hoe beter het is. Een partij verliezen is beter dan een partij winnen. Behalve voor de reet-ting natuurlijk.

Met dit idee in het achterhoofd toog Middelstum 1 naar Winschoten om tegen Van der Linde 1 te spelen. Deze schaakclub stamt uit 1874. De naam is ontleend aan de schaakhistoricus Antonius van der Linde, die bij brief werd gevraagd of hij zijn naam aan de ‘schaakklub’ wilde lenen.

‘De redenen die haar tot dit besluit gebracht hebben, zijn hoofdzakelijk de volgende: Niet langer als heiden willende leven, zag zij uit naar een geschikten naam, en al dadelijk viel haar ’t oog op uwen naam, als die van den schaakhistoricus bij uitstek, en van een schaakmeester wiens naam in Europa een goeden klank heeft.
En bovendien kwam het haar voor, beneden alle kritiek te zijn, om, wanneer ons klein landje zulk een meester op het schaakbord opleverde, haar toevlucht te gaan zoeken in het buitenland. U zult ons schaakgenootschap ten zeerste verplichten met het eerelidmaatschap aantenemen en het peterschap te willen aanvaarden.‘

Dat wilde hij wel.

‘Mijne Heeren, leden der Schaakklub te Winschoten! Ik aanvaard met groote ingenomenheid het eerelidmaatschap en het peterschap uwer vereeniging, die mij den 28sten september uit uwen naam in een schrijven van uwen sekretaris zijn aangeboden, en zend u hierbij mijn apostolischen schaakzegen.
Naar oud en goed gebruik mag een peter niet verschijnen met leege handen. Daarom heb ik het genoegen u éen der twaalf buitengewone exemplaren van mijn geschiedwerk en eenige dubbelen mijner schaakboekerij aan te bieden. Van laatstgenoemden volgen er later noch eenige.
Tot het bestuur van verenigingen, gewijd aan de beoefening van het spel des geestes, zooals ze mij voor den geest staan, behoort ook een bibliothekaris. Kennis is macht op elk gebied! Een kerk met onwetende priesters, een volk zonder bloeiende hoogescholen, schaakliefde zonder litteratuur, – ze hebben geen van allen bestand. Laat ten opzichte van het laatste een frissche richting uitgaan van Winschoten, zooals ook in den vrijheidsoorlog de viktorie begon van Alkmaar! Ex oriente lux [=Het licht komt uit het Oosten], maar uit het Noorden de kracht! Kwijnende volken schaken niet, maar wel zij, die een krachtig nacionaal leven ontwikkelen. Als Nederland zedelijk niet bloeit, laat het althands onze schuld niet zijn!’

Geen buitenlandse namen (Staunton te Groningen, Philidor te Leeuwarden) voor de Winschoter schakers. Een frisse richting, de kracht uit het Noorden, maar voor de Middelstumers bleek deze avond het licht wel degelijk het Oosten te komen. Er werd verloren met 5½ - 2½ Anderhalf punt van die 2,5 werd geleverd door de familie Wubs.

Maar het begon met Jan Mark die een remise liet aantekenen, in een stelling waarin hij, als ik het goed heb, een pion meer had, maar waarover zijn tegenstander opmerkte dat hij vond nog steeds beter te staan. Doorspelen of niet was diens bekende dilemma en hij koos voor het vermijden van risico.

De volgende die klaar was met zijn partij, was Wim H. Ik zag zijn dame op b2 staan, waar Wim kennelijk een pionnetje had gesnoept. De vraag is dan altijd of die pion giftig is of niet. Dat bleek hij wel te zijn, want Wim’s dame raakte in het gedrang en kon alleen nog worden gered door een toren voor haar op te offeren. Dat is ridderlijk en elegant, maar leidt in het schaakspel doorgaans tot verlies. Zo ook hier.

De partijen van Harry en Free eindigden ongeveer tegelijkertijd. Harry speelde remise. Hij had een iets betere pionnenstructuur, maar het was onvoldoende voor de winst. Free verloor door de zwarte aanval die over hem heen kwam.

Joop dan. Joop raakte steeds meer pionnetjes kwijt en moest uiteindelijk toezien hoe hij mat werd gezet.
Daarop volgde het Middelstumer hoogtepunt van de avond. Nadat Bé een remise in de wacht had gesleept, won Gerry. Gerry lag aanvankelijk flink onder wit vuur. Hij bood remise aan, maar zijn tegenstander sloeg het aanbod af en slechts aanbod en aanvaarding maakt een overeenkomst bindend, zoals de eerstejaars rechtenstudent moet leren. Het gevolg van het afslaan van het aanbod was echter kenmerkend. Degene die een remiseaanbod afslaat denkt beter te staan. Dat leidt soms tot overschatting van de eigen stelling. Aldus geschiedde hier. Wit ging te ver in zijn overwinningsdrang en bood op zijn beurt remise aan. Gerry weigerde en won.
Toen was er nog één partij gaande. Die van uw verslaggever. Hij zou de volgende dag op vakantie gaan en dan neemt hij geen kompjoeter mee, zodat de opdracht van Onze Grote Leider Kim Jong Joop om een verslag te schrijven niet tot onmiddellijke uitvoering kon komen.
Ook in de partij van uw verslaggever speelde overschatting van de eigen stelling een grote rol. Het leek aanvankelijk goed te gaan voor wit en misschien stond hij ook wel wat beter, maar de mogelijkheden die zwart had werden schromelijk onderschat. Weliswaar won wit een pion, maar zwart kreeg de gelegenheid een pionnenopmars in het centrum op gang te brengen. Na een verkeerde torenruil, kwam wit in het gedrang en bleek de zwarte e-pion allen nog te stoppen door materiaal te geven. Volgens de kompjoeter had wit nog ergens een remise door zetherhaling kunnen forceren, maar wit was nog steeds aan het afkicken van de schijngedachte dat hij kon winnen. Dat kon hij niet, maar wel kon hij nu tevreden op vakantie gaan. ’s Nachts gelegen op zijn hoofdkussen murmelde hij zachtjes voor zich uit: ‘Ik maak fouten, dus ik besta!’ Frits


Klik hier voor het verslag van de winnaars.

1/2 De ratinglijst van 1 februari

Hierop doet de notulist van sc.Middelstum nadrukkelijk van zich spreken! Kijk maar eens...

18/1 Haren/Oostermoer - Middelstum 2

logo van haren Het was vrijdagavond in Haren het moment om de degens te kruisen met Haren-Oostermoer. Helaas bleek alras dat het opgetrommelde team incompleet was en dat we de eerste twee nullen konden noteren.
Ben, Free, Sjouke en ikzelf stonden dus voor de schier onmogelijke taak om een overwinning over de streep te trekken. De schaakgoden lieten ons niet toe om een Remontada tot stand te brengen 4½ - 1½. Wellicht omdat het schaamrood op onze wangen kostbare bloedvoorziening ontnam van onze getergde breinen.
Ben zag ik 2 borden verder op al gauw in een vreemde stelling belanden waarbij ik in zijn pionstand geen verdedigend bouwwerk kon ontwaren. De onontkoombare koningsval verraste mij dan ook niet en in de evaluatie hoorde ik zijn tegenstander (Romijn) fluisteren waar hij in de opening de afslag had gemist.
Sjouke zat naast mij en was, na zijn niet onverdienstelijke invalbeurt, in het eerste team vol van vertrouwen. In redelijk korte tijd ontstond er een veldslag van jewelste met uitruil van bijna al het materiaal behalve wat pionnen, lopers en paarden. Voor mijn gevoel was Sjouke er als winnaar uitgekomen (pion meer), maar ja….Sjouke en gewonnen stellingen: dat is inmiddels voer voor psychologen.
Free had het in mijn ogen zwaar tegen zijn tegenstander. In een blitzkrieg probeerde zijn tegenstander de troepen van Free te overlopen. Alle stukken van enige importantie werden door zijn tegenstander op uiterst agressieve (of was het onbesuisdheid?) naar voren gedirigeerd. De Delfzijlster pensionado hield het hoofd echter koel en sloot de rijen totdat een remise schijnbaar het logische eindresultaat was.
Rest mijn partij nog: ik kon naar hartlust een geliefde opening spelen. Na 4 zetten wist ik eigenlijk al dat het voor mijn tegenstander een zware kluif zou gaan worden om mij te verslaan. Maar ja, ook ik heb zo vaak meegemaakt dat ik in gewonnen positie uiteindelijk toch verloor…. Een paardoffer gaf mij echter een toren winst en ik kon eigenlijk redelijk soeverein naar de winst toewerken, ofschoon tijdgebrek toch weer een onnodige irritante rol begon te spelen.. Joost

8/1 Middelstum - Sissa

logo van sissa Afgelopen maandag mocht ons eerste team aantreden tegen de gedoodverfde favoriet voor de titel Sissa. Sommigen menen dat de competitie door een sterke ploeg als Sissa zinloos is geworden. Zelf zie ik het als positief. De meeste andere ploegen zijn aan elkaar gewaagd. En ze mogen daarnaast 1 keer in het seizoen hun krachten meten met behoorlijk sterkere spelers. Een gratis leermoment en training derhalve.
Ik heb van de meeste partijen slechts sporadisch iets meegekregen. Op bord 8 mocht Sjouke spelen, omdat Joop vanwege ziekte moest afzeggen. Sjouke speelde een sterke partij en wist zeer lang een gelijke stand te behouden. Pas laat verloor hij ergens een pion en miste in het eindspel nog een mogelijkheid voor remise. Helaas rest dan slechts een nul.
Wat dat betreft deed Wim het handiger aan bord 7. Tijdens de partij verloor hij geloof ik een kwaliteit en pion. De kwaliteit kreeg hij terug en in een eindspel vergat zijn tegenstander de verdediging. Ineens stonden er twee pionnen voor de neus van zijn koning. Wim kon op deze manier de spreekwoordelijke eer voor Middelstum redden.
Bé vocht op bord 6 een ingewikkelde strijd uit. Uiteindelijk redde hij het niet.
Gerry kreeg een opening voorgeschoteld waarmee hij niet bekend was. Hij bleek deze echter wel lang goed te spelen, lange tijd mocht hij hopen op een half punt of meer. Maar na een aantal mindere zetten kwam zijn tegenstander geforceerd door via de koningsvleugel, ook voor Gerry een nul met goed spel.
Ikzelf mocht het op bord 4 proberen. Ik wilde ergens van de gebaande paden afwijken maar wel met logische ontwikkel-zetten. Uiteraard ging dit gepaard met het nodige tijdverbruik. En ergens in het middenspel kwam zwart met een pionzetje die hem beslissend voordeel opleverde. Ik heb nog wat tegengesparteld, maar een resultaat bleef uit.
Albert speelde op bord 3 een interessante partij. Van beide kanten leken de stukken verspreid over het bord. Een oordeel over wie beter stond was moeilijk te geven. Toen de tegenstander echter met zijn toren de stelling van Albert binnenviel kon hij prompt opgeven, er viel ineens niets meer te halen. Mooie partij, helaas geen beloning.
Harry kwam op bord 2 redelijk uit de opening. Ergens in het middenspel verloor hij echter een pion (ik vermoed door sterk spel van de tegenstander). Toen er wat stukken werden afgeruild bleef er een verloren eindspel over, Harry geloofde het wel en gaf terecht op.
op bord 1 werd de langste partij van de avond gespeeld door Frits. Heel lang bleef het gelijk opgaan. Frits kwam onderweg in tijdnood. Toch bleef hij zijn loperpaar en een binnengevallen toren goed benutten, een remise laag op de loer. Helaas verloor Frits de klok 1 maal te lang uit het oog. De vlag was gevallen, in de analyse bleek dat de stelling wellicht remise was. Jammer.
Al met al hebben we een leuke wedstrijd gespeeld, De Sissanen waren, als vanouds, gezellig volk. We mogen onze handen dichtknijpen voor het feit dat we niet met 0-8 de bietenbrug op gingen, toch had er hier en daar misschien ook nog wel een puntje of een halfje ingezeten... JM

Dat is een duidelijk verschil in opvatting met onderstaande reactie die aan dit verslag vooraf ging:
Gemiddeld ratingverschil ruim 400 en een score van 12½ % dus.
Bepaald geen afgang, want op basis van de verwachte score zweeft Middelstum met een percentage van 7½ % tussen een half en heel punt. Dat maakt ten overvloede duidelijk dat het sportieve element in een competitie beslist niet gediend is met dergelijke klasseverschillen..
En wat te denken van artikel 28? Dat gaat over de mogelijkheid om extra spelers voor een team op te geven. Vooral het tweede gedeelte doet de wenkbrauwen fronsen. Een team als Sissa kan dus zonder voorbehoud een een speler met pakweg 2300 opstellen, terwijl Middelstum al een soort van dispensatie moet aanvragen als een speler met pakweg 1950 komt aanwaaien... Freddie Steggink

25/12 Chessfestival

In Groningen wordt in de kerstvakantie weer geschaakt.zie hier
Volgens mijn informatie doen de volgende spelers van SC.Middelstum mee: Theo in de B/C-groep, Ben in de vierkampen en Harry in compact. groeten uit Zwitserland Free

4/12 Middelstum 2 - DAC

logo van DAC Dinsdag 4 december mocht Middelstum II aantreden tegen DAC uit Delfzijl. Deelnemers Bert, Ben, Bé, ik (Wim H.), Sjouke G. en Theo. Sjouke was het eerste klaar. Hij verloor vroeg in de partij een paard. Ondanks een verwoede aanval kon hij het tij niet meer keren: 0-1.
Vijf minuten later gaf mijn tegenstander op. Al vrij snel was ik een kwaliteit en een pion voorgekomen. Een directe mataanval van twee torens en een loper kon mijn tegenstander niet meer keren:
1-1.
Bert aan het eerste bord had last van twee opgerukte pionnen. Het leek of hij de dame kon winnen tegen één toren, maar het werden twee torens. Daarna moest Bert met de koning naar achteren. In plaats van Kf8 speelde hij Ke8. Toen verloor Bert zijn dame tegen een toren: 1-2.
Maar Theo was in zijn partij een loper voorgekomen en later ook nog twee pionnen. Die liepen langzaam naar de overkant en toen kon Theo zijn tegenstander mat zetten. 2-2. Mooie partij van Theo!
Ben speelde een degelijke partij maar zijn tegenstander speelde ook scherp. Tenslotte werd het toch remise: 2½ - 2½
Bleef over Bé. Die kwam met zwart in een stelling terecht van dame en paard (van Bé) tegen dame en loper van wit. Maar Bé had twee pluspionnen. Zaak was de dames te ruilen. Dat ging zijn tegenstander uit de weg. Bé speelde Pg6 naar f4. Zijn tegenstander speelde g3. In plaats van Dd4 en na Kb1 Dd3 te spelen (waardoor de dames geruild konden worden), speelde Bé zijn paard weer terug naar g6. En even later volgde h6-h5 in ernstige tijdnood. Wit kon toen pion h5 pakken en toen ging ook nog het paard op g6 voor de bijl en naar het slachthuis, helaas, helaas, helaas. Eindstand dus 2½ - 3½ Wim H

26/11 Roden - Middelstum

thuishonk van Roden Een diepe teleurstelling, de kleine nederlaag tegen ons. Zij hadden naar hun zeggen gerekend op handhaving op de hoogste borden en toeslaan op de lagere borden. Het pakte geheel anders uit.
Frits bood bij zijn laatste zet remise aan, hij had echter over het hoofd gezien dat hij daarmee tevens een belangrijke pion cadeau deed. Hij gaf gelijk op.
Harry stevende vanaf het begin voor zover ik het bekijken kon op remise af. Het werd het ook.
Albert kreeg langzamerhand een overwicht in de partij hetgeen resulteerde in winst.
Naar mijn idee had Jan Mark niet veel in de melk te brokkelen en verloor. Tussenstand: hoogste borden 2½ - 1½
Gerry wikkelde zijn partij verdienstelijk af naar een vol punt.
Ben had in het eindspel een pion tekort voor een mooi resultaat, een nul. Bert won fraai en van mijn partij kon na lange tijd hetzelfde worden gezegd.
Tussenstand: laagste borden 1-3 Eindstand 3½ - 4½ en de teleurstelling was daar. De eerste overwinning en ik hoop dat er nog enkele zullen volgen. Te beginnen tegen SISSA 1 op 8 januari thuis. Joop

En Roden kwam al snel met een lezenswaardig verslag!

24/11 Een niet meer verwacht verslag!

Sjouke verraste me door alsnog een verslagje over de wedstrijd tegen Sissa 4 te sturen..

19/11 Bekerwedstrijd DAC - Middelstum

de beker Op maandag 19 november speelde Middelstum een bekerwedstrijd tegen D.A.C. in Delfzijl. Het was er koud en winderig. In de sporthal werd behalve geschaakt ook gezaalvoetbald terwijl op de achtergrond het Nederlands elftal met moeite overeind bleef tegen Duitsland. Dat lukte ons helaas niet tegen D.A.C.
Aan het eerste bord speelde Frits tegen Henk Kloosterman een degelijke partij met wit en won een pionnetje. Dit alles kostte hem echter wel veel tijd en het voordeeltje moest later weer worden ingeleverd. Uiteindelijk verloor Frits nog een pion en werd zijn positie onhoudbaar, 0-1.
Bert deed het beter aan bord twee tegen de sterke speler Bert Steenhuis. Ondanks een verschil van bijna 200 punten werd het fraai remise. 1/2-1/2.
Bé had op het derde bord tegen Wiert Vos al snel ruimtegebrek en kwam onder druk te staan. In het vervolg creëerde hij wel ruimte maar de stelling werd er niet beter op. Uiteindelijk resulteerde dit in de nul. 0-1.
Ondergetekende kon op de fiets naar het strijdtoneel maar dat was dan ook het enige voordeel. Ik kwam met wit slecht uit de Siciliaanse opening. De Sveshnikov werd door mij mishandeld en als gevolg daarvan verloor ik in het middenspel een kwaliteit. Later kon ik met een paardvork de kwal weer terugveroveren maar dat was niet genoeg voor remise. Ties Molenhuis had er nog wel wat moeite mee en het duurde tot bijna middernacht, maar toen was het pleit toch beslecht. 0-1. Uitslag 3½ - ½ Dat wat betreft de beker.
Intussen heeft Freddie aangekondigd dat hij het abonnement op de door hem beheerde site aan het eind van deze maand gaat opzeggen. Lopende zaken kunnen nog wel door hem worden behandeld en de site blijft dit seizoen ook nog wel in de lucht.
Mij werd geadviseerd om zelf een site te gaan bouwen of om een site te kopen bij Wordpress. Het eerste was geen optie. Daarvoor weet ik te weinig van het computergebeuren. Het werd dus Wordpress. Ik heb daar wat rondgekeken en uiteindelijk een site gekocht die door hen wordt beheerd en vormgegeven. Dit kost 48 euro per jaar en dat valt dus mee. Inhoudelijke zaken kan ik zelf op de site zetten maar waarop ik me heb verkeken is het invoeren van ratings, rangordes, kruistabellen etc. Daarvoor is weer software nodig en tot nu toe heb ik alleen onder Windows draaiende zaken gevonden. Ik gebruik zelf Apple en moet dus nog wat langer doorzoeken.
Voor de door mij aangekochte site moest ik een nieuwe domeinnaam uitzoeken en de enige die geschikt leek was https://schaakclubmiddelstum.com. Volgens Freddie had ik de oude domeinnaam kunnen houden, namelijk http://www.schaakclubmiddelstum.nl. Die stond toen echter niet ter beschikking, maar dat zal dan wel komen omdat hij nog niet is opgezegd.. Deze soap wordt uiteraard vervolgd. Free

16/11 Sissa 4 - Middelstum 2

de beker Vrijdagavond stonden we een kwartier te kleumen bij de ingang van het Denksportcentrum, de beheerster was niet op de hoogte van onze komst. Misschien keek ze liever naar de interland voetbalwedstrijd. Uiteindelijk begonnen we in een koude zaal een kwartier te laat. Maar onze nestor Jan liet er geen gras over groeien: na elf zetten had hij al een stuk veroverd en zijn tegenstandster was dermate ontmoedigd, dat ze er meteen de brui aan gaf.
Toen ik eens rondkeek, had Wim al 13 zetten gespeeld in een Spaanse opening, terwijl zijn klok nog steeds op 1,5 uur stond. Later op de avond werd er langer nagedacht, maar na enig rumoer bleek dat Wim een punt kon bijschrijven.
Op bord 1 kwam Bé niet goed uit de opening, de korte rokade werd verhinderd door loper op H3. De koning stond onveilig, uiteindelijk kon hij de lange rokade uitvoeren, evenwel moest hij de e-pion inleveren. Hij kreeg geen kans meer om terug te slaan en kon later de koning omleggen.
Joost op bord 4 speelde een gecompliceerde partij, met wederzijdse dreigingen. Door een prachtige pionzet kreeg hij ineens een beslissend voordeel en wikkelde de partij mooi af. Vervolgens was ondergetekende aan de beurt om een punt bij te schrijven. Deze keer geen blunders mijnerzijds. Na veroveren van 3 pionnen en een stuk gaf mijn tegenstandster op.
Uiteindelijk nog Ben tegen z’n clubgenote Sophie: in tijdnood en slechte stelling kon hij z’n dame inleveren. Aldus leden de Sissy sisters opnieuw een nederlaag tegen ons: 2 - 4. Sjouke
P.S.: ik heb de partijen niet allemaal kunnen volgen wegens concentratie op eigen bord.

6/11 Middelstum - Groninger Combinatie 2

Uitslag 3½ - 4½

GC2 Onze club- en wedstrijdleider had Frits op bord 1 gezet en dat pakte goed uit:
Bord 1: Frits kwam goed uit de opening en ontwikkelde druk tegen de vijandige koning. Toen zijn tegenstander niet de juiste verdediging vond, sloeg Frits toe (1-0).
Bord 2: Ik had een week eerder vooruitgespeeld en dat werd remise. Pas na een taaie verdediging door mij, want ik had een fout gemaakt in de opening die me een pion kostte ( ½ – ½ ).
Bord 3: Albert kwam met pionwinst uit de opening en dat werden wat later 2 en zelfs 3. Hij kreeg wel een dreigende aanval over zich heen, maar dat bleek te pareren (1 – 0).
Bord 4: Jan Mark experimenteerde wat in de opening, maar maakte een fout die hem een kwaliteit kostte. Toen later nog een blunder volgde kon hij opgeven (0 – 1).
Bord 5: Ben speelde de langste partij en hij stond lang verloren. Na een combinatie waar naar eigen zeggen niets van klopte, kwam hij een vol stuk achter. In de eindfase gaf zijn tegenstander dat stuk zomaar terug en bleek het pionneneindspel remise ( ½ - ½ ).
Bord 6: Bert leek me prima uit de opening te komen, maar blunderde opeens een pion weg. Het balen daarover werd verdubbeld toen hij een tweede pion verloor. Dat was teveel (0- 1).
Bord 7: Wim kreeg een storm pionnen richting zijn koning, maar hij verdedigde nauwkeurig. Speelde ook actief tegen en kreeg ook aanval. Kwam ook materiaal voor geloof ik, maar er werd tot remise besloten ( ½ - ½ ).
Bord 8: Joop deed het lang goed, maar maakte opeens een ernstige misrekening toen hij zijn loper in een penning zette. Joop dacht dat het kon, maar het kon niet. Stuk kwijt (0 – 1).
Omdat een lange partij voor de interne tegen Free speelde, kan ik slechts summier over deze externe ronde berichten. Harry

20/10 Het schaaktoernooi in Hoogeveen

In de herfstvakantie vindt van 21-27 oktober in Hoogeveen weer het jaarlijkse schaaktoernooi plaats.
Jan vd Berg is al jaren een vaste deelnemer. Dit jaar kun je hem vinden in de 2e amateurgroep. In de open groep liggen de hoogste ratings tussen de 2600 en 2700.
Er zijn ook 2 tweekampen op hoog niveau. Peter Svidler, achtvoudig kampioen van Rusland speelt tegen de kampioen van de Verenigde Staten, Sam Shankland. Jorden van Foreest bestrijdt de Rus Vladimir Fedoseev.
Eén en ander is hier te volgen. Free

15/10 Staunton 2 - Middelstum 2

de beker Om mijn gammele schaakschuitje op bord zes tijdens de wedstrijd Staunton-2 tegen Middelstum-2, Uitslag 3½ - 2½, nog maar enigszins te laten voortdobberen kon ik het mij niet veroorloven met een quasi- kennersblik bij mijn teamgenoten op het bord te gaan kijken behalve de keer dat ik moest plassen.
Bert en Free speelden goed en wonnen. Joost remise. Ben, Sjouke en ondergetekende verloren.
Ik vertel er maar niet bij dat ik een remiseaanbod weigerde want dan heb je de poppen aan het dansen. Sowieso denk ik. Eenmaal thuis viel ik laat in slaap, droogdromend over het opzeggen van mijn lidmaatschap... Hartelijke groeten, Jan van den Berg

9/10 Middelstum - Staunton

de beker Het was gezien het ratingverschil Emmen - Feijenoord, volgens Ben. De grootste eer komt Harry toe, die zijn tegenstander met 400 ratingpunten meer, op remise hield. Hij speelde met Albert een dag vooruit. Albert won zodat we al met 1½ - ½ voor stonden.
Euwe zei eens: Het is de kunst om de stukken op de juiste velden te zetten. Die kunst verstaat Frits. Aan het eerste bord zorgde hij fraai voor de winst en dat in een Franse partij!
Jan Mark kreeg een aanval op zijn koningsvleugel te verwerken. Een aanval die hij eerst nog leek af te slaan maar hem uiteindelijk toch fataal werd.
Ben werd het slachtoffer van een gemene matdreiging op g2, die niet te pareren bleek.
Bert speelde de sterren van de hemel. Zijn dame dreigde in het nauw te komen, maar toen zijn tegenstander hier van wilde profiteren werd hij met zoveel matdreigingen geconfronteerd dat hij het loodje legde.
Bé speelde heel lang een goede partij, won een pion, maar bleek later een stuk achter te staan. Hoe dat is mij ontgaan.
En dan mijn eigen partij (Gerry). Een ingewikkelde partij,veel stukken op het bord. Ik speelde op koningsaanval, te veel eigenlijk. Mijn tegenstander kreeg tegenkansen,wikkelde af naar een eindspel, waarin hij een vrijpion kreeg, die uiteindelijk de beslissing bracht.
Uitslag 3½ - 4½. Enigszins teleurstellend, maar toch gezien de kwaliteit van enkele partijen: Een nul met een krul! Gerry

26/9 De interne competitie

Na de derde speelronde gaat Jan van den Berg nog altijd fier aan kop met 2.5 punt. Het had niet veel gescheeld of ook ondergetekende was aan zijn zegekar gebonden. Voorafgaande aan onze partij had ik Jan een foto van de ranglijst overhandigd als een soort zoenoffer. Het heeft geholpen, ik kon het nog net remise houden.
Wim Harmanny won verrassend van Jan Mark en ook de andere Wim doet het goed in zijn eerste seizoen.
Joost meldde zich in de kopgroep met een klinkende overwinning op Jan Bol. Hoe dit alles tot stand kwam? Geen idee. Ik geloof wel dat er hier en daar geblunderd werd maar dat hoort bij schaken.
Ondertussen heeft de NOSBO het speltempo voor wedstrijdpartijen verhoogd tot 75 minuten voor de de hele partij en 30 seconden increment per zet. Na een snel gehouden enquete onder de aanwezigen werd besloten dit tempo voor de interne competitie over te nemen. Bert en Jan Mark gaan kijken of we de Fischer klokken kunnen aanpassen zodat we daar de volgend keer mee kunnen beginnen.
Het zou leuk zijn als er af een toe een stukje verschijnt op de site. Het mag ook een partij zijn natuurlijk. Hoe dat moet? Zie onderaan deze pagina. Je kunt dit dan naar mij mailen dan vraag ik Freddie of hij het online wil zetten. Tot volgende keer maar weer De redactie

1/9 Suyderoogh 2018

Suyderoogh Het openingstoernooi van het nieuwe schaakseizoen vond voor de 11e keer plaats in het zomerverblijf van Jan Bol en zijn lieve vrouw Elly.
Hoewel het de eerste dag was van de meteorologische herfst was daar weinig van te merken. Zoals de traditie wil was het wederom een zonovergoten dag. Jan had de schaaktafels dan ook neergezet op schaduwrijke plekken in de zeer fraaie tuin. Er waren opvallend veel bloemen en bijen ondanks de zinderende hitte van de afgelopen zomer. Elly had gezorgd voor een keur aan broodjes en andere versnaperingen. Het was weer uitstekend verzorgd allemaal.
Nadat de aanwezigen elkaar hadden bijgepraat over de de afgelopen vakantieperiode nam men vol goede moed plaats achter de schaakborden. Er werden 9 potjes van 10 minuten pp gespeeld. Er kon worden gemept op heerlijk ouderwetse ramklokken. Ditmaal verliep de strijd gelukkig zonder incidenten als omvallende banken en rondvliegende schaakstukken.
Uiteindelijk was er een toch wel verrassende winnaar in de persoon van Bert die maar liefst 8 punten scoorde!! Hij kreeg dan ook de welverdiende hoofdprijs: de Loeksbokaal! Ja die was weer terecht! Hij stond geloof ik ergens te verstoffen in een kast bij Frits..
Voor alle deelnemers had Jan exemplaren van „New in Chess“ meegenomen. De troostprijs was een 3D geprinte koning. Die gaat mee als we nog eens tegenover een van de dames van Sissa komen te staan. Na de wedstrijd was er zoals gebruikelijk weer een tafel voor ons gereserveerd in restaurant Suyderoogh. Het was weer heerlijk allemaal en het kinderijsje met verrassing smaakte ook goed. Na de mededeling van onze goed doorvoede leider dat we op 11 september met de interne competitie beginnen, keerde een ieder tegen achten in opgewekte stemming weer huiswaarts. Free

Foto`s van de seizoensopening zijn hier gepubliceerd, en verder wijs ik er even op dat de externe teams intussen ingedeeld zijn.

1/8 De nieuwe ratinglijst


Waarop Wim met stip op 1427 binnenkomt..!
 P Naam         1 augustus 2017   1 augustus 2018  saldo 
 1 Albert Verheij    1899         1853        - 46
 2 Frits Brandsma    1760         1776        + 16
 2 Harry Wubs      1839         1767        - 72 
 4 Jan Mark Hof     1711         1688        - 23
 5 Jan Bol        1686         1678        - 8 
 6 Gerry Wubs      1622         1630        + 8
 7 Bert Koster      1540         1527        - 13
 8 Ben Sloot       1495         1524        + 29
 9 Bé Prins       1474         1444        - 30
 10 Wim Harmanny     ----         1427        ----
 11 Free Bekker     1418         1397        - 21
 12 Joost van Melle    1404         1361        - 43
 13 Joop Naaijer     1335         1346        + 11
 14 Sjouke Gerbens    1420         1336        - 84
 15 Jan v/d Berg     1147         1178        + 31 

26/7 Zomerschaak en de website

open NK Deze zomer zijn er vermoedelijk een aantal schakers van onze club actief op diverse toernooien. Op de site van het ONK in Dieren kon ik Joop ontdekken die het tot nu toe niet onverdienstelijk doet in de afdeling zesrondig 2. Jan vd Berg is daar ook , in reservegroep C. Ons oud-lid Freddie schaakt wat verder weg in Pardubice (Tsjechie). Zijn verrichtingen zijn hier te zien.
Dat brengt me op de website van Sc.Middelstum: In een overmoedige bui had ik toegezegd het beheer van de website van Freddie over te nemen. Bij nader inzicht blijkt dit voor mij een bijkans onmogelijke klus. De site is gebaseerd op Windows software terwijl ik Apple gebruik. Afgezien daarvan komt er HTML bij kijken waarvan ik echt geen kaas gegeten heb. Met Freddie heb ik nu afgesproken dat hij er nog een jaar voor zorgt dat de website in de lucht blijft. Daarna zien we weer verder. Ik zal ondertussen het redactionele werk op mij nemen. Dat houdt in dat ik regelmatig verslag doe van zaken die van belang zijn voor onze club. Wellicht kunnen de clubleden mij af en toe van munitie voorzien. Mijn e-mailadres is te vinden op de informatiepagina Ik wens jullie allen een plezierige zomer.
Houdt het hoofd koel.
Tot Suyderoogh op 1 september. Hierover zal Jan Bol nog nader berichten. Free

En niet te vergeten Harry die in de eerste ronde indruk maakte door een 2200-speler op remise te houden..!

footer